Personel

Doç.Dr. TARKAN ÖNER
Doç.Dr.
Tarkan Öner
@ E-posta
tarkanoner@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5449

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Topoloji Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Topoloji Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 18.06.2004

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 12.09.2007

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 08.11.2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öner, T., 2016. Some topological properties of fuzzy cone metric spaces. Journal of Nonlinear Science and Applications
2-) Öner, T., Kandemir, M.B., Tanay, B., 2015. Fuzzy Cone Metric Spaces. Journal of Nonlinear Science and Applications

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öner Tarkan, Hussain Muhammad, Banaras Shakila, 2020. C m-supermagic labeling of polygonal snake graphs. Journal of Mathematics and Computer Science
2-) Öner Tarkan, 2019. Some topological properties of fuzzy strong b-metric spaces. Journal of Linear and Topological Algebra
3-) Öner Tarkan, 2018. On Topology of Fuzzy Strong b-Metric Spaces. Journal of New Theory
4-) Öner, T., Değirmenci, O., 2017. Some results on the topology of fuzzy metric type spaces. Journal of Hyperstructures
5-) Öner, T., 2016. On some results in fuzzy cone metric spaces. International Journal of Advance Computational Engineering and Networking
6-) Öner, T., Özek, A., 2016. A note on quasi irresolute topological groups. Journal of Linear and Topological Algebra
7-) Öner, T., 2016. On the metrizability of fuzzy cone metric spaces. International Journal of Management and Applied Science
8-) Öner, T., Özek, A., 2015. On semi topological groups with respect to irresoluteness. International Journal of Recent Scientific Research
9-) Işık, O.R., Öner, T., 2014. Accelerating Convergence for Backward-Euler Method by Adding Time Relaxation Term. Journal of Modern Methods in Numerical Mathematics
10-) Işık, O.R., Öner, T., 2014. Accelerating convergence for backward Euler and trapezoid time discretization schemes. New Trends in Mathematical Sciences
11-) Öner, T., Tanay, B., 2013. P-Matrices for the Action of Steenrod Power Operations on Polynomial Algebra. Journal of Mathematics and System Science
12-) Öner, T., Kandemir, M.B., Tanay, B., 2013. Semi-Topological Groups with Respect to Semi-continuity and Irresoluteness. Journal of Advanced Studies in Topology
13-) Tanay, B., Öner, T., 2013. Some Formulas of the Action of Steenrod Powers on Cohomology Ring of K((Z_p)^n,2) Topological Spaces with Coefficient Z_p. University of Istanbul Faculty of Science Journal of Mathematics, Physics and Astronomy

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öner Tarkan, 2017. More on fuzzy metric type spaces. ICANAS2017
2-) Öner, T., 2016. On the metrizability of fuzzy cone metric spaces. The IASTEM- 27th International Conference on Environment and Natural Science
3-) Öner, T., 2015. On some results in fuzzy cone metric spaces. RW- 3rd International Conference on Applied Physics and Mathematics, Berlin, Germany

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sostak Alexander, Öner Tarkan, 2019. On some categories of metric-type spaces based on extended t-conorms. The Third Pan-Pacic International Conference on Topology and Applications
2-) Öner Tarkan, 2018. Some Properties of Fuzzy Cone Symmetric Spaces. International Conference on Environment and Natural Science
3-) Öner Tarkan, 2017. SOME RESULTS ON THE TOPOLOGY OF FUZZY METRIC TYPE SPACES. 3. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)
4-) Öner Tarkan, 2017. SOME REMARKS ON FUZZY STRONG b-METRIC SPACES. International Conference on Science, Social Scienceand Economics (IC3SE)
5-) Öner, T., Özek, A., 2016. A Note on Semi Topological Groups with Respect to Irresoluteness. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences
6-) Öner, T., 2016. On Fuzzy Metric Type Spaces. INES Academic Researches Congress 2016
7-) Öner, T., 2016. Fuzzy Cone Symmetric Spaces. INES Academic Researches Congress 2016
8-) Öner, T., Kandemir, M.B., Tanay, B., 2015. On Fuzzy cone metric spaces. International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling, Yıldız Teknik Üniversitesi, 08.06-12.06.2015 İstanbul/Türkiye
9-) Işık, O.R., Öner, T., 2013. Accelerating Convergence for Backward-Euler Method by Adding a Time Relaxation Term. International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling,Yıldız Teknik Üniversitesi, 02-05.06.2013 İstanbul/Türkiye
10-) Öner, T., Tanay, B., 2012. P-Matrices For The Action Of Steenrod Powers On Polynomial Algebra. International Conference on Applied Analysis and Algebra, Yıldız Teknik Üniversitesi, 20-24.06.2012 İstanbul/Türkiye
11-) Öner, T., Tanay, B., 2011. Some Results On The Action Of The Steenrod Algebra On Polynomial Algebra. International Conference on Applied Analysis and Algebra, Yıldız Teknik Üniversitesi, 29.06-02.07.2011 İstanbul/Türkiye
12-) Öner, T., Tanay, B., 2007. On The Structure Of The Combs In The Mod-p Steenrod Algebra. II. Turkish World Mathematics Symposium, Sakarya Üniversitesi,4-7.07.2007 Sakarya/Türkiye

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Öner, T., 2016. On the topology of fuzzy strong b-metric spaces. TOPOSYM 2016 Twelfth Symposium on General Topology and its Relations to Modern Analysis and Algebra

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Öner, T., 2015. Steenrod Kuvvet Operasyonlarının Polinom Cebiri Üzerindeki Hareketi ve Hit Polinom Problemine Bir Uygulaması Üzerine. Türk Matematik Derneği Genç Matematikçiler Toplantısı, Nesin Matematik Köyü Şirince 14-18/09/2015 İzmir/Türkiye

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özek, A., Öner, T., 2016. On Semi Topological Groups With Respect to Irresoluteness. III. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) Değirmenci, O., Öner, T., 2016. Some results on the topology of fuzzy metric type spaces. III. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Science Progress. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Advances in Difference Equations. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Nonlinear Sciences and Applications. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Open Mathematics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Kuwait Journal of Science. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
7-) Neural Computing and Applications. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Journal of Applied Mathematics. 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Nonlinear Sciences and Applications. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Advances and Applications in Mathematical Sciences. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Punjab University Journal of Mathematics. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Journal of Linear and Topological Algebra. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Universal Mathematics. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Abstract and Applied Analysis. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Hittite Journal of Science & Engineering. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Journal of Advanced Studies in Topology. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Journal of Advanced Studies in Topology. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Some topological properties of fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A note on quasi irresolute topological groups - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) On semi topological groups with respect to irresoluteness - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Semi-Topological Groups with Respect to Semi-continuity and Irresoluteness - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Fuzzy Cone Metric Spaces - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Some topological properties of fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) On some results in fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) On the metrizability of fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) On Topology of Fuzzy Strong b-Metric Spaces - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) On the metrizability of fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) On some results in fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) A note on quasi irresolute topological groups - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
9-) Some topological properties of fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) On semi topological groups with respect to irresoluteness - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
11-) Fuzzy Cone Metric Spaces - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
12-) Semi-Topological Groups with Respect to Semi-continuity and Irresoluteness - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
13-) Semi-Topological Groups with Respect to Semi-continuity and Irresoluteness - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
14-) Fuzzy Cone Metric Spaces - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) Fuzzy Cone Metric Spaces - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
16-) On some results in fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) On the metrizability of fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) Semi-Topological Groups with Respect to Semi-continuity and Irresoluteness - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Fuzzy Cone Metric Spaces - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
20-) Semi-Topological Groups with Respect to Semi-continuity and Irresoluteness - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: FUZZY METRİK TİP UZAYLARIN TOPOLOJİSİ ÜZERİNE BAZI SONUÇLAR. Konu: MATEMATİK. OĞUZHAN-DEĞİRMENCİ. 2017
2-) Tez Adı: Yarı-Süreklilik ve Kararsızlığa Göre Yarı Topolojik Gruplar Üzerine. Konu: Matematik. ALPER-ÖZEK. 2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Matematik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fuzzy Strong b-Metrik Uzayların Topolojisi Üzerine Bazı Sonuçlar. 2018-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Matematik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fuzzy Konik Simetrik Uzayların Bazı Özellikleri. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fuzzy Strong b-metrik Uzayların Topolojisi Üzerine. 2016-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Matematik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fuzzy Metrik Tip Uzayların Topolojisi Üzerine Bazı Sonuçlar. 2016-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yarı-Süreklilik ve Kararsızlığa göre Yarı Topolojik Gruplar Üzerine. 2015-2016

Verdiği Dersler

MAT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MATH 1852 2019-2020 Bahar

Calculus II

MAT1002 2019-2020 Bahar

Analiz II

MAT6522 2019-2020 Bahar

İleri Topoloji

MAT 5563 2019-2020 Güz

Graf Teorisi I

MATH 1851 2019-2020 Güz

Calculus I

MAT1001 2019-2020 Güz

Analiz I

MAT 5533 2018-2019 Bahar

Topoloji

MATH 1852 2018-2019 Bahar

Calculus II

MAT1002 2018-2019 Bahar

Analiz II

MATH 1851 2018-2019 Güz

Calculus I

MAT1001 2018-2019 Güz

Analiz I