Personel

Doç.Dr. YASEMİN ÜNAL
Doç.Dr.
Yasemin Ünal
@ E-posta
yaseminunal@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5186

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nöroloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nöroloji Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altun, İ., Ünal, Y., Başaran, Ö., Akın, F., Karadaban Emir, G., Kutlu, G., Biteker, M., 2016. Increased epicardial fat thickness correlates with aortic stiffness. Texas Heart Institute Journal
2-) Ünal, Y., Kutlu, G., Erdal, A., İnan, L.E., 2013. Buccopalpebral reflex in Parkinson disease and blink reflex study . Neurosciences
3-) Kutlu, G., Biçer Gömceli, Y., Ünal, Y., İnan, L.E., 2008. Levetiracetam Monotherapy for Late Poststroke Seizures in the Elderly. Epilepsy Behavior

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ünal, Y., Aslan Öztürk, D., Yılmaz, M., Kutlu, G., 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yeni Kurulan Epilepsi Polikliniği'nde Takip Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Bulguları. Epilepsi
2-) Yılmaz, M., Yılmaz, N., Aslan Öztürk, D., Baldemir, E., Karadaban Emir, G., Şahan, M., Ünal, Y., Sözen, A., Kutlu, G., 2016. Is Sleep Apnea Worse in the Winter. Middle East Journal of Family Medicine
3-) Ünal, Y., Kutlu, G., 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Polikliniği'nde İzlenen Dirençli Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Bulguları. Epilepsi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ergün, U., Ünal, Y., Artan, E., Şekercan, S., Kudiaki, Ç., İnan, L.E., 2007. Relapsing Remitting Multiple Skleroz hastalarında bilişsel yıkımın taranmasında saat çizme testi. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ünal, Y., Kutlu, G., İnan, L.E., 2009. Beyin omurilik sıvısında yüksek protein konsantrasyonuyla birlikte tomoküloz nöropati: olgu sunumu. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ünal, Y., Kutlu, G., İnan, L.E., 2009. Buccopalpebral Reflex In Parkinson Disease And Blink Reflex Study. The 19th World Congress of Neurology

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kutlu, G., Genç, F., Ünal, Y., Aslan Öztürk, D., Erdal, A., Gömceli, Y., 2016. Restless leg syndrome in patients with epilepsy under levetiracetam monotherapy. 2nd Congress of the European Academy of Neurology
2-) Ünal, Y., Öztürk, D., Yılmaz, M., Kutlu, G., 2016. Demographic and clinical findings of epilepsy patients who underwent follow-up at the newly established clinic of Mugla University Faculty of Medicine. 12th European Congress on Epileptology
3-) Altun, İ., Ünal, Y., Başaran, Ö., Akın, F., Karadaban Emir, G., Kutlu, G., Biteker, M., 2015. Epicardial fat thickness is increased and correlated with aortic stiffness and B-type natriuretic peptide levels in real-world acute ischemic stroke. 31st Turkish Cardiology Congress
4-) Kutlu, G., Biçer Gömceli, Y., Ünal, Y., İnan, L.E., 2008. Levetiracetam monotheraphy for late poststroke seizures in elderly. The 8th European Congress on Epileptology

