Personel

Doktor Öğretim Üyesi YASEMİN İSPİRLİ DOĞAÇ
Doktor Öğretim Üyesi
Yasemin İspirli Doğaç
@ E-posta
yaseminispirli@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü / Kimya Teknolojisi Pr.

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü / Kimya Teknolojisi Pr.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi 22.06.2006

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 09.09.2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 25.08.2015

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kutlu Nur, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2020. Urease immobilized electrospun PVA/chitosan nanofibers with improved stability and reusability characteristics: an application for removal of urea from artificial blood serum. PREPARATIVE BIOCHEMISTRY BIOTECHNOLOGY
2-) Işık Ceyhun, Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2019. Synthesis and characterization of electrospun PVA/Zn2 metal composite nanofibers for lipase immobilization with effective thermal, pH stabilities and reusability. Materials Science and Engineering: C
3-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Mercimek Bedrettin, Teke Mustafa, 2017. A comparative study for lipase immobilization onto alginate based composite electrospun nanofibers with effective and enhanced stability. International Journal of Biological Macromolecules
4-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2016. Synthesis and Characterisation of Biocompatible Polymer-Conjugated Magnetic Beads for Enhancement Stability of Urease. Applied Biochemistry and Biotechnology
5-) Demirci Gökhan, İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2015. A selective molecularly imprinted polymer for immobilization of acetylcholinesterase (AChE): an active enzyme targeted and efficient method. Journal of Molecular Recognition
6-) Deveci İlyas, İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, Mercimek Bedrettin, 2015. Synthesis and Characterization of Chitosan/TiO2 Composite Beads for Improving Stability of Porcine Pancreatic Lipase. Applied Biochemistry and Biotechnology
7-) İspirli Doğaç Yasemin, Çınar Mürvet, Teke Mustafa, 2014. Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2. Preparative Biochemistry and Biotechnology
8-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, Mercimek Bedrettin, 2014. TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization. Materials Science and Engineering: C
9-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2013. IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES. Preparative Biochemistry and Biotechnology

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2011. Removal of H2O2 by magnetic catalase beads. Current Opinion in Biotechnology

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ayhan Fatma, İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2011. Cross-linked Glucoseoxidase Aggregates: Synthesis and Characterization. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry
2-) İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2008. The Effect of Proteic Feeder on Glucose Oxidase Aggregates Formation. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Işık Ceyhun, Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2018. Electrospun Polyvinyl alcohol/ZnO Nanofiber as a New Carrier for Lipase Immobilization: An Optimization Study. 4th International Conference on New Trends in Chemistry
2-) Işık Ceyhun, Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2017. Lipase Immobilization Onto Polyvinyl Alcohol/ZnO Electrospun Nanofibers With Effective Stability Properties. 4th International TURK-PAK Conference On Chemical Sciences (ITPCCS 2017)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İspirli Doğaç Yasemin, Işık Ceyhun, Teke Mustafa, 2018. Optimization and Characterization on magnetic nanogels for enhanced stability properties of immobilized enyzme. II. International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP)
2-) Kızıldağ Selen, Işık Ceyhun, İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2018. Immobilization And Characterization Of ß-D-Galactosidase Onto Eggshell Membrane As A Natural Carrier Platform. 1. Euroasia Biochemical Approaches Technologies Congress EBAT 2018
3-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Mercimek Bedrettin, Teke Mustafa, 2018. Lipase İmmobilized Electrospun Polyvinyl alcohol/Alginate Nanofibers for Effective and Enhanced Stability. 4th International Conference on New Trends in Chemistry
4-) Işık Ceyhun, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2018. Immobilization and Characterization of Acetylcholine Esterase onto Electrospun Polyvinyl Alcohol-Zn2 as a New Nanofiber Membran Platform. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Işık Ceyhun, Teke Mustafa, 2017. Structural Characterization of Electrospun PVA/ZnO Composite Nanofibers. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017)
2-) Deveci İlyas, İspirli Doğaç Yasemin, Mercimek Bedrettin, Teke Mustafa, 2017. Characterization of Chitosan/Ti Composite Beads: An Application for Enzyme Technology. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017)
3-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2017. Polyethylene imine/Fe[NiFe]O4 and Polyethylene imine/Fe3O4 Magnetic Composite nanoparticles: An application for enzyme technology. III.International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017)
4-) Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Işık Ceyhun, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2017. Characterization of Electrospun Polyvinyl Alcohol/ChitosanNanofiber: Using for Conversion of Glucose to Fructose. Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science
5-) Kutlu Nur, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2017. Optimization and Characterization of Urease Immobilization onElectrospun Polyvinyl Alcohol/Chitosan Nanofiber. International Congress on Chemistry anad Materials Science (ANCON2017)
6-) İspirli Doğaç Yasemin, Sezgintürk Mustafa Kemal, Öztürk Funda, Teke Mustafa, 2017. Structural Characterization of Different Magnetic Core-shellsNanogels Based on NiFe2O4. International Congress on Chemistry and Materials Science (ANCON2017)
7-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Mercimek Bedrettin, Teke Mustafa, 2017. Electrospun polyethylene oxide/alginate nanofibers for enhanced stability properties of lipase. 4th International Türk-Pak Conference on Chemical Sciences (ITPCCS 2017
8-) Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2017. Chymotrypsin immobilization onto polyvinyl alcohol/alginateelectrospun nanofibers with effective and enhanced stability. 4th International Türk-Pak Conference on Chemical Sciences (ITPCCS2017)
9-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, Mercimek Bedrettin, 2013. Characterızatıon Of Urease Immobılızatıon Wıth TiO2 Mıcrospheres And TiO2 -Chıtosan Mıcrospheres. 44th World Chemistry Congress
10-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, Mercimek Bedrettin, 2013. Optımızatıon Of Urease Immobılızatıon Wıth TiO2 Mıcrospheres And TiO2- Chıtosan Mıcrospheres. 44th World Chemistry Congress
11-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2013. Studıes Of Urease Immobılızatıon Usıng Magnetıc Algınate- Chıtosan Composıte Beads. 44th World Chemistry Congress
12-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2013. A Comparatıve Assessment Of Urease Immobılızatıon Usıng Magnetıc Algınate Beads And Magnetıc Chıtosan Beads. 44th World Chemistry Congress
13-) İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2010. GOD/ POD Multi enzyme aggregate system: a new approach for clinical application. The 16th International Biomedical Science and Technology Symposium
14-) İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2009. A New Approach: High Biocompatible Enzyme Aggregates Cross-linked With Lysine. The 15th International Biomedical Science and Technology Symposium
15-) İspirli Doğaç Yasemin, Topçular Ceren, Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, 2007. Immobilization Of Horseradish Peroxidase Onto Monodisperse Poly(glycidyl methacrylate) Microspheres. The 13th International Biomedical Science and Technology Symposium, BIOMED2007
16-) İspirli Doğaç Yasemin, Topçular Ceren, Ayhan Hakan, 2007. Preparation Of Peroxidase Aggregates By Using Bovine Serum Albumin As A Proteic Feeder. The 13th International Biomedical Science and Technology Symposium, BIOMED2007

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Arabacı Gökmen, Teke Mustafa, 2017. Elektroeğirilmiş PVA/Aljinat Hollowfiberler: ?-Kimotripsinin Kararlılığının Arttırılması. 29.Ulusal Kimya Kongresi
2-) İspirli Doğaç Yasemin, Kaya Gizem, Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2010. QCM Sisteminde BSA-Homosistein Afinitesinin Yıkılması. VI. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi
3-) İspirli Doğaç Yasemin, Çelen Gönül, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2009. QCM Sisteminde BSA İmmobilize Piezo Kristallerle Mikrogravimetrik Homosistein Tayini. V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi
4-) İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2008. Enzim Fonksiyonel Gruplarının Çapraz Bağlanmaya ve Aktiviteye Etkisi. XXII. Ulusal Kimya Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Doğaç Ersin, İspirli Doğaç Yasemin, Yıldıztekin Mahmut, Teke Mustafa, Göçmen Taşkın Belgin, 2014. Türkiye’deki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) Populasyonlarında Laktat Dehidrogenaz (LDH) ve Malat Dehidrogenaz (MDH) Enzimlerinin Karakteristik Özelliklerinin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı)
2-) İspirli Doğaç Yasemin, Doğaç Ersin, Yıldıztekin Mahmut, Teke Mustafa, Göçmen Taşkın Belgin, 2014. Sığla Ağacı Populasyonlarında Süperoksit Dismutaz (SOD) ve L-glutamik Dehidrogenaz (GDH) Enzimlerinin Karakterizasyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı)
3-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2012. Farklı manyetik nano-partiküllere üreaz immobilizasyonu koşullarının ve karakterizasyonunun karşılaştırılmalı değerlendirilmesi. 26.Ulusal kimya kongresi
4-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2012. Manyetik nano-partiküllere katalaz immobilizasyonunun karakterizasyonu. 26.Ulusal kimya kongresi
5-) Çınar Mürvet, Demirci Gökhan, İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2012. Aljinat/Fe3O4 manyetik kompozit boncuklarda katalazın immobilizasyonu: Stabilite özelliklerinin geliştirilmesi. 26.Ulusal kimya kongresi
6-) İspirli Doğaç Yasemin, Sökmen Nazlı, Ayhan Hakan, 2010. Polietilenglikol/ Jelatin IPN Hidrojellerde GOD İmmobilizasyonu. 24. Ulusal Kimya Kongresi
7-) Demir Nilüfer, İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2010. Küresel Peg/Akrilamid IPN Sistemlerinde Enzim/Substrat İlişkisi. VI. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi
8-) İspirli Doğaç Yasemin, Sökmen Nazlı, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2010. Enzim/ Substrat Afinitesine Tampon Etkisi. VI. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi
9-) İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2008. The Effect of Proteic Feeder On Glucose Oxidase Aggregates Formation. The 14th International Biomedical Science and Technology Symposium
10-) Gülsu Aydan, İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2007. Altın nanopartiküllerin immobilizasyonu için gümüş kuartz kristallerin yüzey biyoafinitesinin değişimi. III. Ulusal Afinite Kongresi

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) International journal of biolojical macromolecules. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Materials Science S Engineering C-Materials for Biological Applications. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
4-) Biotechnology and Bioprocess Engineering. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Alloys and Compounds. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Materials Science S Engineering C-Materials for Biological Applications. 2014. Hakemlik Sayısı: 13
7-) JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. 2014. Hakemlik Sayısı: 2
8-) Biotechnology and Bioprocess Engineering. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Industrial & Engineering Chemistry Research. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
10-) JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Materials Science S Engineering C-Materials for Biological Applications. 2013. Hakemlik Sayısı: 3

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Jacobs Journal of Structural Chemistry.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A selective molecularly imprinted polymer for immobilization of acetylcholinesterase (AChE): an active enzyme targeted and efficient method - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Synthesis and characterization of electrospun PVA/Zn2 metal composite nanofibers for lipase immobilization with effective thermal, pH stabilities and reusability - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Synthesis and characterization of electrospun PVA/Zn2 metal composite nanofibers for lipase immobilization with effective thermal, pH stabilities and reusability - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
7-) Cross-linked Glucoseoxidase Aggregates: Synthesis and Characterization - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
9-) TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
10-) Synthesis and Characterization of Chitosan/TiO2 Composite Beads for Improving Stability of Porcine Pancreatic Lipase - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
11-) Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
12-) A comparative study for lipase immobilization onto alginate based composite electrospun nanofibers with effective and enhanced stability - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
13-) Synthesis and Characterisation of Biocompatible Polymer-Conjugated Magnetic Beads for Enhancement Stability of Urease - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
14-) A selective molecularly imprinted polymer for immobilization of acetylcholinesterase (AChE): an active enzyme targeted and efficient method - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) A selective molecularly imprinted polymer for immobilization of acetylcholinesterase (AChE): an active enzyme targeted and efficient method - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
16-) A comparative study for lipase immobilization onto alginate based composite electrospun nanofibers with effective and enhanced stability - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
17-) Synthesis and Characterisation of Biocompatible Polymer-Conjugated Magnetic Beads for Enhancement Stability of Urease - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
18-) Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
19-) Synthesis and Characterization of Chitosan/TiO2 Composite Beads for Improving Stability of Porcine Pancreatic Lipase - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
20-) TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
21-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
22-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
23-) Synthesis and Characterization of Chitosan/TiO2 Composite Beads for Improving Stability of Porcine Pancreatic Lipase - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
24-) TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
25-) Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 7
26-) Synthesis and Characterisation of Biocompatible Polymer-Conjugated Magnetic Beads for Enhancement Stability of Urease - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
27-) A selective molecularly imprinted polymer for immobilization of acetylcholinesterase (AChE): an active enzyme targeted and efficient method - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
28-) A comparative study for lipase immobilization onto alginate based composite electrospun nanofibers with effective and enhanced stability - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
29-) The Effect of Proteic Feeder on Glucose Oxidase Aggregates Formation - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
30-) Cross-linked Glucoseoxidase Aggregates: Synthesis and Characterization - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
31-) Synthesis and Characterization of Chitosan/TiO2 Composite Beads for Improving Stability of Porcine Pancreatic Lipase - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
32-) Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
33-) TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
34-) Cross-linked Glucoseoxidase Aggregates: Synthesis and Characterization - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
35-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
36-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
37-) TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
38-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
39-) Cross-linked Glucoseoxidase Aggregates: Synthesis and Characterization - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
40-) The Effect of Proteic Feeder on Glucose Oxidase Aggregates Formation - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Synthesis and Characterization of Chitosan/TiO2 Composite Beads for Improving Stability of Porcine Pancreatic Lipase - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Synthesis and Characterisation of Biocompatible Polymer-Conjugated Magnetic Beads for Enhancement Stability of Urease - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Synthesis and Characterisation of Biocompatible Polymer-Conjugated Magnetic Beads for Enhancement Stability of Urease - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Manyetik pHEMA Nanojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Üreaz İmmobilizasyonunda Kullanımı. 2018-2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ELEKTRO EĞİRME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN PVA/ZnO NANOFİBERLERİN LİPAZ İMMOBİLİZASYONUNDA KULLANIMI. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Elektroeğirme (electrospinning) yöntemi ile hazırlanan polisakkarit hollow nanofiber yapıların enzim immobilizasyonunda kullanılabilirliğinin incelenmesi. 2013-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Böbrek Yetmezliği (Kronik Renal Tubuler Proteinemi) Biyomarkırları için Elektrokimyasal Sensör Sistemlerinin Geliştirilmesi. 2012-2013
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Komposit ve non-komposit manyetik partiküllerin hazırlanması ve taşıyıcı olarak kullanıldıkları immobilize enzim sistemlerine uygulanması. 2012-2015

Verdiği Dersler

KİM2006 2019-2020 Bahar

AYIRMA TEKNİKLERİ

KİM2508 2019-2020 Bahar

BİYOTEKNOLOJİ

KİM2798 2019-2020 Bahar

MESLEK STAJI (15 GÜN)

KOZ1008 2019-2020 Bahar

LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ

KOZ2006 2019-2020 Bahar

SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

MBG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KİM2003 2019-2020 Güz

BİYOKİMYA

KİM2797 2019-2020 Güz

MESLEK STAJI (15 GÜN)

KOZ2003 2019-2020 Güz

KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ

KOZ2007 2019-2020 Güz

BİYOKİMYA

ÇGP2008 2018-2019 Bahar

MESLEKİ YABANCI DİL-II

KİM2006 2018-2019 Bahar

AYIRMA TEKNİKLERİ

KİM2798 2018-2019 Bahar

MESLEK STAJI (15 GÜN)

KOZ1002 2018-2019 Bahar

GENEL KİMYA II

KOZ2006 2018-2019 Bahar

SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

KİM1501 2018-2019 Güz

LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ

KİM2003 2018-2019 Güz

BİYOKİMYA

KİM2797 2018-2019 Güz

MESLEK STAJI (15 GÜN)

KOZ1005 2018-2019 Güz

GENEL KİMYA I

KOZ2007 2018-2019 Güz

BİYOKİMYA