Personel

Doç.Dr. YILDIRAY KIZGIN
Doç.Dr.
Yıldıray Kızgın
@ E-posta
ykizgin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3193

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MUĞLA İŞLETMECİLİK YO. İŞLETME 1989

Yüksek Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ 1992

Doktora

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME 1999

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Benli Tahir, Kızgın Yıldıray, 2020. Schwarzt’ın Sosyal Değerler Modelindeki Bireysel Değerlere Göre Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Tüketim Davranışlarının İsimsel Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi. Manas Journal of Social Studies
2-) Metin İsmail, Kızgın Yıldıray, 2015. Multinational Fast Food Chains’ “Global Think, Local Act Strategy. International Journal of Marketing Studies
3-) Kızgın Yıldıray, Benli Tahir, 2013. The Examining of GSM Operators Customer Complaint Management CCM Applications in Turkey with Discriminant Analysis. International Journal of Business and Management
4-) Kızgın Yıldıray, Karaosmanoğlu Kübra, Örmeci Güney Gülay, Benli Tahir, 2013. A Field Study on the Determination of the Credit Card Users Awareness Of the Products Services Offered with Credit Cards Turkey Case. International Journal of Business and Management
5-) Özkan Bekir, Benli Tahir, Kızgın Yıldıray, 2013. Is there any impact of horoscopes on luxury consumption trends. Business Management Dynamics

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kızgın, Yıldıray, Karaosmanoğlu, Kübra, Hız, Gülay ve Benli, Tahir; (2013), "A Field Study on the Determination of the Credit Card Users’ Awareness Of the Products/Services Offered with Credit Cards: Turkey Case", International Journal of Business and Management , Vol. 8, N. 23, pp. 13-29, DOI: 10.5539/ijbm.v8n23p13, Canada. - 2013
2-) Özkan, Bekir, Benli, Tahir ve Kızgın, Yıldıray; (2013), “ Is there any impact of horoscopes on luxury consumption trends? ”, Business Management Dynamics, Vol. 3, N. 2, pp. 69-83. - 2013
3-) Kızgın, Yıldıray, Karaosmanoğlu, Kübra, Hız, Gülay ve Benli, Tahir; (2013), "A Field Study on the Determination of the Credit Card Users’ Awareness Of the Products/Services Offered with Credit Cards: Turkey Case", International Journal of Business and Management , Vol. 8, N. 23, pp. 13-29, DOI: 10.5539/ijbm.v8n23p13, Canada. - 2013

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dalgın, Taner, Kızgın, Yıldıray; (2012), “Atfetme Teorisi: Öğrencilerin Başarı ve Başarısızlıklarını Değerlendirmedeki Atfetme Farklılıkları”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, pp. 61-77. - 2012
2-) Hız, Gülay, Kızgın, Yıldıray; (2011), “Gelire Göre Lüks Ve Markalı Ürünlere Özgü Tüketici Davranış Değişkenlerinin Ayırma Analizi İle Belirlenmesi”, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, pp. 42-62. - 2011
3-) Kızgın, Yıldıray; (2009), “Tüketicilerin Kredi Kartı Marka Tercih Nedenlerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi: Muğla Örneği”, C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, pp. 93-110. - 2009
4-) Kızgın, Yıldıray; (2008), “Genç GSM Abonelerinin Operatör seçimlerini Etkileyen Değişkenlerin Konumlandırılması üzerine bir Alan Araştırması: Muğla Üniversitesi Öğrencileri Örneği”, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F. Akademik Fener Dergisi, Sayı:10, pp. 134-152. - 2008
5-) Kızgın, Yıldıray; (2005), “Sınavsız Geçiş Sistemi İle Gelen Öğrencilerin Başarılarının İstatistiki Analizi: Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği”, İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:7 Sayı:2, pp. 119-129. - 2005
6-) Benli, Tahir, Kızgın, Yıldıray; (2002), “Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojisi kullanımının Önemi Üzerine Bir Alan Çalışması: Muğla İli Örneği”, Mevzuat Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 52, Nisan 2002. - 2002

