Personel

Doç.Dr. MUHİTTİN TATAROĞLU
Doç.Dr.
Muhittin Tataroğlu
@ E-posta
tataroglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1419

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 30.06.1987

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi/ Kamu Yönetimi 16.07.1992

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Sİyaset ve Sosyal Bilimler 31.07.1998

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tataroğlu Muhittin, 2006. Kamu Yönetiminde Etik Açıdan İstifa. Amme İdaresi Dergisi
2-) Tataroğlu Muhittin, 2002. Kalkınma Sürecindeki Toplumlarda Politikacının Ahlaki Çıkmazı. Amme İdaresi Dergisi

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Köseoğlu İslam, Tataroğlu Muhittin, Yiğit Ümit, 2019. TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ PERFONMANS SORUNUNA DAİR TEORİK BİR BAKIŞ. Electronic Journal of Social Sciences
2-) Öztürk Hasret, Tataroğlu Muhittin, 2018. ÜLKELERİN KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMELERİNİN BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNE YANSIMASI: TÜRKİYE VE İSPANYA KARŞILAŞTIRMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
3-) Tataroğlu Muhittin, 2016. Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
4-) Tataroğlu Muhittin, 2016. Hükümet Yapısında Genişleme: Bakan Yardımcılığı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
5-) Tataroğlu Muhittin, 2013. Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED). Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
6-) Tataroğlu Muhittin, Coşkun Bayram, 2009. E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
7-) Tataroğlu Muhittin, Subaşı Eyüp, 2009. Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması. Yönetim ve Ekonomi
8-) Tataroğlu Muhittin, 2007. Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
9-) Tataroğlu Muhittin, 2006. Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
10-) Tataroğlu Muhittin, 2004. Siyasi Entegrasyon ve Etnik Milliyetçilik. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) Tataroğlu Muhittin, 2004. -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü. Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences Journal of Social Sciences

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tataroğlu Muhittin, 2018. RUSYA’xxDA KAMU HİZMETLERININ YERELLEŞMESI:MOSKOVA ŞEHRİ MOY DOKUMENTI ÇOKLU HIZMET MERKEZLERİ. vanYüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi
2-) Tataroğlu Muhittin, 2018. Rusya’da Kolluk Hizmetlerinde Reform: 2010 Sonrasi Dönem. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi EYAD
3-) Tataroğlu Muhittin, 2009. E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri. Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences Journal of Social Sciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tataroğlu Muhittin, 2005. Bauman’ın Bürokratik Rasyonalite Olgusuna Etik Yaklaşımı. Akademik fenerDergisi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İİBF
2-) Tataroğlu Muhittin, 2002. Terörün Siyasal Bütünleşmeye Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öztürk Hasret, Tataroğlu Muhittin, 2017. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Hizmet Kalitesi Ölçümü. Sobbiad
2-) Tataroğlu Muhittin, 1998. Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü. Yeni Türkiye
3-) Tataroğlu Muhittin, 1997. Bürokrasi ve Demokrasi İlişkisinde Temsili Bürokrasi Kavramı. Yeni Türkiye

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Köseoğlu İslam, Tataroğlu Muhittin, 2019. Avrupa Birliği’ne Katılma Yolunda Türkiye’deki Yerel Yönetimlerin Önemine Yönelik Bir Analiz. 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”
2-) Tozak Eren, Tataroğlu Muhittin, 2019. Rusya’da Kamu Hizmetlerinin Yerelleşmesi: Moskova Belediyesİ Moy Dokumenti Hizmet Birimleri. V. International Strategic Researchers Congress
3-) Tataroğlu Muhittin, 2019. Rusya Kolluk Yapılanmasında 2000’xxli Yıllardaki Gelişmeler. Uluslararası Güvenlik Kongresi
4-) Tozak Eren, Tataroğlu Muhittin, Hasanlı Temkin, 2019. YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDEAZERBAYCAN YEREL YÖNETİMLERİNDEDEĞİŞİM ASAN HİZMET. II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASISTRATEJİK ARAŞTIRMALARKONGRESİ
5-) Tozak Eren, Tataroğlu Muhittin, 2018. Avrupa’da Son Dönem Göç ve Tartışmaları. IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
6-) Tataroğlu Muhittin, 2007. Kamu Yönetiminde CBS Kullanımı ve Etik. Uluslar arası 6. Bilgi ve Yönetim Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tataroğlu Muhittin, 2019. Rusya’xxnın İç Güvenlik Yönetimi. Krşılaştırmalı İç Güvenlik Yönetimine Giriş: Ülke Profilleri

