Personel

Prof.Dr. YASEMİN BALCI
Prof.Dr.
Yasemin Balcı
@ E-posta
yaseminbalci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4802 , 0252 211 4823

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Adli Tıp Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Adli Tıp Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Tıp 19.01.1987
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 1993

Doktora

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp 1995
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Adli Tıp Bilimleri 2003

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Canbek, U., İmerci, A., Akgün, U., Yeşil, M., Aydın, A., Balcı, Y., 2015. Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study. World J Emerg Med
2-) Beydilli Halil, Balcı Yasemin, İşik Şahin, Erbaş Melike, Acar Ethem, Bülent Savran, 2015. Resuscitation complications encountered in forensic autopsy cases performed in Muğla province. Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi
3-) Karbeyaz, K., Akkaya, H., Balcı, Y., Urazel, B., 2014. Suicide Notes: An experience in Eskişehir City. 2014; 51: 275-279. Archives of Neuropsychiatry
4-) Karbeyaz, K., Ayrancı, Ü., Gündüz, T., Balcı, Y., 2013. Cattle-caused Fatalities in a Province of Western Turkey: 1996-2010 Autopsy Results. . Journal Forensic Scince
5-) Karbeyaz, K., Balcı, Y., 2013. Yaşlılıkta Cinsel Saldırı, Eskişehir Deneyimi. . Turkish Journal of Geriatrics
6-) Tuğcu, H., Canoğulları, G., Karslıoğlu, Y., Günay Balcı, Y., Uzuner, K., Yorulmaz, C., 2013. A Comparıson Of The Effects Of Two Dıfferent Fıxatıon Methods On Lung Morphology: An Experımental Study. 2013¸33 (1): 177-183.. Türkiye Klinikleri J Med Sci
7-) Karbeyaz, K., Akkaya, H., Balci, Y., 2013. An analysis of the murder of women in a 10-year period in Eskişehir Province located in western Anatolia in Turkey. 20 (2013) 766-739.. Journal of Forensic and Legal Medicine
8-) Akkaya, H., Balci, Y., Şahintürk, V., Öner, S., Karbeyaz, K., 2013. Time-depended changes of sperm cells in human ejaculate samples added in various liquid media. . Forensic Science International
9-) Karbeyaz, K., Akkaya, H., Balci, Y., 2013. Analysis of suicide deaths in a 15-year period in Eskişehir, western Anatolia, Turkey and the determination of risk factors.. Ann Saudi Med
10-) Karbeyaz, K., Gündüz, T., Balcı, Y., Akkaya, H., 2012. Forensic psyhiatric reports for victims of sexual assault and consensus problems among expertise institutes. . Turk Psikiyatri Derg.
11-) Gündüz, T., Elçioğlu, Ö., Balcı, Y., 2011. An evaluation of dog and cat bites over a five-year period: a sample case from Eskişehir. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
12-) Aydın Berna, Çolak Başar, Balcı Yasemin, Demirüstü Canan, 2010. Consistency of postmortem interval estimations of physicians using only postmortem changes of putrefied dead bodies. AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY
13-) Balcı, Y., Başmak, H., Kocatürk, B., Şahin, A., Özdamar, K., 2010. The Importance of Measuring Intraocular Pressure (IOP) using a Tonometer in order to Estimate the Postmortem Interval. . Am J Forensic Med Pathol.
14-) Gündüz, T., Karbeyaz, K., Yüksel, F., Balcı, Y., 2010. Yeni TCK çerçevesinde geriatrik olgulara düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. 2010; 13 (1): 8-12. . Turkish Journal of geriatric.
15-) Karbeyaz, K., Gunduz, T., Balcı, Y., 2010. Forensic medicine approach to bone fractures in the framework of the new Turkish penal code. . Ulus Travma Acil Cerrahi Derg.
16-) Öner, S., Yenilmez, Ç., Ayrancı, Ü., Günay, Y., Özdamar, K., 2007. Sexual differences in the completed suicides in Turkey. . European Psychiatry
17-) Balcı, Y., Canoğulları, G., Ulupınar, E., 2007. Characterization of gunshot suicides. . Journal of Forensic and Legal Medicine
18-) Ayrancı, Ü., Yenilmez, Ç., Balcı, Y., Kaptanoğu, C., 2006. Identification of violence in Turkish health care settings. . JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE
19-) Eşiyok, B., Balcı, Y., Özbay, M., 2006. Bodies Recovered from Wells, Sewerage Systems and Pits: What is the Cause of Death? . Ann Acad Med Singapore
20-) Özden, H., Balcı, Y., Demirüstü, C., Turgut, A., Ertuğrul, M., 2005. Stature and sex estimate using foot and shoe dimensions. . Forensic Science International
21-) Balcı, Y., Yavuz, F., Çağdır, S., 2005. Predictive accuracy of sexing the mandible by ramus flexure. . HOMO - Journal of Comparative Human Biology
22-) Günay, Y., Yavuz, F., Eşiyok, B., 2003. Comparison of Turkish Injury Scale (TIS) with the Abbreviated Injury Scale (AIS). . Forensic Science International
23-) Yavuz, S., Aşırdizer, M., Çetin, G., Balcı, Y.G., Altınkök, M., 2003. The Correlation Between Skull Fractures and Intracranial Lesions Due to Traffic Accidents. . The American Journal of Forensic Medicine and Pathology
24-) Çetin, G., Günay, Y., Fincancı, Ş.K., Kolusayın, Ö., 2001. Suicides by jumping from Bosphorus in Istanbul. . Forensic Science International
25-) Günay, Y., Altınkök, M., 2000. The value of the size of foramen magnum in sex determination. . Journal of Clinical Forensic Medicine

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Beydilli, H., Balci, Y., Erbas, M., Acar, E., Isik, S., Savran, B., 2016. Liver laceration related to cardiopulmonary resuscitation. Turkish Journal of Emergency Medicine
2-) Canverenler, E., Kasap, B., Erbaş, M., Karbeyaz, K., Balcı, Y., Akbaba, E., 2015. Maternal Death Due to Sagittal Sinus Thrombosis-Autopsy Diagnosis: A Case Report. HSOA Journal of Clinical Studies & Medical Case Reports
3-) Karbeyaz, K., Kasap, B., Erbaş, M., Balcı, Y., Canverenler, E., 2015. Maternal Death Due to Acute Aortic Dissection-Autopsy Diagnosis: A Case Report. Journal of Clinical Studies and Medical Case Reports
4-) Kasap, B., Canverenler, E., Karbeyaz, K., Balcı, Y., Erbaş, M., 2015. Sudden Death of a Woman at Postpartum Period - Myocarditis Related with Peripartum Cardiomyopathy: Autopsy Diagnosis, Case Report. HSOA Journal of Clinical Studies and Medical Case Reports
5-) Balcı, Y., Yeniçeri, N., Kara, B., 2015. Victim of a patient with mental resorder: A case report of physical adult abuse with blunt trauma.. Austin J Forensic Sci Criminol
6-) Çelikel, A., Teyin, M., Balcı, Y., Canoğulları, G., 2009. An Unusual Suıcıde Case: Suıcıde By Thrustıng A Screwdrıver Into The Head . Turkiye Klinikleri J Med Sci
7-) Ayrancı, Ü., Yenilmez, Ç., Şahin, F., Günay, Y., Ünlüoğlu, İ., Özdamar, K., Kaptanoğlu, C., 2004. Violence in Health Institutions: A Survey of Health Care Workers in West Turkey.. Annals of Saudi Medicine

