Personel

Araş.Gör.Dr. MUHAMMET TALHA SAĞLAM
Araş.Gör.Dr.
Muhammet Talha Sağlam
@ E-posta
talhasaglam@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü / Din Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü / Din Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat 11.01.2012

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 26.08.2015

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 07.10.2022

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sağlam Muhammet Talha, 2022. Kentlileşme ve Dini-Kültürel Değişme Bağlamında Bazı Dini Pratikler. Kocatepe İslami İlimler Dergisi
2-) Sağlam Muhammet Talha, 2022. Kentlileşme Sürecinde Değişen Düğün Merasimleri ve Toplumsal Yansımaları Üzerine Bir Alan Araştırması. Theosophia Dergisi
3-) Sağlam Muhammet Talha, 2020. Türkiye’de Sivil Toplumun Tarihi Gelişimi ve Sivil Toplumun Örgütlü Yapısı Olarak STK’lar. Turkish Studies - Social Sciences

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sağlam Muhammet Talha, 2019. Bir Kavram Olarak Sivil Toplum, Sivil Toplumun Gelişimi ve Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları. 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Theosophia Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Batı Avrupa da Yaşayan Türklerin Sahip Olduğu Değerler Üzerine Bir Araştırma Fransa Örneği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Batı Avrupa da Yaşayan Türklerin Sahip Olduğu Değerler Üzerine Bir Araştırma Fransa Örneği. 2015-2016