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kızgın Yıldıray, Tuncer Bekir, 2020. Türk Gıda Kodeksine Göre Gıda Etiketi Okuryazarlığının Belirlenmesi: Genç Tüketicilerin Üzerinde Bir Araştırma. Business and Management Studies: An International Journal
2-) Özer Akif Can, Poyraz Erkan, Kızgın Yıldıray, 2019. Nakitsiz Toplum Yaratmada Elektronik Ödeme Araçlarının Benimsenmesi. BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL
3-) Aral Zümrüt, Kızgın Yıldıray, 2018. Kamu Kurumlarında Toplam Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanmasında Karşılaşılan Problemler: Tapu Ve Kadastro 18. Bölge Örneği. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi
4-) Tuncer Bekir, Kızgın Yıldıray, 2018. Tavsiye Etme Davranışının Algılanan Hizmet Kalitesi Değişkenleri İle İlişkisi: Atatürk Havalimanı Örneği. Business and Management Studies: An International Journal
5-) Kızgın Yıldıray, Benli Tahir, 2018. Reklam Sloganlarının Marka Farkındalığına Olan Etkisinin Belirlenmesi. Business and Management Studies: An International Journal
6-) Kızgın Yıldıray, 2017. Türkiye’de Helal Gıda Tüketimleri Konusunda Tüketici Eğilimlerinin Anlaşılması: Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Bir Uygulama. Turkısh Journal of Marketıng
7-) Terzi Onur, Kızgın Yıldıray, 2017. Mobil Pazarlama Uygulamalarının Y Kusagı Açısından Degerlendirilmesi:Mugla Ili Örnegi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
8-) Terzi Onur, Kızgın Yıldıray, 2017. Mobil Pazarlama Uygulamalarının Y Kuşağı Açısından Değerlendirilmesi:Muğla İli Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
9-) Kızgın Yıldıray, Özkan Bekir, 2014. Tüketicilerin Helal Gıda Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi
10-) Dalgın Taner, Kızgın Yıldıray, 2012. Atfetme Teorisi Öğrencilerin Başarı ve Başarısızlıklarını Değerlendirmedeki Atfetme Farklılıkları. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
11-) Örmeci Güney Gülay, Kızgın Yıldıray, 2011. Gelire Göre Lüks Ve Markalı Ürünlere Özgü Tüketici Davranış Değişkenlerinin Ayırma Analizi İle Belirlenmesi. Ufuk üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
12-) Kızgın Yıldıray, 2010. Meslek Yüksekokullarında Eğitim Hizmetleri Pazarlamasında İnternete Dayalı Uzaktan Eğitimin Durumu İle İlgili Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
13-) Kızgın Yıldıray, 2009. Tüketicilerin Kredi Kartı Marka Tercih Nedenlerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi Muğla Örneği. C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi
14-) Karaosmanoğlu Kübra, Kızgın Yıldıray, 2009. Tüketicilerin Satın Aldıkları Mobilya Ürünleri Tercihlerine Etki Eden Değişkenlerin Belirlenmesi. Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi
15-) Kızgın Yıldıray, 2008. Genç GSM Abonelerinin Operatör seçimlerini Etkileyen Değişkenlerin Konumlandırılması üzerine bir Alan Araştırması Muğla Üniversitesi Öğrencileri Örneği. Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F. Akademik Fener Dergisi
16-) Kızgın Yıldıray, 2005. Sınavsız Geçiş Sistemi İle Gelen Öğrencilerin Başarılarının İstatistiki Analizi Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği. İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kızgın Yıldıray, 2012. Yerli ve Yabancı Fastfood Ürünlerinin Tercih Nedenlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Çalışması Muğla Örneği. Mesleki Bilimler Dergisi
