Personel

Prof.Dr. TUNCAY ÖĞÜN
Prof.Dr.
Tuncay Öğün
@ E-posta
tuncayogun@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5477

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 08.10.1985

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi 31.03.1992

Doktora

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi 26.02.1998

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Öğün Tuncay, 2021. Tarihsel Türk-Rus Mücadelesinin Anıtlaşan İki Sembolü: Ayastefanos ve Kars Anıtları. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/The Journal of Turkish Cultural Studies
2-) Öğün Tuncay, Başı Halit, 2016. Dicle Fırat ta Geleneksel Nehir Taşımacılığı ve I Dünya Savaşı ndaIrak Cephesinde Kullanımı. History StudiesInternational Journal of History
3-) Poznakhirev Vitaly Vitaliyovych, Öğün Tuncay, 2016. 1877 The Generals of the Pleven Army in Russia in 1877 1878. Humanities Scientific Researches
4-) Poznakhirev Vitaly Vitaliyovych, Öğün Tuncay, 2016. 28 1877 To the Issue of Number of Turks Who Were Captured in Pleven in November 28 1877. Humanities Scientific Researches
5-) Öğün, T., Sibgatullina, A., 2013. Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi. H i s t o r y S t u d i e s

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Öğün Tuncay, 2018. Savaşın Osmanlı Mizah ve Karikatürüne Yansıyan Acı Yüzü: I. Dünya Savaşı’xxnda İstanbul’xxda Kıtlık, Karaborsa ve Vurgunculuk. History Studies
2-) Öğün Tuncay, 2018. THE JIHAD al-AKBAR IN OTTOMAN PRESS: THE CASE OF IRAN. TÜRKİYAT MECMUASI

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Öğün Tuncay, 2001. İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu İttihat Terakkiden Kurtuluş Savaşına Adlı Eserin İddiaları Hakkında Bazı Tenkitler. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Öğün Tuncay, 2018. I. Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Basınında Rusya Müslümanları. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öğün Tuncay, 2017. Sarıkamış’xxta Soğuk Sansür. Yedi Kıta
2-) Öğün Tuncay, 2015. Turan Yolunda Bir Serap: Çoruh Vadisi Harekâtının ve Ardahan Baskınının Osmanlı Basınındaki Yansımaları. Yeni Türkiye
3-) Öğün, T., 2015. Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında ve Karikatüründe Çanakkale Deniz Savaşları. Çanakkale Araştırmaları Dergisi
4-) Öğün, T., 2015. Kafkas Cephesinde Rus Ruleti: Sarıkamış Harekâtı. Yeni Türkiye
5-) Öğün, T., 2015. Zafer mi İhanet mi? 100 Yıllık Sarıkamış Muamması. Derin Tarih
6-) Öğün, T., 2014. Turan Gazetesi Örneğinde Osmanlı Basınında Kafkas Cephesi’nin İlk Ayları ve Sarıkamış Harekâtı. TYB Akademi
7-) Öğün, T., 2001. Van’da Ermeni Komiteleri ve Faaliyetleri. Türk Kültürü

