Personel

Araş.Gör.Dr. VESİLE HATUN AKANSEL
Araş.Gör.Dr.
Vesile Hatun Akansel
@ E-posta
vesileakansel@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2061

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Okuyucu Dilek, Kale Özkan, Erdil Barış, Caner Alp, Askan Gündoğan Ayşegül, Akansel Vesile Hatun, 2014. Evaluation of Successful Seismic Bridge Design Practice in Turkey. JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
2-) Akansel Vesile Hatun, Ameri Gabriel, Askan Gündoğan Ayşegül, Caner Alp, Erdil Barış, Kale Özkan, Okuyucu Dilek, 2014. The 23 October 2011 M(w)7.0 Van (Eastern Turkey) Earthquake: Interpretations of Recorded Strong Ground Motions and Post-Earthquake Conditions of Nearby Structures. EARTHQUAKE SPECTRA

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Akansel Vesile Hatun, Kazaz İlker, Yakut Ahmet, Gülkan Hakkı Polat, 2010. Perde duvarlı binaların deprem etkileri altındaki davranışlarının modellenmesi ve simulasyonu. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akansel Vesile Hatun, Soysal Berat Feyza, Kadaş Koray, Gülkan Hakkı Polat, 2019. AN EVALUATION OF THE 2019 SEISMIC HAZARD MAP OF TURKEY ON THE BASIS OF SPECTRUM INTENSITY. Fifth International Conference on Earthquake Engineering and Seismology
2-) Kadaş Koray, Soysal Berat Feyza, Akansel Vesile Hatun, Mazılıgüney Levent, Yakut Ahmet, 2019. COMPARISON OF 2007 AND 2019 SEISMIC HAZARD MAPS BASED ON SPECTRUM INTENSITIES AND CORRESPONDING ENGINEERING DEMANDS – A CASE STUDY WITH RC SCHOOL BUILDINGS IN ISTANBUL. 5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology
3-) Mazılıgüney Levent, Akansel Vesile Hatun, Soysal Berat Feyza, Kadaş Koray, Yakut Ahmet, 2019. Seismic Risk Assessment of School Buildings on the Basis of Recent Turkish Seismic Hazard Map. VI. International Earthquake Symposium
4-) Mazılıgüney Levent, Kadaş Koray, Akansel Vesile Hatun, Yakut Ahmet, 2017. FRAGILITY CURVES FOR REINFORCED CONCRETE SCHOOL BUILDINGS IN TURKEY DUE TO REPEATED EARTHQUAKES. 4.Uluslararası Deprem Mühendisliği Konferansı
5-) Akansel Vesile Hatun, Yakut Ahmet, Gülkan Hakkı Polat, 2017. EFFECTS OF OPENINGS ON COLLAPSE RISK OF INFILED RC BUILDINGS. 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği Konferansı
6-) Akansel Vesile Hatun, Yakut Ahmet, Moehle Jack, 2017. EFFECT OF INFILL WALLS ON STRUCTURAL BEHAVIOR OF RC BUILDINGS WITH VERTICAL IRREGULARITIES. 16. World Conference on Earthquake Engineering
7-) Akansel Vesile Hatun, Moehle Jack, 2017. ASSESMENT OF THE COLLAPSE RISK OF INFILL WALLED BUILDINGS. 16 World Conference of Earthquake Engineering
8-) Kazaz İlker, Akansel Vesile Hatun, Gülkan Hakkı Polat, Kazaz Emriye, 2012. Seismic behavior of a four-legged masonry minaret. 15. WCEE
9-) Kazaz İlker, Akansel Vesile Hatun, Gülkan Hakkı Polat, 2011. Collapse Simulation of a Four-Legged Masonry Minaret. WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference-2, Seismic Protection of Cultural Heritage
10-) Nazirzadeh Saeideh, Yakut Ahmet, Akansel Vesile Hatun, Kazaz İlker, 2011. Numerical Modeling of an Unsymmetrical Building tested on Shaking Table. ASEM’11, Advanced Structural Engineering and Mechanics,
11-) Kazaz İlker, Akansel Vesile Hatun, Gülkan Hakkı Polat, 2009. Deprem dayanırlığı için eşsiz bir örnek: Diyarbakır Şeyh Mutahhar Camisi’nin dört ayaklı minaresi. Uluslararası Katılımlı Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilemesi Sempozyumu – II