2-) Benli Tahir, Kızgın Yıldıray, 2002. Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojisi kullanımının Önemi Üzerine Bir Alan Çalışması Muğla İli Örneği. Mevzuat Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kızgın Yıldıray, Tuncer Bekir, 2019. Genç Tüketicilerin Gıda Etiketi Okuryazarlık DüzeylerininBelirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. II. Business Organization Research Conference
2-) Tuncer Bekir, Kızgın Yıldıray, 2018. Algılanan Hizmet Kalitesi Faktörlerinin Tavsiye Etme Davranışı ile İlişkisi: Atatürk Havalimanı Örneği. Business and Organization Research Conference
3-) Kızgın Yıldıray, Uysal Ümit, 2018. Sosyal Medya Reklamcılığında Yükselen Trend: Fenomen Kişilerin Yaptıkları Reklamların Genç Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 2018
4-) Kızgın Yıldıray, Uysal Ümit, 2018. Tüketicilerin Çiçek Satın Alma Davranışlarınin İncelenmesi Üzerine Bir Alan Çalışması: Muğla İli Örneği. III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 201
5-) Kızgın Yıldıray, Karaosmanoğlu Kübra, Örmeci Güney Gülay, Taş Özlem, 2017. TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM BAĞLAMINDA YEŞİLTÜKETİM EĞİLİMLERİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖREFARKLILIKLARI. 1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLETOURISM CONGRESS
6-) Kızgın Yıldıray, Terzi Onur, 2017. Bankacılık Sektöründe Çalışan Y Kuşağı Üyelerinin Girişimcilik Eğiliminin Ölçülmesi. 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
7-) Özkan Bekir, Kızgın Yıldıray, 2014. Tüketicilerin Helal Gıda Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. 19. Ulusal Pazarlama Kongresi
8-) Kızgın Yıldıray, Benli Tahir, 2009. Meslek Yüksekokullarındaki Öğrenci Ailelerinin Mesleki ve Teknik Eğitimdeki Öneminin Vurgulanması Üzerine Bir Alan Çalışması Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği. I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
9-) Kızgın Yıldıray, Karaosmanoğlu Kübra, 2005. The Importance of Computer Based Education in Vocational and Technical Training A Field Study on Accounting Programs in Vocational and Technical Training in Turkey. The 3th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications(EISTA)
10-) Karaosmanoğlu Kübra, Benli Tahir, Kızgın Yıldıray, 2005. Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğrenci Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan çalışması Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği. III. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
11-) Kızgın, Yıldıray, Karaosmanoğlu Kübra; (2005), “The Importance of Computer Based Education in Vocational and Technical Training: A Field Study on Accounting Programs in Vocational and Technical Training in Turkey”, The 3th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications(EISTA), 14-17 July 2005, Orlando, FL, USA, pp. 80-84. - 2005
12-) Kızgın Yıldıray, Tarımer İlhan, 2003. The Cooperation and Projects Between Education Programs at Muğla University Muğla Vocational Training Schools and The Industry And Work Life Muğla Case Muğla Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının Eğitim Öğretim Programları İle Endüstri Ve İş Hayatı Arasındaki İşbirlikleri ve Projeler Muğla Örneği. Mesleki-Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Konferansı (IVETA)
13-) Kızgın Yıldıray, Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, 2002. Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Esnafların Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerine İlişkin Alan Çalışması Marmaris Örneği. II. Turizm Şurası
14-) Kızgın Yıldıray, 2002. Turizm İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Artırılmasında Toplam Hizmet Kalitesinin Önemi. II. Turizm Şurası

