Personel

Doç.Dr. UMUT CANBEK
Doç.Dr.
Umut Canbek
@ E-posta
umutcanbek@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4857

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

atatürk üniversitesi tıp fakültesi 30.06.2000

Yüksek Lisans

izmir tepecik egitim ve araştırma hastanesi ortopedi ve travmatoloji 27.10.2009

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2020. Efficacy of bone-end intervention on fracture healing in bisphosphonate-related atypical femoral fractures. Orthopaedics Traumatology: Surgery Research
2-) Uysal Ali İhsan, Altıparmak Başak, Yaşar Eylem, Turan Mustafa, Canbek Umut, Yılmaz Nigar, Demirbilek Semra, 2020. The effect of early femoral nerve block intervention on preoperative pain management and incidence of postoperative delirium geriatric patients undergoing trochanteric femur fracture surgery: a randomized controlled trial. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
3-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Söylemez Deniz, Dübektaş Canbek Tuğba, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Incomplete atypical femoral fractures after bisphosphonate use in postmenopausal women. Journal of Orthopaedic Surgery
4-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, Kılınç Cem Yalın, Uysal Ali İhsan, 2019. Continuous adductor canal block following total knee arthroplasty provides a better analgesia compared to single shot: A prospective randomized controlled trial. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
5-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Efficacy of Pie-Crusting Technique on Soft Tissues in Distal Tibia and Fibula Fractures. Journal of Foot Ankle Surgery
6-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Reliability and diagnostic utility of radiographs in patients with incomplete atypical femoral fractures. Skeletal Radiology
7-) Çelik Serkan Yaşar, İlhan Çelik Özgür, Canbek Umut, Dere Yelda, 2019. LIPOMA ARBORESCENS OF THE KNEE, A RARE TUMOR. VIRCHOWS ARCHIV
8-) Tetiker Hasan, Koşar Mehmet İlkay, Çullu Neşat, Canbek Umut, Otağ İlhan, Taştemur Yaşar, 2017. MRI-based detailed evaluation of the anatomy of the human coccyx among Turkish adults. Nigerian Journal of Clinical Practice
9-) Canbek, U., Kara, M., İmerci, A., Akgün, U., Dübektaş Canbek, T., Aydoğan, N.H., 2016. Polymorphisms in ADAMTS4 and ADAMTS5 are not linked to susceptibility to knee osteoarthritis in the Turkish population.. Genetics and Molecular Research
10-) Canbek Umut, İmerci Ahmet, Akgün Ulaş, Yeşil Murat, Aydın Ali, Balcı Yasemin, 2015. Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study. World Journal of Emergency Medicine
11-) İmerci Ahmet, Canbek Umut, Haghari Sema, Sürer Levent, Koçak Müge, 2015. Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature. International Journal of Surgery Case Reports
12-) Şahin, E., İmerci, A., Kınık, H., Karapınar, L., Canbek, U., Savran, A., 2014. Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. . European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology
13-) Imerci, A., Canbek, U., Kaya, A., Sürer, L., Savran, A., 2013. Distribution of occult fractures detected in emergency orthopedic patients trauma with computerized tomography (CT).. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg
14-) Imerci, A., Canbek, U., Bozoğlan, M., Kaya, A., Sürer, L., Korkmaz, H., Ursavaş, H.T., 2013. . An evaluation of the necessity of computed tomography used for the cervical spine assessment of the patients who present with trauma in the pediatric emergency department. . Nobel Medicus.
15-) Sözen, H., Çetinkaya, M., Şahan, M., Dirgen Çaylak, S., Hazer, D.B., Canbek, U., Koca, Y.S., Baldemir, E., 2013. . cost and effıcacy of perıoperatıve antıbıotıc prophylaxıs ın a state hospıtal ın turkey. 2013, 29: 455.. acta medica mediterranea,
16-) Aydın, A., Topal, M., Tuncer, K., Canbek, U., Yıldız, V., 2013. . Extramembranous transfer of the tibialis posterior tendon for the treatment of drop foot deformity in children.. Arch Iran Med.

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Masquelet technique versus Ilizarov bone transport for reconstruction of lower extremity bone defects following posttraumatic osteomyelitis. INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED
2-) Zeren Bülent, Canbek Umut, Öztekin Haluk Hayri, İmerci Ahmet, Akgün Ulaş, 2015. Bilateral piriformis syndrome in two elite soccer players: Report of two cases. Orthopaedics Traumatology-Surgery Research
3-) İmerci Ahmet, Özaksar Kemal, Gürbüz Yusuf, Sügün Tahir Sadık, Canbek Umut, Savran Ahmet, 2014. Popliteal Artery Injury Associated with Blunt Trauma to the Knee without Fracture or Dislocation. Western Journal of Emergency Medicine

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, 2019. Comparison of Volar Henry and Extended Flexor Carpi Radialis Approaches in the Surgical Treatment of Distal Radius Fractures. Hand and Microsurgery
2-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Rabia Mihriban, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. An evaluation of the relaibility of videos on youtube related to shoulder dislocation reduction methods. Journal of Clinical and Analytical Medicine
3-) İmerci Ahmet, Canbek Umut, Karatosun Vasfi Akıncı, Karapınar Levent, Yeşil Murat, 2015. Nailing or plating for subtrochanteric femoral fractures: a non-randomized comparative study. European Journal of Orthopaedic Surgery Traumatology
4-) Canbek, U., Karapınar, L., İmerci, A., Akgün, U., Kumbaracı, M., İncesu, M., 2014. Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. . Eur J Orthop Surg Traumatol

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Imerci, A., Canbek, U., Haghari, S., Sürer, L., Kocak, M., 2015. Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature. International Journal of Surgery Case Reports
2-) İmerci, A., İncesu, M., Bozoglan, M., Canbek, U., Ursavaş, H.T., 2012. Bilateral calcaneal stress fracture: A Case report. Ortop Traumatol Rehabil. . Ortop Traumatol Rehabil.

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, 2019. Atipik Femur Kırığı Olan Hastaların Karşı Femurda İnkomplet Kırık Varlığının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
2-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Akgün Ayşe Özlem, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Kalça Kırıklı Yaşlı Hastalarda Erken Cerrahi Tedavinin Ameliyat Sonrası Deliryum Üzerine Etkisi. Ege Klinikleri Tıp Dergisi
3-) Canbek Umut, Hazer Rosberg Derya Burcu, Rosberg Hans Eric, Akgün Ulaş, Dübektaş Canbek Tuğba, Cömert Ayhan, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. The Effect of Bisphosphonates on Lumbar Vertebral Disc Height. Ege Klinikleri Tıp Dergisi
4-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Yaşlı Kalça Kırıklarında Hemiartroplasti Cerrahisi Sonrası Dren Yerinden Oluşan Sızıntının Mikrobiyolojik ve Biyokimyasal Analizi, Bir Öncül Çalışma. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Degisi
5-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Yeniçeri Emine Neşe, Kılınç Rabia Mihriban, Deveer Mehmet, Canbek Umut, 2015. Patellofemoral uyum ve patella tipi ile kondromalazi arasındaki ilişki. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
6-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Yeniçeri Emine Neşe, Kılınç Rabia Mihriban, Deveer Mehmet, Canbek Umut, 2015. Diz patolojileri tanısında manyetik rezonans görüntülemenin etkinliği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
7-) İmerci, A., Kaya, A., Bozoglan, M., Adam, G., Canbek, U., Savran, A., 2013. Evaluation of computed tomography use in emergency department orthopedic trauma patients. . Tr J Emerg Med

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kara Murat, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Dübektaş Canbek Tuğba, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2016. The relationship between primary knee osteoarthritis (OA) and MMP-1 and MMP-3 gene polymorphisms in a Turkish population: A population-based case-control study. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Açan Ahmet Emrah, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Rabia Mihriban, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2016. Dizde Ağrısız, Kronik Effüzyonun Önemli ve Az Karşılaşılan BirSebebi: Lipoma Arboresans. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) İmerci, A., Akalın, Y., Bozoglan, M., Canbek, U., Sürer, L., Metin, Ö., 2014. . Pelvic ring avulsion fractures in young footballers: Three cases report.Case Reports. . Journal of Academic Emergency Medicine
3-) Sürer, L., Özkara, B., Harmancı, K., Bek, D., İmerci, A., Canbek, U., 2014. Tibial Osteomiyelit ile İlişkili Septik Pulmoner. van tıp dergisi
4-) Kaya, A., İmerci, A., Tuzlu, M., Canbek, U., 2014. EXTRA-ARTICULAR SYNOVIAL HEMANGIAOMA OF THE KNEE; AN UNUSUAL. Anatolian Journal of Clinical Investigation.
5-) İmerci, A., Tuzlu, M., Ursavaş, H.T., Bozoglan, M., Canbek, U., 2013. . Perilunat dislocation: Case report. . Journal of Academic Emergency Medicine
6-) Akalın, Y., İmerci, A., Sürer, L., Canbek, U., Savran, A., 2013. Izole Medial Subtalar Joint Dislocation: Case Report and Literature Review. . Journal of Clinical and Analytical Medicine

