Personel

Öğr.Gör.Dr. TARİH EREN BABÜR
Öğr.Gör.Dr.
Tarih Eren Babür
@ E-posta
tbabur@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4917

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 27.06.2003

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beslenme Eğitimi / Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi 24.09.2007

Doktora

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı 30.04.2019

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Babür Tarih Eren, Tekinşen Kemal Kaan, Gürbüz Ümit, 2019. SOME QUALITY QUALIFICATIONS OF COOKED MEAT SOUS VIDE IN THE STORAGE PROCESS. Manas Journal of Engineering
2-) Babür, T.E., Gürbüz, Ü., 2015. Geleneksel Pişirme Yöntemlerinin Et Kalitesine Etkileri. JOURMAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDIES

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kurnaz Alper, Babür Tarih Eren, Akyurt Kurnaz Hande, 2018. Gastronomi Eğitiminde Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Mengen Ulusal Aşçılık Kampı. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kurnaz Alper, Babür Tarih Eren, 2018. Flora-Fauna Ve Endemik Türlerin Ekoturizm Ürünü OlarakKullanılması: Datça Yöresi Örneği. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD)
2-) Babür Tarih Eren, Gürbüz Ümit, 2017. AŞÇILIK MESLEĞİNDE YENİ TREND: KOBE BİFTEĞİ VESOUS VİDE. Mesleki Bilimler Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akyurt Kurnaz Hande, Babür Tarih Eren, 2018. HÜZÜN TURİZM ÇEŞİDİNE BİR ÖRNEK: KORKU EVLERİ. IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU
2-) Babür Tarih Eren, Kurnaz Alper, 2018. OTEL YÖNETİCİLERİNİN HELAL GIDAUYGULAMALARI İLE İLGİLİDÜŞÜNCELERİ: FETHİYE ÖRNEĞİ. 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
3-) Kurnaz Alper, Babür Tarih Eren, 2018. Flora-Fauna VE ENDEMİKTÜRLERİN EKOTURİZM ÜRÜNÜOLARAK KULLANILMASI: DATÇAYÖRESİ ÖRNEĞİ. 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
4-) Kurnaz Alper, Babür Tarih Eren, Akyurt Kurnaz Hande, 2017. Gastronomi Eğitiminde Bir Sosyal Sorumluluk Projesi:Mengen Ulusal Aşçılık Kampı. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
5-) Babür Tarih Eren, Gürbüz Ümit, 2017. Aşçılık Mesleğinde Yeni Trend: Kobe Bifteği ve Sous Vide. Uluslararsı Öesleki Bilimler Sempozyumu
6-) Babür Tarih Eren, Kurnaz Alper, Akyurt Kurnaz Hande, 2017. Gastronomi Turizmi Kapsamında Çok Kültürlülüğün Rolü:Mardin Mutfağı. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
7-) Babür Tarih Eren, Gürbüz Ümit, 2016. Kasaplık Hayvan Etlerinin Duyusal Özellikleri ve Yağ Asitleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Babür, T.E., Gürbüz, Ü., 2015. Alternatif Pişirme Yöntemlerinin Et Kalitesine Etkileri. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Babür Tarih Eren, 2019. HELAL TURİZM (MUHAFAZAKAR DOSTU)/Helal .Gıda .Sertifikasyon Sistemleri. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Prof. Dr. Nedim YÜZBAŞIOĞLU, Dr. Öğr. Ü. Pınar Çelik ÇAYLAK

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

TOİ1015 2020-2021 Güz

YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I

TOİ2511 2020-2021 Güz

MENÜ PLANLAMA

TOİ2545 2020-2021 Güz

HİJYEN VE SANİTASYON

TOİ1008 2019-2020 Bahar

YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II

TOİ1498 2019-2020 Bahar

MESLEK STAJI

TOİ2006 2019-2020 Bahar

BARDA SERVİS

TOİ2798 2019-2020 Bahar

MESLEK STAJI

TOİ1007 2019-2020 Güz

YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I

TOİ2007 2019-2020 Güz

MENÜ PLANLAMA

TOİ1008 2018-2019 Bahar

YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II

TOİ1498 2018-2019 Bahar

MESLEK STAJI

TOİ2006 2018-2019 Bahar

BARDA SERVİS

TOİ2798 2018-2019 Bahar

MESLEK STAJI

TOİ1007 2018-2019 Güz

YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I

TOİ2007 2018-2019 Güz

MENÜ PLANLAMA