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Baki Mehmet Artun, Akansel Vesile Hatun, 2020. TBDY 2019’ A GÖRE TASARLANMIŞ BETONARME BİR BİNANIN LİNEER OLMAYAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. ANKARA II. ULUSLARARASIBİLİMSEL ARAŞTIRMALARKONGRESİ
2-) Akansel Vesile Hatun, Yakut Ahmet, 2018. Numerical Modeling of Infilled Reinforced Concrete Frame and Its Verification. Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Adanur Mert Can, Akansel Vesile Hatun, 2019. Vulnerability Assessment of an Existing Building Located In Muğla. VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019
2-) Nazirzadeh Saeideh, Yakut Ahmet, Akansel Vesile Hatun, Kazaz İlker, 2012. Numerical Modeling of an Unsymmetrical Building tested on Shaking Table2. 15. WCEE
3-) Akansel Vesile Hatun, Yakut Ahmet, Kazaz İlker, Gülkan Hakkı Polat, 2012. Fragility of Shear Wall Buildings with Torsional Irregularity. 15. WCEE
4-) Akansel Vesile Hatun, Ameri Gabriel, Askan Gündoğan Ayşegül, Caner Alp, Erdil Barış, Kale Özkan, Okuyucu Dilek, 2012. 23 October 2011 Mw 7.1 Van (Eastern Turkey) Earthquake: Characteristics of Recorded Strong Ground Motions and Post-Earthquake Condition Assessment of Infrastructure and Cultural Heritage. ssa

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demirel İsmail Ozan, Akansel Vesile Hatun, Bankir Şahin, Geneş Mehmet Cemal, Erberik Murat Altuğ, Yakut Ahmet, 2013. ANTAKYA’DAKİ YIĞMA BİNALARIN ÖZELLİKLERİNİN DEPREM PERFORMANSI AÇISINDAN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ,. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
2-) Akansel Vesile Hatun, Yakut Ahmet, Kazaz İlker, Gülkan Hakkı Polat, 2011. Perde duvarlı bir model binanın dinamik davranışına yönelik parametrik bir çalışma. 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
3-) Akansel Vesile Hatun, Kazaz İlker, Yakut Ahmet, Gülkan Hakkı Polat, 2010. Perde duvarlı binaların deprem etkileri altındaki davranışlarının modellenmesi ve simulasyonu. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS 2010

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The 23 October 2011 M(w)7.0 Van (Eastern Turkey) Earthquake: Interpretations of Recorded Strong Ground Motions and Post-Earthquake Conditions of Nearby Structures - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 11
2-) Evaluation of Successful Seismic Bridge Design Practice in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Risk Değerlendirmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Menteşe Mahallesinin Deprem Risk Değerlendirmesinin Sokaktan Tarama Yöntemleriyle Belirlenmesi. 2020--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kagir Yapıların Deprem Etkisi Altında Gözleme ve Hesaba Bağlı Değerlendirilmesi. 2011-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Burulma ve Nonlineer Etkilere Maruz Betonarme Perde Duvarlı Binaların Sismik Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi. 2010-2012

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı. 2016
2-) Kurum Adı: . 2214-A INTERNATIONAL DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME. 2014

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Opensees Workshop, 5ICEES,ODTÜ, Ankara. Türkiye. . 2019

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Opensees Çalıştayı. İYTE, İzmir. . 2019
2-) Deprem ve Yapı Denetimi Çalıştayı, Milas. Türkiye. . 2019
3-) 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ANKARA. Türkiye. . 2010

Verdiği Dersler

CE 3502 2019-2020 Bahar

INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS (S)

CE 4002 2019-2020 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4501 2019-2020 Güz

FUNDAMENTALS OF STEEL DESIGN(S)

CE 4535 2019-2020 Güz

INTRODUCTION TO EARTHQUAKE ENGINEERING

CE 3502 2018-2019 Bahar

INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS (S)

CE 4502 2018-2019 Bahar

STRUCTURAL DESIGN: CONCRETE STRUCTURES(S)

CE 4501 2018-2019 Güz

FUNDAMENTALS OF STEEL DESIGN(S)

CE 4535 2018-2019 Güz

INTRODUCTION TO EARTHQUAKE ENGINEERING