Personel

Doç.Dr. BÜLENT YORULMAZ
Doç.Dr.
Bülent Yorulmaz
@ E-posta
yorulmaz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1534

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Hidrobiyoloji Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Hidrobiyoloji Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 1992-1997

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 1997-2000

Doktora

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ HİDROBİYOLOJİ 2001-2006

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öğlü Burak, Yorulmaz Bülent, 2017. Accumulation of Metals and Metalloids in Aegean Chub, Inhabiting in Two Middle Sized Streams in Southwest Anatolia. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
2-) Öğlü, B., Yorulmaz, B., Genç, T.O., Yılmaz, F., 2015. The Assesment of Heavy Metal Content by Using Bioaccumulation Indıces in European Chub Squalius cephalus (Linnaeus, 1758). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
3-) Yorulmaz, B., Sukatar, A., Barlas, M., 2015. Comparative Analysis of Biotic Indices for Evaluation of Water Quality of Eşen River in South- West Anatolia in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin
4-) Genç, T.O., Yılmaz, F., İnanan, B.E., Yorulmaz, B., Ütük, G., 2015. Application of Multi-Metal Bioaccumulation Index and Bioavailability of Heavy Metal in Unio sp. (Unionidae) Collected from Tersakan River, Muğla South-West in Turkey . Fresenius Environmental Bulletin, Volume
5-) Yorulmaz, B., Yılmaz, F., Genç, T.O., 2015. Heavy Metal Concentrations in European Eel (Anguilla anguilla L., 1758) from Köycegiz Dalyan Lagoon System. Fresenius Environmental Bulletin
6-) Yılmaz, F., Yorulmaz, B., Gıannetto, D., 2015. Threatened Fishes of The World: Ladigesocypris irideus (Ladiges, 960) (Cyprinidae). Croatian Journal of Fisheries
7-) Kalyoncu, H., Çiçek, N.L., Akköz, C., Bülent, Y., 2009. KALYONCU, H., ÇİÇEK, N.L., AKKÖZ, C., YORULMAZ,B. 2009. Comperative Performance of Diatome Indices in Aquatic Pollution Assesment, Vol 4 (10), pp 1032-1040. African Journal Agricultural Research
8-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Yorulmaz, B., 2008. Aksu Çayı'nda Epilitik Alg Çeşitliliği ve Akarsuyun Fizikokimyasal Yapısı Arasındaki İlişki. Ekoloji Dergisi
9-) Özdemir, N., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., 2007. Dalaman Çayı Üzerindeki Bereket Hidro-Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balık Faunasının Arastırılması. Ekoloji Dergisi

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Yıldırım, M.Z., Yorulmaz, B., 2008. Gastropods of Two Important Streams of Gökova Bay and Their Relationship. International Journal of Science & Technology
2-) Yılmaz, F., Barlas, M., Yorulmaz, B., Özdemir, N., 2006. A Taxonomical Study on the Inland Water Fishes of Muğla, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Vol (23), 1-2, 27-30.. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Yıldırım, M.Z., Yorulmaz, B., Zeybek, M., 2008. Aksu Çayı’nın Su Kalitesi ve Fizikokimyasal Parametrelerinin Makroomurgasız Çesitliligi Üzerine Etkisi,, Vol 20 (1), 20-33 . Science and Enginering Journal of Fırat University
2-) Sukatar, A., Yorulmaz, B., Ayaz, D., Barlas, M., 2006. SUKATAR, A.,YORULMAZ, B.,AYAZ, D.,BARLAS, M. (2006) Emiralem Deresi’nin (zmir-Menemen) Bazı Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik (Bentik Makroomurgasızlar) Özelliklerinin İncelenmesi,,Vol (10),3, pp 228-233 . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Barlas, M., Yorulmaz, B., 2000. Su Samurları (Lutra lutra)’nın Muğla ve Çevresindeki Yayılışı. Tabiat ve İnsan