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ünal, Y., Aslan Öztürk, D., Yılmaz, M., Tosun, K., Kutlu, G., 2016. Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi. 17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi
2-) Ergün, U., Togan, H., Şen, H.M., Ünal, Y., Say, B., Ertuğrul Mut, S., Erdal, A., Uzunlar, C., İnan, L., 2007. Vizüel Auralı Migren Bir Magnosellüler Yolak Defekti Olabilir mi? . 43. Ulusal Nöroloji Kongresi
3-) Sanıvar, F., Kutlu, G., B Gömceli, Y., Sönmez, A.T., Ünal, Y., İnan, L.E., 2006. Hiperakut Dönemde Nöbetle Presente Olan Serebrovasküler Hastalıklar. 5.Ulusal Epilepsi Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ünal, Y., Kutlu, G., 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Merkezinde İzlenen Dirençli Epilepsi Hastaları. 10. Ulusal Epilepsi Kongresi
2-) Ünal, Y., Karadaban Emir, G., Yılmaz, M., Kutlu, G., 2016. Uzun Süreli Video EEG Merkezimizde İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Epilepsi Kongresi
3-) Karadaban Emir, G., Ünal, Y., Kutlu, G., 2016. Peri-iktal Su İçme ve Temporal Lob Epilepsisi: Olgu Sunumu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi
4-) Karadaban Emir, G., Ünal, Y., Aslan Öztürk, D., Kutlu, G., 2016. Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): Bir Olgu Sunumu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi
5-) Aslan Öztürk, D., Ünal, Y., Karadaban Emir, G., Kutlu, G., 2016. Globus Pallidus Infarktı Sonrası Kore: Olgu Sunumu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi
6-) Ünal, Y., Ünal, Y., Aslan Öztürk, D., Karadaban Emir, G., Yılmaz, M., Kutlu, G., 2016. Strok Hastalarının Birinci Derece Yakınlarında Akut Travmatik Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi
7-) Ünal, Y., Karadaban Emir, G., Aslan Öztürk, D., Kutlu, G., 2015. Sox 1 ve Anti-recoverin antikor saptanan otoimmün ensefalit olgusu. 7. Nöroimmünoloji okulu
8-) Ünal, Y., Aslan Öztürk, D., Kutlu, G., 2015. Epilepsi ile karışan bir durum: Paroksismal kinesijenik diskinezi. 3. Epilepsi sempozyumu
9-) Aslan Öztürk, D., Karadaban Emir, G., Ünal, Y., Kutlu, G., 2015. Yeni kurulan uzun süreli video-EEG merkezimizde izlenen hastalar. 3. Epilepsi sempozyumu
10-) Altun, İ., Ünal, Y., Başaran, Ö., Akın, F., Karadaban Emir, G., Kutlu, G., Biteker, M., 2015. Mean platelet volüme is increased in acute ischemic stroke but not associated with type or severity of the disease. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi
11-) Yılmaz, M., Aslan Öztürk, D., Karadaban Emir, G., Yılmaztekin, S., Ünal, Y., Kutlu, G., 2015. Fasial Dipleji ile gelen Guillain Barre sendromu: Olgu sunumu. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi
12-) Yılmaz Kılıç, A., Ünal, Y., Kutlu, G., Karadaban Emir, G., 2014. Bilateral talamik enfarkt: Bir olgu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi
13-) Ünal, Y., Kutlu, G., İnan, L.E., 2008. Bukkopalpebral Refleks”te Blink Refleks Çalışması. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi
14-) Özer, G., Kutlu, G., Biçer Gömceli, Y., Ünal, Y., İnan, L.E., 2008. Epileptik Hastalarda Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı. VI. Ulusal Epilepsi Kongresi
15-) Kutlu, G., Biçer Gömceli, Y., Ünal, Y., İnan, L.E., 2008. Yaşlılarda Geç Post-stroke Nöbetlerde Levetirasetam Monoterapisi. VI. Ulusal Epilepsi Kongresi
16-) Özer, G., Kutlu, G., Biçer Gömceli, Y., Ünal, Y., İnan, L.E., 2008. Epilepsi Hastalarında İnteriktal Başağrısı Sıklığı. VI. Ulusal Epilepsi Kongresi
17-) Ünal, Y., Coşkun, Ö., Üçler, S., İnan, L.E., 2006. Düşük Doz Karbamazepine Yanıt Veren Sunct Olgusu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi
18-) Şen Kaya, N., Kutlu, G., Ünal, Y., Biçer Gömceli, Y., İnan, L.E., 2004. Hemiparezi İle Başvuran Nörobehçet Olgusu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Temporal lob epilepsisi tanısı almış dirençli epilepsi hastalarında DNA gen metilasyonu. 2015--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Parkinson hastalığında nesfatin-1 glukagon-like peptide-1 (GLP-1) düzeyleri ve bunların oksidatif süreçlere etkisi, klinik ve kognisyonla ilişkisi. 2015--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akut iskemik inme tanısı almış hastalarda ekokardiyografi ve antropometrik ölçümlerin ilişkisinin değerlendirilmesi. 2015-2016

Verdiği Dersler

YSA6507 2019-2020 Bahar

Yaşlanma ve Beyin

TIP 5005 2018-2019 Güz

NÖROLOJİ