Personel

Doktor Öğretim Üyesi VOLKAN SEVİNÇ
Doktor Öğretim Üyesi
Volkan Sevinç
@ E-posta
vsevinc@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1532

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akkuş Özge, Sevinç Volkan, 2020. Use of Ordered Logit Model with Time Series Data for Determining the Factors Affecting the Milk Yield of Holstein Friesians. Ind. J. of Anm. Res.
2-) Sevinç Volkan, Akkuş Özge, Takma Çiğdem, İşçi Güneri Öznur, 2020. Bayesian Network Analysis for the Factors Affecting the 305-day Milk Productivity of Holstein Friesians. Journal of Agricultural Sciences
3-) Sevinç Volkan, Küçük Ömer, Göltaş Merih, 2020. A Bayesian Network Model for Prediction and Analysis of Possible Forest Fire Causes. Forest Ecology and Management
4-) Akkuş Özge, Sevinç Volkan, Takma Çiğdem, İşçi Güneri Öznur, 2019. Estimation of Parametric Single Index Ordered Logit Model on Milk Yields. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
5-) Sevinç Volkan, Ergün Fatma Gül, 2009. Usage of Different Prior Distributions in Bayesian Vector Autoregressive Models. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Göktaş Atilla, Sevinç Volkan, 2016. Two New Ridge Parameters and a Guide for Selecting an Appropriate Ridge Parameter in Linear Regression. Gazi University Journal of Science

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sevinç Volkan, Göktaş Atila, 2019. A Comparison of Different Ridge Parameters Under both Multicollinearity and Heteroscedasticity. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
2-) Sevinç Volkan, 2018. Bankaların Bireysel Kredi Tahsis Kararına Yönelik Bir Bayes Ağı Analizi. Eurasian Econometrics, Statistics and Empirical Economics Journal
3-) Sevinç Volkan, 2015. A Classification of The Banks In Turkey with Bayesian Cluster Analysis Based on Mixture Models. Eurasian Econometrics, Statistics and Empirical Economics Journal
4-) Sevinç Volkan, 2013. Türkiye ye Gelen Yabancı Turist Sayısı Amerikan Doları Kuru Ve Ekonomik Kriz Yılları Arasında Bir Granger Nedensellik İlişkisi Analizi. The International Journal of Economic and Social Research
5-) Sevinç Volkan, 2008. Küçük Alan Tahminlerinde Adımlı Oransal Ayarlama Tekniği İle Kategorik Veri Analizi. The International Journal of Economic and Social Research

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öztürk Soner, Sevinç Volkan, 2013. Yeni Doğan Bebeklerin Düşük Doğum Ağırlığının Mars Yöntemine Dayalı İkili Lojistik Regresyonla Modellenmesi. İstatistik Araştırma Dergisi
2-) Sevinç Volkan, 2011. Yerel Alan Karakteristiklerine İlişkin Doğrudan Ve Dolaylı Tahminlerin Elde Edilmesi. İstatistik Araştırma Dergisi
3-) Sevinç Volkan, 2002. Küçük Alan Tahminlerinde Sentetik Kestiriciler Ve Özellikleri. İstatistik Araştırma Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sevinç Volkan, 2001. Küçük Alan Tahminlerinde Semptomatik Kayıt Tekniklerinden Yararlanılması. 2. İstatistik Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sevinç Volkan, Göktaş Atila, 2017. A Comparison of Different Ridge Parameters Under both Multicollinearity and Heteroscedasticity. 10th International Statistics Congress
2-) Sevinç Volkan, Koyun Emre, 2012. A Classification of The Banks In Turkey with Bayesian Cluster Analysis Based on Mixture Models. 13th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
3-) Sevinç Volkan, Dağ İbrahim, 2011. Muğla İli'ni Ziyaret Eden Yabancı Turist Sayısı Ve Amerikan Doları Kuru Arasında Bir Nedensellik İlişkisi Analizi. 12. Uluslararası Ekonometri İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu
4-) Sevinç Volkan, 2011. Comparison of ARIMA and Bayesian ARIMA Models Based on an Implementation. International 7th Statistics Congress
5-) Sevinç Volkan, 2010. Yerel Alan Karakteristiklerine İlişkin Doğrudan Ve Dolaylı Tahminlerin Elde Edilmesi. 7. İstatistik Günleri Sempozyumu

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aktosun Acar, Sevinç Volkan, 2019. İzmir İli Toplu Taşıma Altyapısı İçin Bir Bayes Ağı Tabanlı Müşteri Memnuniyet Modeli. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, IX. Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Sempozyumu
2-) Kırca Meryem Merve, Sevinç Volkan, 2016. Yapı Seramiği Endüstrisinde Kusurlu Üretim, Ürün Sınıflandırma Ve Verimlilik Sürecinin Bayes Ağları ile Analizi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, IV. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Applied Statistics. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Applied Statistics. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Mugla Journal of Science and Technology. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Communications in Statistics - Case Studies and Data Analysis. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Bayesian Network Model for Prediction and Analysis of Possible Forest Fire Causes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye ye Gelen Yabancı Turist Sayısı Amerikan Doları Kuru Ve Ekonomik Kriz Yılları Arasında Bir Granger Nedensellik İlişkisi Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Usage of Different Prior Distributions in Bayesian Vector Autoregressive Models - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Usage of Different Prior Distributions in Bayesian Vector Autoregressive Models - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Yeni Doğan Bebeklerin Düşük Doğum Ağırlığının Mars Yöntemine Dayalı İkili Lojistik Regresyonla Modellenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Usage of Different Prior Distributions in Bayesian Vector Autoregressive Models - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Usage of Different Prior Distributions in Bayesian Vector Autoregressive Models - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Two New Ridge Parameters and a Guide for Selecting an Appropriate Ridge Parameter in Linear Regression - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Usage of Different Prior Distributions in Bayesian Vector Autoregressive Models - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Türkiye ye Gelen Yabancı Turist Sayısı Amerikan Doları Kuru Ve Ekonomik Kriz Yılları Arasında Bir Granger Nedensellik İlişkisi Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
4-) Türkiye ye Gelen Yabancı Turist Sayısı Amerikan Doları Kuru Ve Ekonomik Kriz Yılları Arasında Bir Granger Nedensellik İlişkisi Analizi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A Bayesian Network Model for Prediction and Analysis of Possible Forest Fire Causes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Usage of Different Prior Distributions in Bayesian Vector Autoregressive Models - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Usage of Different Prior Distributions in Bayesian Vector Autoregressive Models - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
4-) Usage of Different Prior Distributions in Bayesian Vector Autoregressive Models - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Küçük Alan Tahminlerinde Adımlı Oransal Ayarlama Tekniği İle Kategorik Veri Analizi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yapı Seramiği Endüstrisinde Kusurlu Üretim, Ürün Sınıflandırma Ve Verimlilik Sürecinin Bayes Ağları İle Analizi. Konu: Yapı seramiği endüstrisinde kusurlu üretim sorununun analizi ve ürün kusurlarının önlenmesine yönelik tavsiyeler.. MERYEM MERVE-KIRCA. 2019
2-) Tez Adı: İzmir İli Toplu Taşıma Altyapıs İçin Bir Bayes Ağı Tabanlı Müşteri Memnuniyet Modeli. Konu: İzmir ili toplu taşıma sistemini kullanan yolcuların çeşitli faktörler açısından memnuniyet düzeylerinin belirlenerek bir takım tavsiyelerin sunulması.. ACAR-AKTOSUN. 2019
3-) Tez Adı: Yeni Doğan Bebeklerde Düşük Doğum Ağırlığının İkili Lojistik Regresyonla En Çok Olabilirlik Ve Mars Yaklaşımına Dayalı Modellenmesi. Konu: Bebeklerin düşük doğum ağırlığına sahip olarak doğma olasılıklarının çeşitli değişkenlere göre modellenmesi ve tahmini.. SONER-ÖZTÜRK. 2012

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülü. 2010

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 11th International Statistics Days Conference (Düzenleme Kurulu Üyesi). Türkiye. . 2018
2-) 10. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu (Düzenleme Kurulu Üyesi). Türkiye. . 2013

Verdiği Dersler

EEM5508 2019-2020 Bahar

Statistical Methods in Scientific Research

İST3002 2019-2020 Bahar

Deney Tasarımı ve Analizi II

STA 2802 2019-2020 Bahar

STATISTICS AND PROBABILITY FOR ENGINEERS

EEM5508 2019-2020 Güz

Statistical Methods in Scientific Research

İST3001 2019-2020 Güz

Deney Tasarımı ve Analizi I

İST4511 2019-2020 Güz

Proje I

STA 3801 2019-2020 Güz

Statistical Methods for Engineers

EEM5508 2018-2019 Bahar

Statistical Methods in Scientific Research

İST3002 2018-2019 Bahar

Deney Tasarımı ve Analizi II

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

İST5521 2018-2019 Bahar

İleri Bayesci Yaklaşımlar

STA 2802 2018-2019 Bahar

STATISTICS AND PROBABILITY FOR ENGINEERS

CENG 4511 2018-2019 Güz

Operations Research

İST3001 2018-2019 Güz

Deney Tasarımı ve Analizi I

İST4509 2018-2019 Güz

Özel Çalışma 1