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Topal Yaşar, Balcı Yasemin, Erbaş Melike, 2018. Muğla’xxda 18 yaş ve altı cinsel istismar olgularının retrospektif değerlendirilmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi
2-) Çelikel, A., Karbeyaz, K., Düzer, S., Akkaya, H., Ortanca, İ., Balcı, Y., 2015. Eskişehir'de Evsiz Ölümleri; 10 Yıllık Deneyim. Adli Tıp Bülteni
3-) Karbeyaz, K., Düzer, S., Düzer, S., Balcı, Y., 2015. 1306 Nazal Kırıklı Olgunun Adli Rapor Sürecinin Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni
4-) Gezgüç, G., Balcı, Y., Akça, B., Özcan, M., 2015. Muğla’da 100 Yılda 100 Kadın. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Koşar, M.İ., Tetiker, H., Uğuz Gencer, C., Balcı, Y., Şahan, M., 2015. A Variation of The Tyroid Cartilage: Absence of Left Superior Cornu. Cumhuriyet Medical Journal
2-) Karbeyaz, K., Akkaya, H., Balcı, Y., 2015. Anne ve çocuklarının suda boğulma yöntemiyle ikili ölümü: olgu sunumu. Adli Tıp Bülteni
3-) Karbeyaz, K., Canverenler, E., Balcı, Y., 2015. Histerektomi Sonrası Gelişen Pulmoner Tromboemboliye Bağlı Ölüm Olgusu. Muğla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Pıçakçıefe Metin, Akkaya Volkan, Erbaş Erkan, Balcı Yasemin, 2017. Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri, Olumlu, Olumsuz Duyguları ve Riskli Davranışları Arasındaki İlişki.. Nobel Medicus
2-) Yaylacı Serpil, Dallar Yıldız, Sayar Yavuz, Taşar Medine Ayşin, Tıraş Ülkü, Tekin Deniz, Ünlü Mustafa Ağahan, Ulukol Betül, Yücel Beyaztaş Fatma, Bütün Celal, Özüm Ünal, Büken Bora, Kandemir Ferhan, Gökoğlu Ahmet, Kondolot Meda, Menkü Ahmet, Patıroğlu Türkan, Tunç Aydın, Yağmur Fatih, Yıkılmaz Ali, Akar Taner, Beyazova Ufuk, Değirmenci Bülent, İşeri Elvan, Şahin Dağlı Figen, Baransel Isır Aysun, Bilen Ayşegül, Oral Resmiye, Gazioğlu Makbule Nurperi, Balcı Yasemin, Eryürük Mesut, Karagöz Feyza, 2016. Abusive Head Trauma in Turkey and Impact of Multidisciplinary Team Establishment Efforts on Case Finding and Management Preliminary Findings. EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE
3-) Özcan, M., Balcı, Y., 2016. Akademisyenlerin Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Düşünceleri. İş Ahlakı Dergisi
4-) Yaylacı, S., Dallar, Y., Sayar, Y., Taşar, M.A., Tıraş, Ü., Tekin, D., Ünlü, A., Ulukol, B., Beyaztaş, F.Y., Bütün, C., Özüm, Ü., Büken, B., Kandemir, F., Gökoğlu, A., Kondolot, M., Menkü, A., Patıroğlu, T., Tunç, A., Yağmur, F., Yıkılmaz, A., Akar, T., Beyazova, U., Değirmenci, B., İşeri, E., Şahin, F., Baransel Isır, A., Bilen, A., Oral, R., Gazioğlu, N., Balcı, Y., Eryürük, M., Karagöz, F., 2016. Abusive Head Trauma in Turkey and Impact of Multidisciplinary Team Establishment Efforts on Case Finding and Management: Preliminary Findings. EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE
5-) Canoğulları, G., Ulupınar, E., Teyin, M., Balcı, Y., 2007. A forensic case of Munchausen’s syndrome. . Journal of Forensic and Legal Medicine
6-) Yenilmez, Ç., Balcı, Y.G., Ayrancı, Ü., Seber, G., Kaptanoğlu, C., 2005. Demographic And Psychosocial Risk Factors Relevant In Completed Suicides In The Region Of Eskisehir, Turkey.. The Internet Journal of Forensic Science
7-) Balcı, Y.G., Ayrancı, Ü., 2005. Physical violence against women: Evaluation of women assaulted by spouses.. Journal of Clinical Forensic Medicine
8-) Elçioğu, Ö., Günay, Y., Özdemir, S.O., Erdemir, A.D., 2002. The Status of Children’s Rights in the Field of Health in Turkish Law. . Eubios Journal of Asian and International Bioethics

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kocatürk, B.K., Gündüz, T., Balcı, Y.G., 2004. Periferdeki Otopsi Uygulamalarında, Adli Toksikoloji Açısından Yaşanan Sıkıntılar. . Toksikoloji Dergisi
2-) Balcı, Y., Eşiyok, B., 2004. Boyun Travmaları ile İlgili Adli Tıbbi Uygulamaların Uluslararası “Kısaltılmış Yaralanma Cetveli” ile Karşılaştırılması. . Adli Tıp Dergisi

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Balcı, Y., Tok, M., Kocatürk, K., Yenilmez, Ç., Yorulmaz, C., 2007. Simultaneous sudden infant death syndrome. . Journal of Forensic and Legal Medicine

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2020. COVID-19 Enfeksiyonu Olan Sağlık Çalışanı ve Adli Tıp Yaklaşımı. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi
2-) Gök Yeşim, Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, Ersoy Burcu, 2020. Adli Rapor Düzenlenen Yetişkin Olgularda Cinsiyet Farklılığının Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi
3-) Ünüvar Göçeoğlu Ümit, Yıldırım Satuk Buğra, Ekinci Ecesu, Balcı Yasemin, 2020. Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri. Adli Tıp Bülteni
4-) Erbaş Melike, Kadı Gülsüm, Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2019. Evaluation of Sexual Assault Cases Among Youths Appealed to Muğla Directorate of Forensic Medicine Institute. The Bulletin of Legal Medicine
5-) Kadı Gülsüm, Erbaş Melike, Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2019. Partner/Dating Violence Among Youths in Muğla. Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences
6-) Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, İnanç Leman, Kadı Gülsüm, 2019. Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi: Olgu serisi. Forensic Medical Evaluation of the Near Hanging Case series. The Bulletin of Legal Medicine
7-) Balcı Yasemin, Kadı Gülsüm, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, İnanç Leman, 2019. Are the Recurrent Hospital Applications Inform About Domestic Violence. The Bulletin of Legal Medicine
8-) Ünüvar Göçeoğlu Ümit, Balcı Yasemin, Erbaş Melike, Demir Erhan Serhat, Kadı Gülsüm, 2019. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinde Rapor Düzenlenen Genç Olguların Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
9-) Kadı Gülsüm, Balcı Yasemin, 2019. Tükürük Lekelerinde Kart Test Yöntemiyle İnsan Alfa Amilaz Enzim Aktivitesi Varlığının İncelenmesi. Ege Klinikleri Tıp Dergisi
10-) Kadı Mehmet Resul, Kadı Gülsüm, Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2018. Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları ile Takdir OranlarınınDeğerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Olguları. ADLİ TIP BÜLTENİ
11-) Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2018. Amniyon Sıvı Embolisi Nedenli Bir Ölüm Olgusu. Ege Klinikleri Tıp Dergisi
12-) Balcı Yasemin, Kadı Gülsüm, Erbaş Melike, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2018. Muğla’da Otopsisi Yapılan Gençlik Yaş Grubuna Ait Olguların Değerlendirilmesi. ADLİ TIP BÜLTENİ
13-) Karbeyaz Kenan, Çelikel Adnan, Akkaya Harun, Balcı Yasemin, 2018. Suça Sürüklenen Çocuklarda Maliyet Analizi Örneği: Olgu Sunumu. Osmangazi Tıp Dergisi
14-) Yeniçeri İbrahim Önder, Tosun Kürşad, Balcı Yasemin, 2017. Medial klavikular epifizin rölatif alanı yaş tahmininde kullanılabilir mi?. Adli Tıp Dergisi
15-) Kadı Gülsüm, Balcı Yasemin, Seçkin Çetin, 2017. Muğla İlinde Sudan Çıkarılan Cesetlerin Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi
16-) Öngören Bülent, Sarıefe Hüseyin, Balcı Yasemin, 2017. ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLARIN SOSYAL AÇIDAN İRDELENMESİ. The Journal of Academic Social Science Studies
17-) Karbeyaz Kenan, Dinç Ceysu, Balcı Yasemin, 2016. 15 Yaşın Altındaki Çocuklar Arasında Cinsel İlişki Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni
18-) Teyin, M., Balcı, Y., Uslu, S., Karbeyaz, K., Özdamar, K., 2015. Ölüm Zamanı ve Ölüm Nedeni ile İlişkili Olarak Postmortem Göz İçi Sıvısında Biyokimyasal İncelemelerin Önemi . Adli Tıp Bülteni
19-) Balcı, Y., Erbaş, M., Işık, Ş., Karbeyaz, K., 2014. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne başvuran cinsel saldırı olgularının değerlendirilmesi. . Adli Tıp Bülteni
20-) Canoğulları, G., Günay Balcı, Y., Yorulmaz, C., Uzuner, K., Öner, S., 2012. Deneysel olarak tatlı suda boğulmanın, farelerin akciğer, karaciğer, beyin, kalp ve böbrek ağırlıklarına etkisi. . Adli Tıp Bülteni
21-) Karbeyaz, K., Gündüz, T., Toka, H., Balcı, Y., 2010. TCK çerçevesinde adli raporları düzenlenen çocukluk çağı travma olgularının değerlendirilmesi. . Turkiye Klinikleri J Foren Med
22-) Karbeyaz, K., Gündüz, T., Akkaya, H., Balcı, Y., 2010. 225 Göğüs Travmalı Olgunun Adli Tıbbi Değerlendirmesi. . Turkiye Klinikleri J Foren Med
23-) Toka, H., Balcı, Y., Karbeyaz, K., Gündüz, T., 2010. Postmortem Hesaplanan ISS ve NISS Puanı Önlenebilir Ölümlere İşaret Edebilir mi? . Adli Tıp Bülteni
24-) Balcı, Y., Altun, G., Teyin, M., 2009. 2000-2004 Yılları Arasında SCI Indexte Taranan Türkiye Kaynaklı Adli Tıp Yayınlarının Değerlendirilmesi.. Adli Tıp Bülteni
25-) Karbeyaz, K., Gündüz, T., Balcı, Y., Akkaya, H., 2009. Yeni Türk Ceza Kanunu Sonrası değerlendirilen cinsel suç olguları; Eskişehir deneyimi.. Turkiye Klinikleri J Foren Med
26-) Toka, H., Karbeyaz, K., Balcı, Y., Akkaya, H., Eryürük, M., Gündüz, T., 2009. Eskişehir’de kadına yönelik aile içi şiddetin değerlendirilmesi. . Osmangazi Sosyal Bilimler Dergisi
27-) Karbeyaz, K., Balcı, Y., Çolak, E., Gündüz, T., 2009. Eskişehir ilinde 2002-2007 yılları arasında gerçekleşen ölümlü trafik kazalarında karakteristik özellikler. . Turkiye Klinikleri J Foren Med
28-) Kocatürk, K., Balcı, Y., Bal, C., 2007. Ölüm Zamanı Bilinen 200 Olguda Makroskobik Göz Bulgularının Postmortem İnterval Açısından Değerlendirilmesi. . Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi
29-) Kırımlıoğlu, N., Elçioğlu, Ö., Gündüz, T., Balcı, Y., İhtiyar, E., 2006. The Vıewpoınts of Law And Medıcal Students On Autopsy: A Study In Turkey. . Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi
30-) Balcı, Y., Teyin, M., Uslu, S., Öner, S., İnal, M., 2005. Travmatik ve Non-Travmatik Ölüm Olgularında Postmortem Biyokimyasal Farklılıklar. . Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi
31-) Kocatürk, B.K., Teyin, M., Balcı, Y., Eşiyok, B., 2005. Osmangazi Üniversitesi Acil Servise Başvuru Yapmış Yanık Olgularının Değerlendirilmesi. . Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
32-) Ayrancı, Ü., Köşgeroğlu, N., Günay, Y., 2004. Televizyonda Çocukların En Çok Seyrettikleri Saatlerde Gösterilen Filmlerdeki Şiddet Düzeyi. . Anadolu Psikiyatri Dergisi
33-) Kul, G.C., Balcı, Y.G., 2004. Adli Otopsilerde Makroskobik Bulgular Çerçevesinde Ateroskleroz ve Sıklığı. . Adli Tıp Bülteni
34-) Balcı, Y.G., 2003. Eskişehir’de 1997-2001 Yılları Arasındaki İntiharlar.. Adli Tıp Dergisi
35-) Balcı, Y.G., Albek, E., 2003. Suicide in the Province of Eskişehir, Turkey: The Approach of Forensic Medicine. . Turk J Med Sci
36-) Ayrancı, Ü., Günay, Y., Ünlüoğlu, İ., 2002. Hamilelikte Aile İçi Eş Şiddeti : Birinci Basamak Sağlık Kurumuna Başvuran Kadınlar Arasında Bir Araştırma . Anadolu Psikiyatri Dergisi
37-) Ayrancı, Ü., Yenilmez, Ç., Günay, Y., Kaptanoğlu, C., 2002. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. . Anadolu Psikiyatri Dergisi
38-) Günay, Y., Yenilmez, Ç., Seber, G., Kaptanoğlu, C., 2001. Eskişehir İlinde 1997- 1999 Yılları Arasındaki İntihar Olgularının Değerlendirilmesi. . Kriz Dergisi
39-) Günay, Y., Özden, H., Çetin, G., 2001. Türk Toplumuna Özgü Üst ve Alt Ekstremite Kemiklerinin Uzunlukları: Antropometrik Araştırma. . Adli Tıp Bülteni
40-) Günay, Y., Vaizoğlu, S.A., Güler, Ç., 2001. Evaluation of Non-Fatal Injuries With Relation to the Assault Places. . Turkish Journal of Medical Sciences
41-) Gölge, Z.B., Yavuz, M.F., Günay, Y., 1999. İlgili Mesleklerden Kişilerin Irza Geçme ile İlgili Tutum ve İnanışları. . Nöropsikiyatri Arşivi
42-) Günay, Y., Çınar, T., Keskin, R., Öge, B., 1999. Ölümle Sonuçlanmayan Etkili Eylem Olgularının Sosyal Yönden Değerlendirilmesi. . Adli Tıp Bülteni
43-) Günay, Y., Altınkök, M., Çağdır, S., Sarı, H., 1998. Foramen Magnum Alanının Cinsiyet Saptanmasında Kullanılabilirliği. . Adli Tıp Bülteni
44-) Büken, B., Günay, Y., Birincioğlu, İ., Katkıcı, U., 1997. Etkili Eyleme Taraf Olan Mağdur ve Sanıklara Yönelik Sosyal Değerlendirme. . Adli Tıp Bülteni

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2019. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Stajı Eğitim Modülü: Uzaktan Eğitim Sistemi Destekli Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yöntemi. Muğla Sıtkı Koçamn Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Kadı Gülsüm, Kasap Burcu, Topal Hatice, Balcı Yasemin, 2017. Otopsisi Yapılan Perinatal Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
3-) Erbaş Melike, Balcı Yasemin, Karbeyaz Kenan, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2017. Muğla’da Yabancı Uyruklu Cinsel Suç Mağduru Olguların Değerlendirilmesi / Evaluation of Foreign Victims of Sexual Assault in Mugla. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Kadı Gülsüm, Çekiç Edip Güvenç, Erbaş Melike, Balcı Yasemin, 2017. Otopsisi Yapılan Olgularda Etil Alkol Düzeyinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
5-) Erbaş Melike, Balcı Yasemin, Karbeyaz Kenan, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2017. Muğla’da Yabancı Uyruklu Cinsel Suç Mağduru Olguların Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
6-) Yeniçeri İbrahim Önder, Tosun Kürşad, Balcı Yasemin, 2017. Medial klavikular epifizin rölatif alanı yaş tahmininde kullanılabilir mi?. Adli Tıp Dergisi
7-) Karbeyaz Kenan, Kadı Gülsüm, Balcı Yasemin, 2016. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü nde 2013 2014 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Travmatik Kalp Aort Rüptürü Saptanan Olguların Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi
8-) Şahin, N., Yeniçeri, E.N., Balcı, Y., 2015. Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
9-) Karbeyaz, K., Akkaya, H., Balcı, Y., Urazel, B., 2013. Orbita Kırıklarının Yaşamsal Tehlike Açısından Adli Tıbbi Değerlendirilmesi. 2013;10(2):39-43. Turkiye Klinikleri J Foren Med
10-) Çelikel, A., Balcı, Y., Üner, B., Bal, C., 2012. The Effect of Barrel Length on Pellet Dispersion. 2012; 26-2: 115-123.. Adli Tıp Dergisi
11-) Karbeyaz, K., Gündüz, T., Akkaya, H., Balcı, Y., 2012. Eskişehir'de mahkemeye yansıyan cinsel taciz olguları.. Adli Tıp Dergisi
12-) Karbeyaz, K., Gündüz, T., Balcı, Y., 2008. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde İzlenen 66 Cam Yaralanması Olgusunun Adli Travmatoloji Açısından Değerlendirilmesi. . Osmangazi Tıp Dergis
13-) Aktuğ, İ.Y., Susur, A., Keskin, S., Balcı, Y., Seber, G., 2006. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çalışan Hekimlerde Tükenmişlik Düzeyleri.. Osmangazi Tıp Dergisi
14-) Çelikel, A., Canoğulları, G., Teyin, M., Balcı, Y., 2006. Uygulamada Adli Tıp Anabilim Dallarının Yeri: Eskişehir Deneyimi.. Osmangazi Tıp Dergisi
15-) Özden, H., Balcı, Y., Demirüstü, C., Turgut, A., Ertuğrul, M., 2004. Ayak ve ayakkabı ölçümlerinden boy tahmini. . Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
16-) Balcı, Y.G., Eşiyok, B., Çolak, B., 2002. Yüz Travmalarının Uluslar arası “Kısaltılmış Yaralanma Cetveli” ile Değerlendirilmesi; TCK 456. Maddesi Kapsamındaki Uygulamalarla Karşılaştırılması. . Adli Tıp Dergisi
17-) Eşiyok, B., Balcı, Y.G., 2002. Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nde TCK 456. Maddesi Kapsamında Düzenlenen Adli Raporların Adli Tıp Uygulamaları ile Karşılaştırılması. . Sendrom Dergisi
18-) Balcı, Y.G., Eşiyok, B., Çolak, B., 2001. Kafa Travmalarının Uluslar arası “Kısaltılmış Yaralanma Cetveli” ile Değerlendirilmesi; TCK 456. Maddesi Kapsamındaki Uygulamalarla Karşılaştırılması. . Adli Tıp Dergisi
19-) Balcı, Y.G., Akbay, M.Ö., 2001. İşyerinde Şiddet. . Çalışma Ortamı Dergisi
20-) Günay, Y., Bal, C., Özdamar, K., 2001. Türkiye’de 1985-1998 Yılları Arasında Adli Tıp Dergilerinde Yayınlanmış Makalelerde İstatistiksel Yöntem Kullanımı. Klinik Adli Tıp
21-) Güleç, G., Yenilmez, Ç., Balcı, Y.G., Seber, G., 2001. Çocuk Suçluluğunda Sosyodemografik Özellikler. . Klinik Adli Tıp
22-) Balcı, Y.G., 2001. Klavikuladan Cinsiyet Tayini: Bir Ön Çalışma. . Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
23-) Günay, Y., 2000. Cinsel Suç Olgularında Saldırgan ve Kurban Olma Açısından Çocuk. . Çocuk Forumu Dergisi
24-) Tolgay, E.G., Albek, E., Günay, Y., Çetin, G., 2000. Otopsiye Yaklaşım ve Bilgilendirmenin Yaptığı Değişiklikler.. Sendrom Dergisi
25-) Akbay, M.Ö., Günay, Y., Gündüz, T., 2000. Omuza Yönelik Travmaların Adli Tıp Yönünden Değerlendirilmesi.. Göztepe Tıp Dergisi
26-) Günay, Y., Elçioğlu, Ö., Koç, S., 2000. Hasta ve Hekim Hakları Açısından Hasta Rızası. . Tıp Etiği Dergisi
27-) Günay, Y., Altınkök, M., Çağdır, S., Kırangil, B., 1997. Kafatası Ölçüleri İle Cinsiyet Saptanması. . Adli Tıp Dergisi
28-) Günay, Y., Yavuz, F., Çağdır, S., 1997. Mandibula Ramusunda Açılanma: Cinsiyet Tayini Açısından Yeni Bir Gösterge. Yöntemin Test Çalışması. . Adli Tıp Dergisi
29-) Günay, Y., Şam, B., Yavuz, F., Albek, E., 1996. Estimation of Stature From Tibial Length. . Adli Tıp Dergisi
30-) Günay, Y., Sözen, Ş., Yavuz, F., Ramadanoğlu, E., 1996. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Olguları: Adli Tıp Uygulaması Çerçevesinde Bir Değerlendirme. . Adli Tıp Dergisi
31-) Yücel, F., Günay, Y., 1996. Ölümcül Olmayan Zehirlenme Olgularının Adli Tıp Yönünden Değerlendirilmesi. . Erciyes Tıp Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Karbeyaz Kenan, Çelikel Adnan, Akkaya Harun, Balcı Yasemin, 2017. Kullandığı Araç ile İntihar Olgu Sunumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Kadı Gülsüm, Balcı Yasemin, Köseoğlu Sabri, 2017. Evaluation for disability in a case of posttraumatic anosmia. Turkish Journal of Forensic Medicine
3-) Balcı, Y., İşik, Ş., Erbaş, M., Karbeyaz, K., 2015. Atipik Bir Olgu: Kafa İçine Penetre Kesici-Delici Alet Yaralanmasi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Karbeyaz, K., Şahin, S., Akkaya, H., Balcı, Y., Gündüz, T., 2012. Sarsılmış Bebek Sendromu (Shaken Baby) Sonucu Ölüm; Olgu Sunumu. . Adli Tıp Dergisi
5-) Gündüz, T., Karbeyaz, K., Akkaya, H., Balcı, Y., 2009. Kurusıkı silahlar hakkında yasal düzenlemeler ve adli tıbbi boyutu. . Adli Bilimler Dergisi
6-) Balcı, Y., Eryürük, M., 2009. Adli Raporların Hazırlanmasında Temel Kurallar, Kavramlar; Hukuki ve Tıbbi Açıdan Hekim Sorumluluğu. . Klinik Gelişim
7-) Karbeyaz, K., Gündüz, T., Balcı, Y., 2009. Cinsel suç olgularında örnek almanın önemi. . Osmangazi Tıp Dergisi
8-) Karbeyaz, K., Gündüz, T., Canoğulları Kul, G., Balcı, Y., 2009. Ölümle sonuçlanmayan karbonmonoksit zehirlenmesi ile hayatları değişen bir aileye adli tıp penceresinden bakış.. Adli Tıp Bülteni
9-) Ünüvar Atılmış, Ü., Gündüz, T., Karbeyaz, K., Balcı, Y., Oral, R., 2008. Ensest şüphesi içeren bir olguda tanı güçlüğü. . Turkiye Klinikleri J Foren Med
10-) Elçioğlu, Ö., Kırımlıoğlu, N., Balcı, Y., Akşit, A., 2007. Aydınlatılmış Onam ve Tıbbi Fotoğraflar. . Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi
11-) Balcı, Y., Gündüz, T., Karbeyaz, K., Tok, M., 2007. Evlilik Dışı Gebelikte İntihar; Bir Olgu Sunumu . Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi
12-) Karbeyaz, K., Canoğulları, G., Gündüz, T., Balcı, Y., 2007. Belgelerde Yer Alan Tarihlerin Doğru Yazılmasının Önemi: Bir Olgu Sunumu. . Osmangazi Tıp Dergisi
13-) Karbeyaz, K., Gündüz, T., Balcı, Y., 2007. Yüksekten Atlayarak Birlikte İntihar: İkili Ölüm. . Adli Tıp Bülteni
14-) Çelikel, A., Gündüz, T., Teyin, M., Balcı, Y., 2006. Yüksekten Atlayarak İntihar Girişimi Esnasında Başka Bir Şahsın Üzerine Düşerek Ölüme Sebebiyet Verme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi
15-) Teyin, M., Balcı, Y., Çelikel, A., 2005. İnsülin Aşırı Doz Enjeksiyonu ile İntihar: Olgu Sunumu. . Toksikoloji Dergisi
16-) Eşiyok, B., Özbay, M., Balcı, Y.G., 2004. Çocuk İstismarında ilk muayene eden hekimin önemi. . Sendrom Dergisi
17-) Teyin, M., Canoğulları, G., Balcı, Y., 2004. İkili Ölüm: Eskişehir’den İki Olgu Bildirisi. . Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi
18-) Balcı, Y., Teyin, M., 2004. Asfiksiden Kurtulanlarda “Hayati Tehlike” Değerlendirmesi. . Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi
19-) Kocatürk, B.K., Balcı, Y., 2003. Mantar Zehirlenmeleri: 4 Olgu Sunumu. . Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
20-) Eşiyok, B., Yorulmaz, C., Balcı, Y.G., 2001. Cinsel Saldırılarda Postkoital İnterval. . Adli Tıp Dergisi
21-) Günay, Y., Koç, S., Üner, B., Büken, B., 2000. Vücuda Basınçlı Su uygulanmasına Bağlı Yaralanmalar: Üç Etkili Eylem Olgusu. . Adli Tıp Dergisi
22-) Eşiyok, B., Günay, Y., 2000. Fiziksel İstismar-İki olgu sunumu. . Sendrom Dergisi
23-) Günay, Y., Eşiyok, B., 2000. Cinsel İstismar: 3 Olgu Sunumu. . Çocuk Forumu Dergisi
24-) Beyaztaş, F.Y., Günay, Y., Birincioğlu, İ., 2000. Ağızdan Girişi Olan İki Ölümcül Ateşli Silah Yaralanma Olgusu. . Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
25-) Günay, Y., 1999. Travma Skoru ve Adli Tıp. . Adli Tıp Bülteni
26-) Yücel, F., Günay, Y., 1996. Zehirlenmelere Adli - Tıbbi Bakış.. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
27-) Günay, Y., 1992. Farik ve Mümeyyiz Raporları. . TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Erbaş Melike, Kadı Gülsüm, Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2017. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi. 2.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Kadı Gülsüm, Erbaş Melike, Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2017. Muğla’da Gençlik Yaş Grubunda Flört/Partner şiddeti. 2.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
3-) Ünüvar Göçeoğlu Ümit, Balcı Yasemin, Erbaş Melike, Demir Erhan Serhat, Kadı Gülsüm, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinde Rapor Düzenlenen Genç Olguların Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
4-) Balcı Yasemin, Kadı Gülsüm, Erbaş Melike, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2017. Muğla’da Otopsisi Yapılan Gençlik Yaş Grubuna Ait Olguların Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
5-) Öngören Bülent, Sarıefe Hüseyin, Balcı Yasemin, 2017. Ergenlerde Riskli Davranışların Sosyal Açıdan İrdelenmesi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
6-) Balcı Yasemin, 2016. İnsan hakları ve çocuk konusuna adli tıbbi yaklaşım. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) Balcı Y, Basmak H, Kocaturk BK, Sahin A, Ozdamar K. The importance of Measuring Intraocular Pressure (IOP) Using a Tonometer ın order to Estimate the Post-mortem Interval. (III Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress, III Congreso Iberico de Medicina Legale, V Congreso Latinoamericano de Derecho Medico, 21–23 June 2007, Porto-Portugal) - 2007
8-) GC Kul, C Yorulmaz, Y Balcı, K Uzuner. Effects of experimental fresh water drowning on the organ weights of lung, liver, brain, heart and kidney of the rat. (20.Congress of International Academy of Legal Medicine, 23–26 August 2006, Budapest-Hungary) - 2006
9-) Balcı YG, Tok M, Kocatürk BK, Yenilmez Ç, Yorulmaz C, Turan AA. Simultaneous Sudden Infant Death Syndrome: A Case Report. 3rd European Academy of Forensic Science Meeting September 22–27, 2003 İstanbul, Turkey. Forensic Science International Volume 136/Suppl. 1(2003): 258. - 2003
10-) Fişek O, Balcı YG, Fişek AG. Gender Inequity As A Source of Child Abuse and Neglect. Sözlü Bibildiri. VIII. ISPCAN European Conference on Child Abuse & Neglect, August 24–27, 2001. İstanbul, Turkey. - 2001

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gezgüç, G., Balcı, Y., Akça, B., Özcan, M., 2015. Muğla’da 100 Yılda 100 Kadın. 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı
2-) Halil Beydilli, Yasemin Balcı, Melike Erbaş, Ethem Acar, Şahin İşik, Bülent Savran. Liver laseration related to cardiopulmonery resuscitation. 10 Ulusal Acil Tıp Kongresi +1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15-18 Mayıs 2014. - 2014
3-) Halil Beydilli, Ethem Acar, Yasemin Balcı, Ömer Doğan Alataş, Şahin İşik. A fatal akute Abdomen: Acute Mesenteric Artery Rupture, 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, P: 530, November 13-16 2014, Antalya - 2014
4-) Canbek U, Imercı A, Balcı Y, Akgun U, Aydın A. Deaths and Injuries Resulting From Paragliding Accidents in Fethiye: An Evaluation of Accident-Related Factors. Federation of Orthopaedics Trainess in Europe, Istanbul, June 5-8, 2013 - 2013
5-) Kenan Karbeyaz, Harun Akkaya, Yasemin Balcı. A Drowning Case Including Mother And Her Own Children's Homicide-Suicide. (Poster) IALM 2012/22nd Congress of the Internatioanal Academy of Legal Medicine, 05-08 Temmuz 2012, İstanbul - 2012
6-) Yasemin Balcı, Kenan Karbeyaz. Evaluation of The Publications of Turkish Forensic Medical Specialists Covered By Sci Between 2005-2009. (Poster) IALM 2012/22nd Congress of the Internatioanal Academy of Legal Medicine, 05-08 Temmuz 2012, İstanbul - 2012

