Personel

Doktor Öğretim Üyesi ŞÜKRÜ KASAP
Doktor Öğretim Üyesi
Şükrü Kasap
@ E-posta
sukrukasap@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5231

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Plastik,rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Abd

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Plastik,rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Abd

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Ege Üniversitesi; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi; Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 17.07.2020

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kasap Burcu, Kasap Şükrü, Vatansever Hafize Seda, Kendirici Remziye, Yılmaz Osman, Çalışır Meryem, Erdünlü Tuğba, Akın Melike Nur, 2019. Effects of adipose and bone marrow-derived mesenchymal stem cells on vaginal atrophy in a rat menopause model. Gene
2-) Nışancı Mustafa, Altıparmak Mehmet, Sahin İsmail, Kasap Şükrü, 2018. A Wise Surgical Approach for Reconstruction of Postburn Axillary Contractures and Versatility of Perforator Flaps. JOURNAL OF BURN CARE RESEARCH
3-) Kasap Şükrü, Barutçu Ali, Güç Hasan, Yazgan Ş, Kıvanç Müjde, Vatansever Hafize Seda, 2017. Effects of Keratinocytes Differentiated from Embryonic and Adipogenic Stem Cells on Wound Healing in a Diabetic Mouse Model.. Wounds : a compendium of clinical research and practice

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kara Asude, Akın Belli Aslı, Dere Yelda, Karakuş Volkan, Kasap Şükrü, Kurtoğlu Erdal, Hekimgil Mine, 2017. Acute Monoblastic Leukemia Presenting with Multiple Granulocytic Sarcoma Nodules. Turkish Journal of Hematology

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altıparmak Mehmet, Pektaş Mehmet Levent, Kasap Şükrü, Tosun Kürşat, Nışancı Mustafa, 2020. Cost-Based Analysis of Operative Maxillofacial FractureManagements. Turkish Journal of Plastic Surgery

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yıldırım Birdal, Karagöz Ülkü, Acar Ethem, Beydilli Halil, Yeniçeri Emine Neşe, Tanrıverdi Özgür, Alataş Ömer Doğan, Kasap Şükrü, 2015. Yildirim B, Karagoz U, Acar E, Beydilli H, Nese Yeniceri E, Tanriverdi O, Alatas OD, Kasap Ş. A Case Report of Prilocaine-Induced Methemoglobinemia after Liposuction Procedure. Case Rep Emerg Med. 20152015:282347. doi: 10.1155/2015/282347. Epub 2015 Jun 23.. Case Rep Emerg Med

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Altıparmak Mehmet, Pektaş Mehmet Levent, Kasap Şükrü, Nışancı Mustafa, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Maksillofasyal Travma Deneyimlerimiz Epidemiyolojik Çalışma. Ege Klinikleri Tıp Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kasap Şükrü, Pektaş Mehmet Levent, Dere Yelda, Altıparmak Mehmet, 2015. Muğla’daki Cilt Kanseri Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 20152(3):34-37. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Dirgen Çaylak Selmin, Sözen Hamdi, Kasap Şükrü, Belli Ahmet Korkut, Gül Mehtap, 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kasap Şükrü, Barutçu Ali, Güç Hasan, Yazgan Şamil, Kıvanç Müge, Vatansever Hafize Seda, 2013. Fare Embriyonik Kök Hücrelerinden Farklılaştırılan Keratinositlerin Diyabetik Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Moleküler Düzeyde Analizi. Yara Bakımı Kongresi 2013, Titanic Lara Otel, Antalya, 28 Kasım-1 Aralık 2013. Yara Bakımı Kongresi
2-) Demirdöver Cenk, Ateş Hasan, Vayvada Haluk, Kasap Şükrü, Şahin Hasan, Yılmaz Mustafa, 2013. Nadir Bir Zigomikoz Lokalizasyonu: Uyluk Vaka Sunumu. .. XXXV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 28-31 Ekim 2013
3-) Demirdöver Cenk, Vayvada Haluk, Kasap Şükrü, Menderes Adnan, Yılmaz Mustafa, 2012. Hidradenitis Süpürativa Olgularına Sistematik Yaklaşım. XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
4-) Vayvada Haluk, Sevindik Müge, Güç Hasan, Ateş Hasan, Kasap Şükrü, Demirdöver Cenk, 2011. Bilateral Elastofibroma Dorsi Olgu Sunumu. XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
5-) Yılmaz Mustafa, Demirdöver Cenk, Kasap Şükrü, Vayvada Haluk, Tosyalıoğlu Bilge Anıl, 2011. Abdominal Duvar Endometriyozisi: Olgu Sunumu. XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
6-) Demirdöver Cenk, Vayvada Haluk, Ateş Hasan, Sevindik Müge, Kasap Şükrü, Güç Hasan, 2011. Yanık Deformitelerinin Rekonstrüksiyonu. XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
7-) Menderes Adnan, Ateş Hasan, Urgu Koray, Demirdöver Cenk, Kasap Şükrü, Karaca Can, 2010. Jinekomasti Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz. XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
8-) Demirdöver Cenk, Yılmaz Mustafa, İlker Bilgehan, Vayvada Haluk, Kasap Şükrü, Sevindik Müge, 2010. Geç Dönemde Yarık Dudak-Damak Onarımı Yapılan Olgularımız XXXII.. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
9-) Demirdöver Cenk, Yılmaz Mustafa, Menderes Adnan, Güç Hasan, Kasap Şükrü, Sevindik Müge, 2010. El Dorsum Defektlerinin Ters Akımlı Radial Ön Kol Flebi İle Rekonstrüksiyonu. XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
10-) Yılmaz Mustafa, Demirdöver Cenk, Kasap Şükrü, Vayvada Haluk, Ateş Hasan, Sunay Özgür, 2010. Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız. XXXII.. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
11-) Menderes Adnan, Kasap Şükrü, Yılmaz Mustafa, Sevindik Müge, Urgu Koray, Güç Hasan, 2010. Ayak 2. Parmağı ile El Başparmak Rekonstrüksiyonu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
12-) Menderes Adnan, Kasap Şükrü, Urgu Koray, Güç Hasan, Ateş Hasan, Tosyalıoğlu Bilge Anıl, 2010. Subkutan Mastektomi Sonrası İmplant İle Meme Rekonstruksiyonu Yapılan Hastalarda Yağ Grefti Uygulaması.. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
13-) Menderes Adnan, Vayvada Haluk, İlker Bilgehan, Urgu Koray, Sevindik Müge, Kasap Şükrü, 2010. Gebelikte Malign Melanom Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon,