Personel

Doç.Dr. TOGAY ŞENALP
Doç.Dr.
Togay Şenalp
@ E-posta
togaysenalp@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Sanatları Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Sanatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim 1998

Yüksek Lisans

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Gazeteceiliği 2003

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji 2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şenalp, T., 2016. Semi-Fretless Guitar Invention and Method Writing. International Journal of Social Sciences and Economics Invention
2-) Şenalp, T., 2016. Makamsal Türk Müziği Eğitimi ve İcrasında Batı Armonisi. İdil Sanat ve Dil Dergisi
3-) Şenalp, T., 2016. Gelenekselle Güncelin Sınırında Philip Glass ve Türk Müziği Üzerine Düşündürdükleri. Kesit Akademi Dergisi
4-) 1950'lerden Bugüne Türk Makam Müziği Nasıl Değişti? Sözlü Tarih Çalışması - 2013
5-) Müzikte Ulusal Rotamız Ne Olmalıdır? Bir Sözlü Tarih Projesinin ardından Çözüm Önerileri. - 2013

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şenalp Togay, 2017. Müzik Eğitiminde Çiftdillilik Kavramı. Asos Journal
2-) Porte Akademik - 2013

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şenalp T., "Televizyon Dizilerinde İstanbul Müziği", 2007, Orkestra Dergisi 384, 28-44 - 2007

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şenalp Togay, 2017. Çalgı Öğreniminde Güncel Bir Yöntem: Uygulamalar ve Yousician Örneği. Sürüm 21: 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu
2-) Şenalp Togay, 2017. Türk ve Batı Müziğini Birlikte Bilmek ve Hüseyin Saadettin Arel. Hüseyin Saadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu
3-) Şenalp, T., 2016. Müzik Eğitiminde Çiftdillilik: Alaturka ve Alafranga. 2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi
4-) Şenalp, T., 2016. Müzik Eğitiminde Gelenek ve Yenilik kavramları Çerçevesinde Yeni Öneriler. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
5-) Şenalp, T., 2016. Gelenek ve Yeni Buluş: Makamsal ve Tonal Müzik Eğitiminde Yarı-Perdesiz Gitar. 1. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu
6-) Şenalp, T., 2015. Tradition and Innovation: Semi-fretless guitar for playing tonal and maqam music. 43rd World Conference of ICTM
7-) The Change of Turkish Urban Music in the Intersection of Makam and Tonal Music - 2014
8-) Hayal Dünyasının Küçük Kahramanları Köstebekgiller: Niteliksel Saha Araştırması ve Film Müzikleri Analizi - 2014
9-) Sinemada Kaptan Karakterleri ve Turgut Reis - 2013

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şenalp Togay, 2017. Müziksel İşitme Eğitiminde Yeni Medya Teknolojilerinin Kullanımı: Perfect Ear Uygulaması Örneği. 3. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Sethares William, Akter Erdem İlgi, İrden Sühan, Eruzun Özel Aslıhan, Baysal Ozan, Hatipoğlu Zeynep Ayşe, Yahya Kaçar Gülçin, Ayangil Ruhi, Çolakoğlu Sarı Gözde, Karahasanoğlu Songül, Cevher Muharrem Hakan, Öztürk Okan Murat, Işıktaş Bilen, Beşiroğlu Şefika Şehvar, Şenalp Togay, 2016. Üstad ı Cihan Tanbûrî Cemil Bey e Armağan/Makamsal ve Tampere Müziğin Eşzamanlı Öğretiminde Bir Referans Noktası Olarak Tanbûrî Cemil Bey. Yayın Evi: İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş. Editör Adı: Ruhi Ayangil, Ferudun Ay, Erdem İlgi Akter, Zeynep Yıldız Abbasoğlu, Salih Demirtaş

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) "Not Defteri / Le Carnet"; Fransızca'dan Türkçe'ye Tiyatro Oyunu Çevirisi - 2014

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Az kullanılan hatta son 50 yıldır hiç kullanılmayan usulleri ve özellikle aksak olanları tekrar kullanıma sokmak ve film/tiyatro müziği üretmek.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Film ve Tiyatro için Türk Müziği Ritimleri Merkezli Özgün Müzik Bankası Oluşturulması. 2014-2015

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) İyileştirme Komisyonu. Muğla Bodrum. . 2019

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Sinema'da Kaptan Karakterleri, Film Müzikleri ve Turgutreis. 9 Şubat Turgutreis Kültür Merkezi. Türkiye. 2014

(S-14) Ses ve enstrüman orkestra koro vb. müzik toplulukları için çeşitli türlerde özgün eser yaratmış olmak.

1-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI /Oyun için özgün müzik yapıtı /. 2019. Oyuncak Dostlarım

(S-2) Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama,

1-) TİYATRO ÇALIŞMALARI /Oyun, film ve dia gösterileri için müzik seçimi /. 2017. Jacques ve Efendisi

(S-22-1) Sanat Danışmanlığı (Resmi Kurumlarda)

1-) KISA FİLM VE BELGESELLER /Görüntü yönetmeni /. 2017. Sarı Ceketli Mühendis
2-) KISA FİLM VE BELGESELLER /Görüntü yönetmeni /. 2017. Sarı Ceketli Mühendis

(S-8) Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /. 2017. Sahne Sanatları Bölümü Konseri
2-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /. 2017. Sahne Sanatları Bölümü Konseri

Verdiği Dersler

TİY2506 2019-2020 Bahar

Şan-Solfej II

TİY3506 2019-2020 Bahar

Şan-Solfej IV

TİY4502 2019-2020 Bahar

Şan-Solfej VI

TİY4504 2019-2020 Bahar

Kamera ve Oyunculuk

TİY2505 2019-2020 Güz

Şan-Solfej I

TİY3503 2019-2020 Güz

Şan-Solfej III

TİY4501 2019-2020 Güz

Şan-Solfej V

TİY1014 2018-2019 Bahar

Hareket Bilgisi

TİY2506 2018-2019 Bahar

Şan-Solfej II

TİY3506 2018-2019 Bahar

Şan-Solfej IV

TİY4502 2018-2019 Bahar

Şan-Solfej VI

TİY4504 2018-2019 Bahar

Kamera ve Oyunculuk

TİY2505 2018-2019 Güz

Şan-Solfej I

TİY3503 2018-2019 Güz

Şan-Solfej III

TİY4501 2018-2019 Güz

Şan-Solfej V