Personel

Araş.Gör.Dr. SÜMEYRA BABACAN MUTLU
Araş.Gör.Dr.
Sümeyra Babacan Mutlu
@ E-posta
sumeyrababacan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme 05.03.2008

Yüksek Lisans

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 07.02.2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletme 17.04.2019

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altunoğlu Ali Ender, Şahin Faruk, Babacan Sümeyra, 2019. Transformational leadership, trust, and follower outcomes: a moderated mediation model. Management Research Review
2-) Babacan Sümeyra, Taslak Soner, 2017. ENGELLİ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİNE GÖRME ENGELLİLERİN YAKLAŞIMI. JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
3-) Arıkan, I., Arsezen, P., Babacan, S., 2015. Ethnographic Research And Content Analyse In Determining Small Businesses’ And Owner Managers’ Performance Perception: Fethiye F&B Firms Focus. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Babacan Sümeyra, Taslak Soner, 2017. ENGELLİ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİNE ENGELLİLERİN BAKIŞ AÇISI. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer kongresi
2-) Arsezen Otamış Pelin, Babacan Sümeyra, 2016. Relationship Between Strategic Governance Business Competitiveness and Networking. Multidisciplinary Academic Conference 2016 in Prague
3-) Altunoğlu Ali Ender, Şahin Faruk, Babacan Sümeyra, 2016. The Effect of Transformational Leadership on Followers Task Performance and Organizational Citizenship Behavior The Mediating Role of Trust in Leader. International Academic Conference on Education and Social Science
4-) Sarıkaya Mehtap, Bayrak Kök Sebahat, Babacan Sümeyra, 2016. Öğrenen Örgütün İç Girişimcilik Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. International Conference on Eurasian Economies
5-) Arsezen, P., Arikan, I., Babacan, S., 2015. The Relationship Between Paternalistic Leadership and Business Performance in Small Tourism Businesses: The Moderating Role of Affective Organizational Commitment. Procedia - Social and Behavioral Sciences
6-) Arsezen Otamış Pelin, Arıkan Saltık Işıl, Babacan Sümeyra, 2015. The Relationship Between Paternalistic Leadership and Business Performance in Small Tourism Businesses The Moderating Role of Affective Organizational Commitment. 11th International Strategic Management Conference

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Babacan Sümeyra, Köksal Onur, Cingöz Ayşe, Şahin Faruk, 2016. KOBİ'lerde Yönetsel Kültürel Zeka, Uluslarasılaşma ve İşletme Performansı. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Babacan Sümeyra, 2019. Örgütlerde Güç ve Politika/Kişilik, Güç ve Etkileme. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Yıldız Harun, Okan Tarhan
2-) Taslak Soner, Babacan Sümeyra, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular/Farklılıkların Yönetimi ve Örgütsel Fay Hatları. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Taslak Soner

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. KOBİ lerde Yönetsel Kültürel Zekâ Uluslararasılaşma ve İşletme Performansı SOBAG 114K864. 2015-2017