Personel

Araş.Gör.Dr. TUĞBA ÖREN VAROL
Araş.Gör.Dr.
Tuğba Ören Varol
@ E-posta
tugbaoren@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Analitik Kimya Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Analitik Kimya Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 26.07.2019

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ören Varol Tuğba, Perk Benay, Avcı Okan, Akpolat Oğuz, Haklı Özgül, Xue Chenmıng, Lı Quan, Anık Ülkü, 2019. Fabrication of graphene/azobenzene-perylene diimide derivative modified electrochemical sensors for the dopamine detection based on full factorial experimental design. Measurement
2-) Ören Varol Tuğba, Anık Ülkü, 2019. Fabrication of multi-walled carbon nanotube–metallic nanoparticle hybrid nanostructure based electrochemical platforms for sensitive and practical colchicine detection. New Journal of Chemistry
3-) Avcı Okan, Perk Benay, Ören Varol Tuğba, Tepeli Büyüksünetçi Yudum, Haklı Özgül, Anık Ülkü, 2019. A polyoxy group branched diazo dye as an alternative material for the fabrication of an electrochemical epinephrine sensor. New Journal of Chemistry
4-) Ören Tuğba, Birel Özgül, Anık Ülkü, 2018. Electrochemical Determination of Dopamine using a Novel Perylenediimide-Derivative Modified Carbon Paste Electrode. ANALYTICAL LETTERS
5-) Ören Tuğba, Anık Ülkü, 2017. Voltammetric determination of caffeine by using gold nanoparticle-glassy carbon paste composite electrode. Measurement
6-) Ören Tuğba, Anık Ülkü, 2017. Carboxylic acid functionalized multi-walled carbon nanotube assisted centri-voltammetry as a new approach for caffeine detection. New Journal of Chemistry
7-) Bal Altuntas, D., Ören, T., Anik, U., 2016. Centri-Voltammetric Detection of Epinephrine. Analytical Methods
8-) Ören, T., Tepeli, Y., Anik, Ü., 2015. Bismuth Nanoparticles Incorporated Centri-Voltammetry For Phenol Detection. Electroanalysis

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ören Varol Tuğba, Avcı Okan, Perk Benay, Büyüksünetçi Tepeli Yudum, Haklı Özgül, Anık Ülkü, 2019. A polyoxy group branched diazo dye modified electrochemical sensor for epinephrine detection. 2. Eurasia Biochemical Approaches Technologies Congress
2-) Ören Tuğba, Tepeli Yudum, Anık Ülkü, 2017. A Novel Method Utilizing Bismuth Nanoparticles as Carrier Reagent for the Sensitive Phenol Detection. 13th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NANOTR-13)
3-) Ören Tuğba, Birel Özgül, Anık Ülkü, 2017. A Novel Perylene Diimide Modified Carbon Paste Electrode As A Promising Tool For The ElectrochemicalDopamine Detection. EastWest Chemistry Congress
4-) Ören, T., Anik, Ü., 2016. Centri-voltammetric Caffeine Detection. 6th EuCheMS Chemistry Congress

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ören Varol Tuğba, Perk Benay, Avcı Okan, Akpolat Oğuz, Haklı Özgül, Xue Chenmıng, Lı Quan, Anık Ülkü, 2019. Development of A Novel Graphene/Azobenzene-Perylene Diimide Derivative Modified Electrochemical Dopamine Sensor Through A Chemometric Approach. 2. Eurasia Biochemical Approaches Technologies Congress
2-) Ören Tuğba, Tanrıverdi Özgür, Anık Ülkü, 2017. Nanomaterial Modified Screen-Printed Electrodes as Electrochemical Paclitaxel Sensing Platforms. 13th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NANOTR-13)
3-) Tepeli Yudum, Ören Tuğba, Çekiç Edip Güvenç, Elgin Emine Sonay, Anık Ülkü, 2017. Development of Hemoglobin Based Electrochemical Glucose Platform. EastWest Chemistry Congress
4-) Ören Tuğba, Anık Ülkü, 2017. Electrochemical Caffeine Detection At Gold Nanoparticles-Glassy Carbon Paste Composite Electrode. EastWest Chemistry Congress
5-) Ören, T., Kula, İ., 2013. Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrophotometric Determination of Mercury in Mushroom Samples Collected From Muğla-Turkey. 8th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kula, İ., Ören, T., Güven, G., Yılmaz, N., Yildiz, S., 2014. Bazı Kozmetik Ürünlerinin Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi. EsAn 2014-III. Eser Analiz Çalıştayı

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Human&Experimental Technology. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Human&Experimental Technology. 2018. Hakemlik Sayısı: 3
3-) Biomedical Research-India. 2017. Hakemlik Sayısı: 9
4-) Biomedical Research-India. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Preparative Biochemistry and Biotechnology. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Amino Boran ve Sodyum Borhidrür ün Metal Nanoparçacık Modifiye Polimer Film Elektrotlarda Elektrokatalitik Yükseltgenmesi ve Yakıt Pillerinde Kullanılabilirliği. 2011-2013

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bazı Gıda Numunelerindeki Civanın Soğuk Buhar Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi İle Tayini. 2012-2014

Verdiği Dersler

KİM1801 2019-2020 Güz

Genel Kimya I