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Canbek Umut, 2019. İnkomplet Atipik Femur Kırık Radyolojik Tiplerinin Dağılımı ve Kemik Mineral YoğunluğununRadyolojik Tip Üzerine Etkisi. 2. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
2-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Atipik Femur Kırıklarında Kırık Ucuna Müdahalenin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi. 4. Uluslararası Ortopedik Travma Kampı
3-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Hemiartroplasti ameliyatı sonrası uzamış yara drenajının miktarı ve serolojik analizi. 4. Uluslararası Ortopedik Travma Kampı
4-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Atipik femur kırıklarında kırık ucuna müdahelenin kırık iyileşmesi üzerine etkisi. 4. Uluslararası Ortopedik Travma Kampı
5-) Aydın Ali, Topal Murat, Tuncer Kutsi, Canbek Umut, Yıldız Vahit, Köse Mehmet, 2013. Extramembranous transfer of the tibialis posterior tendon for the treatment of drop foot deformity in children. 14th EFORT Congress

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Hemiartroplasti ameliyatı sonrası uzamış yara drenaj sıvısının biyolojik analizi. 2. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
2-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Akgün Ayşe Özlem, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Effect of early postoperative delirium on 1-year mortality in elderly patients with hip fracture. 20th Asıa Pacific Orthopaedic Association Congress
3-) Karalezli Mustafa Nazım, Akgün Ulaş, Canbek Umut, 2018. Scaphoid non-union treatment with minimal invasive graft harvesting by bone marrow biopsy needle. 20th Asıa Pacific Orthopaedic Association Congress
4-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Efficacy of dermal fenestration technique on soft tissues in distal tibia and fibula fractures. 6th Triennial IFFAS Scientific Meeting

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çelik Serkan Yaşar, İlhan Çelik Özgür, Canbek Umut, Dere Yelda, 2019. Lipoma arborescens of the knee a rare tumour. 31. EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY, VIRCHOWS ARCHIV, NICE, FRANCE
2-) Şahin Emrah Kemal, İmerci Ahmet, Kınık Hüseyin Hakan, Karapınar Levent, Canbek Umut, Savran Ahmet, 2014. Comparison Of Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA) With AO Dynamic Condylar Screws (DCS) For The Treatment For Unstable Peritrochanteric Femoral Fractures. 15th EFORT Congress
3-) Imerci A, Incesu M, Bozoglan M, Canbek U, Ursavas HT. “Bilateral Calcaneal Stress Fractures: A Case Report” As poster during the FORTE session 2013 in European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) congress. İstanbul, Turkey on June 5-8, 2013. - 2013
4-) Surer L, Imerci A, Canbek U, Ozkara B, Harmancı K, Bek D “Septic pulmonary emboli associated with tibial osteomyelitis: Case report”. As poster during the the FORTE session 2013 in European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) congress. İstanbul, Turkey on June 5-8, 2013. - 2013
5-) Imerci A, Haghari S, Canbek U, Surer L, Kocak M. “Idiopathic Juvenile Osteoporosis: A Case Report and Review of the Literature”. As poster during the FORTE session 2013 in European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) congress. İstanbul, Turkey on June 5-8, 2013. - 2013
6-) Canbek U, Imerci A, Balcı Y, Hazer DB, Aydın A. Deaths and injuries resulting from paragliding accidents in Fethiye: evaluation of accident-related factors. As poster during the the FORTE session 2013 in European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) congress. İstanbul, Turkey on June 5-8, 2013. - 2013

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Hemiartroplasti Ameliyatı Sonrası Uzamış Yara Drenajının Miktarı ve Serolojik Analizi. 4. Uluslararası Ortopedik Travma Kampı
2-) Canbek U, Karapinar L, Kumbaraci M, Incesu M, Imerci A, Polat O. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Oral presentation: 285. XXIII. National Turkish Orthopaedics and Traumatology Congress. Acta Orthop et Traumatol Turc Congress Poster Abstact Special Supplement. Vol. 47 Suppl. I/ 2013:110. - 2013
3-) Imerci A, Kaya A, Canbek U, Adam G, Bozoglan M, Surer L. Oral presentation-17 Evaluation of computed tomography use in emergency department orthopedic trauma patientsi. VII. Turkish Emergency Medicine Congress October 13th-16th 2011 Trabzon/ Turkey. Page 68. - 2011

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Canbek Umut, 2019. Dirsek çıkığı ve iç epikondil kırıkları. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
2-) Kılınç Cem Yalın, Gültaç Emre, Açan Ahmet Emrah, Kılınç Rabia Mihriban, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Sefalomedüller çivi uygulanan subtrokanterik kırıklı hastalarda kaynamayı etkileyen faktörler. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
3-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Hemiartroplasti ameliyatı sonrası uzamış yara drenaj sıvısının biyolojik analizi. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
4-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, 2019. Distal radius kırıklarının cerrahi tedavisinde volar henry ve extended flexor carpi radialis yaklaşımlarının karşılaştırılması. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
5-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Akgün Ayşe Özlem, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Kalça kırıklı yaşlı hastalarda erken postoperatif deliryumun 1 yıllık mortalite üzerine etkisi. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
6-) Canbek Umut, Hazer Rosberg Derya Burcu, Akgün Ulaş, Canbek Tuğba Dübektaş, Cömert Ayhan, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Bifosfonatların lomber vertebral disk yüksekliğine etkisi. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
7-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Söylemez Deniz, Canbek Tuğba Dübektaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Postmenapozal Kadınlarda Bifosfonat Kullanımı Sonrası İnkomplet Atipik Femur Kırıkları Prevelansı. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
8-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. İnkomplet atipik femur kırıklarının tanısında radyografilerin duyarlılık, özgüllük ve güvenilirlik analizi. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
9-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Akgün Ayşe Özlem, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Kalça kırıklı yaşlı hastalarda erken postoperatif deliryumun 1 yıllık mortalite üzerine etkisi. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
10-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Distal tibia ve fibula kırıklarında dermal fenestrasyon tekniğinin yumuşak dokular üzerine etkisi. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
11-) Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Akgün Ulaş, Uysal Ali İhsan, Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, 2017. Total diz artroplastisi sonrası ağrı kontrolünde adduktor blok ile adduktor kanalda ağrı pompası ile sürekli ağrı kontrolünün karşılaştırılması. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
12-) Aydoğan Nevres Hürriyet, İmerci Ahmet, Kılınç Cem Yalın, Karalezli Mustafa Nazım, Gemci Çağatay, Topsakal Fatih Emre, Akgün Ulaş, Canbek Umut, 2017. Bifosfanatlara bağlı inkomplet femur yetmezlik kırıklarında proflaktik çivileme uygulanmalı. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
13-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Gültaç Emre, Akgün Ulaş, Canbek Umut, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Bilateral kalkaneus kırıkları ile suicide arasındaki ilişki. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
14-) Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Karalezli Mustafa Nazım, 2016. Tarsal tünel sendromunda kısa insizyon. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
15-) Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Karalezli Mustafa Nazım, 2016. YouTube’da omuz dislokasyonları videoları güvenilir mi?. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
16-) İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, 2016. Reverse intertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde intertan çivisi ile proximal femoral nail antirotation’un karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
17-) İmerci Ahmet, Akgün Ulaş, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, 2016. Subtrokanterik femur kırıkları için güncel sınıflandırma sistemlerinin sınıflar arası ve sınıf içi uyumun değerlendirilmesi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
18-) İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Cem Yalın, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, İpek Dongaz Özge, 2016. Postmenopozal osteopenili kadınlarda kemik mineral yoğunluklu ve yoğunluksuz hesaplanan FRAX’a dayalı kırık riskinin değerlendirilmesi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
19-) Canbek Umut, İmerci Ahmet, Kara Murat, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, Dübektaş Canbek Tuğba, 2015. Türk toplumunda osteoartrit ile ADAMTS4 and ADAMTS5 genlerindeki dört aday polimorfizmin ilişkisinin analizi: Bir toplum tabanlı olgu kontrol çalışması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
20-) Kara Murat, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, Dübektaş Canbek Tuğba, 2015. Türk toplumundaki primer diz osteoartriti ile MMP-1 ve MMP-3 gen polimorfizmleri arasındaki ilişki: Toplum dayalı bir olgu kontrol çalışması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
21-) İmerci Ahmet, Canbek Umut, Karatosun Vasfi Akıncı, Karapınar Levent, 2014. Comparison Of The Outcomes Of Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA) Versus Reverse Less Invasive Stabilization System For Distal Femur (LISS-DF) In The Treatment Of Subtrochanteric Femoral Fractures. 15th EFORT Congress
22-) İmerci Ahmet, Canbek Umut, Bozoğlan Muhammet, Kaya Ahmet, Korkmaz Hakan, Sürer Levent, 2013. Çocuk acil servisine travmayla gelen hastaların servikal omurga degerlendirmesi için çekilen bilgisayarlı tomografinin gerekliliginin degerlendirilmesi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
23-) Şahin Emrah Kemal, İmerci Ahmet, Kınık Hüseyin Hakan, Karapınar Levent, Canbek Umut, Savran Ahmet, 2013. Dengeli olmayan pertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde antirotasyonel proksimal femur çivisi (PFNA) ile AO dinamik kondiler vidaı›n (DCS) karşılaştırılması. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
24-) İmerci Ahmet, Canbek Umut, Karatosun Vasfi Akıncı, Levent Karapınar, 2013. Subtrokanterik femur kırıklarının tedavisinde proksimal femoral çivi antirotasyon (PFNA) ile ters distal femur (LISS-DF) plak sonuçlarının karşılaştırılması. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
