Personel

Araştırma Görevlisi YAŞAR ORBAY
Araştırma Görevlisi
Yaşar Orbay
@ E-posta
yasarorbay@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1647

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü / Metalik Malzemeler Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü / Metalik Malzemeler Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2016

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2023

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Orbay Yaşar, Rao Ziyuan, Çakır Aslı, Tavşanoğlu Tolga, Farle Michael, Acet Mehmet, 2023. Magnetic properties of the FCC and BCC phases of (MnFeCoNi)80Cu20-xZx (Z: Al, Ga) high-entropy alloys. Elsevier BV

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Magnetic properties of the FCC and BCC phases of (MnFeCoNi)80Cu20-xZx (Z: Al, Ga) high-entropy alloys - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. Yüksek Entropi Alaşımlarına Güçlü Mıknatıs Özelliği Kazandırılması Ve Yüksek Entropi İnvar Ve Anti-İnvar Alaşımlarının Geliştirilmesi. 2022--1