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tataroğlu Muhittin, 2010. Mahremiyet Sorunlarına Kurumsal Bir Öneri: MED. KAYSEM 5. Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları
2-) Tataroğlu Muhittin, Coşkun Bayram, 2005. Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi. Siyaset ve Yönetimde Etik Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tataroğlu Muhittin, 2017. Bilgi Çağında Kamu Yönetiminin Denetimi/. Yayın Evi: Altınnokta Editör Adı: Muhittin Tataroğlu
2-) Tataroğlu Muhittin, 2009. E-Devlet Sürecinde KAmu Yönetiminde Takdir Yetkisi/. Yayın Evi: Kanyılmaz Matbaacılık Editör Adı: Muhittin Tataroğlu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tataroğlu Muhittin, 2019. Karşılaştırmalı Güvenlik Yönetimi/Rusya’nın Kolluk Yapısı. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Tekin Avaner
2-) Tataroğlu Muhittin, 2013. Küresel Dünyada Yerel Yönetimler/Avusturya Cumhuriyeti. Yayın Evi: Seçkin yayınevi Editör Adı: Özgür, Hüseyin ve Okçu,Murat

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Muhittin Tataroğlu, 2017. Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi. Yayın Evi: DORA YAYINEVİ Editör Adı: Memet Zencirkıran
2-) Tataroğlu Muhittin, 2008. Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar/Kamu Yönetiminde CBS Teknolojisi ve Olası Sorunların İrdelenmesi. Yayın Evi: turhan yayınevi Editör Adı: Bekir Parlak

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) SOBBİAD. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) MSKÜ İİBF EYAD Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) MSKÜ İİBF EYAD. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) MSKÜ SBE SOBİAD. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Bürokrasi ve Demokrasi İlişkisinde Temsili Bürokrasi Kavramı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Bürokrasi ve Demokrasi İlişkisinde Temsili Bürokrasi Kavramı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
6-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
7-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
8-) Kalkınma Sürecindeki Toplumlarda Politikacının Ahlaki Çıkmazı - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
2-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
5-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
6-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
7-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
10-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Hizmet Kalitesi Ölçümü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
12-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
13-) Bauman’ın Bürokratik Rasyonalite Olgusuna Etik Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
16-) Hükümet Yapısında Genişleme: Bakan Yardımcılığı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
17-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
19-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
20-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
21-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
22-) Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
23-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
24-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
25-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
26-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
27-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
28-) -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
29-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
30-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
31-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
32-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
33-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
34-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
35-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
36-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
37-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
38-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
39-) Kalkınma Sürecindeki Toplumlarda Politikacının Ahlaki Çıkmazı - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
40-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
41-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
42-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
43-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
44-) Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar/Kamu Yönetiminde CBS Teknolojisi ve Olası Sorunların İrdelenmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
45-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 5
46-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
47-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
48-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 5
49-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
50-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
51-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Küresel Dünyada Yerel Yönetimler/Avusturya Cumhuriyeti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Hizmet Kalitesi Ölçümü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
13-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
14-) -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
16-) Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Hükümet Yapısında Genişleme: Bakan Yardımcılığı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
20-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
21-) -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
22-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
23-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
24-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
25-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
26-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
27-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
28-) Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
29-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
30-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
31-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
32-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
33-) -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
34-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
35-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
36-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
37-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
38-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
39-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
40-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
41-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
42-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Hizmet Kalitesi Ölçümü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
7-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
9-) Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) ÜLKELERİN KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMELERİNİN BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNE YANSIMASI: TÜRKİYE VE İSPANYA KARŞILAŞTIRMASI - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
10-) Hükümet Yapısında Genişleme: Bakan Yardımcılığı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
11-) Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
12-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
13-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
15-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
16-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
17-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
18-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Küresel Dünyada Yerel Yönetimler/Avusturya Cumhuriyeti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) ÜLKELERİN KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMELERİNİN BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNE YANSIMASI: TÜRKİYE VE İSPANYA KARŞILAŞTIRMASI - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
4-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Akedemik Personelin Psikolojik Sözleşme ve Kamu Hizmet Motivasyonu Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi Örnekleri. Konu: Hizmet motivasyonu açısından devlet ve vakıf üniversite personelinin karşılaştırmalı incelenmesi. Hasret -Öztürk. 2020

