Personel

Doç.Dr. UFUK BAL
Doç.Dr.
Ufuk Bal
@ E-posta
ufukbal@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5452

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü / Devreler Ve Sistemler Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü / Devreler Ve Sistemler Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İTÜ Elektrik-Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1999

Yüksek Lisans

Işık Üniversitesi Mühendislik Elektronik Mühendisliği 2003

Doktora

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bal Ufuk, Utzinger Urs, Bal Alkan, Moral Özge Taylan, 2020. The Determination of Absorption and Reduced Scattering Coefficients of Optical Phantoms Using a Frequency-Domain Multi-Distance Method in a Non-contact Manner. Advances in Electrical and Computer Engineering
2-) Bal, U., Engin, M., Utzinger, U., 2015. A multiresolution approach for enhancement and denoising of microscopy images. Signal, Image and Video Processing
3-) Bal, U., 2015. Non-contact estimation of heart rate and oxygen saturation using ambient light. Biomed. Opt. Express
4-) Bal, U., Andresen, V., Baggett, B., Utzinger, U., 2013. Intravital Confocal and Two-Photon Imaging of Dual-Color Cells and Extracellular Matrix Mimics. Microscopy and Microanalysis
5-) Bal, U., 2012. Dual tree complex wavelet transform based denoising of optical microscopy images. Biomed. Opt. Express

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Bal Ufuk, 2018. CAPILLARY REFILL TIME MEASUREMENT DEVICE. Mugla Journal of Science and Technology
2-) Bal, U., Bal, A., 2015. Temassız fotopletismografi ile nabız kestiriminde hemoglobin seviyesinin etkisi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Moral Ozge Taylan, Bal Ufuk, Utzinger Urs, Bal Alkan, 2018. Non-contact measurement of hemoglobin using FDMD method. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology
2-) Bal, U., Bal, A., Anıl, M., Anıl, A.B., Can, F.K., Zengin, N., Bicilioğlu, Y., Gökalp, G., 2014. Non-contact Estimation of Heart Rate Using Ambient Light in Pediatric Critical Care Patients. EACEM

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bal, U., Utzinger, U., 2011. Intravital confocal and two-photon imaging of dual-color cells and extracellular matrix mimics. Advanced Microscopy Techniques-European Conferences on Biomedical Optics SPIE/ OSA

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bal, U., Bal, A., 2014. Bal, U., Bal, A. "Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Temassız Nabız Tahmini" ,2014, . BIYOMUT

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Biomedical Optics Express. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
2-) IET Image Processing. 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Dual tree complex wavelet transform based denoising of optical microscopy images - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
2-) Intravital Confocal and Two-Photon Imaging of Dual-Color Cells and Extracellular Matrix Mimics - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
3-) Non-contact estimation of heart rate and oxygen saturation using ambient light - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: The measurement of heart rate and oxygen saturation using artificial intelligence. Konu: Biyomedikal. GÜLÜMSER-BİLGİÇ. 2019

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Optik yöntemlerle temassız oksijen satürasyonu ve hemoglobin ölçümü. 2015-2019

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kılcal Damar Dolum Süresi Ölçüm Cihazı Tasarımı. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Temassız hemoglobin ölçümünde optimum dalgaboylarının belirlenmesi. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Temassız Kan Hacmi Nabzı ve Oksijen Satürasyonu Ölçümü. 2013-2015

Verdiği Dersler

CENG 4524 2019-2020 Bahar

Fundamental Image Processing Techniques

EEM 2004 2019-2020 Bahar

Circuit Analysis II

EEM 4002 2019-2020 Bahar

Graduation Project

EEM 4003 2019-2020 Bahar

Engineering Design

EEM 4500 2019-2020 Bahar

Digital Image Processing

EEM5704 2019-2020 Bahar

Specialization Field Course

EEM6703 2019-2020 Bahar

Specialization Field Course

EEM6800 2019-2020 Bahar

Preparation for Qualitication Exam

CENG 4524 2019-2020 Güz

Fundamental Image Processing Techniques

EEM 2001 2019-2020 Güz

Circuit Analysis I

EEM 3005 2019-2020 Güz

Signals and Systems

EEM 4003 2019-2020 Güz

Engineering Design

EEM 4500 2019-2020 Güz

Digital Image Processing

EEM 4501 2019-2020 Güz

Biomedical Optics

EEM5505 2019-2020 Güz

Advanced Image Processing

EEM 2004 2018-2019 Bahar

Circuit Analysis II

EEM 4002 2018-2019 Bahar

Graduation Project

EEM5506 2018-2019 Bahar

Biomedical Optics

EEM5507 2018-2019 Bahar

Biomedical Signal Processing

EEM 2001 2018-2019 Güz

Circuit Analysis I

EEM 3005 2018-2019 Güz

Signals and Systems

EEM 4003 2018-2019 Güz

Engineering Design

EEM 4501 2018-2019 Güz

Biomedical Optics

EEM5506 2018-2019 Güz

Biomedical Optics