Personel

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) UĞUR CAN ÖZÖĞÜT
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Uğur Can Özöğüt
@ E-posta
ucozogut@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5052

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü / Metalik Malzemeler Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü / Metalik Malzemeler Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) 2010

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 2013

Doktora

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özöğüt, U.C., Çakır, A., 2017. Investigation of temperature dependent magnetization and elastic modulus in Si-doped Fe65Ni35 invar alloys. Journal of Alloys and Compounds
2-) Genç Hatice, Barutca Banu, Koparal Ayşe Tansu, Özöğüt Uğur Can, Şahin Yücel, Suvacı Ender, 2017. Biocompatibility of designed MicNo-ZnO particles: Cytotoxicity, genotoxicity and phototoxicity in human skin keratinocyte cells. Toxicology in Vitro

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Genç, H., Özöğüt, U., Dabak, B.C., Şengün, P., Koparal, A.T., Suvacı, E., 2016. Comparison of in-vitro Cytotoxicity and Genotoxicity of Commercially Available Nanosized and Designed (Micno-Z®) ZnO Particles. International Conference on Ceramic Processing Science, ICCPS13
2-) Özöğüt Uğur Can, Çakır Aslı, 2016. Temperature Dependent Young’s Modulus Change in Si doped Fe65Ni35 Invar Alloy. 18th International Metallurgy and Materials Congress
3-) Tuncolu, I., Ozogut, U., Aciksari, C., Suvaci, E., Ozel, E., Rembeza, S., Rembeza, E., Kosheleva, N., Plotnikova, E., 2013. Role of Precursor Type of Zinc Oxide Morphology by Using Hydrothermal Synthesis . The Materials Research Society 2013 Fall Meeting, Boston, Massachusetts, USA
4-) Özöğüt, U.C., Barutca, B., Işık, K., Suvacı, E., Koparal, A.T., Şahin, Y., 2012. Shape and Size Controlled ZnO Nanoparticles and Their Cytotoxic Behaviour. Trends in Nanotechnology Congress, Madrid, Spain

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özöğüt, U.C., Yılmazoğlu, A.G., Suvacı, E., 2012. Effect of Synthesis Parameters on Size and Morphology of ZnO Particles. NANOTR’8 Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Investigation of temperature dependent magnetization and elastic modulus in Si-doped Fe65Ni35 invar alloys - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Investigation of temperature dependent magnetization and elastic modulus in Si-doped Fe65Ni35 invar alloys - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
3-) Biocompatibility of designed MicNo-ZnO particles: Cytotoxicity, genotoxicity and phototoxicity in human skin keratinocyte cells - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Biocompatibility of designed MicNo-ZnO particles: Cytotoxicity, genotoxicity and phototoxicity in human skin keratinocyte cells - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
2-) Investigation of temperature dependent magnetization and elastic modulus in Si-doped Fe65Ni35 invar alloys - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Biocompatibility of designed MicNo-ZnO particles: Cytotoxicity, genotoxicity and phototoxicity in human skin keratinocyte cells - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: TÜBİTAK 114M510 nolu 3501 Kariyer Projesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Sodyum Borat Bağlı Gözenekli Sic-Si3n4 Kompozitlerin Üretim Ve Karakterizasyonu. 2014-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Güvenli, Nano Boyutlu Tasarlanmış Şekle Sahip ZnO ve TiO2 Partiküllerinin Üretilmesi. 2011-2013

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dopant İlaveleri ile Magnezyum Alaşımlarında Mukavemet ve Deformasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi. 2017--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Magnezyum Alaşımlarının Nano Boyutlu Taşıyıcı Kullanılarak Eser Miktarda Oksijenle Dopinglenmesi. 2016--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Şekil ve Boyut Kontrollü Nano Çinko Oksit (ZnO) ve Titanyum Dioksit (TiO2) Partiküllerinin Üretimi ve Bu Tozların Canlı Hücreler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. 2012-2014