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Genç, T.O., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., 2012. Heavy Metals Bioaccumulation in Economically Important Fish. 12th International Multidisciplinary Scientific Geoconference
2-) Yorulmaz, B., Sukatar, A., 2012. Water Quality and Manegement Strategies of Eşen River (MUĞLA-TURKEY). 12th International Multidisciplinary Scientific Geoconferance
3-) Kalyoncu, H., Sukatar, A., Yorulmaz, B., Şerbetçi, B., 2009. Use of Diatoms for Water Quality Evaluation in Aksu River. International Conference Lakes and Nutrient Load
4-) Yorulmaz, B., Barlas, M., Yılmaz, F., Özdemir, N., 2008. Fishing Activities and Pollution Risk in Köyceğiz Lagoon System. European Inland Fisheries Advisory Commision
5-) Barlas, M., Yılmaz, F., Kalyoncu, H., Yorulmaz, B., 2008. Ecological Status of Inland Waters of Muğla. European Inland Fisheries Advisory Commision
6-) Özdemir, N., Yıldırım, Ö., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., 2007. Present Situation of Environmental Problems in The Protected Basin of Koycegiz Lagoon and Protection Strategies. 1th International Symposium for Protection of Natural Lakes in Republic of Macedonia
7-) Yılmaz, F., Barlas, M., Özdemir, N., Yorulmaz, B., 2003. The Freshwater Fishes of Muğla (South-West,TURKEY). International Symposium of Fishers and Zoology

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Barlas Murat, Kalyoncu Hasan, Yorulmaz Bülent, 2018. Comparison of Different Versions of Saprobic Indices to Determine Water Quality of EşenRiver in SW Anatolia, Turkey. The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity
2-) Yorulmaz Bülent, Barlas Murat, 2018. Benthic Macroinvertebrate Fauna of Yuvarlakçay Stream. The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity
3-) Yorulmaz Bülent, Kalyoncu Hasan, Barlas Murat, 2018. Comparative Performance of BMWP Indices in Esen River in SW Anatolia, Turkey. The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity
4-) Yılmaz Fevzi, Yorulmaz Bülent, Barlas Murat, 2017. Evaluation of Changes in Fish Fauna and Ecological Quality of Namnam Stream (Köyceğiz-Muğla) in Last two Decades. I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
5-) Yorulmaz Bülent, Yılmaz Fevzi, Yılmaz Mürüvvet, Barlas Murat, 2017. Biological, Physical and Chemical Evaluation of Water Quality of Namnam Stream (Köyceğiz-Muğla). I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
6-) Barlas Murat, Yorulmaz Bülent, 2017. A Review on the Water Quality of important Streams of Muğla. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity
7-) Yorulmaz Bülent, Akgül Mustafa, Barlas Murat, 2017. Evaluation Benthic Macroinvertebrate Fauna in Relation to Physical and Chemical Parameters in a small sized stream in SW Anatolia-Turkey. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity
8-) Yorulmaz, B., Sukatar, A., Barlas, M., 2016. The Benthic Macroinvertebrate Fauna of Esen River. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016)
9-) Öğlü, B., Yorulmaz, B., Barlas, M., 2016. Heavy Metal Concentrations in Squalius fellowesii (Günther, 1868) inhabiting Tersakan Stream. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016)
10-) Öğlü, B., Yorulmaz, B., 2016. HEAVY METAL ACCUMULATION IN AEGEAN CHUB, INHABITING IN TWO MIDDLE SIZED STREAM IN SOUTHWEST ANATOLIA . FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences
11-) Yorulmaz, B., Yılmaz, F., Genç, T.O., Öğretmen, F., 2011. Gökova Körfezi (Muğla) Kıkırdaklı Balık Faunası. Fishers and Aquatic Sciences
12-) Yılmaz, F., Öğretmen, F., Yorulmaz, B., Genç, T.O., 2011. Gökova Körfezi Zehirli Balıkları. Fishers and Aquatic Sciences
13-) Yorulmaz, B., Yılmaz, F., Genç, T.O., Ahmet, D., 2011. Physical- Chemical Features of Köyceğiz Lake Lagoon System. Lake Ecosystems: Biological Processes Antropogenic Transformation Water Quality
14-) Yılmaz, F., Yorulmaz, B., Genç, T.O., 2011. Manegement of Metal Pollution in The Köyceğiz Lagoon System. Lake Ecosystems: Biological Processes Antropogenic Transformation Water Quality
15-) Demirak, A., Yorulmaz, B., Yılmaz, F., 2011. The Water Quality Manegement Startegies of Lake Köyceğiz (TURKEY). Lake Ecosystems: Biological Processes Antropogenic Transformation Water Quality
16-) Yılmaz, F., Yorulmaz, B., Genç, T.O., 2010. Heavy Metal Acummulation in Köyceğiz Lagoon System- TURKEY. VI. International Symposium of Ecologistsof The Republic of Montenegro
17-) Genç, T.O., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., 2010. Effects of Anthropological Activities on Köyceğiz Lagoon System- Turkiye. VI. International Symposium of Ecologistsof The Republic of Montenegro
18-) Yorulmaz, B., Yılmaz, F., Genç, T.O., 2010. Agricultural Effects on Köycegiz Lagoon System- TURKEY. VI. International Symposium of Ecologistsof The Republic of Montenegro
19-) Yılmaz, F., Yorulmaz, B., Genç, T.O., 2009. Threespine Sticleback (GasterosteusaculeatusL.), from Upper Zones of Dalaman River-TURKEY. 13th European Congress of Ichtyology
20-) Genç, T.O., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., 2009. Age, Growth and Reproduction Features of an Endemic Fish: Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927) Inhabiting SW Anatolia. 13th European Congress of Ichthyology
21-) Kalyoncu, H., Akyıldırım, H.G., Yorulmaz, B., 2009. The Comparison of The Diversity and Biotic Indices with Physco- Chemical Analyses Applied to Macroinvertebrate Community to Determine The Water Quality. International Conference Lakes and Nutrient Loads

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Barlas Murat, Yorulmaz Bülent, 2018. Fisheries and Ecology of Köyceğiz Lake. The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Barlas, M., Yorulmaz, B., Birol, N., 2008. Kocagöl'de Yaşayan Su Samuru (Lutra lutra) Faunası Üzerine Tespitler. Su Samurunun Türkiye'deki Durumu III. Sempozyum
2-) Yorulmaz, B., Barlas, M., Özdemir, N., Yılmaz, F., 2003. Dalaman Çayı (Muğla)'nın Su Kalitesinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
3-) Özdemir, N., Yılmaz, F., Barlas, M., Yorulmaz, B., 2003. Namnam Çayı (Muğla) Balık Fanuası ve Ekolojik Özellikleri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
4-) Barlas, M., İmamoğlu, Ö., Yorulmaz, B., Mumcu, F., 2001. Muğla İlindeki Bazı Önemli Akarsularda Yaşayan Ephemeroptera (Insecta) Faunası. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
5-) Barlas, M., Yılmaz, F., Dirican, S., Yorulmaz, B., 2000. Yuvarlak Çay (Köyceğiz-MUĞLA)'ın Balık Faunasının Araştırılması. IV. Su Ürünleri Sempozyumu
6-) Yılmaz, F., Barlas, M., Öğretmen, F., Yorulmaz, B., Dirican, S., 2000. Endemik Bir Tür Olan Ladigesocpyris ghigii (Gienferrari, 1927 ) Hakkında Bir Araştırma. IV. Su Ürünleri Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Öğlü, B., Yorulmaz, B., 2015. Ege Kefali, Squalius fellowesi (Günther, 1868)'nde Ağır Metal Birikimi. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
2-) Ütük, G., Yorulmaz, B., 2015. Küçük Menderes Nehri'nde Su ve Sedimentte Ağır Metal Birikiminin Arastırılması. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
3-) Yorulmaz, B., Yılmaz, M., Ütük, G., Yılmaz, F., 2012. Kocagöl (Muğla- Dalaman)'ün Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Balık Faunası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
4-) Yılmaz, F., Ütük, G., Yorulmaz, B., Genç, T.O., 2012. Tersakan Çayı (Muğla- Dalaman)'nda Yaşayan Tatlı Su Midyelerinde Ağır Metal Birikimi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
5-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Yorulmaz, B., 2012. Türkiye'deki Su Politikaları ve Bu Politikalarda Limnologların Yerİ. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
6-) Genç, T.O., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., 2011. Namnam Çayı (Muğla)'nda Yaşayan Tatlı Su Kefali (Leuciscus cephalus L.) Dokularında Ağır Metal Birikimi. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
7-) Kalyoncu, H., Zeybek, M., Barlas, M., Yorulmaz, B., Şerbetçi, B., 2010. Su Kalitesi Çalışmalarında Saprobi İndeksi Uygulamaları ve Versiyonlarının Karşılaştırmalı Performansları. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
8-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Şerbetçi, B., Gün, B., Dayıoğlu, H., Yorulmaz, B., Zeybek, M., 2010. Aksu Çayı'nın Su Kalitesinin Omnidia Programına Göre Belirlenmesi ,Karşılaştırılması ve İndekslerin Fizikokimyasal Parametrelerle İlişkisi. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
9-) Barlas, M., Kalyoncu, H., Birol, N., Yorulmaz, B., 2008. İki Farklı Akarsuda EPT (Ephemeroptera, Tricopthera, Plecoptera ) Chironomus sp. Oranlarının Su Kalitesi İle İlişkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
