Personel

Prof.Dr. UMMUHAN GÖKOVALI
Prof.Dr.
Ummuhan Gökovalı
@ E-posta
ummuhan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1399

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 27.09.1991

Yüksek Lisans

Oklahoma State University Economics 26 Temmuz 1996

Doktora

ODTÜ Economics 2003

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Terzioğlu Mustafa, Gökovalı Ummuhan, 2016. Economic Linkages and Leakages in the Hotel Industry The First Emprical Evidence from Turkey. Tourism Economics
2-) Gökovalı Ummuhan, 2013. Everyone s Own Poverty Gendering Poverty Alleviation Policies in Turkey. Women's Studies International Forum
3-) Gökovalı, U., 2013. Everyone’s Own Poverty: Gendering Poverty Alleviation Policies in Turkey. . Women’s Studies International Forum,
4-) Gökovalı, U. ve Danışman, A. (2010). Feminization of Poverty: Does it Really Exist in Turkey. New Perspectives on Turkey, 42:179-201 (SSCI) - 2010
5-) Gökovalı Ummuhan, Danışman Işık Aysun, 2010. Feminization of Povert Does It Really Exist in Turkey. New Perspectives on Turkey
6-) Gökovalı, U., Bahar, O., Kozak, M., 2007. Determinants of Length of Stay: A Practical Use of Survival Analysis. . Tourism Management

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Gökovalı, U., 2010. Contribution of Tourism to Economic Growth in Turkey. . Anatolia: International Journal of Tourism and Hospitality Research,
2-) Kozak, M., Gökovalı, U., Bahar, O., 2008. Estimating the Determinants of Tourist Spending: A Comparison of Four Models. . Tourism Analysis,
3-) Gökovalı Ummuhan, Bahar Ozan, 2006. Contribution of Tourism to Economic Growth A Panel Data Approach. Anatolia: International Journal of Tourism and Hospitality

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gökovalı, U. ve Avcı, M. (2012). The Role of Human Capital and Colaboration with Academia for Innovation in Hospitality Sector: The Case of Mugla. Pasos-Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 10: 415-422 - 2012
2-) Gökovalı, U. ve Bahar, O. (2006). Contribution of Tourism to Economic Growth: A Panel Data Approach. Anatolia: International Journal of Tourism and Hospitality Research, 17(2): 155–167 - 2006
3-) Gökovalı, U. (2005). What do Patent Data Reveal? The Case of Turkish Manufacturing Industries. METU Studies in Development, 32(1): 21-40 - 2005
4-) Gökovalı, U. (2004). Survival Analysis of Non-Residents Patents in Turkey, 1985-98. Yapı Kredi Economic Review, 15(2): 91-110 - 2004

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ekiz Gökmen Çisel, Gökovalı Ummuhan, 2016. Hane İçine Gizlenen Kadın Yoksulluğu Muğla Mardin Örneği. Ödtü Gelişme Dergisi
2-) Doğan Bilge, Gökovalı Ummuhan, 2012. Geographical Indication The Aspects of Rural Development and Marketing through the Traditional Products. Progress in Human Geography
3-) Gökovalı Ummuhan, Avcı Mehmet, 2012. The Role of Human Capital and Collaboration with Academia for Innovation in Hospitality Sector The Case of Mugla. Pasos-Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
4-) Gökovalı Ummuhan, 2010. Contribution of Tourism to Economic Growth in Turkey. Anatolia: International Journal of Tourism and Hospitality Research

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gökovalı, U. (2009). TRIPS Anlaşması ve Türkiye İlaç Sanayi Üzerine Etkisi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 534: 67-76 - 2009
2-) Terzioğlu, M., Avcı, M. ve Gökovalı, U. (2008). İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği. Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, 17(3): 377-388 - 2008
3-) Gökovalı, U. (2008). TRIPS Antlaşmasının Azgelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkeler Açısından Önemi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 515: 45-56 - 2008
4-) Gökovalı, U. (2007). Coğrafi İşaretler ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 21(2): 141-160 - 2007
5-) Gökovalı, U. ve Bozkurt, K. (2006). Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı Olarak Patentler: Dünya ve Türkiye Açısından Tarihsel Bir Bakış. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17: 135-146 - 2006
6-) Gökovalı, U. (2005). Contribution of Knowledge Stock to Productivity: An Empirical Investigation for Turkey. Ekonomik Yaklaşım, 16(54): 27-40 - 2005
7-) Gökovalı, U. (2004). Trends in Patenting Activities: Worldwide Evidence and Turkish Case. Ekonomik Yaklaşım, 15(50): 13-29 - 2004

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Terzioğlu Mustafa, Gökovalı Ummuhan, 2017. Turizmin Yerel Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi: Marmaris Otelcilik Endüstrisi Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökovalı, U. (2013). Patent Rights and their Economic Impacts: The Case Of Turkish Pharmaceutical Industry. 2012 Colloquium Papers, World Intellectual Property Organization (WIPO), Bölüm 8 - 2013
2-) Terzioğlu, M. ve Gökovalı, U. (Haziran 2013). Economic Linkages and Leakages in Tourism Industry: The Case of Marmaris-Turkey, 9th Annual International Conference on Tourism, Athens Institute for Education and Research-ATINER, Atina-Yunanistan. - 2013
3-) Gökovalı, U. ve Terzioğlu, M. (Haziran 2013). Turizm Endüstrisinde Ekonomik Bağlantılar ve Sızıntılar: Marmaris Örneği, Anadolu Uluslararası İktisat Konferansı III-EconAnadolu 2013, Eskişehir-Türkiye. - 2013
4-) Gökovalı, U. ve Ekiz Gökmen, Ç. (2012). Does Intrahousehold Resource Allocation Change According to Gender and Ethnicity: The First Emprical Evidence from Turkey, IAFFE 22. Annual Conference, Barselona-İspanya. - 2012
5-) Gökovalı, U. (2012). Patent Rights and their Economic Impacts: The Case of Turkish Pharmaceutical Industry, WIPO-WTO, Cenevre-İsviçre. - 2012
6-) Doğan, B. ve Gökovalı, U. (2012). Geographical Indication: In the Perspectives of Rural Development and Marketing through the Traditional Products. World Conference on Business, Economics and Management, Antalya-Türkiye, 3-6 Mayıs, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 761-765. - 2012
7-) Gökovalı, U. ve Danışman Işık, A. (2011). Subjective Poverty Through Lenses of Gender and Ethnicity, IAFFE 21. Annual Conference, Hangzhou-Çin. - 2011
8-) Gökovalı, U. ve Medettin, B. (2010). Is Revealed Comparative Advantage Consistent with the Revealed Technological Advantage as Measured by Patents Taken from a Developing Country: The Case of Turkey, Technology and Economic Development 4th International Conference on Industrial Dynamics, Innovation Policy and Growth. - 2010
9-) Terzioğlu, M. ve Gökovalı, U. (2010). Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Markalaşma ve İhracat performansı İlişkisi: Denizli Örneği. Türkiye Ekonomi Kurumu-İkinci Uluslararası Ekonomi Konferansı, Girne-KKTC, 1-3 Eylül - 2010
10-) Şentürk, B. ve Gökovalı, U. (2010). Türkiye’de Tarımsal Verimliliğin Belirleyenleri. Türkiye Ekonomi Kurumu-İkinci Uluslararası Ekonomi Konferansı, Girne-KKTC, 1-3 Eylül - 2010
11-) Gökovalı, U. ve Avcı, M. (2008). Does Size Matter for Innovation Capabilities of Hospitality Sector: The Case of Mugla-Turkey. 4th International Conference on Tourism, 3-6 JULY 2008, Athens, Greece - 2008
12-) Gökovalı, U. (2007). Pharmaceutical Industry in Turkey. 2nd Int. Conference on the Dynamics of Science and Technology Policies, Izmir University of Economics, İzmir, 683-711 - 2007
13-) Gökovalı, U., Terzioğlu, M. ve Avcı, M. (2007). Hazır Giyim Sektöründeki Firmaların Rekabet ve Yenilik İlişkisi: Denizli Örneği. 6th Knowledge, Economy and Management (Bilgi, Ekonomi ve Yönetim), Tübitak, Vol. I, 293, İstanbul, 2007 - 2007
14-) Bahar, O., Kozak, M., ve Gökovalı, U., (2006). Estimating the Determinants of Tourist Spending. 2nd Int. Conference on Tourism Economics, Palma de Mallorca, İspanya, 2006 - 2006
15-) Gökovalı U. ve Bozkurt, K. (2006). Teknolojik Gelişmelerin İhracat Performansı Üzerine Olası Etkileri: 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara-Türkiye. - 2006
16-) Gökovalı, U. (2001). Duration Analysis of Patent Protection in Turkey, International Conference in Economics V, Ankara-Türkiye. - 2001
17-) Gökovalı, U. ve Medettin, B. (2000). Patent Applications in Turkey: Some Preliminery Evidence, International Conference in Economics IV, Ankara-Türkiye. - 2001
18-) Gökovalı, U., Olgun, H. ve Ökem, G. (1998). Macroeconomic Interactions Between Capital Inflows, Debt Servicing and Growth: An Econometric Investigation, International Conference on Economics I, Ankara-Türkiye. - 1998

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökovalı, U. ve Terzioğlu, M. (Ekim 2013). Turizm Sektöründe Ekonomik Sızıntılar Ne Kadar Önemli? Marmaris Örneği, Harran Ekonomi Seminerleri, Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Urfa-Türkiye. - 2013
2-) Gökovalı, U. ve Danışman Işık, A. (2013). Yoksulluğa Subjektif Yaklaşım: Mardin-Muğla Örneği, Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü, Yarını-Yakup Kepenek’e ve Oktar Türel’e Armağan, ODTÜ-Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kuzey Kıbrıs, 24-27 - 2013
3-) Gökovalı, U. (2009). Bilim ve Teknoloji Faaliyetlerinin bir Göstergesi Olarak Patentler. Sektörel Gelişmeler ve İstatistik, 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 354-367 - 2009

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Danışman Işık, A., Gökovalı, U., 2015. Türkiye Ekonomisin Dünü Bugünü Yarını. Yayın Evi: İmge Editör Adı: Emre Özçelik ve Erol Taymaz

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gökovalı, U. ve Medettin, B. (2013). RCA vs RTA and Sectoral Import vs RTA: First Empirical Evidence for Turkey, Industrial Dynamics. H. Yetkiner, E. Erdil ve T. Pamukçu (Ed.). Innovation Policy and Economic Growth through Technological Advancements (s. 217-236). IGI Global. - 2013
2-) Gökovalı, U. ve Avcı, M. (2010). Does Size Matter for Innovation Capabilities of Hospitality Sector: The Case of Mugla-Turkey. M. Kefalaki, ve D. Tixier (Ed.). Challenges and Prospects in Tourism Research (s. 405-417). Athens. - 2010

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gökovalı, U., Danışman Işık, A. ve Ekiz Gökmen, Ç. (2013). Kadın Yoksulluğuna Objektif ve Subjektif Bakış: Muğla-Mardin Örneği. Ayrıntı Yayınları - 2013
2-) Gökovalı, U. (2005). Teknoloji ve Uluslararası Rekabet. M. F. Gökalp ve C. Y. Kesbiç (Ed.), Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye. İstanbul: Beyaz Yayınları. - 2005

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Çolak, Ö. F., Gökovalı, U., ve Süslü, B. (2005). Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu Tebliğleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Muğla. - 2005

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Everyone’s Own Poverty: Gendering Poverty Alleviation Policies in Turkey. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Contribution of Tourism to Economic Growth in Turkey. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Estimating the Determinants of Tourist Spending: A Comparison of Four Models. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
4-) Determinants of Length of Stay: A Practical Use of Survival Analysis. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 13
5-) Contribution of Tourism to Economic Growth A Panel Data Approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Estimating the Determinants of Tourist Spending: A Comparison of Four Models. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Determinants of Length of Stay: A Practical Use of Survival Analysis. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Estimating the Determinants of Tourist Spending: A Comparison of Four Models. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
3-) Contribution of Tourism to Economic Growth in Turkey. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Everyone’s Own Poverty: Gendering Poverty Alleviation Policies in Turkey. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Turizm Ekonomisi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Turizm Endüstrisinde Ekonomik Bağlantılar ve Sızıntılar: Muğla Otelcilik Endüstrisi Üzerine Bir Araştırma. . 2013-2015
2-) Farklı Gelir Gruplarında Kaynakların Hanehalkı İçerisindeki Dağılımı Açısından Yoksulluğun Kadınsılaşması: Muğla-Mardin Örneği. TÜBİTAK Proje No: 110K193 - 2012

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Denizli İlinde Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin İnovasyon Yeteneği Üzerine Bir Araştırma - 2008

Verdiği Dersler

İKT4001 2021-2022 Güz

Türkiye Ekonomisi

İKT4513 2021-2022 Güz

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları

İKT 5510 2020-2021 Bahar

Kalkınma ve Büyüme Teorisi

İKT3518 2020-2021 Bahar

Türk İktisat Tarihi

İKT4004 2020-2021 Bahar

Kalkınma Teorisi

İKT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

İKT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

İKT4001 2020-2021 Güz

Türkiye Ekonomisi

İKT4513 2020-2021 Güz

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları

ECO3506 2019-2020 Bahar

Scientific Research Methods

İKT 5510 2019-2020 Bahar

Kalkınma ve Büyüme Teorisi

İKT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

İKT4004 2019-2020 Bahar

Kalkınma Teorisi

ECO4001 2019-2020 Güz

Turhish Economy

İKT4001 2019-2020 Güz

Türkiye Ekonomisi

İKT4513 2019-2020 Güz

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları