Personel

Araştırma Görevlisi VAHAP AYDEMİR
Araştırma Görevlisi
Vahap Aydemir
@ E-posta
vahapaydemir@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1378

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Siyaset Bilimi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Siyaset Bilimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 27/07/1993

Yüksek Lisans

Université de Montesquieu Bordeaux 4 Institut d’études politiques de Bordeaux Science Politique 10/10/1999

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gökdeniz Kutay, Aydemir Vahap, 2016. MARRY PARKER FOLLET: YÖNETİMDE İNSAN UNSURU. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çağan Semih, Aydemir Vahap, Gökdeniz Kutay, 2017. TÜRKİYE DE 1980 SONRASI DÖNEMDE UYGULANAN BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKA BELGELERİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Journal of International Social Research
2-) Gökdeniz Kutay, Aydemir Vahap, Çağan Semih, 2017. CUMHURİYET SONRASI TÜRK KAMU YÖNETİMİ’NDE LİYAKAT SİSTEMİ UYGULAMALARI. EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