Personel

Doç.Dr. ZÖHRE IRMAK
Doç.Dr.
Zöhre Irmak
@ E-posta
zirmak@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3204

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik 1988

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Programı 1996

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Programı 2004

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Irmak Zöhre, Tanrıverdi Özgür, Ödemiş Hilal, Demir Uysal Derya, 2019. Use of complementary and alternative medicine and quality of life of cancer patients who received chemotherapy in Turkey. Complementary Therapies in Medicine
2-) Irmak Z, Baybuğa Ms, 2011. Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011. International Journal of Nursing Practice
3-) Irmak Zöhre, Bostanoğlu Hatice, 2010. Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction. Applied Nursing Research
4-) Irmak Zöhre, Ekinci Bora, 2010. Hepatitis B and C seropositivity among nursing students at a Turkish university. International Nursing Review
5-) Irmak Zöhre, