Personel

Doç.Dr. ERGÜN TAŞARKUYU
Doç.Dr.
Ergün Taşarkuyu
@ E-posta
tergun@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1597

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Fizik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Fen Fizik 1992

Yüksek Lisans

Colorado School of Mines Fen Fizik 1997

Doktora

ODTÜ Fen Fizik 2002

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Irmak, A., Aktürk, S., 2016. High magnetic entropy change in La0.70Ca0.21Ag0.09MnO3 compound. Journal of Alloys and Compounds
2-) Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Irmak, S., Aktürk, A.E., Ekicibil, A., 2016. The Structural, Magnetic, and Magnetocaloric Properties of La1-x Ag x MnO 3 (0.05 < x < 0.25). . Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
3-) Francia, C., Amici, J., Tasarkuyu, E., Çoşkun, A., Gül, Ö.F., Şener, T., 2016. What do we need for the lithium-air batteries: A promoter or a catalyst?. International Journal of Hydrogen Energy
4-) Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Irmak, A., Acet, M., Samancıoğlu, Y., Aktürk, S., 2015. Magnetic properties of La0.65Ca0.30Pb0.05Mn0.9B0.1O3 (B=Co, Ni, Cu and Zn). Journal of Alloys and Compounds
5-) Irmak, A., Taşarkuyu, E., Coşkun, A., Acet, M., Samancıoğlu, Y., Aktürk, S., 2015. Magnetic and electrical transport properties of La0.65Ca0.30Pb0.05Mn0.90Cu0.10O3 compounds: Thermal hysteresis. Physica B: Condensed Matter
6-) Irmak, A.E., Tasarkuyu, E., Coskun, A., Akturk, S., Dikmen, Z., Orhun, Ö., 2015. Structural, Electrical, and Magnetic Properties of High- Temperature-Sintered La1-xNaxMnO3 (0.05 < x < 0.35) Compounds. Journal of ELECTRONIC MATERIALS
7-) Taşarkuyu, E., Irmak, A., Coskun, A., Aktürk, S., 2014. Structural, magnetic and transport properties of La0.70Sr0.21K0.09MnO3. Journal of Alloys and Compounds

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tasarkuyu, E., Coskun, A., Tokkaya, A., Altan, B., 2015. Effects of heat treatment time on the structural properties of La0.80Ag0.20Mn0.90Mo0.10O3. . 9th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials Antalya-TURKEY
2-) Taşarkuyu Ergün, Yücel Atilla, Coşkun Atilla, Aktürk Selçuk, Irmak Ali Ekber, Ünlü Cumhur Gökhan, 2009. The Effect of Ag Concentration and Sintering Temperature on The Structural and Magnetic Properties of La1 xAgxMnO3. The 3rd International Conference of IIR on Magnetic Refrigeration at Room Temperature

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Ünlü Cumhur Gökhan, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, Cengiz Sarıkürkçü, 2009. La0 65 Pb1 xDyx 0 35MnO3 x 0 2 0 4 0 6 0 8 Manganit Bileşiklerinin Yapısal Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerinin İncelenmesi. Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries
2-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Aslan Hüsnü, Ünlü Cumhur Gökhan, 2008. Investigation of Crystallization Mechanism of the Melt Quenched Pb Added BSCCO Superconductor. Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Samancıoğlu, Y., Coşkun, A., Acet, M., Aktürk, S., Irmak, A., Tasarkuyu, E., Sarıkürkçü, C., 2014. LaBaMnO3 perovskit bileşiğinde Isıl İşlemin Yapısal ve Manyetik Özelliklere Etkisi. ADIM Fizik Günleri III

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Önder Battal, 2015. Effects of preparation techniques on structural and electrical properties of Bi0 6Pb0 4Sr2Ca2Cu3O10 x superconductor. 9th İnternational Conference on Magnetic and Superconducting Materials Antalya-TURKEY
2-) Altınay Yasemin, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Taşarkuyu Ergün, Aktürk Selçuk, 2013. La0 67Ba0 33MnO3 Manganit Bileşiğinin Metal Yalıtkan Geçişi Üzerine Isıl İşlem Süresinin Etkisi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, İzmir, Nisan2013 - 2013
3-) Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, Demirci Çiğdem Elif, Çakır Aslı, Sarıkürkcü Cengiz, Aksoy Esinoğlu Seda, Aktürk Selçuk, Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, 2012. La1 4Ca1 6Mn2O7 çift tabakalı perovskite manganitine Nd elementinin katkılanmasının yapısal ve manyetik özellikleri üzerine etkisi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, Nisan 2012, İzmir
4-) Aktürk Selçuk, Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Acet Mehmet, Samancıoğlu Yusuf, Ünlü Cumhur Gökhan, 2012. Magnetic Properties of Cation Doped Double Layered LaMn2O7 Compounds. International Conference of Superconductivity and Magnetism, April-May 2012, İstanbul
5-) Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, 2010. Sinterleme Sıcaklığının La0 85Ag0 15MnO3 Manganit Bileşiğinin Manyetik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. ADIM FİZİK GÜNLERİ, 20-21 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon
6-) Irmak Ali Ekber, Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, 2010. Manyetik Soğutma Teknolojisinde Alternatif Malzeme Perovskit Manganitler. ADIM FİZİK GÜNLERİ, 20-21 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon
7-) Aktürk Selçuk, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, 2010. Perovskit Manganit Bileşiklerinde Yapısal Karakterizasyon Uygulamaları. ADIM FİZİK GÜNLERİ, 20-21 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon
8-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, 2010. La0 65Ca0 28Dy0 07MnO3 Manganit Bileşiğinin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi. ADIM FİZİK GÜNLERİ, 20-21 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon
9-) Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, 2009. Sinterleme Sıcaklığının ve Ag Katkısının LaMnO3 Manganitinin Yüzey Morfolojisine Etkisinin İncelenmesi. I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi (MYOMAT2009)
10-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Sarıkürkcü Cengiz, Aksoy Esinoğlu Seda, Acet Mehmet, 2009. Isıl İşlem Sıcaklığının La1 4Ca1 6Mn2O7 Çiftli Perovskit Bileşiğinin Yapısal ve Manyetik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. YMF 16, 16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Structural and magnetocaloric properties of bilayered manganite Nd1.4Sr1.6Mn2O7. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Effect of sintering temperature on the structural, dielectric and magnetic properties of Ni0.4Zn0.2Mn0.4Fe2O4 potential for radar absorbing. 2016. Hakemlik Sayısı:

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Magnetic properties of La0.65Ca0.30Pb0.05Mn0.9B0.1O3 (B=Co, Ni, Cu and Zn) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) What do we need for the lithium-air batteries: A promoter or a catalyst? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Magnetic properties of La0.65Ca0.30Pb0.05Mn0.9B0.1O3 (B=Co, Ni, Cu and Zn) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
4-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Manyetik Karakterizasyon için Sıcaklık, Frekans ve Manyetik Alan Bağımlı AC Alınganlık Sistemi Tasarımı . Konu: Fizik. Şükrü -Kafal. 2018
2-) Tez Adı: Sıcaklık Bağımlı Manyetik Karakterizasyon İçin Titreşimli Örnek Manyetometresi Tasarımı. Konu: Fizik. Özkan-Üzüm. 2018

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: La2Ni(1-x)Mn(1+x)O6 (x= -0.2; 0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0) bilesiklerinin yıgın olarak hazırlanması, yapısal, elektrik ve manyetik özelliklerinin incelenmesi. Konu: manganite perovskitler. Gizem Aslan. 2014
2-) Tez Adı: Sol-jel yöntemi ile hazırlanan La1-xMgxMn1-yCoyO3 bilesiklerinin yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi. Konu: manganit-kobalit perovskite bileşikleri. Ahmet -Çetin. 2009

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Manganit Bilesiklerinin Üretimi, Karakterizasyonu ve Manyetokalorik Etkisinin Arastırılması". Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. "La0,7(A1-2x,Bx)0,3MnO3 (A= Sr+2, Ca+2; B=Na+, K+, Ag+; x=0,1; 0,2; 0,3; 0,4) Manganit Bilesiklerinin Üretimi, Karakterizasyonu ve Manyetokalorik Etkisinin Arastırılması". 2012-2014

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: manganit perovskitler. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. La2Ni(1-X)Mn(1+X)O6 (x= -0.2; 0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0) Bilesiklerinin Yıgın Olarak Hazırlanması, Yapısal, Elektrik Ve Manyetik Özelliklerinin Incelenmesi. 2013-2014
2-) Proje Durum: Beklemede. Projedeki Görev: Proje Danışmanı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. La0.65Ca0.35MnO3, Dy0.65Ca0.35MnO3 ve Gd0.65Ca0.35MnO3 Bilesiklerinin Ince Film ve Yıgın Olarak Hazırlanması, Elektrik Ve Manyetik Özelliklerinin Incelenmesi,. 2013--1
3-) Proje Durum: Beklemede. Projedeki Görev: Proje Danışmanı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sr2Fe(1-X)NiXMoO6 (x=0.0-0.5) Bilesiklerinin Yıgın Olarak Hazırlanması, Elektrik Ve Manyetik Özelliklerinin Incelenmesi. 2013--1
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gd-Si-Ge Manyetokalorik Malzemelerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu . 2011-2013
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Simulations and Experiments on Crystal Growth from Melt. 1999-2001

Verdiği Dersler

FİZ2008 2019-2020 Bahar

Fizikte Bilgisayar Programlama

FİZ2004 2018-2019 Bahar

Modern Fizik

FİZ2008 2018-2019 Bahar

Fizikte Bilgisayar Programlama

FİZ4520 2018-2019 Bahar

Bilgisayarlı Veri Toplama ve Analiz

CENG 2031 2018-2019 Güz

Digital Logic Design

FİZ3005 2018-2019 Güz

Elektromagnetik Teori

FİZ3007 2018-2019 Güz

Fizikte Sayısal Yöntemler