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öğün Tuncay, 2019. Rusya’daki Türk Savaş Esirlerine Ermeniler Tarafından Yapılan Mezalim Hakkında Bazı Tespitler. I. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu
2-) Öğün Tuncay, 2018. Köprüköy ve Azap Muharebelerinin Osmanlı Basınındaki Yansımaları. Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. YılındaUluslararası Erzurum Sempozyumu
3-) Öğün Tuncay, 2017. İstanbul Basınının Tanıklığında 93. Harbi Türk Savaş Esirleri. Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu (İstanbul, 14-15 Mart 2017)
4-) Öğün Tuncay, 2017. Osmanlı Devleti’xxnin Cihad-ı Ekber Politikalarında Rusya ve İran Müslümanları. 21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış UluslararasıKongresi: Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri
5-) Öğün Tuncay, 2017. 1. Dünya Savaşı’nın Osmanlı Mizah Ve Karikatürüne Yansıyan Acı Yüzü: Kıtlık, Karaborsa ve Vurgunculuk. Birinci Dünya Savaşı’xxnın Hukuki ve TarihiYönleri Uluslararası Sempozyumu’xxna (Alman-Fransız Penceresi)
6-) Öğün Tuncay, 2016. Osmanlı Basınında Cihad ı Ekber Çağrısı İran Örneği. Uluslararası 1. Dünya Savaşı Sempozyumu
7-) Öğün Tuncay, 2016. Bir Kardeşlik Örneği Diyarbakır dan Kafkas Cephesi ne Erzak Sevkiyatı. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu
8-) Öğün Tuncay, 2016. 1 Dünya Savaşı nda Rus İşgaline Uğrayan Göçmenlerin Beslenme Barınma ve İstihtam Sorunları. Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutlarıyla Göç
9-) Öğün Tuncay, 2016. TÜRK DÜNYASININ SARIKAMIŞ TA KAYBOLANUMUTLARI. 4. Uluslararası Türk Şöleni Kültürü Sempozyumu
10-) Öğün, T., 2015. Turan Yolunda Bir Serap: Ardahan'ın Ele Geçirilmesi ve Osmanlı Basınındaki Yansımaları. 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı'nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu
11-) Öğün, T., 2015. Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Seralos Kazası. 2. Turgut Reis ve Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu
12-) Öğün Tuncay, 2011. Bitlis Halkının I Dünya Savaşı nda Kafkas Cephesine Sağladığı Lojistik Destek. VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu
13-) Öğün Tuncay, 2003. 1915 Van İsyanı Tehcir Kararının Nedeni mi Sonucu mu. Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Öğün, T., 2014. Iran Policy of the Ottoman Empire and Iranian Kurds at the World War I in the Eyes of the Ottoman Press. III. Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsiya "Arhivnoe Vostokovedenie" Moskva 12-14 Noyabrya 2014 g.

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Öğün Tuncay, 2019. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi/Sarıkamış Harekâtı. Yayın Evi: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Editör Adı: Diyanet Vakfı
2-) Öğün Tuncay, 2017. Prof. Dr. Salim Cöhce Armağanı/Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür/CİHADİYE’DEN KIZIL MEYDAN’A OSMANLI ALAY SANCAKLARININ HAZİN HİKÂYESİ. Yayın Evi: Güneş Vakfı Yayınları Editör Adı: Alparslan Ceylan
3-) Öğün Tuncay, 2015. Kafkas Cephesinin I Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği/. Yayın Evi: Dergah Editör Adı: Editör

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Öğün Tuncay, 2019. 100 Soruda Sarıkamış Harekatı/. Yayın Evi: Rumuz Yayınevi Editör Adı: Harun Tuncer
2-) Öğün Tuncay, Küçük Ebubekir, Kapu Hüsnü, Tutar Hüseyin, Erdoğdu Hamza, 2011. Türk Halkının Sarıkamış Algısı/. Yayın Evi: SERKA Editör Adı: Editör
3-) Öğün, T., 2010. Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı. Yayın Evi: Yeditepe Yayınevi Editör Adı: ----
4-) Öğün, T., 2004. Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri. Yayın Evi: Babil Yayıncılık Editör Adı: -----
5-) Öğün, T., 1999. Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği. Yayın Evi: Atatürk Araştırma Merkezi Editör Adı: Tuncay ÖĞÜN

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öğün Tuncay, 2021. Atatürk Ansiklopedisi/Kara Kemal (1875-1926). Yayın Evi: Atatürk Araştırma Merkezi Editör Adı: Yasemin DOĞANER, Abdullah İLGAZİ, Mehmet Temel, Neşe ÖZDEN, Zehra ASLAN
2-) Öğün Tuncay, 2002. Türkler/Kafkas Cephesinde Kader Ânı: Sarıkamış Harekâtı ve Sonuçları. Yayın Evi: Yeni Türkiye Editör Adı: H. C. Güzel-K. Çiçek-S. Koca

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öğün Tuncay, 2019. Kara Yazıl Destan Sarıkamış/Sarıkamış Gerçeği/Sarıkamış’xxın Buzdan Şehitleri. Yayın Evi: Derin Tarih Kültür Yayınları Editör Adı: Mustafa Armağan
2-) Öğün, T., 2006. Müsadere; Osmanlılarda. Yayın Evi: Türkiye Diyanet Vakfı Editör Adı: M. Akif Aydın
3-) Öğün, T., 1999. Osmanlı Devletinde Müsadere Uygulamaları. Yayın Evi: Yeni Türkiye Yayınları Editör Adı: Güler Eren

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
2-) ASIA MINOR STUDIES(INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES). 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kafkas Cephesinin I Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Dicle Fırat ta Geleneksel Nehir Taşımacılığı ve I Dünya Savaşı ndaIrak Cephesinde Kullanımı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) THE JIHAD al-AKBAR IN OTTOMAN PRESS: THE CASE OF IRAN - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) Kafkas Cephesinde Rus Ruleti: Sarıkamış Harekâtı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
5-) Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Müsadere; Osmanlılarda - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
7-) Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Van’da Ermeni Komiteleri ve Faaliyetleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Müsadere; Osmanlılarda - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
10-) Osmanlı Devletinde Müsadere Uygulamaları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
11-) Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
12-) Kafkas Cephesinde Rus Ruleti: Sarıkamış Harekâtı - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Van’da Ermeni Komiteleri ve Faaliyetleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
2-) Zafer mi İhanet mi? 100 Yıllık Sarıkamış Muamması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu İttihat Terakkiden Kurtuluş Savaşına Adlı Eserin İddiaları Hakkında Bazı Tenkitler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Müsadere; Osmanlılarda - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Kafkas Cephesinin I Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) 1915 Van İsyanı Tehcir Kararının Nedeni mi Sonucu mu - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
6-) Osmanlı Devletinde Müsadere Uygulamaları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Müsadere; Osmanlılarda - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Turan Gazetesi Örneğinde Osmanlı Basınında Kafkas Cephesi’nin İlk Ayları ve Sarıkamış Harekâtı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
11-) Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
12-) Kafkas Cephesinin I Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) THE JIHAD al-AKBAR IN OTTOMAN PRESS: THE CASE OF IRAN - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
16-) Müsadere; Osmanlılarda - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
17-) Van’da Ermeni Komiteleri ve Faaliyetleri - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 4

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Osmanlı Devletinde Müsadere Uygulamaları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Van’da Ermeni Komiteleri ve Faaliyetleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
3-) THE JIHAD al-AKBAR IN OTTOMAN PRESS: THE CASE OF IRAN - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Kafkas Cephesinin I Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
6-) Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Müsadere; Osmanlılarda - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
8-) Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) 100 Soruda Sarıkamış Harekatı/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Turan Yolunda Bir Serap: Çoruh Vadisi Harekâtının ve Ardahan Baskınının Osmanlı Basınındaki Yansımaları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Dicle Fırat ta Geleneksel Nehir Taşımacılığı ve I Dünya Savaşı ndaIrak Cephesinde Kullanımı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Turan Gazetesi Örneğinde Osmanlı Basınında Kafkas Cephesi’nin İlk Ayları ve Sarıkamış Harekâtı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
14-) Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
15-) Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) THE JIHAD al-AKBAR IN OTTOMAN PRESS: THE CASE OF IRAN - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Savaşın Osmanlı Mizah ve Karikatürüne Yansıyan Acı Yüzü: I. Dünya Savaşı’xxnda İstanbul’xxda Kıtlık, Karaborsa ve Vurgunculuk - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
3-) Müsadere; Osmanlılarda - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Dicle Fırat ta Geleneksel Nehir Taşımacılığı ve I Dünya Savaşı ndaIrak Cephesinde Kullanımı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) 1915 Van İsyanı Tehcir Kararının Nedeni mi Sonucu mu - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Kafkas Cephesinin I Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
10-) Sarıkamış’xxta Soğuk Sansür - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Turan Gazetesi Örneğinde Osmanlı Basınında Kafkas Cephesi’nin İlk Ayları ve Sarıkamış Harekâtı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
14-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
15-) 100 Soruda Sarıkamış Harekatı/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
17-) Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
18-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) THE JIHAD al-AKBAR IN OTTOMAN PRESS: THE CASE OF IRAN - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Osmanlı Devletinde Müsadere Uygulamaları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi/Sarıkamış Harekâtı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Dicle Fırat ta Geleneksel Nehir Taşımacılığı ve I Dünya Savaşı ndaIrak Cephesinde Kullanımı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkler/Kafkas Cephesinde Kader Ânı: Sarıkamış Harekâtı ve Sonuçları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Kafkas Cephesinin I Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) THE JIHAD al-AKBAR IN OTTOMAN PRESS: THE CASE OF IRAN - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Kafkas Cephesinde Rus Ruleti: Sarıkamış Harekâtı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
7-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
8-) Prof. Dr. Salim Cöhce Armağanı/Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür/CİHADİYE’DEN KIZIL MEYDAN’A OSMANLI ALAY SANCAKLARININ HAZİN HİKÂYESİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Turan Gazetesi Örneğinde Osmanlı Basınında Kafkas Cephesi’nin İlk Ayları ve Sarıkamış Harekâtı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) 1877 The Generals of the Pleven Army in Russia in 1877 1878 - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında ve Karikatüründe Çanakkale Deniz Savaşları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) 100 Soruda Sarıkamış Harekatı/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Kafkas Cephesinde Rus Ruleti: Sarıkamış Harekâtı - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 2