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aral Zümrüt, Kızgın Yıldıray, 2017. KAMU KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: TAPU VE KADASTRO 18. BÖLGE ÖRNEĞİ. KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET VE KALİTE: ULUSLARARASI KONFERANS

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Benli, Tahir, Karaosmanoğlu, Kübra ve Kızgın, Yıldıray; (2005) “Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğrenci Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan çalışması: Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği”, III. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 29-30 Eylül 2005,Burdur, pp. 500-504. - 2005
2-) Kızgın, Y., Benli, T., Karaosmanoğlu, K., 2002. Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Esnafların Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerine İlişkin Alan Çalışması: Marmaris Örneği. II. Turizm Şurası

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Oflaz Vedat, Poyraz Erkan, Kızgın Yıldıray, 2017. Contemporary approaches in education and communication/A research study on determining the entrepreneurial levels of university students and suggesting the factors affecting entrepreneurship: Pamukkale university example. Yayın Evi: PL akademic Research Editör Adı: Arslan Hasan, Gallard Alejandro José, Ramos, S. Lizette

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Fırat Aytekin, Kızgın Yıldıray, 2017. Pazarlama Yönetimi/Kriz ve Durgunluk Dönemlerinde Pazarlama Yönetimi. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Mehmet Marangoz

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) SOBİAD. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Yükseköğretim Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştrımaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
5-) İşletme ve ekonomi araştırmaları dergisi.. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Field Study on the Determination of the Credit Card Users Awareness Of the Products Services Offered with Credit Cards Turkey Case - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Multinational Fast Food Chains’ “Global Think, Local Act Strategy - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Is there any impact of horoscopes on luxury consumption trends - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Gelire Göre Lüks Ve Markalı Ürünlere Özgü Tüketici Davranış Değişkenlerinin Ayırma Analizi İle Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Tüketicilerin Kredi Kartı Marka Tercih Nedenlerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Tüketicilerin Satın Aldıkları Mobilya Ürünleri Tercihlerine Etki Eden Değişkenlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Genç GSM Abonelerinin Operatör seçimlerini Etkileyen Değişkenlerin Konumlandırılması üzerine bir Alan Araştırması Muğla Üniversitesi Öğrencileri Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Sınavsız Geçiş Sistemi İle Gelen Öğrencilerin Başarılarının İstatistiki Analizi Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) A Field Study on the Determination of the Credit Card Users Awareness Of the Products Services Offered with Credit Cards Turkey Case - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) The Examining of GSM Operators Customer Complaint Management CCM Applications in Turkey with Discriminant Analysis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
9-) A Field Study on the Determination of the Credit Card Users Awareness Of the Products Services Offered with Credit Cards Turkey Case - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
10-) Multinational Fast Food Chains’ “Global Think, Local Act Strategy - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Tüketicilerin Helal Gıda Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) The Examining of GSM Operators Customer Complaint Management CCM Applications in Turkey with Discriminant Analysis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Atfetme Teorisi Öğrencilerin Başarı ve Başarısızlıklarını Değerlendirmedeki Atfetme Farklılıkları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Genç GSM Abonelerinin Operatör seçimlerini Etkileyen Değişkenlerin Konumlandırılması üzerine bir Alan Araştırması Muğla Üniversitesi Öğrencileri Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Sınavsız Geçiş Sistemi İle Gelen Öğrencilerin Başarılarının İstatistiki Analizi Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Tüketicilerin Kredi Kartı Marka Tercih Nedenlerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
7-) The Examining of GSM Operators Customer Complaint Management CCM Applications in Turkey with Discriminant Analysis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
8-) Tüketicilerin Helal Gıda Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
9-) The Examining of GSM Operators Customer Complaint Management CCM Applications in Turkey with Discriminant Analysis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
10-) Tüketicilerin Helal Gıda Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Atfetme Teorisi Öğrencilerin Başarı ve Başarısızlıklarını Değerlendirmedeki Atfetme Farklılıkları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Tüketicilerin Helal Gıda Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: MOBİL PAZARLAMANIN Y KUŞAĞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ . Konu: MOBİL PAZARLAMANIN Y KUŞAĞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ . ONUR -TERZİ. 2017
2-) Tez Adı: TÜRKİYE’DE HELAL GIDA KONUSUNDAKİ TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Konu: TÜRKİYE’DE HELAL GIDA KONUSUNDAKİ TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . BURCU-KIZILKAYA. 2017

Verdiği Dersler

İŞL 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

UYP 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL2012 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İŞL3004 2019-2020 Bahar

Üretim İşlemler Yönetimi

İŞL3524 2019-2020 Bahar

Satış Yönetimi

UYP 5514 2019-2020 Bahar

Pazarlamada Etik Konular

UYP 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL4509 2019-2020 Güz

Lojistik Yönetimi

İŞL4511 2019-2020 Güz

Kalite Yönetimi

İŞL 5548 2018-2019 Bahar

Çağdaş Satış Teknikleri

İŞL2012 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İŞL3004 2018-2019 Bahar

Üretim İşlemler Yönetimi

İŞL3524 2018-2019 Bahar

Satış Yönetimi

UYP 5520 2018-2019 Bahar

Çok Değişkenli Analizler

İŞL 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL 7533 2018-2019 Güz

Pazarlama Araştırması

İŞL4509 2018-2019 Güz

Lojistik Yönetimi

İŞL4511 2018-2019 Güz

Kalite Yönetimi

İŞL8533 2018-2019 Güz

Pazarlama Araştırması

UYP 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği