Personel

Araştırma Görevlisi YASEMİN ALTINAY
Araştırma Görevlisi
Yasemin Altınay
@ E-posta
yaseminturkoglu@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Fizik Abd

Kadro Birimi

-

Öğrenim Bilgileri

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK ABD. 20.06.2008

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK 10.09.2013

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2018. Shape of Micelles and Temperature and Concentration Behavior of Optical Refractive Properties: Single Amphiphilic and Mixed Bicomponent Amphiphilic Lyotropic Systems. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
2-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2018. title Phase Boundaries, Optical Refraction and Specific Electrical Conductivity Properties in Lyotropic Micellar L sub1/sub Phase: Bicomponent Amphiphilic (DDTMABr HDTMABr)??Water System/title. Tenside Surfactants Detergents
3-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2018. Morphologic Properties, Texture Transformations and Optical Refracting Properties: Aqueous Bicomponent Amphiphilic Lyotropic Systems. Tenside Surfactants Detergents

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2018. Morphologic, Mesomorphic and Optical Refracting Properties in Lyotropic Systems Based on Mixtures of Alkyltrimethyl Ammonium Bromide. Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi (TFD34)
2-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2018. Textures and Optical Refraction in Complex Amphiphilic Lyotropic Liquid Crystalline Systems. 7. Uluslararası Ilerı Teknolojıler Konferansı (Icat)

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2018. Morphologic and Optical Refracting Properties: Aqueous Bicomponent Amphiphilic Lyotropic Systems. Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi (TFD34)
2-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2018. Textures phase states and electroconductivity in bicomponent amphiphilic DDTMABrHDTMABrwater lyotropic system. 7th International Conference on Advenced Technologies (ICAT) Kongresi
3-) Altınay Yasemin, Özden Pınar, Nesrullazade Arif, 2017. Induced Defects and Non-Homogeneities in Textures of Lyotropic Nematics. Turkish Physical society 33rd International Physics Congress
4-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2017. Study of Phase States in Complex Lyotropic System of Bicomponent Amphiphiles. Turkish Physical society 33rd International Physics Congress
5-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, Özden Pınar, Altınay Yasemin, 2017. Morphologic Peculiarities of Textures: Singularities in Thermotropic and Lyotropic Nematics. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress
6-) Özden Pınar, Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2017. Peculiarities of Homeotropic Alignment of Nematic Mesophases in Lyotropic Liquid Crystal. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress
7-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2017. Phase State and Electrical Conductivity of Isotropic Micellar Phase L1 in Ternary Lyotropic System Based on HDTMABrDDTMABr. III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS)
8-) Nesrullazade Arif, Altınay Yasemin, 2017. Concentration and Temperature-Concentration Behavior of theOptical Refractive Properties: L1 phase in (Amphiphile1 Amphiphile2)/Water Lyotropic System. III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS)
9-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2017. Comparative Investigations of Temperature and ConcentrationBehavior of Optical Refractive Properties in Lyotropic Systems. III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS)
10-) Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2017. Thermo-optical properties of the L1 phase in binary lyotropic systems. 3. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
11-) Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Kavasoğlu Abdulkadir Sertap, Kavasoğlu Neşe, Altınay Yasemin, 2016. Modelling and simulation of photovoltaic solar cell with single-diode equivalent circuit model. 5th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)
12-) Kavasoğlu Abdulkadir Sertap, Kavasoğlu Neşe, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Altınay Yasemin, 2016. CdTe, CIGS ve CZTS bazlı ince film güneş pillerinin karanlık IV özelikleri üzerine bir çalışma. 3. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
13-) Altınay Yasemin, Bayhan Murat, 2015. Characterisation of complex modulus by rc equivalent modeling methodology. Uluslar arası Balkan Fizik Birliği Konferansı-BPU9
14-) Kocakır Bülent, Bayhan Habibe, Özden Şadan, Altınay Yasemin, Karaman Emre, Bayhan Murat, Dönmez Adem, 2015. Modelling of The Junction Interface By Impedance Spectroscopic Estimation. 2nd International Semiconductor Science and Technology Conference
15-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, Dönmez Adem, Altınay Yasemin, Durose Ken, Major Jonathan, Bayhan Murat, 2015. Effect Of Annealing Time onto Room Temperature Properties of CdS/CdTe Solar Cells. Turkish Solar Electricity Conference And Exhibition - SolarTR-3
16-) Özden Şadan, Turan Dağkaldıran Elif, Durose Ken, Major Jonathan, Bayhan Habibe, Altınay Yasemin, Dönmez Adem, 2015. Effect of Annealing Duration onto The Defect Spectra of CdS/CdTe Solar Cells, Turkish Solar Electricity Conference And Exhibition. Turkish Solar Electricity Conference And Exhibition - SolarTR-3
17-) Adem DÖNMEZ, Y. ALTINAY, Ş. ÖZDEN, J.MAJOR, Ç.KOÇAK M. BAYHAN, H.BAYHAN, K.DUROSE* "EFFECT OF THE TEMPERATURE ON THE DEVICE PARAMETERS OF AN N-CDS / P-CDTE SOLAR CELL" TFD 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, Bodrum, - 2014
18-) Adem DÖNMEZ, H. BAYHAN, Ş.ÖZDEN, P.ZABIEROWSKI, N.BARREAU,Y.ALTINAY, Ç.KOÇAK" IMPACT OF THE REPLACING BUFFER LAYER IN STANDARD CDS/CIGSE BASED SOLAR CELLS", Uluslar arası Fizik Kongresi, Bodrum, - 2014
19-) Şadan ÖZDEN, Ç. KOÇAK, J.MAJOR, Y.ALTINAY, A.DÖNMEZ, E.TURAN DAĞKALDIRAN, G.OYLUMLUOĞLU,H.BAYHAN, M. BAYHAN, K.DUROSE "DARK AND ILLUMINATED CAPACITANCE PROFILING OF AN EFFICIENT CdTe THIN FILM SOLAR CELL",Uluslar arası Fizik Kongresi, Bodrum, - 2014
20-) Şadan ÖZDEN, A. DÖNMEZ, Y.ALTINAY, Ç.KOÇAK, H. BAYHAN, M.BAYHAN, J.MAJOR, K. DUROSE "STUDY OF THE RoLLOVER AND CROSSOVER PHONEMENA IN CDS/CDTE SOLAR CELLS UNDER DIFFERENT COLOURS OF ILLUMINATION",Uluslar arası Fizik Kongresi, Bodrum, - 2014
21-) Electrical transport properties La0.83Li0.17MnO3 peroskite manganite: the effect of the sintering period, Nano-tr9 Konferansı, Erzurum 24-28 Temmuz - 2013
22-) Isomer Separation of Some Small Members of Hydrocarbones, TFD Konferansı, Bodrum 13 Eylül - 2010
23-) Multiple Ionisation of Titanium (Ti) Atom Using a Ns Nd:Yag Pulsed Laser, TFD Konferansı, Bodrum 24-27 Eylül - 2009
24-) Laser Ablation/Ionisation of Boron Using Harmonics of a Ns Nd:Yag Pulsed Laser System, TFD Konferansı, Bodrum 24-27 Eylül - 2009