25-) Karapınar Levent, Yılmaz Karapınar Deniz, Öztürk Hasan, Kaya Ahmet, Tunçdemir Zülküf, Canbek Umut, 2005. Perthes Hastalıgı’nda antikoagulan sistemin değerlendirilmesi. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Karalezli Mustafa Nazım, Akgün Ulaş, Tanyıldızı Hıdır, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Ayak tutulumu olmayan kronik gut hastalarının seyrek görülen tutulum yerlerinin gözden geçirilmesi. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
2-) Çatal Bilgehan, Akgün Ulaş, Canbek Umut, İmerci Ahmet, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2016. Bilateral travmatik anterior omuz çıkığı- nadir görülen bir vaka. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
3-) Çatal Bilgehan, Akgün Ulaş, Canbek Umut, İmerci Ahmet, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2016. Brucella melitensis kaynaklı septik subakromial bursit. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
4-) Canbek Umut, İmerci Ahmet, Akgün Ulaş, Yeşil Murat, Aydın Ali, Balcı Yasemin, 2015. Yamaç paraşütü kazası nedeniyle oluşan yaralanmaların özellikleri: Kesitsel bir çalışma. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
5-) İmerci Ahmet, Akgün Ulaş, Canbek Umut, Aydoğan Nevres Hürriyet, Kılınç Cem Yalın, Dübektaş Canbek Tuğba, Yeniçeri İbrahim Önder, 2015. Türkiye’nin iki farklı bölgesindeki kemik mineral yoğunluğu ölçümlerinin karşılaştırılması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
6-) İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, Aydın Ali, 2015. Kronik renal yetmezlikli bir hastada patellar tendon rüptürünün hamstring tendon grefti ile rekonstrüksiyonu. KemikEklem 2015
7-) İmerci Ahmet, Akgün Ulaş, Canbek Umut, Aydoğan Nevres Hürriyet, Armut Mustafa, Yeniçeri İbrahim Önder, 2015. Muğla bölgesinde dexa sonuçlarının değerlendirilmesi ve osteoporoz yaygınlığının belirlenmesi. KemikEklem 2015
8-) İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, Aydın Ali, 2015. Ezurumda frax skoru kullanılarak on yıllık major osteoporotik ve kalça kırık riskinin değerlendirilmesi. KemikEklem 2015
9-) Sürer Levent, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Bek Doğan, Harmancı Kemal, Özkara Bigemgül, 2013. Tibial osteomiyelit ile ilişlkili septik pulmoner emboli: Olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
10-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, İmerci Ahmet, 2013. Ayak bileginde kronik agrı nedeni: Talus boynunda osteoid osteoma. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
11-) Zeren Bülent, Canbek Umut, Öztekin Haluk Hayri, İmerci Ahmet, 2013. Profesyonel iki futbol oyuncumuzda görülen bilateral piriformis sendromu: iki olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
12-) İmerci Ahmet, Canbek Umut, Haghari Sema, Sürer Levent, Koçak Müge, 2013. İdiopatik juvenil osteoporoz: Olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
13-) İmerci Ahmet, İncesu Mustafa, Bozoğlan Muhammet, Canbek Umut, Ursavaş Hüseyin Tamer, 2013. Bilateral kalkaneus stres kırığı: Olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
14-) İmerci Ahmet, Haghari Sema, Koçak Müge, Canbek Umut, Sürer Levent, 2013. Kubital tünel sendromu tanısı ile opere edilen brakial pleksus kaynaklı schwannom olgusu. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
15-) Ahmet İmerci, Mustafa İncesu, Muhammet Bozoğlan, Umut Canbek, Tamer Ursavaş. Bilateral kalkaneus stres kırığı: olgu sunumu. Poster:073. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 156. - 2013
16-) Levent Sürer, Ahmet İmerci, Umut Canbek, Dogan Bek, Kemal Harmancı, Bikemgül Özkara. Tibial osteomiyelit ile ilişkili septik pulmoner emboli: olgu sunumu. Poster: 209. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 200. - 2013
17-) Ahmet İmerci, Umut Canbek, Sema Haghari, Levent Sürer, Müge Kocak. İdiopatik juvenil osteoporoz: olgu sunumu. Poster:213. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 202. - 2013
18-) Ahmet İmerci, Umut Canbek, Muhammet Bozoğlan, Ahmet Kaya, Hakan Korkmaz, Levent Sürer. Çocuk acil servisine travmayla gelen hastaların servikal omurga değerlendirmesi için çekilen bilgisayarlı tomografinin gerekliliğinin değerlendirilmesi. Poster:276. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 223. - 2013
19-) Umut Canbek, Ulaş Akgün, Ahmet İmerci. Ayak bileğinde kronik ağrı nedeni: talus boynunda osteoid osteoma. Poster:373. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 254 - 2013
20-) Ahmet İmerci, Sema Haghari, Müge Kocak, Umut Canbek, Levent Sürer. Kubital tünel sendromu tanısı ile opere edilen brakial pleksus kaynaklı schwannom olgusu. Poster:374. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 255. - 2013
21-) Bülent Zeren, Umut Canbek, Haluk Hayri Öztekin, Ahmet İmerci. Profesyonel iki futbol oyuncumuzda görülen bilateral priformis sendromu: iki olgu sunumu Poster:520. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 303. - 2013
22-) Emrah Kemal Şahin, Ahmet İmerci, Hakan Kınık, Levent Karapınar, Umut Canbek, Ahmet Savran. Dengeli olmayan pertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde antirotasyonel proksimal femur çivisi (PFNA) ile AO dinamik kondiler vidanın (DCS) karşılaştırılması. Poster:607. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 331. - 2013
23-) Ahmet İmerci, Umut Canbek, Vasfi Karatosun, Levent Karapınar. Subtrokanterik femur kırıklarının tedavisinde proksimal femoral çivi antirotasyon (PFNA) ile ters distal femur (LİSS-DF) plağı sonuçlarının karşılaştırılması. Poster:673. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 353. - 2013
24-) Ahmet İmerci, Umut Canbek, Ahmet Savran, Tamer Ursavaş, Mahmut Tuzlu, Hasan Öztürk. [EP248] – Multipl karpometakarpal eklem kırıklı çıkığı: iki olgu sunumu. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 45 Suppl. I/ 2011 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 261. - 2011
25-) Ahmet İmerci, Umut Canbek, Ahmet Kaya, Levent Sürer, Ahmet Savran, Gürhan Adam. Poster 37. Acil Ortopedik Travma Hastalarında Bilgisayarlı Tomografi İle Tanınan Gizli Kırıkların Dağılımı. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 13-16 Ekim 2011 Trabzon. Sayfa 136-137. - 2011
26-) Ahmet İmerci, Mahmut Tuzlu, Hüseyin Tamer Ursavaş, Muhammet Bozoğlan, Umut Canbek, Levent Sürer. Poster 38. Perilunat çıkık: olgu sunumu. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 13-16 Ekim 2011 Trabzon. Sayfa 138-139 - 2011
27-) Ahmet İmerci, Gürhan Adam, Umut Canbek, Levent Sürer, Muhammet Bozoğlan, Ahmet Savran . Poster 40 Kasıkta Ağrı: Spina İliaka Anterior İnferiorun Avulsiyon Kırığı. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 13-16 Ekim 2011 Trabzon. Sayfa 140-141. - 2011
28-) Ahmet İmerci, Gürhan Adam, Umut Canbek, Levent Sürer, Muhammet Bozoğlan, Ahmet Savran. Poster 55. Başparmak metatarsofalengeal eklemin fibular sesamoid kırığı. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 13-16 Ekim 2011 Trabzon Sayfa 150. - 2011

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, Canbek Umut, İmerci Ahmet, Kılınç Yalın Cem, 2017. tıp öğrencileri için cerrahi bilimler öykü alma ve fizik muayene/ortopedi ve travmatoloji anabilim dalı. Yayın Evi: kültür ve türizm bakanliği kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğü os Editör Adı: mert küçük
2-) Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, Canbek Umut, Akgün Ulaş, İmerci Ahmet, Kılınç Cem Yalın, 2017. TIP ÖĞRENCİLERİ İÇİN CERRAHİ BİLİMLER ÖYKÜ ALMA VE FİZİK MUAYENE KİTABI/Kas - İskelet Sistemi Değerlendirilmesi. Yayın Evi: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Editör Adı: Mert Küçük
3-) Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, Canbek Umut, Akgün Ulaş, İmerci Ahmet, Kılınç Cem Yalın, 2017. Cerrahi Bilimler Öykü Alma ve Fizik Muayene/Kas İskelet Sistemi değerlendirmesi. Yayın Evi: Muğla Sitki Kocman Universitesi Yayinlari Editör Adı: Doç.Dr.Mert Küçük
4-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, İmerci Ahmet, Kılınç Cem Yalın, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. TIP ÖĞRENCİLERİ İÇİN CERRAHİ BİLİMLER ÖYKÜ ALMA VE FİZİK MUAYENE KİTABI/KAS – İSKELET SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: MERT KÜÇÜK
5-) Canbek Umut, 2016. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MESLEKİ BECERİLER UYGULAMA REHBERİ/ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: MERT KÜÇÜK

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Michael J. Goldberg, David Jevsevar, Kevin J. Bozi. ,Displaced Clavicle Fractures in Adolescents: Facts, Controversies, and Current Trends. J Am Acad Orthop Surg 2013;21:199-200. - 2013

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Continuous adductor canal block following total knee arthroplasty provides a better analgesia compared to single shot: A prospective randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Efficacy of Pie-Crusting Technique on Soft Tissues in Distal Tibia and Fibula Fractures - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Efficacy of bone-end intervention on fracture healing in bisphosphonate-related atypical femoral fractures - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) The effect of early femoral nerve block intervention on preoperative pain management and incidence of postoperative delirium geriatric patients undergoing trochanteric femur fracture surgery: a randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Polymorphisms in ADAMTS4 and ADAMTS5 are not linked to susceptibility to knee osteoarthritis in the Turkish population. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
11-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Polymorphisms in ADAMTS4 and ADAMTS5 are not linked to susceptibility to knee osteoarthritis in the Turkish population. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Nailing or plating for subtrochanteric femoral fractures: a non-randomized comparative study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
18-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
19-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
20-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
21-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
22-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
23-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) MRI-based detailed evaluation of the anatomy of the human coccyx among Turkish adults - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
3-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
4-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Polymorphisms in ADAMTS4 and ADAMTS5 are not linked to susceptibility to knee osteoarthritis in the Turkish population. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
8-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
9-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
12-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 8
13-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
14-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
15-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
16-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) . cost and effıcacy of perıoperatıve antıbıotıc prophylaxıs ın a state hospıtal ın turkey. 2013, 29: 455. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Masquelet technique versus Ilizarov bone transport for reconstruction of lower extremity bone defects following posttraumatic osteomyelitis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
6-) Nailing or plating for subtrochanteric femoral fractures: a non-randomized comparative study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) MRI-based detailed evaluation of the anatomy of the human coccyx among Turkish adults - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) . Extramembranous transfer of the tibialis posterior tendon for the treatment of drop foot deformity in children. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
9-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
10-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bilateral piriformis syndrome in two elite soccer players: Report of two cases - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Bilateral piriformis syndrome in two elite soccer players: Report of two cases - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
7-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) - 2013

Verdiği Dersler

TIP 5018 2018-2019 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