Personel

Prof.Dr. TURAN SUBAŞAT
Prof.Dr.
Turan Subaşat
@ E-posta
turansubasat@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5620

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Uluslararası İktisat Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Uluslararası İktisat Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi İktisat İktisat 1987

Yüksek Lisans

Londra Üniversitesi (Birkbeck College) İktisat İktisat 1993

Doktora

Londra Üniversitesi (SOAS) İktisat İktisat 2000

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Subaşat Turan, Mavroudeas Stavros, 2023. Financialization Hypothesis: A Theoretical and Empirical Critique . World Review of Political Economy
2-) Uysal Soner, Subaşat Turan, 2020. Crisis in Turkey: Estimating the Potential Welfare Loss?. Journal of Balkan and Near Eastern Studies
3-) Subasat, T., 2014. The political economy of Turkey’s economic miracle. The Journal Of Balkan And Near Eastern Studies
4-) Subasat, T., 2013. Can Differences in International Prices Measure Unequal Exchange in International Trade?. Competition and Change
5-) Subaşat, T., Bellos, S., 2013. Governance and Foreign Direct Investment in Latin America: a Panel Gravity Model Approach. Latin American Journal of Economics
6-) Bellos, S., Subasat, T., 2012. Corruption and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach. Bulletin of Economic Research
7-) Bellos, S., Subasat, T., 2012. Governance and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach. International Review of Applied Economics
8-) Bellos, S., Subasat, T., 2011. Economic Freedom and Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Gravity Model Approach. Economics Bulletin
9-) Subasat, T., 2010. Can Balassa and Samuelson effect explain the international price disparity between low and high income countries?. Economics Bulletin
10-) Subasat, T., 2008. Do Liberal Trade Policies Promote Trade Openness?. International Review of Applied Economics
11-) Subasat, T., 2002. Does Export Promotion Increase Economic Growth?. Development Policy Review
12-) Weeks, J., Subasat, T., 1998. The Potential for Agricultural Trade among Eastern and Southern African Countries. Food Policy
13-) Weeks, J., Subasat, T., Mosley, P., 1995. Assessing Adjustment in Africa. World Development

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Subaşat Turan, Terzioğlu Nalan, 2018. Import Dependency of Exports as a Cause of Current Account Deficit. Central European Review of Economics Finance
2-) Subaşat Turan, 2017. Turkey at a Crossroads: The Political Economy of Turkey’s Transformation. Markets, Globalization Development Review

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Subaşat, T., 2015. What is globalisation and what is not?: A historical perspective. Florya Chronicles of Political Economy
2-) Makedonas, E., Bellos, S., Subasat, T., 2015. IMF Lending and Poverty in Developing Countries. Journal of Heterodox Economics, Vol 2, No 2.
3-) Subasat, T., 2015. Zombie Economics. Izmir Review of Social Sciences
4-) Subaşat, T., 2014. What can Turkey learn from Argentina?. Central European Review Of Economics and Finance
5-) Subasat, T., Bellos, S., 2013. Corruption and foreign direct investment in Latin America: a panel gravity model approach. Journal of Management and Sustainability
6-) Subasat, T., Bellos, S., 2011. Economic Freedom and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach. The Empirical Economics Letters
7-) Subasat, T., Kasman, A., 2009. Exports and Growth: A Panel Data Perspective. The Empirical Economics Letters
8-) Subasat, T., Akdede, S., 2009. The impact of good governance and economic freedom on religiosity. The Empirical Economics Letters
9-) Subasat, T., 2009. Does simultaneous implementation of import-substitution and export-promotion neutralise each other?. Journal of Developing Areas
10-) Subasat, T., 2003. Does the Dollar Index Really Measure Outward Orientation?. International Review Of Applied Economics
11-) Subasat, T., 2003. What does the Heckscher-Ohlin Model Contribute to International Trade Theory?: A Critical Assessment. Review Of Radical Political Economics
12-) Subasat, T., 2002. A Political Economy Critique of the Ricardian Comparative Advantage Theory. Research in Political Economy
13-) Subaşat Turan, 1997. A reminder on the state vs. market arguments. SOAS economic digest

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Subaşat Turan, 2015. Başkanlık Sistemiyle Türkiye Daha Hızlı Büyür Mü?. İktisat ve Tloplum
2-) Subaşat Turan, 2015. Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 2-Kademeli Olarak Arttırılan Tüketim Vergisi. İktisat ve Toplum
3-) Subaşat Turan, 2015. Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 1 – Yurttaşlık Geliri. İktisat ve Toplum
4-) Subaşat Turan, 2013. Koalisyon Hükümeti Türkiye’yi Çökertir Miti. İktisat ve Toplum
5-) Subaşat Turan, 2010. Türkiye’nin Cari Açık Sorunu: Nedenler ve Çözümler. İktisat ve Toplum

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Subaşat Turan, 2019. Türkiye’de Ekonomik Mucize ve Krizin Anatomisi. Mülkiye Dergisi
2-) Subaşat Turan, Uysal Soner, 2018. Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Karşılaştırmalarında Yeni Bir Ölçüt: Düzeltilmiş Gayri Safi Milli Hasıla. Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Demir Volkan, Subaşat Turan, 2021. Kar Oranının Düşme Eğilimi – Bir Değerlendirme. Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi
2-) Subaşat Turan, 2018. Zombi İktisat 2 - Zombi İktisadın Temel Özellikleri (1). İktisat ve Toplum
3-) Subaşat Turan, 2018. Zombi İktisat 1 – Sunuş. İktisat ve Toplum
4-) Subaşat Turan, 2017. Türkiye’ye Kayıt Dışı Sermaye Girişlerinin Gerçek Boyutları. İktisat ve Yoplum
5-) Subaşat Turan, 2017. Yeni Bir Mit Olarak Finansallaşma. İktisat ve Toplum
6-) Terzioğlu Nalan, Subaşat Turan, 2017. İhracatın İthalata Bağımlılığındaki Artış Cari Açıkların Belirleyicisi Değildir. İktisat ve Toplum
7-) Subaşat Turan, 2016. İktisat Politikasında Arayışa Gerek Var mı?. İktisat ve Toplum
8-) Uysal Soner, Subaşat Turan, 2016. Cari Açıkların Sürdürülebilirliği. İktisat ve Toplum
9-) Subaşat Turan, 2016. Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 6 – Özelleştirme Politikaları. İktisat ve Toplum
10-) Subaşat Turan, 2016. Keynesçi Talep Yönetimi Neden Yetersiz Kalıyor?. İktisat ve Toplum
11-) Subaşat Turan, 2016. Brexit - Avrupa Birliği’nin Sonu mu?. İktisat ve Toplum
12-) Subaşat Turan, 2015. Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 5 – Kamu İktisadi Teşebbüsleri (1). İktisat ve Toplum
13-) Subaşat Turan, 2015. Turan Subaşat – Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 4 – Sanayi Politikası (Finans). İktisat ve Toplum
14-) Subaşat Turan, 2015. Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 3 – Sanayi Politikası (Ticaret). İktisat ve Toplum
15-) Subaşat Turan, 2008. Küresel Eşitsizlik Artıyor. Cumhuriyet Strateji
16-) Subaşat Turan, 2005. G8 Zirvesi Ardından Bir Değerlendirme. Evrensel Kültür

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) T. Subasat (2014), “Conjunctural and policy based causes of the 2008 crisis”. The Great Meltdown of 2008: Systemic, Conjunctural or Policy-created? - 2014

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Subaşat Turan, 2023. Yüzyılın Ekonomisi/. Yayın Evi: Efil Editör Adı: Ömer Faruk Çolak
2-) Subaşat Turan, 2016. The Great Financial Meltdown Systemic Conjunctural or Policy Created/The systemic causes of the 2008 crisis – an alternative theoretical perspective. Yayın Evi: Edward Elgar: London Editör Adı: Turan Subasat
3-) John Weeks, Turan Subasat, 1998. Post Apartheid Southern Africa/Regional Integration and Cereal Trade. Yayın Evi: Routledge Editör Adı: Lennart Petersson

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Subaşat, T. (2010), ‘Türkiye Arjantin’den ne öğrenebilir?’, Subaşat, T. ve H. Yetkiner (eds.), Küreselleşen kriz çerçevesinde Türkiye’nin cari açık sorunsalı, (Ankara: Eflatun Yayınları). - 2010

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Subaşat Turan, 2022. Keynes ve Keynes’in İktisadı/Keynesçi· Talep Yönetimi· Neden Yetersiz Kalıyor?. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: Çolak, Ö.F.
2-) Acar Savaş, Subaşat Turan, 2021. Competitiveness and Economic Development in Europe: Prospects and Challenges/Competitiveness in Developing Countries in the Age of Industry 4.0: The Case of Turkey. Yayın Evi: Routledge Editör Adı: Bukowski Slawomir I., Hyz Alina, Lament Marzanna B.
3-) Subaşat Turan, 2019. Turkey’s Political Economy in the 21st Century/The Political Economy of Turkey’s Economic Miracles and Crisis. Yayın Evi: Palgrave Macmillan, Cham Editör Adı: Emel Parlar
4-) Subaşat Turan, 2018. Greece in the 21st Century/Is There Really a Eurozone Crisis?. Yayın Evi: Routledge Editör Adı: Vassilis K. Fouskas, Constantine Dimoulas
5-) Subasat, T., 2016. Subasat, T. (2016), ‘The Crisis in Context’ in T. Subasat, The Great Meltdown of 2008: Systemic, Conjunctural or Policy-created?, (Edward Elgar: London).. Yayın Evi: Edward Elgar Editör Adı: Turan Subasat
6-) Subasat, T., 2016. Subasat (2016), ‘Conjunctural and policy based causes of the 2008 crisis’ in T. Subasat, The Great Meltdown of 2008: Systemic, Conjunctural or Policy-created?, (Edward Elgar: London).. Yayın Evi: Edward Elgar Editör Adı: Turan Subasat
7-) Subaşat, T., 2016. Subasat (2016), ‘The systemic causes of the 2008 crisis – an alternative theoretical perspective’ in T. Subasat, The Great Meltdown of 2008: Systemic, Conjunctural or Policy-created?, (Edward Elgar: London).. Yayın Evi: Edward Elgar: London Editör Adı: Turan Subaşat
8-) Subaşat Turan, 2016. The Great Financial Meltdown Systemic Conjunctural or Policy Created/Conjunctural and policy based causes of the 2008 crisis. Yayın Evi: Edward Elgar Editör Adı: Turan Subasat
9-) Subaşat Turan, 2016. The Great Financial Meltdown Systemic Conjunctural or Policy Created/The Crisis in Context. Yayın Evi: Edward Elgar Editör Adı: Turan Subasat
10-) Subaşat Turan, 2008. International Encyclopaedia of Public Policy/Free Trade and Protectionism. Yayın Evi: Economic Policy Editör Adı: P.A. O’Hara
11-) Subasat, T. (2008), ‘Free Trade and Protectionism’, in P.A. O’Hara (Ed), International Encyclopaedia of Public Policy. Volume 2: Economic Policy. - 2008
12-) Weeks, J. & Subasat, T. (1998), ‘Regional Integration and Cereal Trade’ in Lennart Petersson (ed.), Post-Apartheid Southern Africa, (London: Routledge). - 1998

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Subaşat Turan, 2010. Küreselleşen kriz çerçevesinde Türkiye nin cari açık sorunsalı/Türkiye Arjantin’den ne öğrenebilir?. Yayın Evi: Eflatun Editör Adı: Subaşat, T. ve H. Yetkiner
2-) Subaşat Turan, 2010. Küreselleşen kriz çerçevesinde Türkiye nin cari açık sorunsalı/Cari Açık nedir? Doğurduğu riskler nelerdir?. Yayın Evi: Eflatun Editör Adı: Turan Subaşat ve Hakan yetkiner
3-) Subaşat, T. (2010), ‘Cari Açık nedir? Doğurduğu riskler nelerdir?’, Subaşat, T. ve H. Yetkiner (eds.), Küreselleşen kriz çerçevesinde Türkiye’nin cari açık sorunsalı, (Ankara: Eflatun Yayınları). - 2010
4-) Subaşat, T. (2010), ‘Cari Açık nedir? Doğurduğu riskler nelerdir?’, Subaşat, T. ve H. Yetkiner (eds.), Küreselleşen kriz çerçevesinde Türkiye’nin cari açık sorunsalı, (Ankara: Eflatun Yayınları). - 2010
5-) Subaşat, T. (2010), ‘Türkiye Arjantin’den ne öğrenebilir?’, Subaşat, T. ve H. Yetkiner (eds.), Küreselleşen kriz çerçevesinde Türkiye’nin cari açık sorunsalı, (Ankara: Eflatun Yayınları). - 2010
6-) Subaşat, T. (2007), ‘Küreselleşme ve Eşitsizlik, Kaymakçı, O. (ed.), Küreselleşme Üzerine Notlar, (İstanbul: Nobel Yayınevi). - 2007
7-) Subaşat Turan, 2007. Küreselleşme Üzerine Notlar/Küreselleşme ve Eşitsizlik. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Oğuz Kaymakçı
8-) Subaşat, T. (2004), “Ticaret ve gelişme”, Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye, (Ed.) Mızrak, N.Y., (Ankara: Siyasal Kitabevi). - 2004
9-) Subaşat, T. (2004), ‘Bretton Woods Kurumları Bağlamında Doğu Asya Mucizesi ve Kriz’, in Subaşat, T. and S. Dedeoğlu (eds.), Kalkınma ve Küreselleşme, (İstanbul: Bağlam Yayıncılık). - 2004
10-) Subaşat, T. (2004), ‘Küreselleşme ve Devletin Rolü’, Subaşat, T. and S. Dedeoğlu (eds.), Kalkınma ve Küreselleşme, (İstanbul: Bağlam Yayıncılık). - 2004
11-) Subaşat Turan, 2004. Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye/Trade and Development. Yayın Evi: Siyasal Editör Adı: Nihal Yıldırım Mızrak
12-) Subaşat Turan, 2004. Kalkınma ve Küreselleşme/Küreselleşme ve Devletin Rolü. Yayın Evi: Bağlam Editör Adı: Saniye Dedeoğlu ve Turan Subaşat
13-) Subaşat Turan, 2004. Kalkınma ve Küreselleşme/Bretton Woods Kurumları Bağlamında Doğu Asya Mucizesi ve Kriz. Yayın Evi: Bağlam Editör Adı: Saniye dedeoğlu ve Turan Subaşat

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Subasat (2016), The Great Meltdown of 2008: Systemic, Conjunctural or Policy-created?, (Edward Elgar: London)..

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Subaşat, T. ve H. Yetkiner (2010), Küreselleşen kriz çerçevesinde Türkiye’nin cari açık sorunsalı, (Ankara: Eflatun Yayınları). - 2010
2-) Dedeoğlu, S. ve T. Subaşat (2004), Kalkınma ve Küreselleşme, (İstanbul: Bağlam Yayıncılık) - 2004

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Corruption and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 6
2-) Does Export Promotion Increase Economic Growth? - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Governance and Foreign Direct Investment in Latin America: a Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 5
4-) Governance and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
5-) What does the Heckscher-Ohlin Model Contribute to International Trade Theory?: A Critical Assessment - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
6-) The political economy of Turkey’s economic miracle - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Corruption and foreign direct investment in Latin America: a panel gravity model approach - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Financialization Hypothesis: A Theoretical and Empirical Critique - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Import Dependency of Exports as a Cause of Current Account Deficit - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
10-) A Political Economy Critique of the Ricardian Comparative Advantage Theory - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
11-) Corruption and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
12-) Does Export Promotion Increase Economic Growth? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Governance and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
14-) The political economy of Turkey’s economic miracle - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
15-) Can Differences in International Prices Measure Unequal Exchange in International Trade? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
16-) Crisis in Turkey: Estimating the Potential Welfare Loss? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
17-) Governance and Foreign Direct Investment in Latin America: a Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
18-) Corruption and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 8
19-) Governance and Foreign Direct Investment in Latin America: a Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) The political economy of Turkey’s economic miracle - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
21-) Economic Freedom and Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
22-) Can Differences in International Prices Measure Unequal Exchange in International Trade? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
23-) Crisis in Turkey: Estimating the Potential Welfare Loss? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
24-) Governance and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
25-) What does the Heckscher-Ohlin Model Contribute to International Trade Theory?: A Critical Assessment - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
26-) Governance and Foreign Direct Investment in Latin America: a Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
27-) Corruption and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 8
28-) Does Export Promotion Increase Economic Growth? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
29-) Governance and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
30-) Economic Freedom and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) Economic Freedom and Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
32-) The political economy of Turkey’s economic miracle - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
33-) Crisis in Turkey: Estimating the Potential Welfare Loss? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
34-) Crisis in Turkey: Estimating the Potential Welfare Loss? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
35-) Governance and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
36-) Corruption and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 9
37-) Assessing Adjustment in Africa - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
38-) The political economy of Turkey’s economic miracle - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
39-) The political economy of Turkey’s economic miracle - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
40-) Corruption and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
41-) Governance and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
42-) Crisis in Turkey: Estimating the Potential Welfare Loss? - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Assessing Adjustment in Africa - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Turkey’s Political Economy in the 21st Century/The Political Economy of Turkey’s Economic Miracles and Crisis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) To what extent do the WTO rules preclude the use of selective industrial policy by developing countries? - 2011
2-) Japanese and British aid policies in Africa. - 2011
3-) The Politics of Macroeconomic Policy Making in Thailand. - 2011
4-) China’s entrance to the WTO, the influence of intellectual property rights protection on technology diffusion. - 2010
5-) Institutional, Economic and Regional Determinants of Foreign Direct Investments in the Balkan, Central European and Ex-Soviet Transition Economies. - 2010
6-) The Prospect of Economic Adjustment Policies in Developing Countries: An Examination of IMF Programmes. - 2008

Verdiği Dersler

İKT 5502 2024-2025 Güz

Uluslararası İktisat Teorileri

İKT 6502 2024-2025 Güz

Dış Ticaret Kuramları

ECO3004 2023-2024 Bahar

International Economic Policy

İKT3004 2023-2024 Bahar

Uluslararası İktisat Pol.

ECO3003 2023-2024 Güz

International Economic Theory

İKT 5502 2023-2024 Güz

Uluslararası İktisat Teorileri

İKT 6502 2023-2024 Güz

Dış Ticaret Kuramları

İKT4518 2023-2024 Güz

Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

İKT4533 2023-2024 Güz

Uluslararası İktisat Kuruluşlar

ECO3004 2022-2023 Bahar

International Economic Policy

İKT3004 2022-2023 Bahar

Uluslararası İktisat Pol.

ECO3003 2022-2023 Güz

International Economic Theory

İKT 5502 2022-2023 Güz

Uluslararası İktisat Teorileri

İKT 6502 2022-2023 Güz

Dış Ticaret Kuramları