10-) Yorulmaz, B., Sukatar, A., Barlas, M., 2008. Eşen Çayı (Kocaçay) Bentik Makroomurgasız Faunası ve Su Kalitesi ile İlişkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
11-) Birol, N., Barlas, M., Yorulmaz, B., 2008. Dipsiz Çine Çayı (Muğla- Aydın)'nın Bentik Makroomurgasız Faunasının Belirlenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
12-) Özdemir, N., Yorulmaz, B., 2007. Su Kaynaklarında Ağır Metal Kirliliği ve Oluşturduğu Çevresel Etkileri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
13-) Tonguç, A., Barlas, M., Kalyoncu, H., Yorulmaz, B., 2007. Eşen Çayı (= Koca Çay- Muğla )'nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
14-) Demirak, A., Ezel, T., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., 2006. Bir Balık Çiftliğinin Deşarj Noktasındaki Sediment Örneklerinin Nütrient Desorpsiyonu. XX. Ulusal Kimya Kongresi
15-) Gökgöz, A., Barlas, M., Özdemir, N., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., Urhan, R., Kaska, Y., 2006. Dalaman (Muğla) Bölgesi Sulak Alanı'nın Hidrojeolojisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
16-) Şen, A., Semiz, A., Yılmaz, F., Barlas, M., Özdemir, N., Yorulmaz, B., 2006. Muğla- Dalaman Sulak Alanındaki Balıklar ve Bu Alandaki Organik Kirliliğin Balık Biyomarkör Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesiyle Tespiti. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
17-) Barlas, M., Kalyoncu, H., Yorulmaz, B., 2006. Avrupa Yüzey Sularının Ekolojik ve Kimyasal Statüleri Arasındaki İlişkiler (Rebecca Projesi). 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
18-) Özdemir, N., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., 2005. Dalaman Çayı Üzerinde Kurulu Bereket Hes Baraj Gölleri Üzerine Limnolojik Bir Araştırma. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
19-) Yorulmaz, B., Barlas, M., İmamoğlu, Ö., Özdemir, N., 2002. Dalaman Çayı'nın Su Kalitesinin Değerlendirilmesi. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi
20-) Barlas, M., İmamoğlu, Ö., Yorulmaz, B., 2002. Tersakan Çayı'nın (Muğla-Dalaman) Su Kalitesinin İncelenmesi. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi
21-) Barlas, M., İmamoğlu, Ö., Yorulmaz, B., Kiriş, E., 2001. Sarıçay (Muğla-Milas)'ın Su Kalitesi'nin ve Makrozoobentik Faunasının İncelenmesi. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Maman, S.Z., Yorulmaz, B., 2015. Köycegiz Dalyan Lagün Sitemi'nde Su Kalitesinin Cografi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Izlenmesi. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yorulmaz Bülent, Ergönül Mehmet Borga, Atasağun Sibel, Erdem Cahit, Günal Aysel Çağlan, Fikirdeşici Ergen Şeyda, Mangıt Fatih, Güner Utku, Kalyoncu Hasan, Yerli Sedat Vahdet, Duran Mustafa, Barlas Murat, Gülle İskender, Büyükateş İnanmaz Yeşim, Solak Cüneyd Nadir, Altındağ Ahmet, Bat Levent, Demir Ayşe Nilsun, Saygı Yasemin, Özuluğ Müfit, Özuluğ Oya, Akanıl Bingöl Nüket, Arslan Naime, Mercan Deniz, Solak Kemal, Akyıldız Gürçay Kıvanç, Ekmekçi Fıtnat Güler, Filiz Halit, Tarkan Ali Serhan, 2017. LİMNOLOJİ Göl ve Nehir Ekosistemleri/İçsularda Tuzluluk. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmalık Tic. Ltd. Şti. Editör Adı: Doç.Dr. Mehmet Borga ERGÖNÜL

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) SUKATAR, A.,AYAZ, D,ŞENKARDEŞLER, A.,YORULMAZ, B, Hidrobiyoloji Laboratuvar Kılavuzu, s. 216, İZMİR - 2004

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Environmental Science and Pollution Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Environmental Science and Pollution Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Ecological Indicators. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Desalination and Water Treatment. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Acta Biologica Turcica. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Trakya University Journal of Natural Sciences.

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Baraj gölleri gelişmekte olan ülkelerde enerji ihtiyacı sulama suyu ve taşkından korumak amaçları ile kurulmaktadır Çevreye verdiği zararın daha az görünür olmaları nedeni HES ler termik ve nükleer santrallere göre daha tercih edilir olmuşlardır Türkiye de bu amaçlarla 700 e yakın baraj ve 500 ün üzerinde hidro elektrik santral kurulmuştur Ancak enerji elde etmek üzere kurulan HES ler ve dolayısı ile yeni oluşan baraj gölleri ya da sulama faaliyetleri sonucunda ekosistem ve iklim gibi çevre faktörleri ve buna bağlı olarak yaşayan bitki ve hayvanlarda bir kısım değişiklikler beklenmektedir Bu değişiklikler sonucu ya bazı bitki ve hayvan türleri ortadan kalkabilmekte ya da tür populasyonlarında bir takım değişiklikler olabilmektedir Bu değişimlere karşılı oluşan veya oluşacak yeni baraj göl alanlarındaki tatlı su fauna ve florasın da büyük bir potansiyele sahip olabilmektedir. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Dalaman Çayı Üzerindeki Akköprü ve Bereket HES Barajlarının Bentik Makroomurgasız Faunası ve Su Kalitesine Etkisi. 2013-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu çalışma Köyceğiz Gölü Lagün Sistemindeki su sediment veorganizmalardaki ağır metal kirliliğini araştırmak ve bir yönetim modeli oluşturmakiçin Mart 2009 ve Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir Bu amaçla biryıllık dönemde dört mevsim araziye çıkılmış ve su sediment balık Mugilcephalus Anguilla anguilla Leuciscus cephalus Capoeta capoeta Cyprinuscarpio ve mavi yengeç Callinectes sapidus örnekleri alınmıştır Örneklerdenelde edilen numunelerde fiziko kimyasal analizler ve ICP AES ve ED XRFmetotları kullanılarak ağır metal analizleri Al As Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Ni Pb Se Zn yapılmıştır . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Köyceğiz Gölü Lagün Sisteminde Metal Kirliliği Kaynaklarının Organizmalardaki Kalıntı Miktarlarının Belirlenmesi ve Metal Kirliliği Denetimi MEKİD için Bir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. 2009-2011
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: The ecosystems which haven t been destroyed vary The ecosystems are not regular in the habitat which has been destroyed and they have had erosion and have been polluted because of various reasons The relationship among the groups of living things has broken off and many of them have a tendency to become extinct in the period of time Especially stenoterm livings the organisms which live in certain temperatures and sensible to the changes decrease quickly. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). The Project on the Research of Present Stiuation of the Otters and Finding Out the Strategies Which Protect the Otters Lutra lutra Living in the Brooks in Gökova Akyaka Private Environment Protection Area. 1998-1999

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Köyceğiz Dalyan Lagün Sistemi ülkemizin ve dünyanın oldukça önemli ve hassas ekosistemlerinden biri olması nedeniyle 1988 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ÖÇKB ilan edilerek koruma altına alınmıştır Bayarı ve Kurttaş 2000 ÖÇKK 2007 Lagün sisteminin doğal dengesinin bozulmaksızın sürdürülebilir bir sosyo ekonomik gelişimin sağlanması için son yıllarda biyolojik hidrolojik ve hidrojeolojik açılardan farklı çalışmalar yürütülmüştür Özşahin 2013 Özdemir 1998 Şeker vd 2009 Yürütülen bu çalışmaların sonuçları kısmen de olsa değerlendirilmiş ancak bir bilgi ağı içerisinde kullanılamamıştır Köyceğiz Dalyan Lagün Sistemi yıl boyu kirlilik baskısı altındadır Yaz dönemlerinde yoğun tekne trafiği turizm kaynaklı çevresel kirlilik baskısı ve nüfus yoğunluğu nedeniyle oluşan evsel atıklar bu hassas ekosistem üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Köyceğiz Dalyan Lagün Sisteminin Su Kirliliğinin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak İzlenmesi. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tersakan ve Sarıçay da Yaşayan Ege Kefali nin kas dokusundaki ağır metal birikiminin incelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tersakan ve Sarıçay da Yaşayan Ege Kefali Squalus fellowesii Günther 1868 de Ağır Metal Birikiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 2013-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Köyceğiz Dalyan Lagün Sistemi ülkemizin ve dünyanın oldukça önemli ve hassas ekosistemlerinden biri olması nedeniyle 1988 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ÖÇKB ilan edilerek koruma altına alınmıştır . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yuvarlak Çayı Su Kalitesinin Fizikokimyasal ve Biyolojik Olarak İncelenmesi . 2013-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Küçük Menderes Nehrinde Yaşayan Bentik Omurgasız Tatlı su kefali Su ve Sedimentte Ağır Metal Birikiminin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Küçük Menderes Nehrinde Yaşayan Bentik Omurgasız Tatlı su kefali Su ve Sedimentte Ağır Metal Birikiminin Araştırılması. 2012-2015

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu çalışma Eşen Çayı nın Kocaçay su kalitesinin fiziko kimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirlemesi amacıyla yapılmıştır Bu amaçla seçilen 7 örnekleme noktasında su örnekleri fiziko kimyasal açıdan incelenmiş ve bentik makroomurgasız örnekleri toplanmıştır Ayrıca Eşen Çayı balık faunası araştırılmıştır . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eşen Çayı Kocaçay Su Kalitesinin Fiziksel Kimyasal ve Biyolojik Açıdan İncelenmesi. 2003-2007
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu araştırma ile güneybatı anadolu bölgesinde yer alan Aydın Burdur Denizli Isparta Muğla ile kısmen Afyonkarahisar ve Antalya İllerindeki değişik coğrafik ekolojik ve faunistik özellikleri taşıyan göl gölet akarsu kolları ile bataklık gibi sulak alanlarında arazi çalışmaları yapılarak bu bölgenin sucul ve yarı sucul diptera faunasının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Güney Batı Anadolu Sulak Alanlarının Sucul ve Yarı Sucul Diptera Faunasının Biyolojik Çeşitliliğinin ve Zenginliğinin Araştırılması. 2003-2007
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu çalışma Temmuz 1998 ve Temmuz 1999 tarihleri arasında Dalaman Çayı üzerinde seçilen 7 istasyonda yapılmıştır Belirlenen istasyonlarda Fiziko kimyasal ölçümler yapılmış ve biyolojik veriler toplanmıştır Çalışma sonucunda Arthropoda şubesinden Crustacea sınıfından 2 ordo ve bunlara ait 2 takson Insecta sınıfından 7 ordo ve bunlara ait 37 takson tespit edilmiştir Bu taksonlar kullanılarak Saprobi İndeks ve Belçika Biyotik İndeksi değerleri tespit edilerek istasyonların su kalite sınıfları belirlenmiştir Dalaman Çayı nda Osteichthyes sınıfından 5 familya ya ait 8 tür teşhis edilmiştir Bu çalışmada elde edilen fiziko kimyasal ve biyolojik veriler değerlendirilerek Dalaman Çayı nda belirlenen istasyonlarda su kalite sınıfları tespit edilmiştir . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dalaman Çayı Su Kalitesinin Fiziko Kimyasal ve Biyolojik Yönden Belirlenmesi. 1998-2000
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu çalışma Temmuz 1998 ile Haziran 1999 tarihleri arasında Muğla il sınırları içinde yer alan Dipsiz çayı ile Aydın il sınırları içindeki Çine çayı üzerinde yapılmıştır Dipsiz ve Çine çayı üzerinde belirlenen 6 istasyondan su örnekleri alınmış ve bentik makroinvertebrat balık örnekleri toplanmıştır Araştırma bölgesinden Plathelminthes Mollusca Annelida Arthropoda ve Chordata şubesine ait olmak üzere toplam 120 takson toplanmıştır Toplanan bentik makroinvertebrat ve balık örnekleri tür veya cins seviyesinde teşhis edilmiştir Biyolojik açıdan tespit edilen makroinvertebratlar Belçika Biyotik İndeksi nde ve Saprobi İndeksi nde kullanılmıştır Dipsiz ve Çine çayında seçilen istasyonlarda suyun fiziko kimyasal analiz sonuçlarına ve biyolojik makroinvertebrat bulgularına göre su kalitesi belirlenmiştir Yapılan çalışma Dipsiz ve Çine çayı ile ilgili ilk limnofaunistik çalışma olması açısından tespit edilen taksonlar bölge için ilk kayıttır . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dipsiz ve Çine Muğla Aydın Çayı nın Fiziko Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi. 1998-2000

Verdiği Dersler

BİY 5549 2019-2020 Bahar

AKUATIK TOKSIKOLOJI

BİY 5557 2019-2020 Bahar

LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI

BİY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BİY 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BİY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BİY 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

BİY 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

BİY4522 2019-2020 Bahar

Koruma Biyolojisi

BİY5090 2019-2020 Bahar

Seminer

BİY 5513 2019-2020 Güz

AKARSU EKOLOJISI

BİY 5555 2019-2020 Güz

HAYVANLARIN DAVRANIŞ BIYOLOJISI

BİY2005 2019-2020 Güz

Systematics of Invertebrates

BİY2007 2019-2020 Güz

Systematics of Invertebrates Laboratory

BİY3509 2019-2020 Güz

Deniz Biyolojisi

BİY4549 2019-2020 Güz

Yaban Hayatı Biyolojisi

BİY 5549 2018-2019 Bahar

AKUATIK TOKSIKOLOJI

BİY 5557 2018-2019 Bahar

LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI

BİY2005 2018-2019 Bahar

Systematics of Invertebrates

BİY2007 2018-2019 Bahar

Systematics of Invertebrates Lab.

BİY3010 2018-2019 Bahar

Seminer

BİY4516 2018-2019 Bahar

Hayvan Ekolojisi

BİY4522 2018-2019 Bahar

Koruma Biyolojisi

BİY 5513 2018-2019 Güz

AKARSU EKOLOJISI

BİY 5557 2018-2019 Güz

LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI

BİY3009 2018-2019 Güz

General Ecology

BİY3010 2018-2019 Güz

Seminer

BİY3509 2018-2019 Güz

Deniz Biyolojisi

BİY4505 2018-2019 Güz

Proje

BİY4549 2018-2019 Güz

Yaban Hayatı Biyolojisi

BİY4559 2018-2019 Güz

Sulak ve Yarısulak Alanlar

BİY6536 2018-2019 Güz

TATLISULARDA BIYOLOJIK IZLEME

ÇEV5001 2018-2019 Güz

Çevre Bilimlerine Giriş