Personel

Doç.Dr. UMMAHAN MERDİNAZ ACAR
Doç.Dr.
Ummahan Merdinaz Acar
@ E-posta
uacar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1482

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Cebir Ve Sayılar Teorisi Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Cebir Ve Sayılar Teorisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 1994

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK BÖLÜMÜ 1998

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2006

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Acar, U., Öztürk, Y., 2015. Maximal, Irreducible and Prime Soft Ideals of BCK/BCI-Algebra. Hacettepe jour. of math. and sta.
2-) Acar, U., Koyuncu, F., Tanay, B., 2010. Soft sets and soft rings. Comp. Math and App.
3-) Acar, U., 2005. On L-fuzzy prime submodules. Hacettepe journal of math and sta.

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Celep Yücel Canan, Acar Ummahan Merdinaz, 2017. A note on soft modules. comm. fac. sci. univ. Ankara series A1
2-) Acar, U., Harmancı, A., 2013. Soft Ideals of soft ws-algebra . TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics
3-) Acar, U., Harmancı, A., 2010. Principally supplemented modules. Albanian jour. of Math.
4-) Orhan Ertaş, N., Acar, U., 2010. *-generalized projektif modules and lifting modules. Inter. math. forum
5-) Acar, U., Çimen, N., 2008. Nakayama's lemma for finitely genereted fuzzy submodules. ınter. jour. of pure and app. Math

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşgun Betül, Çiftlikli Emre, Acar Ummahan Merdinaz, 2019. A Note on Rhotrices Rings. journal of new theory

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Acar, U., Harmancı, A., 2012. Soft ws-algebra. İECMSA, Kosova
2-) Acar, U., 2007. "Fuzzy halkalar üzerinde fuzzy asal modüller". 2. Türk Dünyası Matematik Semp.

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Güler, T., Acar, U., Çiftlikli, E., 2015. Some Results on Ring of Rhotrices. Antalya Algebra Days XVII
2-) Acar, U., Koyuncu, F., Tanay, B., 2009. soft rings. XI. Algebra days, Antalya

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Coşgun Betül, Acar Ummahan Merdinaz, 2018. Rotrisler Halkası. 31. Ulusal Matematik Sempozyumu

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) HACETTEPE JOURNAL OF MATH. AND STATISTICS.. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Neural Computing and Applications (NCAA). 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Neural Computing and App.. 2011. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Soft Computing. 2011. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) ANNALS OF FUZZY MATHEMATİCS AND INFORMATION. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Annals of Fuzzy Math. and Infor.. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Annals of Fuzzy Math. and Infor.. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Applied Math.. 2012. Hakemlik Sayısı:

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap (Çeviri). 2018. İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için Matematiksel Analize Giriş.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Maximal, Irreducible and Prime Soft Ideals of BCK/BCI-Algebra - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 15
3-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 14
4-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 10
5-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 13

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 40

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) On L-fuzzy prime submodules - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 24
3-) A note on soft modules - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 12
5-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 8
6-) On L-fuzzy prime submodules - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 39

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Soft sets and soft rings - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Nil Armendariz Halkalar Üzerine - 2013
2-) Armendariz Modüller Üzerine - 2012
3-) Soft BCK-Cebirde soft idealler üzerine - 2009

Verdiği Dersler

MAT 5510 2019-2020 Bahar

Cebir II

MAT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT1004 2019-2020 Bahar

Soyut Matematik II

MAT2004 2019-2020 Bahar

Lineer Cebir II

MAT3004 2019-2020 Bahar

Cebir II

MAT6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

MAT 5505 2019-2020 Güz

Cebir I

MAT1003 2019-2020 Güz

Soyut Matematik I

MAT2003 2019-2020 Güz

Lineer Cebir I

MAT3003 2019-2020 Güz

Cebir I

MAT6527 2019-2020 Güz

Cebirler Teorisi

MAT2004 2018-2019 Bahar

Lineer Cebir II

MAT3004 2018-2019 Bahar

Cebir II

MAT4512 2018-2019 Bahar

Fuzzy Cebirsel Yapılar

MAT6531 2018-2019 Bahar

Gruplar Teorisi

MAT 5505 2018-2019 Güz

Cebir I

MAT 5529 2018-2019 Güz

Homoloji Cebire Giriş

MAT2003 2018-2019 Güz

Lineer Cebir I

MAT2505 2018-2019 Güz

Sayılar Teorisi I

MAT3003 2018-2019 Güz

Cebir I