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yeni kamu Yönetimi Çerçevesinde Azerbaycan Yerel Yönetimlerinde Değişim: Asan Hizmet. Konu: Azerbaycan'da kamu hizmetlerinin yerelleştirilmesi ve çoklu hizmet merkezleri uygulaması. Temkin -Hasanlı. 2018
2-) Tez Adı: Kamu Yönetiminin Denetiminde Ombudsman Kurumu: Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırmalı İncelemesi. Konu: Türkiye ve Azerbaycan Kamu Denetçiliği Kurumlarının yapı, işlev ve etkinlik bakımlarından incelenmesi. Emirhan-Ahmedov. 2018
3-) Tez Adı: “Türkiye’nin Kafkas Dış Politikası ve Enerji Stratejisi”. Konu: Türkiye'nin KAfkasya bölgesi enerji politikalarının incelenmesi. Leyla-İsayeva. 2017
4-) Tez Adı: Yerel Yönetimlerde Demokrasi Olgusu Açısından Kent Konseylerinin Önemi ve Van Kent Konseyi Uygulaması. Konu: Kent Konseylerinin yerel demokrasideki yeri katkısı. Selahattin -Kahraman. 2015
5-) Tez Adı: “Turizm Güvenliği Alanında Kolluğun Yeniden Yapılanması: Muğla Turizm Jandarması Örneği”. Konu: Kolluk yapısında turizm jandarması şeklinde ihtisasa yönelik örgütlenme ve suç önlemeya yönelik etkileri. Eyüp-Subaşı. 2007
6-) Tez Adı: “Türkiye’de Kentleşme ve Göç Olgusunun Siyasal Katılıma Etkisi”. Konu: Türkiye'de kentlere göç sürecinin kentleşme siyasal katılım boyutuyla incelenmesi. Hüseyin -Hurma. 2003
7-) Tez Adı: “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Türkiye”. Konu: AGİT ve Türkiye ilişkilerinin çok boyutlu değerlendirilmesi. Özlem-Sezgin. 2002

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Kamu Yönetiminde Örgütsel Küçülmenin (Downsizing) Hizmet Kalitesine etkisi: Muğla İli Devlet Hastaneleri Üzerine Bir İnceleme. Konu: Örgütsel küçülme ve hizmet kalitesi ilişkisi. Muğla ili hastanelerinde inceleme. Zafer-Koca. 2019
2-) Tez Adı: Yönetimde açıklık ve bilgi edinme hakkı: Azerbaycan örneğinin incelenmesi. Konu: Azerbaycan örneğinde yönetimde açıklık ve şeffaflık uygulamalarının incelenmesi. Talut-Huseynov. 2018
3-) Tez Adı: Eski çağlardan günümüze siyasal meşruiyet kavramı. Konu: siyasi meşruiyet olgusunun tarihi gelişimi ve günümüz siyasi yaşamında ulaşılan anlamı. Ahmet Şenol -Ok. 2017
4-) Tez Adı: Kent güvenliğinin sağlanmasında güvenlik yönetişiminin etkinliği sorunu; Mugla örneği. Konu: yeni yönetişim yaklaşımı olan yönetişimin güvenlik yönetiminde benimsenmesi Muğla Örneği. Zeynel -Kizir. 2017
5-) Tez Adı: Yerel Yönetimlerde Çok kültürlülük. Konu: farklı kültürlerde yerel yönetimlerin rolü. Özge-Hameş. 2016
6-) Tez Adı: Başkanlık sistemi üzerine bir inceleme: ABD, Arjantin ve Brezilya örneği . Konu: Başkanlık sisteminin karşılaştırmalı incelemesi. Senem-Özgirgin. 2016
7-) Tez Adı: Kafkasya Jeopolitiği İçinde Güney Kafkasya'nın Stratejik Önemi ve Güvenlik Sorunları. Konu: Uluslararası güvenlik açısından Kafkasya'nın önemi ve güncel gelişmeler. Veli-Mirzaev. 2015
8-) Tez Adı: Küreselleşme, Arap Baharı ve Yeni DÜnya Düzeni İçerisinde Suriye. Konu: Küreselleşme ve Arap baharı ilişkisinin incelenmesi ve Suriye'deki etkileri. Hasan -Özteke. 2015
9-) Tez Adı: Yetkinliğe Dayalı İşe Alım Süreci ve Bir Alan Araştırması. Konu: İşe alımlarda yetkinlik-liyakat kriteri ve saha araştırması. Çağla-Hazal. 2014
10-) Tez Adı: Yerel Yönetimlerin İdari Özerkliği ve İdari Vesayet. Konu: yerel yönetimler ve idari vesayet. Mustafa-Demirtaş. 2014
11-) Tez Adı: Elektronik Devlet ve E-Demokrasi. Konu: e-devlet. İrem -Sansarcı. 2013
12-) Tez Adı: PArlamenter Sistemde Dönüşüm, Başbakanlık Hükümeti ve Türkiye. Konu: Hükümet sistemleri. Ilgın -Barut. 2012
13-) Tez Adı: Türkiye'de E-devlet uygulamaları ve Milli Eğitim Bakanlığı Örneği. Konu: e-devlet uygulamalaları ve MEB ölçeğinde inceleme. Ayten-Onat. 2011
14-) Tez Adı: Belediyelerde Stratejik Planlama. Konu: stratejik planlama ve yerel yönetimler. Hakan -Turan. 2011
15-) Tez Adı: Belediyelerde bireysel performans değerlendirme: İzmir ili ilçe belediyeleri örneği. Konu: Performans yönetimi yaklaşımı çerçevesinde yerel yönetimlerin performans değerlendirme süreçlerinin İzmir örneğinde incelenmesi. Lale Sanem -Şekercioğlu. 2010
16-) Tez Adı: Muğla ilindeki kamu görevlilerinin kamu yönetimi reformları hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin bir alan araştırması. Konu: Kamu yönetiminde gerçekleştirilen reformlara kamu personelinin katkısı ve algısının incelenmesi.. Selçuk- Tokmak. 2009
17-) Tez Adı: Muğla'da Kentlileşme ve Kent Yönetimine Katılım. Konu: Muğla'da şehirleşme ve yerel katılımın incelenmesi. Sergender -Sezer. 2004
18-) Tez Adı: Küreselleşme sürecinde bölgesel bütünleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Konu: Küreselleşme ve Türkiye-AB ilişkileri. Bengü -Ünverdi. 2003
19-) Tez Adı: Konut Sorunu ve Toplu Konut Üretiminde Belediyelerin Rolü. Konu: toplu konut ve yerel yönetimler. Hüseyin-Kurt. 1999

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Orman Bölge Müdürlüğü Personeline yönelik Hizmet içi Eğitim, Marmaris. Türkiye Marmaris. . 2005
2-) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline yönelik hizmet içi eğitim. "Halkla İlişkiler ve Polisin Davranışı" 09.05.2003. . Türkiye Muğla. . 2003
3-) Trafik İstasyon Amirlikleri personeline yönelik hizmet içi eğitim. "Halkla İlişkiler ve İletişim" 21-22. Nisan. 2003. Türkiye. . 2003
4-) Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyon Amirliği personeline yönelik hizmet içi eğitim. "Halkla İlişkiler ve İletişim". Türkiye. . 2003
5-) Muğla Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik "Polisin Davranış Biçimleri ve Halkla İlişkiler" dersi. 18 Ekim. 2002, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ders Salonu, Muğla. Türkiye. . 2002

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) Araştırma Görevlisi giriş Sınavı. Türkiye. . 2014
2-) Araşltırma Görevliliği Sınavı. Türkiye. . 1999

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Karşılaştırmalı İç Güvenlik Yönetimine Giriş: Ülke Profilleri. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi. Beykent- Ankara 8 Kasım 2019. . 2019
2-) PAnel: "İkinci Bin Yılın Fikir HAreketleri". "Terörizm, Anlamı, Tanımı ve TArihsel Gelişimi", 2. Nolu Anfi, MSKÜ, İİBF, Kötekli Kampüsü, Muğla, 17 MAyıs 2000. Türkiye. . 2000

Verdiği Dersler

KAY 5090 2020-2021 Güz

Seminer

KAY 5513 2020-2021 Güz

Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma

KAY 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6509 2020-2021 Güz

Çevre ve Küreselleşme

KAY4503 2020-2021 Güz

Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri

KAY4513 2020-2021 Güz

Halkla İlişkiler

İŞL4902 2019-2020 Bahar

Kariyer Yönetimi

KAY 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

KAY 5510 2019-2020 Bahar

Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları

KAY 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY4502 2019-2020 Bahar

Yönetsel Davranış

KAY 5513 2019-2020 Güz

Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma

KAY4503 2019-2020 Güz

Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri

KAY4513 2019-2020 Güz

Halkla İlişkiler

İŞL4902 2018-2019 Bahar

Kariyer Yönetimi

KAY 6510 2018-2019 Bahar

Küreselleşme ve Göç

KAY2002 2018-2019 Bahar

İdari Yargı

KAY4502 2018-2019 Bahar

Yönetsel Davranış

KAY 5513 2018-2019 Güz

Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma

KAY 6509 2018-2019 Güz

Çevre ve Küreselleşme

KAY 7513 2018-2019 Güz

Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma

KAY3509 2018-2019 Güz

Bürokrasi

KAY4503 2018-2019 Güz

Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri