Personel

Doktor Öğretim Üyesi ZEYNEP RABİYE ARDAHANLIOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Zeynep Rabiye Ardahanlıoğlu
@ E-posta
zeyneprb@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5867

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü / Peyzaj Ve Süs Bitkileri Programı

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü / Peyzaj Ve Süs Bitkileri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı

Doktora

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özhancı Esra, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Yılmaz Hasan, 2016. PERIODIC LANDSCAPE APPROACHES OVER LANDSCAPE DESCRIPTIONS OTTOMAN PERIOD MINIATURES. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Çinar İsmail, Çiçek İhsan, Karakuş Nihat, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, 2016. Thermal Comfort Assessment of the Urban Mediterranean Climate in Fethiye Southwest Anatolia Turkey. International Journal of Advances in Science, Engineeringand Technology(IJASEAT)
3-) Karakuş Nihat, Selim Serdar, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Özer Özgür, Çinar İsmail, 2016. Awareness of Vocational School Students Towards Environment and Nature Conservation Önlisans Öğrencilerinin Çevre ve Doğa Korumaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ardahanlıoğlu, Z.R., Özhancı, E., Göktuğ, T., 2014. The Analysis of Level of Conciousness on the Protected Areas in Sample of Oludeniz. Open Journal of Social Sciences
2-) Ardahanlıoğlu, Z.R., Özhancı, E., 2014. Tourism Pressure in Protected Areas; Butterflies Valley Case. Procedia-Social and Behavioral Sciences
3-) Ardahanlıoğlu, Z.R., Bulut, Y., Çınar, İ., 2012. Deniz Kıyısı-Orman İçi Rekreasyon Alanlarında Doğal Peyzaja Yönelik Baskıların Saptanması ve Çözüm Önerileri: Aksazlar Koyu-Fethiye Örneği.. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, sf 30.

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Bulut Yahya, 2018. Koruma-Kentleşme Döngüsünde Zamana Bir Yolculuk: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği. Journal of the Institute of Science and Technology
2-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Çinar İsmail, 2018. Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Okuyan Öğrencilerin Tercih Nedenlerine Göre Mesleğe Bakışlarının İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
3-) Özhancı, E., Ardahanlıoğlu, Z.R., Yılmaz, H., 2012. Şehir Üyelik Süreci Analizi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çinar İsmail, Karakuş Nihat, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, 2019. Biyoklimatik Konfora Sahip Alanların Belirmesi: Dalaman Örneği. V. Science Technology and Innovation Congress
2-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Selim Serdar, Karakuş Nihat, Çınar İsmail, 2019. Topografik Yapı İle Uyumlu Yerleşim Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Aracılığıyla Belirlenmesi: Seydikemer örneği . V Science, Technology and Innovation Congress
3-) Göktuğ, T., Bulut, Y., Ardahanlıoğlu, Z.R., 2016. Palandöken Dağı Kayak Tesislerinde Rekreasyon Kalitesinin Saptanması. Internatıonal Wınter Cıtıes Symposıum
4-) Karakuş, N., Özer, Ö., Ardahanlıoğlu, Z.R., 2016. Fethiye Halkının Çevresel Tutum ve Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
5-) Karakuş, N., Özer, Ö., Ardahanlıoğlu, Z.R., Çınar, İ., Selim, S., 2016. Fethiye Halkının Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Bildiriler Kitabı(INES)
6-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, 2016. Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Okuyan Öğrencilerin Mesleğe Bakışlarının Mezun Oldukları Lise Değişkenine Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Bildiriler Kitabı(INES 2016)
7-) Karakuş Nihat, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Özer Özgür, 2016. Fethiye Halkının Çevresel Tutum ve Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
8-) Çinar İsmail, Çiçek İhsan, Karakuş Nihat, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, 2016. Thermal Comfort Assessment of the Urban Mediterranean Climate in Fethiye Southwest Anatolia Turkey. ISERD International Conference
9-) Göktuğ Tendü Hilal, Bulut Yahya, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, 2016. Palandöken Dağı Kayak Tesislerinde Rekreasyon Kalitesinin Saptanması. Internatıonal Wınter Cıtıes Symposıum
10-) Karakuş Nihat, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Selim Serdar, 2015. Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Proje Dersinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
11-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, 2015. Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Okuyan Öğrencilerin Mesleğe Bakışlarının İncelenmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
12-) Karakuş Nihat, Selim Serdar, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Özer Özgür, İsmail Çınar, 2015. Önlisans Öğrencilerinin Çevre ve Doğa Korumaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
13-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Bulut Yahya, Karakuş Nihat, 2015. Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Tarım Alanlarının Zamansal Değişimi 1984 2011. II. Uluslararası Gıda Tarım ve Gastronomi Kongresi
14-) Karakuş, N., Selim, S., Ardahanlıoğlu, Z.R., Özer, Ö., Çınar, İ., 2015. Önlisans Öğrencilerinin Çevre ve Doğa Korumaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
15-) Ardahanlıoğlu, Z.R., Bulut, Y., Karakuş, N., 2015. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Tarım Alanlarının Zamansal Değişimi (1984-2011). II. Uluslararası Gıda Tarım ve Gastronomi Kongresi
16-) Karakuş, N., Selim, S., Ardahanlıoğlu, Z.R., Çınar, İ., Özer, Ö., 2014. Aktif Rekreasyon Alanları Dağılımının Cbs Teknikleri İle Analizi Üzerine Fethiye Kent Merkezi Örneğinde Bir Araştırma. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi
17-) Selim, S., Karakuş, N., Ardahanlıoğlu, Z.R., Zengin, M., 2014. Fethiye Kenti Açık ve Yeşil Alan Dağılımlarının Cbs Teknikleri İle Analizi. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslar arası Kongresi
18-) Ardahanlıoğlu, Z.R., Çınar, İ., 2013. Examination of Lycian Historical Tracing Road of Fethiye Stage From The Perspective of Recreational Activity and Ecotourism. 3rd International Geography Symposium

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Özer Özgür, Çinar İsmail, 2018. Determining the Participation of University Students to Recreational Activities: The Case of Fethiye ASMK Vocational School. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu
2-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Selim Serdar, Çınar İsmail, 2018. Determination of Suitable Residential Lands in Base of Soil Parameter by Means of GIS Support In Case of Seydikemer Province, Turkey. International Symposium on Human and Social Sciences
3-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, 2018. Antik Kentlerin Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS – 2018
4-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Selim Serdar, Karakuş Nihat, Çinar İsmail, 2018. Seydikemer Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Doğal Ortam Özelliklerinin Cbs İle Tespiti. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS
5-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Bulut Yahya, 2018. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Kentsel Gelişimin Toprak Özellikleri Yönünden İncelenmesi. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu- IVSS 2018
6-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Çinar İsmail, 2017. Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Okuyan Öğrencilerin Tercih Nedenlerine Göre Mesleğe Bakışlarının İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
7-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Selim Serdar, Çinar İsmail, Türkkan Hasan Raşit, 2017. Kentsel Tarım Alanlarının Cbs Teknolojileri Kullanılarak Dağılımının Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği. II. International Academic Research Congress
8-) Çinar İsmail, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Yazar Kemal, 2017. Sürdürülebilir Turizm Faaliyetleri Kapsamında İklim Konforu Değerlendirmesi: Kıyı Akdeniz Yerleşimi, Fethiye Örneği. II. International Academic Research Congress
9-) Karakuş Nihat, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Selim Serdar, Çınar İsmail, 2017. Fethiye’nin Kentsel Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. International Academic Research Congress 2017
10-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Çinar İsmail, 2017. Fethiye A.S.M.K Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Belirlenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
11-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Selim Serdar, 2016. The Approach of Local People to the Phenomenon of Protection The Case Study of Fethiye Gocek Special Environmental Protection Area. 4th International Geography Symposium
12-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, 2016. Determining the Recreational Potentials of Some of the Bays in Fethiye. 4th International Geography Symposium
13-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Selim Serdar, Karakuş Nihat, 2015. The Approach of the People to Specially Protected Environment Area Fethiye Göcek Specially Protected Environment Area Example. 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability
14-) Selim Serdar, Karakuş Nihat, Selim Ceren, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, 2015. Accessibility Analysis of Public Open Green Spaces with GIS Case of Fethiye Muğla Turkey. 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability
15-) Selim, S., Karakuş, N., Selim, C., Ardahanlıoğlu, Z.R., 2015. Accessibility Analysis of Public Open-Green Spaces with GIS; Case of Fethiye, Muğla/Turkey. 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability
16-) Ardahanlıoğlu, Z.R., Çınar, İ., 2013. Investigation of Coastal Line Changes as a Result of Urban Development and Tourism Activities of Means of Remote. Internatıonal Conference on Envıronmental Scıence and Technology

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karakuş Nihat, Özer Özgür, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Çinar İsmail, Selim Serdar, 2016. Fethiye Halkının Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Bildiriler Kitabı(INES 2016)
2-) Ardahanlıoğlu, Z.R., Çınar, İ., Bulut, Y., 2012. Saklıkent Milli Parkı’nın Ekolojik Risk Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. 1.Ulusal Coğrafya Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ardahanlıoğlu, Z.R., Özhancı, E., Demiroğlu, D., Çınar, İ., Bulut, Y., 2012. Fethiye ve Yakın Çevresinin Doğal ve Kültürel Kaynak Değerlerinin Ekoturizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Ekoloji 2012 Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) İsmail Çınar, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, 2015. Doğa Koruma ve Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Gazi Kitabevi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Selim Serdar, Çınar İsmail, 2018. Recent Researches in Science and Landscape Management/Effects of Urban Developments on Agricultural Soils: Case Study of Fethiye/TURKEY. Yayın Evi: Cambridge Scholars Publishing Editör Adı: Efe R., Zencirkıran M., Curebal I.
2-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Selim Serdar, 2017. Contemporary Studies in Environment and Tourism/The Approach of Local People Towards the Phenomenon of Protection: Case Study of fethiye-Göcek Special Environmental Protection Area. Yayın Evi: Cambridge Scholar Publishing Editör Adı: Recep EFE, Münir ÖZTÜRK
3-) Ardahanlıoğlu, Z.R., Karakuş, N., 2016. Determining the Recreational Potentials of Some of the Bays in Fethiye. Yayın Evi: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA Editör Adı: Recep Efe, İsa Cürebal,Abdalla Gad, Brigitta Tóth
4-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, 2016. Environmental Sustainability and Landscape Management/Determining the Recreational Potentials of Some of the Bays in Fethiye. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press, SOFIA Editör Adı: Recep EFE, İsa CÜREBAL, Abdalla GAD, Brigitta TOTH
5-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, 2015. Environment and Ecology at theBeginning of 21st Century/Determining the Direction for Urban Development in Harmony with theNatural System through Ecological Planning: A Case Study of Göcek. Yayın Evi: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS Editör Adı: Recep EFE, Carmen BIZZARRI, İsa CÜREBAL, Gulnara N. NYUSUPOVA
6-) İsmail Çınar, Karakuş Nihat, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Selim Serdar, 2015. Environment and Ecology at theBeginning of 21st Century/Evaluation of the Open and Green Spaces in the Aspect of Urban Ecosystems:Case of Fethiye City, Turkey. Yayın Evi: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS Editör Adı: Recep EFE, Carmen BIZZARRI, İsa CÜREBAL, Gulnara N. NYUSUPOVA
7-) Ardahanlıoğlu, Z.R., Karakuş, N., 2015. Determining the Direction for Urban Development in Harmony with the Natural System through Ecological Planning: A Case Study of Göcek. Yayın Evi: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS Editör Adı: Recep EFE, Carmen BIZZARRI, İsa CÜREBAL, Gulnara N. NYUSUPOVA
8-) Çınar, İ., Karakuş, N., Ardahanlıoğlu, Z.R., Selim, S., 2015. Evaluation of the Open and Green Spaces in the Aspect of Urban Ecosystems:Case of Fethiye City, Turkey. Yayın Evi: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS Editör Adı: Recep EFE, Carmen BIZZARRI, İsa CÜREBAL, Gulnara N. NYUSUPOVA

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Selim Serdar, Çınar İsmail, Türkkan Hasan Raşit, 2017. Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017/Kentsel Tarım Alanlarının CBS Teknolojileri Kullanılarak Dağılımının Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Yayınları Editör Adı: Prof. Dr. Nizamettin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Yakup KARA, Prof. Dr. İbrahim YALÇINKAYA, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Tevfik AĞAÇAYAK
2-) Çinar İsmail, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Yazar Kemal, 2017. Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017/Sürdürülebilir Turizm Faaliyetleri Kapsamında İklim Konforu Değerlendirmesi: Kıyı Akdeniz Yerleşimi, Fethiye Örneği. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Yayınları Editör Adı: Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M. Ağaçayak, T.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Tourism Pressure in Protected Areas; Butterflies Valley Case - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Şehir Üyelik Süreci Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Examination of Lycian Historical Tracing Road of Fethiye Stage From The Perspective of Recreational Activity and Ecotourism - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Şehir Üyelik Süreci Analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Deniz Kıyısı-Orman İçi Rekreasyon Alanlarında Doğal Peyzaja Yönelik Baskıların Saptanması ve Çözüm Önerileri: Aksazlar Koyu-Fethiye Örneği. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Deniz Kıyısı-Orman İçi Rekreasyon Alanlarında Doğal Peyzaja Yönelik Baskıların Saptanması ve Çözüm Önerileri: Aksazlar Koyu-Fethiye Örneği. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Analysis of Level of Conciousness on the Protected Areas in Sample of Oludeniz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Şehir Üyelik Süreci Analizi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Arazi Kullanım Planlaması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. SEYDİKEMER ÖRNEĞİNDE DOĞAL YAPI İLE UYUMLU KENTSEL GELİŞME YÖNÜNÜN BELİRLENMESİ VE YENİ KENTSEL KULLANIM ALANLARININ ÖNERİLMESİ. 2016-2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. FETHİYE GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN 2002 2010 UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ . 2011-2015

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

PEY1003 2020-2021 Güz

PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL İLKELERİ

PEY2001 2020-2021 Güz

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYG. III.

PEY2005 2020-2021 Güz

PEYZAJ PROJELEME TEKNİĞİ

PEY1002 2019-2020 Bahar

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI II

PEY2008 2019-2020 Bahar

YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER

PEY2010 2019-2020 Bahar

KEŞİF VE METRAJ ÇIKARMA TEKNİKLERİ

PEY2504 2019-2020 Bahar

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME

PEY1003 2019-2020 Güz

PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL İLKELERİ

PEY2001 2019-2020 Güz

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYG. III.

PEY2005 2019-2020 Güz

PEYZAJ PROJELEME TEKNİĞİ

PEY2011 2019-2020 Güz

SEMİNER I

PEY2509 2019-2020 Güz

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR