Personel

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) FERAH YILMAZ
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Ferah Yılmaz
@ E-posta
yferah@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1992

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ziraat Fakültesi

Kadro Birimi

Rektörlük

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 1991

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 2002

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özen Ertan, Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Alma M Hakkı, Yılmaz Ferah, 2014. Antimicrobial and Antifungal Properties of Madder Root Rubia tinctorum Colorant Used as an Environmentally Friendly Wood Preservative. BioResources
2-) Işıloğlu Mustafa, Helfer Stephan, Allı Hakan, Yılmaz Ferah, 2009. A Fatal Inocybe Fr Fr Poisoning in Mediterranean Turkey. Turk J Bot
3-) Şimşek Hakan, Baysal Ergün, Çolak Mehmet, Toker Hilmi, Yılmaz Ferah, 2008. Yield response of mushroom Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally availablepeats and their mixture with some secondary casing materials. African Journal of Biotechnology
4-) Yılmaz Ferah, Baysal Ergün, Toker Hilmi, Çolak Mehmet, Yiğitbaşı Osman Nuri, Şimşek Hakan, 2008. An investigation on pin head formation time of Agaricus bisporus onwheat straw and waste tea leaves based composts using some locallyavailable peat materials and secondary casing materials. African Journal of Biotechnology
5-) Şahin Nurettin, Yuko Kato, Yılmaz Ferah, 2008. Taxonomy of oxalotrophic Methylobacterium strains. Naturwissenschaften
6-) Çolak Mehmet, Baysal Ergün, Şimşek Hakan, Toker Hilmi, Yılmaz Ferah, 2007. Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts and locally available casing materials Part III Drymatter protein and carbohydrate contents of Agaricus bisporus. African Journal of Biotechnology
7-) Baysal Ergün, Yiğitbaşı Ozman Nuri, Çolak Mehmet, Toker Hilmi, Şimşek Hakan, Yılmaz Ferah, 2007. Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials. African Journal of Biotechnology
8-) Göktaş Osman, Mammadov Ramazan, Duru Mehmet Emin, Özen Ertan, Çolak Ayşen Melda, Yılmaz Ferah, 2007. Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts. African Journal of Biotechnology
9-) Yiğitbaşı Osman Nuri, Baysal Ergün, Çolak Mehmet, Toker Hilmi, Şimşek Hakan, Yılmaz Ferah, 2007. Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part II Waste tea leaves based compostformulas and locally available casing materials. African Journal of Biotechnology
10-) Toker Hilmi, Baysal Ergün, Yiğitbaşı Osman Nuri, Çolak Mehmet, Peker Hüseyin, Şimşek Hakan, Yılmaz Ferah, 2007. Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts using poplar leaves as activator material. African Journal of Biotechnology

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özderin Sevgin, Yılmaz Ferah, Allı Hakan, 2018. Determining mycorrhiza rate in some oak species inoculated with Tuber aestivum Vittad. (summer truffle). Turkish Journal of Forestry

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özen Ertan, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Önel Mehmet, Dalkılıç Berk, 2017. İNDİGO (Indigofera tinctoria L.) BITKISI VE SIVICAM (SiO2) KARIŞIMLARININ ANTİMİKROBİYEL AKTİVİTESİ VE AĞAÇ MALZEME YÜZEYLERİNDE ÇÜRÜKLÜK MANTARLARINA KARŞI KORUYUCULUĞUNUN BELİRLENMESİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi
2-) Vargün Elif, Sisli Zekiye, Yılmaz Ferah, Baş Sermenli Hayrünisa, 2017. The Degradation Behavior of TPS/LDPE Blend Mulch Films Prepared with Different Pro-oxidants. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry
3-) Vargun Elif, Sisli Zekiye, Yılmaz Ferah, Sermenli Hayrünisa Baş, 2016. The Effects of Citric Acid and Stearic Acid Compatibilizerson the Degradation Behavior of TPS LDPE Blends for MulchFilms. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Göktaş Osman, Özen Ertan, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Önel Mehmet, 2018. Determination of Pomegranate (Punica Granatum L.) Dye and Liquid Glass Painting (Sio2) Mixture on Antimicrobial Activity and Wood Surfaces Protect Against the Development of Rot Fungi. International Forest Products Congress
2-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Uğurlu Mehmet, 2018. THE EFFECT OF LICORENCE AND SIO2 MIXTURE AGAINST WOOD MATERIAL ROT FUNGUS. V. Internatiocal Furniture Congress
3-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Uğurlu Mehmet, 2018. Ağaç Malzeme Çürüklük Mantarlarına Karşı Meyan Kökü ve SiO2 Karışımının Etkisi. 5. Uluslararası Mobilya Kongresi (International Furniture Congress)
4-) Özen Ertan, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Önel Mehmet, Dalkılıç Berk, 2017. İndigo (Indigofera tinctoria) Bitkisi ve Sıvıcam (SiO2) Karışımlarının Antimikrobiyel Aktivitesi ve Ağaç Malzeme Yüzeylerinde Çürüklük Mantarlarına Karşı Koruyuculuğunun Belirlenmesi. 4. Mobilya Kongresi
5-) Özen Ertan, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Koca İbrahim, Dalkılıç Berk, 2016. A RESEARCH ON THE ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL PROPERTIES OF HENNA Lawsoniainermis L COLORANT USED AS AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WOOD PRESERVATIVE. II. Uluslar arası Mobilya Kongresi (II. International Furniture Congres )
6-) Şimşek Hakan, Yılmaz Ferah, Baysal Ergün, Toker Hilmi, Göktaş Osman, Çolak Mehmet, 2009. Oven Dried Density Values and Decay Resistance of WoodTreated with Boron Compounds. IV. Uluslararası Bor Sempozyumu • IV International Boron Symposium
7-) Peker Hüseyin, Şimşek Hakan, Baysal Ergün, Toker Hilmi, Göktaş Osman, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, 2009. Borlu Bileşiklerle Emprenye Edilen Odunun Liflere Paralel Basınç Direnci Değerleri. 4. Uluslararası bor sempozyumu/Proceedings of the 4th international boron symposium
8-) Simsek H., Yilmaz F.,Baysal E.,Toker H.,Göktas O.,Colak M., "Borlu Bileşiklerle Muamele Edilen Ağaç Malzemenin Tam Kuru Yoğunluk De??erleri ve Çürüklüğe Karsı Direnci"IV. Uluslararası Bor Sempozyumu • IV International Boron Symposium, 15-17 / Ekim / October, 2009 - 2009
9-) H. Şimşek, E. Baysal, H. Toker, O. Göktaş, M. Çolak , F. Yılmaz, H. Peker. "BorluBileşiklerle Emprenye Edilen Odunun Liflere Paralel Basınç Direnci Değerler"i. IV. Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı. IV. Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı,15-17 Ekim 2009 Eskişehir, 615-626. - 2009 - 2009
10-) Göktaş O., Mammadov R., Baysal E., Duru M.E., Özen E., Çolak A. M., Yılmaz F ;''Introduction and evaluatıon of the wood presservative potentials of poisonus plant (Sternbergia candidum) extracts'' - 2005
11-) Isıloglu M., Allı H.,Bas H., Yılmaz F., '';Some New records from Aydın Provience'' II. InternationalNatural ProtectionSymposium, 8-10 September 2005, Dumlupınar University, Kütahya, Turkey - 2005

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Baş Sermenli Hayrünisa, Vargün Elif, Yılmaz Ferah, Sisli Zekiye, 2018. The Effects of Fungi on the Degradation Behavior of TPS/LDPE Blends forMulch Films. ICOCEE 2018
2-) Allı Hakan, Baş Sermenli Hayrünisa, Yılmaz Ferah, 2005. Some New Records of Macrofungi from Aydın province. II. International Natural Protection Symposium

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Işıloğlu Mustafa, Allı Hakan, Baş Sermenli Hayrünisa, Yılmaz Ferah, 2005. Some New Records from Muğla City. II. International Natural Protection Symposium

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Allı Hakan, Işıloğlu Mustafa, Yılmaz Ferah, 2006. Aydın Yöresinin Zehirli Mantarları,. 18.Ulusal Biyoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yilmaz F., İsiloglu M. ''Flammulina velutipes (Curtis) Singer, Türününün Farklı Bitkisel Atıklarda Misel Gelişim Hızı'' 2015, Yeditepe Üniversites,, II. Ulusal Mikoloji Sempozyumu, 9-11 Eylül - 2015
2-) Allı,H., Işıloğlu, M., Yılmaz F.; ''Aydın Yöresinin Zehirli Mantarları'', 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, S. 29, Kuşadası-AYDIN - 2006

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) JMPR Medicinal Plants Research. 2010. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yield response of mushroom Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally availablepeats and their mixture with some secondary casing materials - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Taxonomy of oxalotrophic Methylobacterium strains - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Antimicrobial and Antifungal Properties of Madder Root Rubia tinctorum Colorant Used as an Environmentally Friendly Wood Preservative - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Antimicrobial and Antifungal Properties of Madder Root Rubia tinctorum Colorant Used as an Environmentally Friendly Wood Preservative - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Taxonomy of oxalotrophic Methylobacterium strains - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) A Fatal Inocybe Fr Fr Poisoning in Mediterranean Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
9-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts and locally available casing materials Part III Drymatter protein and carbohydrate contents of Agaricus bisporus - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
11-) Yield response of mushroom Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally availablepeats and their mixture with some secondary casing materials - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
12-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Antimicrobial and Antifungal Properties of Madder Root Rubia tinctorum Colorant Used as an Environmentally Friendly Wood Preservative - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
14-) Antimicrobial and Antifungal Properties of Madder Root Rubia tinctorum Colorant Used as an Environmentally Friendly Wood Preservative - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
15-) A Fatal Inocybe Fr Fr Poisoning in Mediterranean Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
17-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
18-) Yield response of mushroom Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally availablepeats and their mixture with some secondary casing materials - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
19-) Taxonomy of oxalotrophic Methylobacterium strains - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
20-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
21-) Taxonomy of oxalotrophic Methylobacterium strains - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
22-) A Fatal Inocybe Fr Fr Poisoning in Mediterranean Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
23-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
24-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
25-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts using poplar leaves as activator material - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
26-) Taxonomy of oxalotrophic Methylobacterium strains - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 5
27-) A Fatal Inocybe Fr Fr Poisoning in Mediterranean Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
28-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
29-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts and locally available casing materials Part III Drymatter protein and carbohydrate contents of Agaricus bisporus - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
30-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
31-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
32-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts using poplar leaves as activator material - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
33-) Yield response of mushroom Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally availablepeats and their mixture with some secondary casing materials - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 3
34-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts using poplar leaves as activator material - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
35-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
36-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts and locally available casing materials Part III Drymatter protein and carbohydrate contents of Agaricus bisporus - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
37-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part II Waste tea leaves based compostformulas and locally available casing materials - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
38-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts using poplar leaves as activator material - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Yield response of mushroom Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally availablepeats and their mixture with some secondary casing materials - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts and locally available casing materials Part III Drymatter protein and carbohydrate contents of Agaricus bisporus - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
5-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) Taxonomy of oxalotrophic Methylobacterium strains - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
8-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
9-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
10-) Yield response of mushroom Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally availablepeats and their mixture with some secondary casing materials - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts and locally available casing materials Part III Drymatter protein and carbohydrate contents of Agaricus bisporus - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) A Fatal Inocybe Fr Fr Poisoning in Mediterranean Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts using poplar leaves as activator material - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts and locally available casing materials Part III Drymatter protein and carbohydrate contents of Agaricus bisporus - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
4-) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts and locally available casing materials Part III Drymatter protein and carbohydrate contents of Agaricus bisporus - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part II Waste tea leaves based compostformulas and locally available casing materials - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) Yield response of mushroom Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally availablepeats and their mixture with some secondary casing materials - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) An investigation on pin head formation time of Agaricus bisporus onwheat straw and waste tea leaves based composts using some locallyavailable peat materials and secondary casing materials - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Taxonomy of oxalotrophic Methylobacterium strains - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
9-) Yield response of mushroom Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally availablepeats and their mixture with some secondary casing materials - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Fatal Inocybe Fr Fr Poisoning in Mediterranean Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Antimicrobial and Antifungal Properties of Madder Root Rubia tinctorum Colorant Used as an Environmentally Friendly Wood Preservative - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) An investigation on pin head formation time of Agaricus bisporus onwheat straw and waste tea leaves based composts using some locallyavailable peat materials and secondary casing materials - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Antimicrobial and Antifungal Properties of Madder Root Rubia tinctorum Colorant Used as an Environmentally Friendly Wood Preservative - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Borlu Bileşiklerin Odunun Yanma Çürüklük Mekanik Üst Yüzey Özellikleri Üzerine Olan Etkileri Ve Borun Odun İçinde Kompleks Bileşikler Oluşturularak Uzun Süreli Fiksasyonunun Sağlanması . 2009-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. '' Borlu bileşiklerin odunun biyolojik direnç, tutuşma, hızlandırılmış-yaşlandırma performans özellikleri üzerine etkileri ve odundan yıkanma özelliklerinin belirlenmesi. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, Proje No: 2007-Ç0123 ''. 2007-2009
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Sandras Dağı (Muğla) Makrofungusları Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. 1998-2002

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “Akdeniz Bölgesinin Makrofungus Florasının Belirlenmesi, Fungaryum ve Misel Koleksiyonlarının Oluşturulması” . 2005-2009

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Borlu Bileşiklerin Monilinia fructigena Honey Ex.Whetzel Fungusuna Karşı Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması. 2019--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ülkemizdeki Bazı Bor Madenleri ve Çevresinden Alınan Toprak Örnekleri ile Makrofunguslardaki Bor ve Ağır Metal Miktarının Belirlenmesi. 2014-2014
3-) Ultrasonik yöntem kullanılarak elde edilen bitki boyalarının Fungus Etkilerine Karşı Koruyuculuğu ve Antimikrobiyal aktivite belirlenmesi - 2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Datça Yarımadası Makrofunguslarının Fenotipik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi . 2011-2014
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ''Ülkemiz için kullanımları yeni bazı borlu bileşiklerin ahşap malzemenin biyolojik direnç ve mekanik özelliklerine etkilerinin belirlenmesi.'' Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2008, 63 s,. 2008-2008
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ''Oksalat bakterilerinin muhtemel yeni tür ve tiplerinin araştırılması''. 2007-2007
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ''Flammulina velutipes’ in Çeşitli Substratlarda Kültüvasyonu''. 2004-2004

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü . 2008
2-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülü. 2008

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) “Third International Congress On Fungal Conservation“. Kasım. Türkiye. 2013