Personel

Prof.Dr. TUNCAY KULELİ
Prof.Dr.
Tuncay Kuleli
@ E-posta
tuncaykuleli@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4982 , 0252 211 5638

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Yat Kaptanlığı Programı

Kadro Birimi

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Yat Kaptanlığı Programı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, 2023. Development of a method to measure the sustainability of coastal uses. Environment, Development and Sustainability
2-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, 2022. Land cover change detection in the Turkish coastal zone based on 28-year (1990-2018) Corine data. Environmental Monitoring and Assessment
3-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, 2020. Summer season sea surface temperature changes in the Aegean Sea based on 30 years (1989–2019) of Landsat thermal infrared data. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
4-) Kuleli, T., 2015. The socio-economic significance of Turkish coastal environment for sustainable development. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
5-) Kuleli, T., Güneroğlu, A., Karslı, F., Dihkan, M., 2011. Automatic Detection Of Shoreline Change On Coastal Ramsar Wetlands Of Turkey. OCEAN ENGINEERING
6-) Kuleli, T., 2010. City-Based Risk Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For The Turkish Coastal Zone. ESTUARIES AND COASTS
7-) Kuleli, T., 2010. Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
8-) Şenkal, O., Kuleli, T., 2009. Estimation Of Solar Radiation Over Turkey Using Artificial Neural Network And Satellite Data. APPLIED ENERGY
9-) Kuleli, T., Şenkal, O., Erdem, M., 2009. National Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For Turkish Coastal Zone. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
10-) Başusta, N., Demirhan, S.A., Çiçek, E., Başusta, A., Kuleli, T., 2008. Age And Growth Of The Common Guitarfish, Rhinobatos Rhinobatos, In Iskenderun Bay (North-Eastern Mediterranean, Turkey). JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, 2023. Site analysis of maritime transportation infrastructures by using the Coastal Vulnerability Index approach: The case of Bodrum Peninsula. Marine Science and Technology Bulletin
2-) Kuleli, T., 2007. Coastal Environmental Plan For Cirali Turkey; Main Framework. International Journal of Natural and Engineering Sciences

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kuleli, T., 2005. Change Detection And Assessment By Using Multi Temporal Satellite Image For North-East Mediterranean Coast. GIS Development

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Uzunlu, A., Kuleli, T., 2012. Ortak Balıkçılık Politikası Kapsamında Su Ürünleri Bilgi Sistemi (Sübis)?In Koruma Ve Kontrol Politikalarına Uygunluğunun Karşılaştırılması. Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) 2017. İklim Değişikliği, Türkiye Kıyıları ve Deniz Turizmi. Deniz Ticareti Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bayazıt Şeyma, Kuleli Tuncay, 2020. CRUISE PORT IDENTITY MAPPING BY USING MULTI CRITERIAEVALUATION WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS. 8th International Conference on Maritime Transport (Maritime Transport VIII)
2-) Bayazıt Şeyma, Kuleli Tuncay, 2019. Physical Parameters of Cruise Port Identity. 5th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2019)
3-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, 2018. THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON MARITIME INFRASTRUCTURE IN BODRUM PENINSULA. 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS)
4-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, 2018. Coastline change detection by using Digital Shoreline Analysis System (DSAS) and Remote Sensing. 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences
5-) Bayazıt Şeyma, Kuleli Tuncay, 2018. CRUISE PORT SITE SELECTION BY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS. 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS)
6-) Bayazıt Şeyma, Kuleli Tuncay, 2018. Factors Affecting Cruise Port Site Selection Process. 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences
7-) Bayazıt Şeyma, Kuleli Tuncay, 2018. Global Sustainable Tourism Council Standards: As a Tool of Sustainable Cruise Tourism. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ONSUSTAINABLE DEVELOPMENT
8-) Özsavaş Uluçay Nilay, Kuleli Tuncay, 2017. An Education Model Proposal for Yacht Building Program in Vocational School. I. International Scientific and Vocational Studies Congress
9-) 2016. Türkiye'de denizcilik eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Deniz bilimleri Konferansı
10-) Kuleli, T., 2015. Land use change detection in Turkish coastal zone by Corine database. 1st International Congress on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015)
11-) Kuleli Tuncay, 2015. Land use change detection in Turkish coastal zone by Corine database. 1st International Congress on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015)
12-) Kuleli, T., Erkol, I.L., 2011. Shoreline Change Rate Analysis Along The Ramsar Wetlands At The Mediterranean Coast In Turkey. CoastGIS 2011
13-) Kuleli, T., 1999. Coastal Management And Tourism In Turkey: Cirali And Belek, Antalya. The Joint Conference Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, 2019. COMPARISON OF SUSTAINABILITY MEASUREMENT METHODS IN COASTAL AREAS. 5th International Conference on Engineering and Natural Science
2-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, 2018. A FRAMEWORK DESIGN FOR SUSTAINABLE TOURISM IN COASTAL AREAS. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICSD)
3-) Kuleli Tuncay, Özsavaş Uluçay Nilay, 2017. Maritime Education In Turkey Problems and Potential Solutions. I. International Scientific and Vocational Studies Congress
4-) Kuleli, T., 1996. Suitable Site Selection For Aquaculture In Coastal Zone By Using Geographical Information System And Remote Sensing. International Conference on Land Degradation
5-) Kuleli Tuncay, 1996. Suitable Site Selection For Aquaculture In Coastal Zone By Using Geographical Information System And Remote Sensing. International Conference on Land Degradation