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: TRT adına hazırlanan tarihsel içerikli belgesel film (10 Bölüm x 30 dakika).. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Van Gölü Havzasında Selçuklu İzleri. 2015-2015

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . BİLGE TONYUKUK EĞİTİME HİZMET ÖDÜLÜ. 2020

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Uluslararası Konferans Ermeni Sorunu: Sanallık ve Gerçeklik. Türkiye. . 2015
2-) 100. Yılında Çanakkale Sempozyumu (26 Mart 2015)-Gebze. Türkiye. . 2015
3-) Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (TürkRus Penceresi)-Atatürk Araştırma Merkezi. Türkiye. . 2015
4-) 100. Yılı Münasebetiyle 1. Dünya Savaşı'ında Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu -Türk Tarih Kurumu. Erzurum. . 2014
5-) I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2012
6-) CIEPO 19 uLUSLARARASI OSMANLI ÖNCESİ VE DÖNEMİ OSMANLI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU. TÜRKİYE. . 2010

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) UNUTULAN ZAFER: KUTÜ'LAMMARE 100'ÜNCÜ YILINDA YENİDEN ANLAMAK. İstanbul. . 2016
2-) 100. Yılında Ermeni Meselesi ve Gerçekler Sempozyumu -Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Türkiye. . 2015
3-) Birinci Dünya Savaşı'ında Ermeniler Sempozyumu. Türkiye. . 2014
4-) Bütün Yönleriyle Sarıkamış Sempozyumu (Sarıkamış, 04-06 Ekim 2004). Türkiye. . 2004

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 100.YILDÖNÜMÜNDE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NI HATIRLAMAK (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ). İstanbul/Türkiye. . 2014

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Ermeni Sorununda Madalyonun Öteki Yüzü- Muğla Müftülüğü. Türkiye. . 2015
2-) Türk Dünyası Gençlik Şöleni-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Türkiye. . 2014
3-) Habertürk Özel (Habertürk TV- Yayın tarihi: 19.12.2014). Türkiye. . 2014
4-) Derin Tarih (Tvnet- Yayın tarihi: 27.12.2014). Türkiye. . 2014
5-) Gençlik Sarıkamış'ı Unutmadı-Manisa. Türkiye. . 2014
6-) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sarıkamış Şehitleri Konferansı. Türkiye. . 2013
7-) Doğunun Çanakkalesi "Sarıkamış". Türkiye. . 2012
8-) Kurtuluş Haftası Etkinlikleri -Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Türkiye. . 2010
9-) Emperyalizmin Büyük Günahı: Ermeni Sorunu-Van. Türkiye. . 2006

Verdiği Dersler

TAR 5557 2023-2024 Güz

Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi

TAR3517 2023-2024 Güz

Ermeni Sorunu Tarihi

TAR4005 2023-2024 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5559 2022-2023 Bahar

Yakınçağ'da Osmanlı- Rus İlişkileri

TAR4005 2022-2023 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2022-2023 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4506 2022-2023 Bahar

Rusya Tarihi

TAR 5557 2022-2023 Güz

Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi

TAR3517 2022-2023 Güz

Ermeni Sorunu Tarihi

TAR4005 2022-2023 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2022-2023 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5559 2021-2022 Bahar

Yakınçağ'da Osmanlı- Rus İlişkileri

TAR4005 2021-2022 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2021-2022 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4506 2021-2022 Bahar

Rusya Tarihi

TAR 5557 2021-2022 Güz

Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi

TAR 6528 2021-2022 Güz

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güney Politikası

TAR3517 2021-2022 Güz

Ermeni Sorunu Tarihi

TAR4005 2021-2022 Güz

Tarih Semineri I