Personel

Araştırma Görevlisi TARIK DURAN
Araştırma Görevlisi
Tarık Duran
@ E-posta
tarikduran@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1385

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İktisat Anabilim Dalı

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Anabilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çımat Ali, Duran Tarık, 2018. MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Vatansever Deviren Nursen, Duran Tarık, 2018. TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Çımat Ali, Duran Tarık, 2018. MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, Çımat Ali, 2018. ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ MUĞLA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2019. İİBF Mezunlarının Kamuda İstihdam Olanakları ve İİBF Bölümlerine Talepteki Düşüşün Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Duran Tarık, Taşcı Ramazan, 2019. Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Sorunu, Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonla Mücadelenin Değerlendirilmesi (2000-2018). 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi
3-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2019. Türkiye Ekonomisinde Görülen İşsizlik Probleminin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2018. Yeni Ekonomi Programının Orta Vadeli Programlarla Karşılaştırmalı Analizi. II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu
5-) Duran Tarık, Uysal Soner, 2018. Türkiye’de TRC 1 Bölgesinde (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) Yapılan Kamu Yatırımlarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Ölçülmesi. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
6-) Uysal Soner, Duran Tarık, 2018. Türkiye Varlık Fonunun Denetim Sürecinin Ulusal Varlık Fonlarının Genel Denetim Yapısına Olan Uyumu. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
7-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2017. Türkiye’de Asgari Ve Ortalama Ücret Düzeylerinin Kuşaklar Arası Karşılaştırmalı Analizi. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çımat Ali, Duran Tarık, 2018. Türkiye’de Su Ürünleri Avcılığı Kooperatiflerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Tespitler ve Çözüm Önerileri: Muğla İli Örneği. III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2-) Duran Tarık, Taşcı Ramazan, 2017. Türkiye'de Hanehalkı Borçlanması Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: Logit Model Uygulaması. 5. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı
3-) Duran Tarık, 2017. Türkiye'de Faiz Enflasyon ve Para Talebi Arasında Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi. 18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çımat Ali, Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2018. ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ KOBİ’LER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ/. Yayın Evi: Günce Yayınevi Editör Adı: Oktay YİVLİ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 3/Kalkınma Teorileri ve Stratejileri Açısından Türkiye’de İktisadi Kalkınmanın Değerlendirilmesi. Yayın Evi: Gece Akademi Kitaplığı Editör Adı: Doç. Dr. Atilla ATİK

(D-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ KOBİ’LER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 2015-2017

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi. Bodrum, Türkiye. . 2019
2-) 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi. Antalya, Türkiye. . 2019
3-) 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi. Bodrum, Türkiye. . 2019
4-) 2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu. Antalya, Türkiye. . 2018
5-) I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimleri Sempozyumu. Ardahan, Türkiye. . 2018
6-) II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu. Gaziantep, Türkiye. . 2018
7-) 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu. Trabzon, Türkiye. . 2017
8-) 3. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi. Muğla, Türkiye. . 2017

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 5. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO 2017). Ankara, Türkiye. . 2017