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yasemin ALTINAY, Şadan ÖZDEN, Jon MAJOR, Adem DÖNMEZ, Murat BAYHAN, Habibe BAYHAN ve Ken DUROSE "Dalga Boyuna Bağlı Olarak CdS/CdTe Güneş Pillerinin Voltaj Bağımlı Empedans Karakteristikleri" Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı - 2014
2-) Murat BAYHAN*, Bülent KOCAKIR, Habibe BAYHAN, Emre KARAMAN, Adem DÖNMEZ, Yasemin ALTINAY "Katı-Elektrolit Sistemlerinde Arayüz Tuzak Modellemeleri Üzerine Bir Çalışma: Kompleks Immitans Fonksiyonları" Adım Fizik Günleri III Isparta, - 2014
3-) Yasemin ALTINAY, Şadan ÖZDEN, Jon MAJOR, Adem DÖNMEZ, Murat BAYHAN, Habibe BAYHAN ve Ken DUROSE "Dalga Boyuna Bağlı Olarak CdS/CdTe Güneş Pillerinin Voltaj Bağımlı Empedans Karakteristikleri" Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı - 2014
4-) Çağdaş KOÇAK, Şadan ÖZDEN, Jon MAJOR, Yasemin ALTINAY, Adem DÖNMEZ, Görkem OYLUMLUOĞLU, Habibe BAYHAN, Murat BAYHAN ve Ken DUROSE "Dalga Boyuna Bağlı Olarak n-CdS/p-CdTe Güneş Pili Aygıt Parametrelerinin İncelenmesi" Yoğun Madde fiziği İzmir Toplantısı - 2014
5-) Şadan ÖZDEN, Habibe BAYHAN, Jon MAJOR, Adem DÖNMEZ, Murat BAYHAN, Yasemin ALTINAY ve Ken DUROSE "CdCl2 Ortamında Isıl İşlem Süresinin CdS/CdTe ince film güneş pillerinde Voc ve Isc parametrelerine etkisi" Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı - 2014
6-) Yasemin ALTINAY, Şadan ÖZDEN, Jon MAJOR, Adem DÖNMEZ, Murat BAYHAN, Habibe BAYHAN ve Ken DUROSE "Dalga Boyuna Bağlı Olarak CdS/CdTe Güneş Pillerinin Voltaj Bağımlı Empedans Karakteristikleri" Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı - 2014
7-) Murat BAYHAN, Bülent KOCAKIR, Habibe BAYHAN, Emre KARAMAN, Adem DÖNMEZ, Yasemin ALTINAY ve Şadan ÖZDEN "Dispersion of Loss Angle in Nonideal Heterojunctions: Nyquist & Bode Plots of Complex Capacitance. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı - 2014
8-) Şadan ÖZDEN, Yasemin ALTINAY, Adem DÖNMEZ, Habibe BAYHAN "CdTe/CdS İnce Filim Güneş Pillerinin Gelişimi". Adım Fizik Günleri III Isparta, - 2014
9-) Yasemin ALTINAY 1, Şadan ÖZDEN1, J. MAJOR2, Adem DÖNMEZ1, Çağdaş KOÇAK 1, Elif Turan DAĞKALDIRAN1, Tolga ÖZTÜRK1, Habibe BAYHAN1, Murat BAYHAN1, Ken DUROSE2 "Farklı Dalga Boylarındaki Aydınlatma Altındaki n-CdS/p-CdTe Güneş Pili Ara Yüzünün Akım-Gerilim Ölçümleri İle İncelenmesi". Adım Fizik Günleri III Isparta, - 2014
10-) "Elif Turan DAĞKALDIRAN1, Habibe BAYHAN1, Şadan ÖZDEN1, J. MAJOR2,Adem DÖNMEZ1, Yasemin ALTINAY1, Tolga ÖZTÜRK1, Emre KARAMAN1,Murat BAYHAN1,*, Çağdaş KOÇAK1, Ken DUROSE2 ""n-CdS/p-CdTe Güneş Pili Ara -Yüzünün Empedans Spektroskopisi ile İncelenmesi"". Adım Fizik Günleri III Isparta, - 2014
11-) "Elif Turan DAĞKALDIRAN1, Habibe BAYHAN1, Şadan ÖZDEN1, J. MAJOR2,Adem DÖNMEZ1, Yasemin ALTINAY1, Tolga ÖZTÜRK1, Emre KARAMAN1,Murat BAYHAN1,*, Çağdaş KOÇAK1, Ken DUROSE2 ""n-CdS/p-CdTe Güneş Pili Ara -Yüzünün Empedans Spektroskopisi ile İncelenmesi"". Adım Fizik Günleri III Isparta, - 2014
12-) Elif Turan DAĞKALDIRAN1, Habibe BAYHAN1, Şadan ÖZDEN1, J. MAJOR2, Adem DÖNMEZ1, Yasemin ALTINAY1, Murat BAYHAN1, Çağdaş KOÇAK1, Ken DUROSE2 "Investigation of n-CdS/p-CdTe Solar Cells Interface With Impedance Spectroscopy". Adım Fizik Günleri III Isparta, - 2014
13-) Murat BAYHAN*, Bülent KOCAKIR, Habibe BAYHAN, Emre KARAMAN, Adem DÖNMEZ, Yasemin ALTINAY "Katı-Elektrolit Sistemlerinde Arayüz Tuzak Modellemeleri Üzerine Bir Çalışma: Kompleks Immitans Fonksiyonları" Adım Fizik Günleri III Isparta, - 2014
14-) La0.67Ba0.33MnO3 manganit bileşiğin metal-yalıtkan geçişi üzerine ısıl işlem süresinin etkisi, YMF Toplantısı İzmir - 2013
15-) LaMnO3 ve LaMn0.8Cu0.2O3 Manganit Bileşiklerin Metal-Yalıtkan Geçişi Üzerine Isıl İşlem Süresinin Etkisi, İzmir Genç Fizikçiler Kongresi, 8-10 Temmuz - 2013

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İyonik amfifillerin karmaşık çözeltilerde sıvı kristalik mezofazları ve bu mezofazların termo-optiksel ve dielektriksel özellikleri. 2017--1

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Erasmus-LLP Öğrenim Hareketliliği - Ocak 2010 – Haziran 2010 - 2010