Personel

Araştırma Görevlisi YEŞİM KAYA
Araştırma Görevlisi
Yeşim Kaya
@ E-posta
yesimkaya@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5110

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Biyomühendislik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Biyomühendislik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2011

Yüksek Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı 2015
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı 2019

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kaya Yeşim, Kök Mehmet Şamil, Öztürk Mehmet, 2017. Molecular cloning, expression and characterization of bile salt hydrolase from Lactobacillus rhamnosus E9 strain. Food Biotechnology

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yıldız Ayşegül, Kaya Yeşim, Tanrıverdi Özgür, 2019. Effect of the Interaction Between Selenium and Zinc on DNA Repair in Association With Cancer Prevention. Journal of Cancer Prevention

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kaya Yeşim, Yıldız Ayşegül, 2019. Speedy/RINGO: a molecular savior in spinal cord injury-based neurodegeneration?. Neuroimmunology and Neuroinflammation

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kaya Yeşim, Küçükvardar Seren, Yıldız Ayşegül, 2020. Speedy/RINGO as a Neuroprotector in Neurodegeneration. “10th Global Summit on Neuroscience and Neuroimmunology”
2-) Kaya Yeşim, Küçükvardar Seren, Yıldız Ayşegül, 2020. Identifying the role of Speedy/RINGO on mitogenic (MAPK) and survival (AKT) pathways interaction in neuroblastoma cells. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Küçükvardar Seren, Kaya Yeşim, Yıldız Ayşegül, 2019. Revealing the role of Speedy/RINGO protein on crosstalk betweenMAPK and AKT signaling pathways. 7th International Congress ofthe Molecular Biology Association of Turkey
2-) Küçükvardar Seren, Kaya Yeşim, Yıldız Ayşegül, 2018. MAPK and AKT Pathway Intersection in Neuroblastoma Cells. 6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey
3-) Kaya Yeşim, Öztürk Mehmet, 2017. Molecular Cloning, Expression and Chararacterization of Bile Salt Hydrolase Enzyme from Lactobacillus rhamnosus E9. 5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey
4-) Kıvrak Seçil, Galatalı Selın, Aşan Melih, Işık Serdar, Tokgöz Hilal Büşra, Kaya Yeşim, Zengin Talip, Kaya Ergun, 2017. Genetic Stability Confirmation of Cryopreserved Three Different Mentha × piperita L. Cultivars Using ISSR Markers. Green Biotechnology 2017

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Küçükvardar Seren, Karaman Damla, Korkut Ahmet, Kaya Yeşim, Yıldız Ayşegül, 2017. Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) Sinyal Yolağındaki MEK1/2 Enziminin Farklı Kanserli Hücre Hatlarındaki İfadesi. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu, Klinik Onkolojide Tartışmalı Konular ve Kök Hücre Araştırmalarında Etik Yaklaşımları
2-) Kaya, Y., Hacıbeyoğlu, K., Kılıçsaymaz, Z., Öztürk, M., 2015. "Lactobacillus rhmanosus KPb7 ve E9 Suşlarından Safra Tuzu Hidrolaz Enzimi’nin Moleküler Klonlanması ve Ekspresyonu". Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aydın, Y., Kaya, Y., Öztürk, M., 2013. "Lactobacillus plantarum GD2 Suşundan İzole Edilmiş Safra Tuzu Hidrolaz Enzimi'nin (BSH) Direk Besi Yeri Uygulaması". Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. MAPK ve AKT Sinyal Yolaklarının Speedy/RINGO Proteini ile İlişkisinin Nöroblastoma Hücrelerinde Aydınlatılması. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İnsan kaynaklı Laktobasill türlerinden Safra Tuzu Hidrolaz (BSH) enzimi genlerinin klonlanması ve aktivitelerinin tayini. 2012-2012