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, 2020. SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZ VE KIYI TURİZMİ İÇİN ULUSLARARASI STANTARTLAR. 5. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu
2-) Yılmaz Arif, Bayazıt Şeyma, Kuleli Tuncay, 2020. TÜRKİYE’DE TURİZM AMAÇLI SU SPORLARI DÜZENLEMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ETKİLERİ. 5. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu
3-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, Nalbantoğlu Gündüz, Kurtluoğlu Tunç, Yılmaz Arif, Tezcan Rüştü, Okuyucu Faruk, 2018. ENDEMİK BİR TURİZM TÜRÜ OLARAK MAVİ YOLCULUK. 4. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu
4-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, Yılmaz Arif, 2018. DENİZ TURİZMİNDE YEREL DESTİNASYONLARIN KÜRESEL SERTİFİKASYONU. 4. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu
5-) Kuleli, T., 2010. Türkiye Kıyılarında Iklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselme Riski Olan Alanların Belirlenmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi
6-) Kuleli, T., 2010. Kızılırmak Ve Yeşilırmak Deltalarındaki Kıyı Değişimlerinin Landsat Tm Ve Dsas Ile Belirlenmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi
7-) Kuleli Tuncay, 2010. Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarındaki kıyı değişimlerinin Landsat TM ve DSAS ile belirlenmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi
8-) Kuleli Tuncay, 2010. Türkiye kıyılarında iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselme riski olan alanların belirlenmesi. Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi
9-) Kuleli Tuncay, 2008. Muğla İli Kıyılarında Turizm Kaynaklı Kıyı Değişimlerinin Uzaktan Algılama Ve Coğrafik Bilgi Sistemi Teknikleri Kullanarak Değerlendirilmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Konferansı
10-) Kuleli, T., Erdem, M., Güçlü, K., Erkol, I.L., 2008. Muğla İli Kıyılarında Turizm Kaynaklı Kıyı Değişimlerinin Uzaktan Algılama Ve Coğrafik Bilgi Sistemi Teknikleri Kullanarak Değerlendirilmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Konferansı
11-) Kuleli, T., 2006. Deniz Seviyesi Yükselmesi Ve Çukurova Deltası Kıyı Bölgesi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı
12-) Kuleli Tuncay, 2006. Deniz Seviyesi Yükselmesi Ve Çukurova Deltası Kıyı Bölgesi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı
13-) Kuleli Tuncay, 2004. Çukurova Deltası Biyosfer Projesi Kapsamında Çevre Eğitimi Uygulaması. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı
14-) Kuleli, T., Akdağ, A., Gökçe, M.A., Bayrı, Ş., 2004. Çukurova Deltası Biyosfer Projesi Kapsamında Çevre Eğitimi Uygulaması. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı
15-) Kuleli, T., 2002. Balıkçı Teknelerinin İzlenmesinde Gps (Global Positioning System) Kullanımı. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı
16-) Kuleli Tuncay, 2002. Balıkçı Teknelerinin İzlenmesinde Gps Global Positioning System Kullanımı. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı
17-) Kuleli Tuncay, 1998. Kıyı Bilgi Sistemi Oluşturulmasında Adana Yumurtalık Örneği. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı
18-) Kuleli, T., 1998. Kıyı Bilgi Sistemi Oluşturulmasında Adana-Yumurtalık Örneği. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı
19-) Kuleli Tuncay, 1997. Kıyı Balıkçılığında Coğrafi Bilgi Sistemi Ve Uzaktan Algılama. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı
20-) Kuleli, T., Sarıhan, E., 1997. Kıyı Balıkçılığında Coğrafi Bilgi Sistemi Ve Uzaktan Algılama. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı
21-) Kuleli, T., 1994. Kıyı Yönetimi Ve Sorunları. Kıyı Sorunları Ve Çevre Sempozyumu
22-) Kuleli Tuncay, 1994. Kıyı Yönetimi Ve Sorunları. Kıyı yönetimi ve sorunları

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kuleli Tuncay, Yılmaz Arif, 2016. Türkiye de denizcilik eğitimi sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Kuleli Tuncay, Bayazıt Şeyma, 2022. Turizmde Sürdürülebilir Kavramlar ve Uygulamalar/Turizmde Sürdürülebilirlik Kavramı. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Ülker Çolakoğlu, Nüket Duran

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kuleli, T., Başusta, N., 2008. Kıyı Alanları Yönetimi, Kıyısal Ekosistem, ss.189-203. Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şti. Editör Adı: Kadir Seyhan, Nuri Başusta

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Environmental Monitoring and Assessment. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ocean & Coastal Management. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) SpringerPlus. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Ocean & Coastal Management. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
5-) International Journal of Remote Sensing. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Environmental Monitoring and Assessment. 2011. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Environmental Monitoring and Assessment. 2010. Hakemlik Sayısı: 1
8-) International Journal of Remote Sensing. 2010. Hakemlik Sayısı: 2
9-) International Journal of Remote Sensing. 2009. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Remote Sensing Technology (JRST). 2017. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Journal of Earth Science Climatic Change. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Geodesy and Geomatics Engineering.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Water Resources and Ocean Science.

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Geodesy and Geomatics Engineering.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Geodesy and Geomatics Engineering.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Automatic Detection Of Shoreline Change On Coastal Ramsar Wetlands Of Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 16
2-) Estimation Of Solar Radiation Over Turkey Using Artificial Neural Network And Satellite Data - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 5
3-) Land cover change detection in the Turkish coastal zone based on 28-year (1990-2018) Corine data - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
5-) Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 14
6-) Automatic Detection Of Shoreline Change On Coastal Ramsar Wetlands Of Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 17
7-) Estimation Of Solar Radiation Over Turkey Using Artificial Neural Network And Satellite Data - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
8-) Automatic Detection Of Shoreline Change On Coastal Ramsar Wetlands Of Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 22
9-) Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 10
10-) Age And Growth Of The Common Guitarfish, Rhinobatos Rhinobatos, In Iskenderun Bay (North-Eastern Mediterranean, Turkey) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) National Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For Turkish Coastal Zone - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Estimation Of Solar Radiation Over Turkey Using Artificial Neural Network And Satellite Data - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 9
13-) Automatic Detection Of Shoreline Change On Coastal Ramsar Wetlands Of Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 18
14-) Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
15-) City-Based Risk Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For The Turkish Coastal Zone - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) Estimation Of Solar Radiation Over Turkey Using Artificial Neural Network And Satellite Data - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
17-) Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
18-) Automatic Detection Of Shoreline Change On Coastal Ramsar Wetlands Of Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 22
19-) City-Based Risk Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For The Turkish Coastal Zone - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
20-) Age And Growth Of The Common Guitarfish, Rhinobatos Rhinobatos, In Iskenderun Bay (North-Eastern Mediterranean, Turkey) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
21-) National Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For Turkish Coastal Zone - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
22-) Automatic Detection Of Shoreline Change On Coastal Ramsar Wetlands Of Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 15
23-) Estimation Of Solar Radiation Over Turkey Using Artificial Neural Network And Satellite Data - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 12
24-) Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
25-) Age And Growth Of The Common Guitarfish, Rhinobatos Rhinobatos, In Iskenderun Bay (North-Eastern Mediterranean, Turkey) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
26-) City-Based Risk Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For The Turkish Coastal Zone - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
27-) City-Based Risk Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For The Turkish Coastal Zone - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
28-) Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
29-) National Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For Turkish Coastal Zone - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
30-) Age And Growth Of The Common Guitarfish, Rhinobatos Rhinobatos, In Iskenderun Bay (North-Eastern Mediterranean, Turkey) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
31-) Estimation Of Solar Radiation Over Turkey Using Artificial Neural Network And Satellite Data - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 17
32-) Estimation Of Solar Radiation Over Turkey Using Artificial Neural Network And Satellite Data - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 15
33-) Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 4

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yumurtalık sulak alan sistemindeki kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak tespiti. Konu: Yumurtalık sulak alan sistemindeki kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak tespiti. Goncagül Açıkgöz. 2010
2-) Tez Adı: Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜBİS)'in koruma ve kontrol politikalarına uygunluğunun karşılaştırılması. Konu: Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜBİS)'in koruma ve kontrol politikalarına uygunluğunun karşılaştırılması. Ayşegül Uzunlu. 2010

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Sürdürülebilir turizm uygulaması. Proje Türü: AB. Sustainable tourism applications in Yumurtalik and Zeytinbeli regions, AB Destekli Diğer Projeler, UNDP. 2006-2007
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Çukurova Delta'sı biyosfer rezerv planlaması. Proje Türü: AB. Cukurova Delta Biosphere Reserve: Determination of Biological Diversity and Initiating Program for Sustainable Development", AB Çerçeve Programı Projesi, . 2001-2003
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Türkiye'de kıyı yönetimi ve turizm. Proje Türü: AB. Coastal Management and Tourism in Turkey: Çıralı and Belek", AB Çerçeve Programı Projesi, LIFE TCY 96/TR/021. 1998-2000

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Denizcilik, yat imalatı ve yat turizmi sektörü için ihtiyaç duyulan iş gücü potansiyeline sahip bireylerin, bir iş bulabilecek, işini koruyabilecek, geliştirebilecek ve degişim halinde uyum saglayabilecek, degiştirmek isterse veya işten çıkarılmışsa bir diger işi bulabilecek, yaşam süresinin çesitli evrelerinde iş hayatını terk edebilecek ve yeniden katılabilecek niteliklere sahip, çalışabilir ve istihdam edilebilirlik potansiyelinin arttırılarak, Denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte ve kabiliyette nitelikli personel ve ara eleman ihtiyacının karsılanmasına yönelik uygulamalı mesleki egitim verecek birimin oluşturulmasıdır.. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Mavi Nesil Projesi: Denizcilik ve yatçılık sektöründe eğitim, beceri ve istihdam edilebilirliği geliştirme merkezi kurulması. 2021-2023

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Proje No: 16/081. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İztuzu Sahili Yönetim Planı Projesi, Mevcut Durum Tespiti, Doğal Çevre-Ekolojik Durum, Doğal Süreçler-Proseslerin Belirlenmesi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yumurtalık kıyı bölgesinde deniz altı dip ve bentik habitat yapısının yan taramalı sonar kullanarak belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yumurtalık kıyı bölgesinde deniz altı dip ve bentik habitat yapısının yan taramalı sonar kullanarak belirlenmesi. 2015-2016
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: İztuzu Sahili için yönetim planı hazırlanması. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. İztuzu Sahili yönetim Planı Projesi. 2015--1
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İskenderun Körfezindeki deniz yüzeyi sıcaklığı anormalliklerinin ve değişimlerinin termal infrared kanaldan alınan uydu görüntüleri kullanarak belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "İskenderun Körfezindeki deniz yüzeyi sıcaklığı anormalliklerinin ve değişimlerinin termal infrared kanaldan alınan uydu görüntüleri kullanarak belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, SUF2010BAP3. 2009-2010
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselmelerinin Adana Kıyı Bölgesi Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin Coğrafik Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Modellenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselmelerinin Adana Kıyı Bölgesi Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin Coğrafik Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Modellenmesi", BAP Arastırma Projesi, SUF2006BAP2. 2009-2010
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yumurtalık Koyundaki kumul hareketleri ve Kıyı değişimlerinin uzaktan algılama yöntemleri ile izlenmesi ve değerlendirilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "Yumurtalık Koyundaki kumul hareketleri ve Kıyı değişimlerinin uzaktan algılama yöntemleri ile izlenmesi ve değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, SUF2008BAP2. 2008-2009