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Karbeyaz K, Balcı Y, Gündüz T, Akkaya H. Most severe form of violence against women, homicide spousal. IV. Akdeniz Adli Bilimler Akademisi Kongresi 14–18 Ekim 2009 Antalya - 2009
2-) Balci Y, Yorulmaz C, Gurpinar S. Forensıc Medıcıne Servıces In Turkey: The current position and a suggested model for the future. (III Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress, III Congreso Iberico de Medicina Legale, V Congreso Latinoamericano de Derecho Medico, 21–23 June 2007, Porto-Portugal) - 2007
3-) Atilmis UU, Hot I, Sen H, Yorulmaz C, Balci Y. Patıent Safety And Gender. (III Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress, III Congreso Iberico de Medicina Legale, V Congreso Latinoamericano de Derecho Medico, 21–23 June 2007, Porto-Portugal) - 2007
4-) Aydın B, Çolak B, Balcı Y, Demirüstü C. Reliability of Post-mortem Interval Estimation Using Post-mortem Changes of Putrefied Dead Bodies. (III Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress, III Congreso Iberico de Medicina Legale, V Congreso Latinoamericano de Derecho Medico, 21–23 June 2007, Porto-Portugal) - 2007
5-) GC Kul, Y Balcı, C Yorulmaz, K Uzuner. Diatoms in experımental rat drownıng model: An experience from Eskis, Turkey (20.Congress of International Academy of Legal Medicine, 23–26 August 2006, Budapest-Hungary) - 2006
6-) Balcı Y, Canoğulları G, Ulupinar E. Firearm suicides with multiple entrance wounds. 7. International Conference on Clinical Forensic Medicine, 9–13 May 2005, Dunblane, Scotland - 2005
7-) Akşit MA, Elçioğlu O, Balcı Y, Usluer G, Akşit F, Dinleyici E. The Responsibility of a Physician at the Nosocomial Infections. 6. Congress of The International Federation of Infection Control, October 13–16, 2005, İstanbul - 2005
8-) Balcı Y, Teyin M, Uslu S, Öner S, İnal M. Postmortem Biochemical Differences Between Traumatic and Non-Traumatic Deaths. 8th Cross Channel ConferenceApril 20–24, 2004 Brugge-Belgium. Congress Book; 79. - 2004
9-) Eşiyok B, Balcı Y, Özbay M. Corpse in a weel, septic tank and pıt etc: What is the cause of death? 8th Cross Channel ConferenceApril 20–24, 2004 Brugge-Belgium. Congress Book; 86. - 2004
10-) Uslu S, Öner S, Balcı Y, Teyin M, Özdamar K. Biochemical Changes Related to Postmortem Interval. 8th Cross Channel ConferenceApril 20–24, 2004 Brugge-Belgium. Congress Book; 96. - 2004
11-) Gökbayrak Ş, Fişek AG, Balcı YG. Occupational Accidents at Working Children in SMEs. Safety 2004. June 6–9, 2004 Vienna-Austria. - 2004
12-) Yenilmez Ç, Balcı YG, Seber G, Kaptanoğlu C. The Evaluation of Suicide Cases Executed Between the Years 1997 and 2001 in the City of Eskişehir, Turkey. 3rd European Academy of Forensic Science Meeting September 22–27, 2003 İstanbul, Turkey. Forensic Science International Volume 136/Suppl. 1(2003): 288. - 2003
13-) Balcı YG, Yavuz MF, Kocatürk BK, Çetin G. The Abbreviated Injury Scale (AIS) and the Injury Severity Score (ISS): Application to Autopsy Data of Deaths Resulting from Trauma. 3rd European Academy of Forensic Science Meeting September 22–27, 2003 İstanbul, Turkey. Forensic Science International Volume 136/Suppl. 1(2003): 235. - 2003
14-) Tolgay EG, Balcı YG, Albek E. Wounding by Glass Fragments. 3rd European Academy of Forensic Science Meeting September 22–27, 2003 İstanbul, Turkey. Forensic Science International Volume 136/Suppl. 1(2003): 239. - 2003
15-) Elçioğlu ÖÇ, Günay Y, Özdemir SO, Erdemir AD. The Status of Children’s Rights in the Field of Health in Turkish Law. International Association of Bioethics, Fifth World Congress of Bioethics- September 21–24, 2000 London. - 2000
16-) Günay Y, Albek E, Uluakay B. Suicide in the province of Eskişehir, Turkey. XVIII th Congress International Academy of Legal Medicine, 6–9 September 2000. Santiago de Compostela, Spain. - 2000
17-) Günay Y, Yavuz MF, Esiyok B. Comparison of Turkısh injury scale (TIS) wıth the abbreviated injury scale (AIS). XVIII th Congress International Academy of Legal Medicine, 6–9 September 2000. Santiago de Compostela, Spain. - 2000
18-) Günay Y, Özalp S, Fişek AG. Physical violence against women: women who were battered by their spouses ın Turkey. European Institute of Women’s Health, Promoting Gender Equity in Public Health in Europe, 9–12 September,2000. Dublin, Ireland. - 2000
19-) Günay Y, Fisek O, Fisek AG. Gender Inequity in Working Adolescents & Searches for Solution in Girls Point of View. European Institute of Women’s Health, Promoting Gender Equity in Public Health in Europe, 9–12 September,2000. Dublin, Ireland. - 2000
20-) Gölge ZB, Yavuz MF, Günay Y, Atasoy S. Related Professions’ Attitudes and Beliefs Concerning Rape. A Nationwide Survey of Turkey. American Academy of Forensic Sciences 50 th Annıversary Meeting – February 9–14, 1998 San Francisco. - 1998
21-) Günay Y, Özer C, Oral G, Çetin G. Completed and Attempted Suicides by Jumping from the Bosphorus Bridge in İstanbul. American Academy of Forensic Sciences 50 th Annıversary Meeting – February 9–14, 1998 San Francisco. - 1998
22-) Çetin G, Günay Y, Fincancı ŞK, Kolusayın RÖ. Suicides by Jumping from Bosphorus Brıdge in İstanbul. XVIITH Congress of the International Academy of Legal Medicine (IALM)- August 20-23rd,1997 Dublin, Ireland. - 1997
23-) Özaslan A, Koç S, Günay Y, Albek E, Özaslan I. Stature Estimation from the Measurements of the Hand and the Second Metacarpal Bone in Male Türkish. XVIITH Congress of the International Academy of Legal Medicine (IALM)- August 20-23rd,1997 Dublin, Ireland. - 1997
24-) Günay Y, Yarar S, Albek E, Kolusayın RÖ. Evaluation of Occupational and Non- Occupational Diseases in Coal- Miners As a Cause of Death. 25th International Congress on Occupational Health (ICOH’96) September 15–20, 1996. - 1996

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yürürdurmaz Betül, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, Kıymet Muazzez Elçin, Balcı Yasemin, 2019. Muğla İli Adli Tıp Polikliniğinde Rapor Düzenlenen Kaza Orjinli Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. 16. Adli Bilimler Kongresi
2-) Kıymet Muazzez Elçin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, Yürürdurmaz Betül, Balcı Yasemin, 2019. Muğla İli Adli Tıp Polikliniğinde Rapor Düzenlenen İntihar Girişimi Olgularının Değerlendirilmesi.. 16. Adli Bilimler Kongresi
3-) Karbeyaz, K., Çelikel, A., Akkaya, H., Balcı, Y., 2015. Suça Sürüklenen Çocuklarda Maliyet Analizi Örneği. XII. Adli Bilimler Kongresi
4-) Balcı Y, Parlaktuna İ. Gülsüm Cengiz kitaplarında çocuklara kazandırılan değerler. IV. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi-Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz. 28–30 Nisan 2010, Eskişehir - 2010
5-) Karbeyaz K, Balcı Y, Gündüz T, Akkaya H. Bela Geliyorum Der. I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, 3–5 Haziran 2010, Sakarya - 2010
6-) Akkaya H, Balcı Y, Şahintürk V, Öner S. Çeşitli Sıvı Ortamlara Konulan İnsan Ejakulat Örneklerinde Sperm Hücrelerinin ve Prostat Spesifik Antijen (PSA) Varlığının Araştırılması, 9. Adli Bilimler Kongresi, 14–17 Ekim 2010, İzmir - 2010
7-) Karbeyaz K, Gündüz T, Balcı Y, Akkaya H. Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilen Cinsel Suç Olguları. 8. Adli Bilimler Kongresi, 15–18 Mayıs 2008, Kocaeli. - 2008
8-) Akkaya H, Çelikel A, Karbeyaz K, Balcı Y. Olgu Sunumu: Kişinin ruh sağlığındaki bozulma, maruz kaldığı cinsel suç eyleminden mi yoksa eylem sonrası gelişen ikincil nedenlerden mi kaynaklanmaktadır? 8. Adli Bilimler Kongresi, 15–18 Mayıs 2008, Kocaeli. - 2008
9-) Aydın B, Çolak B, Balcı Y, Kartal M. Adli Tıp Uzman ve Asistanlarında Örgütsel Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. 8. Adli Bilimler Kongresi, 15–18 Mayıs 2008, Kocaeli. - 2008
10-) Akgün Y, Balcı Y, Çetin C, İkizler M, Korkmaz C, Şahintürk V, Uzuner N. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, 4–5 Mayıs 2007, Ankara. - 2007
11-) Balcı Y, Gündüz T, Karbeyaz K, Tok M. Evlilik Dı Gebeliği Olanların İntiharı, Kadına Yönelik Şiddetin Bir Göstergesi Olabilir Mi? 7. Adli Bilimler Kongresi, 11–14 Mayıs 2006, Konya. - 2006
12-) Çelikel A, Balcı Y. Türkiye’de Dağcılık Sporu Esnasında Meydana Gelen Ölümler. 7. Adli Bilimler Kongresi, 11–14 Mayıs 2006, Konya. - 2006
13-) Canoğullar Kul G, Balcı Y, Yorulmaz C, Uzuner K. Diatom İncelemelerinin Suda Boğulma Tanısı Aısından Değerinin Deneysel Sıçan Suda Boğulma Modelinde Araştırılması. 7. Adli Bilimler Kongresi, 11–14 Mayıs 2006, Konya. - 2006
14-) Ayrancı Ü, Günay Y, Ünlüoğlu İ. Hamilelikte Aile İçi Şiddet. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 27–30 Mart 2002, Adana. - 2002
15-) Balcı YG, Eşiyok B, Çolak B. Kafa Travmalarının Uluslar arası “Kısaltılmış Yaralanma Cetveli” ile değerlendirilmesi; TCK 456. Maddesi Kapsamındaki Uygulamalarla Karşılaştırılması. Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2001. 25–27 Nisan 2001, İstanbul. - 2001
16-) Günay Y, Elçioğlu Ö, Koç S. Hasta ve Hekim Hakları Açısından Hasta Rızası. 4. Adli Bilimler Kongresi, 10–13 Mayıs 2000, İstanbul. - 2000
17-) Günay Y, Altınkök M, Çağdır S, Sarı H. Foramen Magnum Alanının Cinsiyet Saptanmasında Kullanılabilirliği. 3. Adli Bilimler Kongresi, 14 -17 Nisan 1998, Kuşadası. - 1998
18-) Günay Y, Koç S, Üner B, Büken B. Vücuda Basınçlı Su uygulanmasına Bağlı Yaralanmalar: Üç Etkili Eylem Olgusu. 3. Adli Bilimler Kongresi, 14 -17 Nisan 1998, Kuşadası. - 1998
19-) Günay Y, Yolsal N. Meslek Hastalıkları – Sağlık Hizmetlerinde Yetersizlik. 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, 20 -23 Nisan 1998 Ankara. Kongre Kitabı sayfa 614–20. - 1998
20-) Büken B, Günay Y, Birincioğlu İ, Katkıcı U. Etkili Eyleme Taraf Olan Mağdur ve Sanıklara Yönelik Sosyal Değerlendirme. 2. Adli Bilimler Kongresi, 13–16 Mayıs 1996, Bursa. - 1996
21-) Tolgay EG, Albek E, Günay Y, Çetin G. Otopsiye Yaklaşım ve Bilgilendirmenin Yaptığı Değişiklikler. 2. Adli Bilimler Kongresi, 13–16 Mayıs 1996, Bursa. - 1996
22-) Tolgay EG, Albek E, Günay Y, Çetin G. Otopsiye Yaklaşım ve Bilgilendirmenin Yaptığı Değişiklikler. 2. Adli Bilimler Kongresi, 13–16 Mayıs 1996, Bursa. - 1996
23-) Günay Y, Şam B, Yavuz F, Kolusayın Ö, Çöloğlu S. Tibia uzunluğundan vücut boy uzunluğu hesaplanması. 1. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 30–31 Ekim 1996, Ankara. - 1996
24-) Günay Y, Ramadanoğlu E. Aile Kavramı İçinde Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Olayının Adli Tıp Kurumu’na Yansıması. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 1–4 Kasım 1994, İstanbul. - 1994
25-) Günay Y. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına Gelen Adli Vakalar ve Bunlardan Alkol Almış Olanlarla Yapılan Bir Anket Çalışmasının Sonuçları. 2. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 5–8 Kasım 1992, Antalya. Kongre Kitabı sayfa 160–173. - 1992
26-) Günay Y. Adli Tıp Hizmetleri. 1. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 12- 13 Mayıs 1990, Ankara. Kongre Kitabı sayfa 33–38. - 1990

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Balcı Yasemin, 2018. MSKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitimi. 15.Adli Bilimler Kongresi
2-) Balcı Yasemin, Kadı Gülsüm, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, İnanç Leman, 2018. Eş Şiddetinin Fiziksel ve Ruhsal Sağlık Sorunları ile İlişkisi. 15.Adli Bilimler Kongresi
3-) Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, İnanç Leman, Kadı Gülsüm, 2018. Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi. 15. Adli Bilimler Kongresi
4-) Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, Kadı Gülsüm, 2018. Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Raporlarının Değerlendirilmesi. Maluliyet Bilirkişiliği KongresiTrafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmini
5-) Karbeyaz, K., Çelikel, A., Akkaya, H., Balcı, Y., 2016. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIĞI YARGIYA YANSIYAN FLÖRT ŞİDDETİ OLGULARI; ESKİŞEHİR DENEYİMİ. 13.Adli Bilimler Kongresi
6-) İşik, Ş., Karbeyaz, K., Balcı, Y., 2016. MUĞLA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 2013-2014 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN ÇÜRÜMÜŞ CESETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 13.Adli Bilimler Kongresi
7-) İşik, Ş., Şahin, N., Kadı, G., Balcı, Y., 2016. OLGU SUNUMU: ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM PATOLOJİLERİNDE SÜREĞEN CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHESİ, 3 OLGU SUNUMU. 13. Adli Bilimler Kongresi
8-) Kadı, G., İşik, Ş., Balcı, Y., 2016. BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ADLİ TIP POLİKLİNİĞİNDE İNTOKSİKASYON NEDENİYLE ADLİ RAPOR DÜZENLENEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 13.Adli Bilimler Kongresi
9-) Kadı, G., Balcı, Y., Erbaş, M., 2016. YABANCI UYLUKLU OTOPSİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 13.Adli Bilimler Kongresi
10-) İşik, Ş., Seçkin, Ç., Balcı, Y., 2016. MUĞLA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 2013-2014 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN SUDA BOĞULMA OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 13.Adli Bilimler Kongresi
11-) Kadı, G., Çekiç, E.G., Erbaş, M., Balcı, Y., 2016. OTOPSİ UYGULANAN OLGULARDA ETİL ALKOL SAPTANMA DURUMU. 13.Adli Bilimler Kongresi
12-) Çekiç, E.G., Kadı, G., Erbaş, M., Balcı, Y., 2016. OTOPSİ YAPILAN OLGULARDA SAPTANAN ETİL ALKOL DIŞI KİMYASAL MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 13.Adli Bilimler Kongresi
13-) Özcan, M., Balcı, Y., 2015. Akademisyenlerin Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Düşünceleri.. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi
14-) Halil Beydilli, Yasemin BALCI, Şahin İŞİK, Ethem ACAR. Muğla İlinde Otopsisi Yapılan Olgularda Saptanan Resüsitasyon Artefaktları. 11. Adli Bilimler Kongresi P4923-26 Nisan 2014, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa - 2014
15-) Yasemin Balcı. Yerkesik İlkokulundan Adabelen’e ve Oradan da Muğla Tıp Fakültesine. Sempozyum. Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında. 19 Nisan 2014 - 2014
16-) Yasemin Balcı. Yerkesik İlkokulundan Adabelen’e ve Oradan da Muğla Tıp Fakültesine. Sempozyum. Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında. 19 Nisan 2014 - 2014
17-) Koşar MI, Tetiker H, Uguz Gencer C, Balcı Y, Şahan M. A variation of the thyroid cartilage: absence of left superior cornua. Poster no: 115. 16. Ulusal Anatomi Kongresi, 11-14 Eylül, Malatya. - 2014
18-) Uguz Gencer C, Koşar MI, Tetiker H, Balcı Y. Two lobule spleen-A case report. Poster no: 164. 16. Ulusal Anatomi Kongresi, 11-14 Eylül, Malatya. - 2014
19-) Prof. Dr. Yasemin BALCI, Op. Dr. Naki BULUT, Arş. Gör. Dr. Şahin İŞİK. Yasal Boşluklardan Faydalanılarak İnsan Sağlığı Üzerinden Kazanç. I.Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi, Sözlü Bildiri. 17-19 Ekim 2014 - 2014
20-) Yasemin BALCI, Melike ERBAŞ, Kenan KARBEYAZ, Harun AKKAYA, Şahin IŞIK. Yüksekten Düşme Mi, Elektrik Çarpmasi Mi? Uluslararası Katılımlı x. Adli Bilimler Sempozyumu. Adli Bilimler ve Sanat. 13-16 Kasım 2013, Ankara PB 14, Poster Kitabı s:76. - 2013
21-) Yasemin BALCI, Melike ERBAŞ, Şahin IŞIK, Kenan KARBEYAZ Muğla Adli Tip Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Cinsel Saldiri - 2013
22-) Kenan KARBEYAZ, Yasemin BALCI, Harun AKKAYA. Kadına Yönelik Şiddetin Bir Sonucu; Kadin Katiller. Uluslararası Katılımlı x. Adli Bilimler Sempozyumu. Adli Bilimler ve Sanat. 13-16 Kasım 2013, Ankara PB 68, Poster Kitabı s:130. - 2013
23-) Yasemin BALCI, Şahin IŞIK, Melike ERBAŞ, Kenan KARBEYAZ. Atipik Bir Olgu: Kafa İçine Penetre Kesici-Delici Alet Yaralanmasi. Uluslararası Katılımlı x. Adli Bilimler Sempozyumu. Adli Bilimler ve Sanat. 13-16 Kasım 2013, Ankara PB 114, Poster Kitabı s:177. - 2013
24-) Ünüvar Ü, Can Ö, Aydın B, Burhanettin K, Özdemir Ç, Kırteke E, Kapkın E, Altun G, Özdemir MH, Ulaş H, Acar K, Aksu M, Arıcan N, Turan N, İlhan S, Gürpınar SS, Berber S, Fincancı ŞK, Baykan T, Katkıcı U, Biçer Ü, Balcı Y. İstanbul Protokolü Eğitimlerinin etkinliğinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması, (Poster) 10. Adli Bilimler Kongresi, 22-24 Kasım 2012 İstanbul - 2012
25-) Balcı Y, Özcan M, Ayyıldız S, Özkan H, Hızlısoy S. Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin İlk Öğrencilerinin İyi Hekim Tanımı. Poster Bildiri. Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi ( KİBE2011), Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, 25-26 Kasım 2011 - 2011

