Personel

Öğr.Gör.Dr. YASİN İLEMİN
Öğr.Gör.Dr.
Yasin İlemin
@ E-posta
yasinilemin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5546

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü / Çevre Koruma Ve Kontrol Programı

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü / Çevre Koruma Ve Kontrol Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji/Ekoloji

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İlemin Yasin, Kaynaş Burçin Yenisey, Yılmaz Tamer, 2020. Evidence On Sympatric Occurrence of Caracal caracal and Lynx lynx in Anatolia. BIOLOGY BULLETIN
2-) Ürker Okan, İlemin Yasin, 2019. A Pioneer Study On The Wildlife Properties Of Anatolian Sweetgum Forests, A Case Assesment on Mammalian Diversity In Terms Of Ecosystem Integrity. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
3-) İlemin, Y., 2014. A camera trapping survey reveals a melanistic Grey Wolf (Canis lupus) in an unusual habitat in Turkey (Mammalia: Carnivora), Zoology in the Middle East, 601, 15, 2014.. Zoology in the Middle East
4-) İlemin, Y., Gürkan, B., 2010. Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010. Zoology in the Middle East

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) İlemin Yasin, 2020. Muğla İli Memeli Faunasına Katkılar. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İlemin Yasin, Koç Hasan, 2018. Brown Bear (Ursus arctos) Population in Muğla Province and its effects on Beekeeping. 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
2-) İlemin Yasin, Ürker Okan, 2017. A Current Assessment On The Wildlife Properties Of Anatolian Sweetgum Forests. “Nature connects to harmony of civilizations” The Rufford Foundation’s Mediterranean Conference in Turkey, 15-16 May, 2017, Köyceğiz/Muğla, TURKEY

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İlemin Yasin, 2017. Rüzgar Enerji Santralleri ve Karasal Memeli Faunası. 6. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2017), 01-02 Kasım 2017, JW Marriott, Ankara
2-) Ilemin, Y., Koç, H., 2016. Karakulak Caracal caracal (Schreber, 1776) türünün Diyeti Üzerine Türkiye’den İlkin Bulgular. Sözlü Bildiri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül Gaziantep/Türkiye . 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül Gaziantep/Türkiye
3-) İlemin, Y., Kesdek, M., Koç, H., 2015. Akdeniz Ekosistemleri Büyük Memeli Türleri ve Karnivor Türlerin Bu Ekosistemlerdeki Önemi: Fethiye Babadağ Örneği, Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop/Türkiye.. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop.
4-) Ürker, O., İlemin, Y., Bulut, Ş., Ada, E., 2015. Anadolu Sığla Ormanları (Liquidambar orientalis)’nın Biyo-Ekolojisi ve Bu Ormanlardaki Yaban Hayatı Özellikleri Hakkında Güncel Bir Değerlendirme, Sözlü Bildiri, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 14-17 Eylül 2015, Muğla/Türkiye. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 14-17 Eylül 2015, Muğla
5-) İlemin, Y., Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2015. Su Samurları Hakkında Ülkemizde Yapılan Çalışmalar ve Lutra lutra (Linnaeus, 1758)’nın Muğla’daki Güncel Durumu, Sözlü Bildiri, Su Samurunun Türkiye'deki Durumu IV. Sempozyum, 09-10 Ekim 2015, Bursa/Türkiye. Su Samurunun Türkiye'deki Durumu IV. Sempozyum, 09-10 Ekim 2015, Bursa.
6-) İlemin, Y., Gürkan, B., 2013. Muğla İli Porsuk Aktivite ve Ekolojik Özelliklerinin Tespit Edilmesinde Foto-Kapan Yönteminin Kullanılması. Sözlü Bildiri, Porsuk ve Sansarların Türkiye’deki durumu Sempozyum I, 10-11 Mayıs 2013, Muğla/Türkiye. Porsuk ve Sansarların Türkiye’deki durumu Sempozyum I, 10-11 Mayıs 2013, Muğla

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İlemin, Y., Gürkan, B., 2010. Datça-Bozburun Yarımadası’nda Tespit Edilen Karakulak, Caracal Caracal (Schreber 1776), Türü Aktivite Özellikleri, Poster Bildirisi, 20. Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı ), 21-25 Haziran 2010, Denizli/Türkiye. 20. Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı ), 21-25 Haziran 2010, Denizli.
2-) İlemin, Y., Yurteri, C., Gürkan, B., 2010. ÇED Çalışmalarında Foto-kapan Yönteminin Kullanılması, Poster Bildirisi, I. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray/Türkiye. I. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray.

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Turkish Journal of Health Science and Life. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Doğanın Sesi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. DOĞANIN SESİ DERGİSİ.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) A camera trapping survey reveals a melanistic Grey Wolf (Canis lupus) in an unusual habitat in Turkey (Mammalia: Carnivora), Zoology in the Middle East, 601, 15, 2014. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) A camera trapping survey reveals a melanistic Grey Wolf (Canis lupus) in an unusual habitat in Turkey (Mammalia: Carnivora), Zoology in the Middle East, 601, 15, 2014. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) A camera trapping survey reveals a melanistic Grey Wolf (Canis lupus) in an unusual habitat in Turkey (Mammalia: Carnivora), Zoology in the Middle East, 601, 15, 2014. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) A camera trapping survey reveals a melanistic Grey Wolf (Canis lupus) in an unusual habitat in Turkey (Mammalia: Carnivora), Zoology in the Middle East, 601, 15, 2014. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) A camera trapping survey reveals a melanistic Grey Wolf (Canis lupus) in an unusual habitat in Turkey (Mammalia: Carnivora), Zoology in the Middle East, 601, 15, 2014. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
9-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A Pioneer Study On The Wildlife Properties Of Anatolian Sweetgum Forests, A Case Assesment on Mammalian Diversity In Terms Of Ecosystem Integrity - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A camera trapping survey reveals a melanistic Grey Wolf (Canis lupus) in an unusual habitat in Turkey (Mammalia: Carnivora), Zoology in the Middle East, 601, 15, 2014. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) A camera trapping survey reveals a melanistic Grey Wolf (Canis lupus) in an unusual habitat in Turkey (Mammalia: Carnivora), Zoology in the Middle East, 601, 15, 2014. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
5-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
2-) Status and activity patterns of the Caracal, Caracal caracal (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 50: 310. 2010 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Ekoloji ve Fauna Araştırmaları. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). “Akgöl: Su Samurlarının Işıklar Ülkesindeki Son Yuvası” WWF Türkiye. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: The Oriental (or Anatolian) Sweetgum (Liquidambar orientalis Mill.), a tree species in danger of becoming extinct, constitute forest only in some coastal districts of Muğla Province, southwestern Turkey. We aim to ensure forest sustainability by creating and replanting corridors between dispersed segments increasing the total amount of the forest to 2500 hectares. We also aim to do public awareness issues and wildlife researches in order to rotate stakeholders’ opinion against to the Oriental Sweetgum Tree.. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Reviving Oriental (Anatolian) Sweetgum Forest in Southwestern Turkey, The Rufford Foundation, UK. 2018--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Datça-Bozburun Yarımadası Korumada Öncelikli Memeli Hayvan Türleri Eylem Planları Projesi, Birleşmiş Milletler (UNDP), SGP, The GEF Small Grants Programme - Doğa Araştırmaları Derneği (DAD). Proje Türü: AB. Datça-Bozburun Yarımadası Korumada Öncelikli Memeli Hayvan Türleri Eylem Planları Projesi. 2013-2014

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Manisa İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyoçesitlilik Envanter ve İzleme İşi" kapsamında Fauna Uzmanı (Büyük Memeli Türleri Uzmanı) olarak danışmanlık. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Ulusal Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi, Manisa İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyoçesitlilik Envanter ve İzleme İşi. 2018-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Muğla İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyoçesitlilik Envanter ve İzleme İşi" projesi kapsamında Fauna Uzmanı (Büyük Memeli Türleri Uzmanı) olarak danışmanlık. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Ulusal Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi, Muğla İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyoçesitlilik Envanter ve İzleme İşi. 2018-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: BAFA GÖLÜ HAVZASINDA TOPLUM DESTEKLİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Proje No: TR32-14/DFD/0043. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Bafa Gölü ve Çevresinde Toplum Destekli Ekoturizm Faaliyetlerinin Belirlenmesi Projesi, Fauna uzmanı. 2014-2015