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Toka H, Akkaya H, Başpehlivan F, Balcı Y, Gündüz T. Kesici Delici Alet Yaralanması Nedeniyle Ölenlerdeki Yara Sayısının Kadına Yönelik Şiddet Açısından Değerlendirilmesi. 9. Adli Bilimler Kongresi, 14–17 Ekim 2010, İzmir - 2010
2-) Karbeyaz K, Gündüz T, Akkaya H, Balcı Y. 225 göğüs travmalı olgunun adli tıbbi değerlendirilmesi. 8. Ulusal Adli Bilimler Sempozyumu. 14–18 Ekim 2009 Antalya - 2009
3-) Karbeyaz K, Gündüz T, Akkaya H, Balcı Y. Türk Ceza Kanunu çerçevesinde Eskişehir ili cinsel suç verileri. 8. Ulusal Adli Bilimler Sempozyumu. 14–18 Ekim 2009 Antalya - 2009
4-) Karbeyaz K, Gündüz T, Balcı Y, Akkaya H. Çocukların Ölümüyle Sonuçlanan Trafik Kazaları. 8. Adli Bilimler Kongresi, 15–18 Mayıs 2008, Kocaeli. - 2008
5-) Akgün Y, Arslantaş D, Balcı Y, Çetin C, İkizler M, Korkmaz C, Şahintürk V, Yenilmez Ç. Eskişehir Osmangzi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2002–2006 tarihleri arasında tamamlanmış olan tezlerin bilimsel yayına dönüştürülme durumu. 13. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 30 Kasım–2 Aralık 2007, İstanbul. - 2007
6-) Balcı Y, Gündüz T, Ünüvar Atılmış Ü, Karbeyaz K. Ailenin Desteği Olmaksızın Ensesti Tespit Etmek Kolay mı? 7. Adli Bilimler Kongresi, 11–14 Mayıs 2006, Konya. - 2006
7-) Balcı Y, Altun G, Teyin M. Adli Tıp Alanındaki Türkiye Kaynakl Uluslararası Yayınların Değerlendirilmesi. 7. Adli Bilimler Kongresi, 11–14 Mayıs 2006, Konya. - 2006
8-) Kocatürk BK, Teyin M, Balcı YG, Eşiyok B. Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Başvuru Yapmış Yanık Olgularının Değerlendirilmesi–1. 6. Adli Bilimler Kongresi, 28 -30 Mayıs 2004, İstanbul. - 2004
9-) Teyin M, Uslu S, Öner S, Balcı YG. Künt ve Penetran Travmalarda Postmortem Biyokimyasal Farklılıklar. 6. Adli Bilimler Kongresi, 28 -30 Mayıs 2004, İstanbul. - 2004
10-) Çelikel A, Gündüz T, Balcı Y. Yüksekten Atlayarak İntihar Girişimi Esnasında Başka Bir Şahsın Üzerine Düşerek Ölüme Sebebiyet Verme: Olgu Sunumu. 3. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 7–10 Ekim 2004, Eskişehir. - 2004
11-) Çelikel A, Balcı Y, Teyin M, Kocatürk BK. Sıra dışı Bir İntihar Olgusu: Kafaya Tornavida Saplayarak İntihar. 3. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 7–10 Ekim 2004, Eskişehir. - 2004
12-) Teyin M, Balcı Y, Çelikel A. Olgu Sunumu: İnsülin Aşırı Doz Enjeksiyonu İle İntihar. 3. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 7–10 Ekim 2004, Eskişehir. - 2004
13-) Kocatürk BK, Balcı Y, Başmak H. Postmortem Göz Muayenesinin Adli Tıp Açısından Önemi. 3. Anadolu Adli Bilimler Kongresi 7–10 Ekim 2004, Eskişehir. - 2004
14-) Teyin M, Balcı Y. Uzamış Postmortem Süreçte Değişimler: Bir Yanda 2 Ayda İskeletleşen, Diğer Yanda 10 Ay Boyunca Vücut Bütünlüğü Bozulmadan Ağaçta Asılı Bulunan Ceset. 3. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 7–10 Ekim 2004, Eskişehir. - 2004
15-) Kocatürk BK, Gündüz T, Balcı Y. Periferdeki Otopsi Uygulamalarında Adli Toksikolojinin Yeri ve Önemi. Ulusal Toksikoloji Ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 8–9 Mayıs 2003 İzmir. - 2003
16-) Balcı Y, Canoğulları G. Adli Otopsi Bulguları Çerçevesinde Ateroskleroz ve Sıklığı. 2. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 30 Ekim–2 Kasım 2003, Kayseri. - 2003
17-) Tolgay EG. Balcı YG. Birbirinin kopyası 2 İş Kazası. Poster Bildirisi. Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2002. 16–20 Mayıs 2002 Antalya. - 2002
18-) Güleç G, Yenilmez Ç, Günay Y, Seber G. Çocuk Suçluluğunda Sosyodemografik Özellikler. 1. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu Nedenler ve Önleme Çalışmaları 29–30 Mart 2001, Ankara. - 2001
19-) Akan O, Balcı YG, Tolgay E. Adli Rapor Düzenlenmesinde Kullanılması Öngörülen Muayene ve Rapor Formlarının Etkinliği. 9. Ulusal Adli Tıp Günleri, 18–21 Ekim 2001, Antalya. - 2001
20-) Günay Y, Bal C, Özdamar K. Adli Tıp Dergilerinde İstatistik Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. 13–15 Eylül 2000, Eskişehir. - 2000
21-) Özden H, Günay Y, Çetinkanat H, Turgut A. Ayak ve Ayakkabı Ölçümlerinden Boy Tahmini. 2. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu. 25–27 Ekim 2000, Ankara. - 2000
22-) Günay Y, Turgut A, Özden H, Ertuğrul M. Ayak ve Ayakkabı Ölçüleri: Cinsiyetler Arası Farklılık. 2. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu. 25–27 Ekim 2000, Ankara. - 2000
23-) Yücel F, Günay Y. Ölümcül Olmayan Zehirlenme Olgularının Adli Tıp Yönünden Değerlendirilmesi. 3. Adli Bilimler Kongresi, 14 -17 Nisan 1998, Kuşadası. - 1998
24-) Günay Y, Kırangil B, Sarı H, Aşırdizer M. İnsizyonel Fıtık Nedeniyle Uzuv Tatili Uygulaması, Olgu Bildirisi. 2. Adli Bilimler Kongresi, 13–16 Mayıs 1996, Bursa. - 1996
25-) Birincioğlu İ, Günay Y, Büken B, Katkıcı U. Sivas’ta Seksüel Saldırı İddiası İle Muayene Edilen Olgular. 2. Adli Bilimler Kongresi, 13–16 Mayıs 1996, Bursa. - 1996
26-) Günay Y, Katkıcı U, Şam B, Aydın B. Adli Tıpta Çalışma Ortamından Kaynaklanan Mesleki Riskler ve Çözüm Önerileri. 1. Adli Bilimler Kongresi, 12–15 Nisan 1994, Adana. - 1994
27-) Günay Y, Fişek AG, Yarar S, Sözer K, Kolusayın Ö. Son 10 Yılda Adli Tıp Kurumu’ndan “ Kişinin Ölümünün Meslek Hastalığından Olup Olmadığı “ Konusunda Bilirkişilik İstenen Olguların Retrospektif Olarak İncelenmesi. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 1–4 Kasım 1994, İstanbul. - 1994
28-) Günay Y, Kolusayın Ö, Fişek AG, Sözer K, Yarar S. Mahkemelerce Adli Tıp Kurumu’ndan “Kişide Mesleki Maluliyet Olup Olmadığı” Konusunda Bilirkişilik İstenen Olguların Retrospektif Olarak İncelenmesi. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 1–4 Kasım 1994, İstanbul. - 1994
29-) Yavuz S, Yavuz MF, Kolusayın Ö, Altınkök M, Birincioğlu İ, Ağır EG, Günay Y. Toraks Travmalarında Oluşan Akciğer ve Plevra Zedelenmeleri, Özellikle Akciğer İçi Kanamalar Üzerine Bir Araştırma. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 1–4 Kasım 1994, İstanbul. - 1994
30-) Günay Y, Çetin G. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığında Muayene Edilen 7- 17 Yaş Arası Çocukların Muayene Edilme Nedenleri Yönünden Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, 1–5 Kasım 1993, Antalya. - 1993
31-) Kırangil B, Yavuz MF, Sarı H, Günay Y, Üner B. Havalı Silah Yaralanmaları. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, 1–5 Kasım 1993, Antalya. - 1993
32-) Yurtman T, Günay Y, Küçükyılmaz H. Hidatik Kistin Travmatik Yırtılması Sonucu Oluşan Bir Anafilaksi Olgusu. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, 1–5 Kasım 1993, Antalya. - 1993

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Balcı Yasemin, Özcan Müesser, Gezgüç Gözde Müşerref, Tarımcıoğlu Duygu, 2015. Muğla da 100 yılda 100 kadın/. Yayın Evi: Printer Ofset Matbaacılık Editör Adı: BALCI YASEMİN,ÖZCAN MÜESSER,GEZGÜÇ GÖZDE MÜŞERREF,Tarımcıoğlu Duygu
2-) Balcı Yasemin, 2008. Herkes için Adli Tıp Cep Kitabı/. Yayın Evi: ESOGÜ Yayın No: 148 Editör Adı: BALCI YASEMİN
3-) Balcı Y, Herkes için Adli Tıp Cep Kitabı. ESOGÜ Yayın No: 148, ISBN: 978-975-7936-57-2, Eskişehir 2008. - 2008
4-) Balcı Yasemin, 2007. Adli Tıp Hizmet Modeli ve İnsan Gücü Planlaması/. Yayın Evi: Adli Tıp Uzmanları Derneği- Meslekte Yeterlilik Kurulu Editör Adı: BALCI YASEMİN
5-) Balcı Yasemin, Çetin Gürsel, Güzel Sadullah, 2005. Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Düzenlenecek Adli Raporlar için Klavuz/. Yayın Evi: www.atud.org Editör Adı: Yasemin Balcı, Gürsel Çetin, Sadullah Güzel
6-) Balcı Yasemin, 2004. ADLİ TIP Konu hakkında ilgi duyan herkese/. Yayın Evi: ARİON Editör Adı: Kriton Dinçmen
7-) Balcı Y, ADLİ TIP –Konu hakkında ilgi duyan herkese- 1. Baskı, Arion Yayınevi, İstanbul, Kasım 2004. - 2004

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ünüvar Göçeoğlu Ümit, Balcı Yasemin, 2019. Adli Tıp ve Adli Bilimler/11. Adli Otopsi. Yayın Evi: Akademisyen Kitabevi Editör Adı: Halis Dokgöz

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, 2017. Tıp Öğrencileri İçin Dahili Bilimler Öykü Alma ve Fizik Muayene/Adli Tıp Uygulamalarında Öykü Alma ve Fizik Muayene. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Mert Küçük
2-) Balcı, Y., Yeniçeri, E.N., 2016. Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular. Yayın Evi: Akademi Yayınevi Editör Adı: Serpil Demirağ, İlhami Ünlüoğlu, Ufuk Katkıcı
3-) Balcı, Y., 2016. Tıp Fakültesi Öğrencileri için Mesleki Beceriler Uygulama Rehberi. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Mert Küçük
4-) Balcı Y, Bakkalcı M, Biçer Ü, Büken E, Büken NÖ, Çelik F, Sercan M, Şahinoğlu S, Özçelik Z, Uluğ B.: Türk Ceza Kanunu. Hekimler ve Sağlık Ortamına İlişkin Maddeleri- Yorum, Öneri ve Eleştiriler. Ed. Biçer Ü, Özçelik Z. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, Nisan 2005. - 2005

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Balcı YG, Adli Tıp Uzmanları İçin Travma Skoru-Bir Derleme Çalışması- OGÜ Yayınları, Yayın No: 064, Eskişehir, 2001. - 2001

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi . 2004. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Adli Tıp Bülteni. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Adli Tıp Bülteni. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Adli Tıp Bülteni. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Adli Tıp Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 2

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Adli Tıp Bülteni. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-4) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Muğla’da Yüz Yılda Yüz Kadın..

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. 2019.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. 2019.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Adli Tıp Uzmanları Derneği- Meslekte Yeterlilik Kurulu. Adli Tıp Hizmet Modeli ve İnsan Gücü Planlaması (Editör: Balcı Y) Nisan 2007, Adana - 2007
2-) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Adli Tıp Uzmanları Derneği- Adli Tıp Derneği. Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Düzenlenecek Adli Raporlar için Klavuz, (Eds: Balcı Y, Güzel S, Çetin G) Haziran 2005. - 2005

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Identification of violence in Turkish health care settings. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
2-) The Importance of Measuring Intraocular Pressure (IOP) using a Tonometer in order to Estimate the Postmortem Interval. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
3-) Suicides by jumping from Bosphorus in Istanbul. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Stature and sex estimate using foot and shoe dimensions. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
5-) Predictive accuracy of sexing the mandible by ramus flexure. - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 4

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Identification of violence in Turkish health care settings. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 11
2-) The Correlation Between Skull Fractures and Intracranial Lesions Due to Traffic Accidents. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
3-) Bodies Recovered from Wells, Sewerage Systems and Pits: What is the Cause of Death? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
4-) Physical violence against women: Evaluation of women assaulted by spouses. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
5-) Characterization of gunshot suicides. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) A forensic case of Munchausen’s syndrome. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Osmangazi Üniversitesi Acil Servise Başvuru Yapmış Yanık Olgularının Değerlendirilmesi. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Eskişehir ilinde 2002-2007 yılları arasında gerçekleşen ölümlü trafik kazalarında karakteristik özellikler. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) TCK çerçevesinde adli raporları düzenlenen çocukluk çağı travma olgularının değerlendirilmesi. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) 225 Göğüs Travmalı Olgunun Adli Tıbbi Değerlendirmesi. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) Evlilik Dışı Gebelikte İntihar; Bir Olgu Sunumu - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
12-) Forensic psyhiatric reports for victims of sexual assault and consensus problems among expertise institutes. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
13-) Eskişehir'de mahkemeye yansıyan cinsel taciz olguları. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne başvuran cinsel saldırı olgularının değerlendirilmesi. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
15-) Characteristics of injuries caused by paragliding accidents: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) An evaluation of dog and cat bites over a five-year period: a sample case from Eskişehir - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
17-) Suicides by jumping from Bosphorus in Istanbul. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) Stature and sex estimate using foot and shoe dimensions. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 10
19-) Predictive accuracy of sexing the mandible by ramus flexure. - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 3

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Tükürük lekelerinde Kart Test Yöntemiyle Alfa Amilaz Enzim Aktivitesinin Tespit Edilebilirliğinin İncelenmesi. Konu: Adli tıp. Gülsüm-Kadı. 2019
2-) Tez Adı: Adli Tıp Polikliniğinde Adli Rapor Düzenlenen Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi. Konu: Adli tıp. Erhan Serhat-Demir. 2017
3-) Tez Adı: Çeşitli sıvı ortamlara konulan insan ejakülat örneklerinde sperm hücrelerinin ve prostat spesifik antijen varlığının araştırılması. Konu: Adli tıp. Harun-Akkaya. 2010
4-) Tez Adı: Av tüfeği namlu uzunluğunun saçma dağılımına etkisi ve atış mesafesinin belirlenmesinde önemi. . Konu: Adli tıp. Adnan-Çelikel. 2008
5-) Tez Adı: Postmortem İnterval Açısından Göz İçi Sıvısında Biyokimyasal İncelemelerin Önemi. . Konu: Adli tıp. Muharrem -Teyin. 2005
6-) Tez Adı: Postmortem İnterval Tayini Açısından Postmortem Göz Muayenesinin Önemi.. Konu: Adli tıp. Bülent Kenan-Kocatürk. 2005
7-) Tez Adı: Diatom İncelemelerinin Suda Boğulma Tanısı Açısından Değerinin Deneysel Sıçan Suda Boğulma Modelinde Araştırılması. . Konu: Adli tıp. Gülşin-Canoğulları Kul. 2005
8-) Tez Adı: Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nde TCK 456. Maddesi Kapsamında Düzenlenen Adli Raporların Adli Tıp Uygulamaları ile Karşılaştırılması. . Konu: Adli tıp. Burcu-Eşiyok. 2001

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı OlumsuzYaşam Deneyimleri Araştırması. 2018-2018

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çocuk Hakları. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Çocuk Dostu Kent Muğla. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Fark yaratan kadınlar. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Muğla da 100 Yılda 100 Kadın. 2013-2015

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Cinsel suçlarda tükürük bulaşının tespiti. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. TÜKÜRÜK LEKELERİNDE KART TEST YÖNTEMİYLE ALFA AMİLAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN TESPİT EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yurt içi bilimsel etkinlik düzenleme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 13 Adli Bilimler Kongresi. 2016-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yurt içi bilimsel etkinlik düzenleme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 13 Adli Bilimler Kongresi. 2016-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Etkinlik Düzenleme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 13.Ulusal Adli Bilimler Kongresi . 2016-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Alt yapı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Eğitim Kalitesi ile Mesleki ve İletişim Beceri Düzeyinin Geliştirilmesi Açısından Araştırma Altyapı Projesi. 2015-2018
6-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eğitim-Altyapı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Eğitim Kalitesi ile Mesleki ve İletişim Beceri Düzeyinin Geliştirilmesi Açısından Araştırma Altyapı Projesi. 2015--1
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Adli tıp. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çeşitli sıvı ortamlara konulan insan ejakülat örneklerinde sperm hücrelerinin ve prostat spesifik antijen varlığının araştırılması. 2008-2009
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Ölüm zamanı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Postmortem Göz Muayenesinin Adli Tıp Açısından Önemi. 2005-2007
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Ölüm zamanı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ölüm Zamanı ve Ölüm Nedeni ile İlişkili Olarak Postmortem Göz İçi Sıvısında Biyokimyasal İncelemelerin Önemi. 2005-2006
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Adli tıp. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eskişehir Bölgesinde Diatom İncelemelerinin Suda Boğulma Tanısı Açısından Değerinin Deneysel Sıçan Suda Boğulma Modelinde Araştırılması. 2003-2005

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . En iyi Poster Ödülü. 2007
2-) Kurum Adı: . Kongre Bursu. 1996

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 13.Adli Bilimler Kongresi. Türkiye. . 2016
2-) ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ ÇOCUK KORUMA BİRİMLERİ KURUMSAL DENEYİMLER SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Türkiye. . 2016

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 13. Adli Bilimler Kongresi. Türkiye. . 2016

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ. Türkiye. . 2016

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Rehber Öğretmenlere Yönelik Çocuk İstismarı Ve İhmalini Önleme Eğitimi. Türkiye. . 2016
2-) ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ ÇOCUK KORUMA BİRİMLERİ KURUMSAL DENEYİMLER SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Türkiye. . 2016
3-) Şiddet-li Sevme Beni. Türkiye. . 2016
4-) 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ. Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

TIP 5001 2020-2021 Güz

ADLİ TIP

TIP 5001 2019-2020 Güz

ADLİ TIP

TIP 5001 2018-2019 Güz

ADLİ TIP