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Köyceğiz Kızılçam Ormanlarında Farklı Habitat Tiplerine Yerleştirilen Yarasa Evlerinin Yarasalar (Chiroptera) Tarafından Kullanımının Tespiti. 2018--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Baba Dağı’ındaki (Muğla) Büyük Memeli Türlerinin Tespiti ve Ekolojileri Üzerinde Araştırmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Baba Dağı’ındaki (Muğla) Büyük Memeli Türlerinin Tespiti ve Ekolojileri Üzerinde Araştırmalar. BAP: 2013/69. . 2013-2015

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . TÜBİTAK Yayın Teşvik Programı. 2014

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Erasmus Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği . 2014. İsveç. 2014

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Önemli Doğa Alanları Çalıştayı, 02 Mart 2018/ Ankara, Doğa Derneği (Doğa Derneği tarafından, Türkiye’nin “Önemli Doğa Alanları” olarak tespit edilen alanlara ait bilgilerin güncellenmesi ve bu alanların Ülkemiz yetkili bakanlıkları ile ortaklaşa izlenebilmesi maksadıyla, Dünya Doğa Koruma Kurumu (IUCN) standartlarında katkı vermek için katılım). Türkiye. . 2018
2-) İklim Değişimi Azaltımı Projesi Fethiye-Seydikemer Atölye Çalışması (29.03.2018), Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi (Avrupa Birliği Destekli Proje). Fethiye/Muğla. . 2018
3-) "Sığla (Liquidambar orientalis) Eylem Planı Hazırlanması", Günnücek Sığla Araştırma Merkezi, Marmaris Milli Parkı, Marmaris Kent Konseyi, Sığla Çalışma Grubu, 16.11.2018. Türkiye. . 2018

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) "Yaban Domuzları (Sus scrofa) Populasyonunun Kontrol Altına Alınması ve Yaban Domuzlarının Beslenme Problemlerinin Çözümü" Konulu Çalıştay Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmaris Milli Park Müdürlüğü, Marmaris-Günnücek Sığla Araştırma Merkezi,16.11.2018, /MUĞLA . Türkiye. . 2018
2-) Muğla İli "Etüt- Envanter Teknikleri Eğitimi", 04-05 Kasım 2017/Köyceğiz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

CEK1005 2020-2021 Güz

ÇEVRE LABORATUAR TEKNİKLERİ

CEK2001 2020-2021 Güz

ÇEVRE EKOLOJİSİ

CEK2007 2020-2021 Güz

ÇEVRE SAĞLIĞI

CEK2505 2020-2021 Güz

EKOSİSTEMLER

CEK1498 2019-2020 Bahar

STAJ

CEK1502 2019-2020 Bahar

DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR

CEK2008 2019-2020 Bahar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

CEK2510 2019-2020 Bahar

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

CEK1005 2019-2020 Güz

ÇEVRE LABORATUAR TEKNİKLERİ

CEK2001 2019-2020 Güz

ÇEVRE EKOLOJİSİ

CEK2007 2019-2020 Güz

ÇEVRE SAĞLIĞI

CEK2505 2019-2020 Güz

EKOSİSTEMLER

CEK1502 2018-2019 Bahar

DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR

CEK2008 2018-2019 Bahar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

CEK2502 2018-2019 Bahar

TÜRKİYE DOĞASI VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

CEK2510 2018-2019 Bahar

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

CEK1005 2018-2019 Güz

ÇEVRE LABORATUAR TEKNİKLERİ

CEK2001 2018-2019 Güz

ÇEVRE EKOLOJİSİ

CEK2007 2018-2019 Güz

ÇEVRE SAĞLIĞI

CEK2505 2018-2019 Güz

EKOSİSTEMLER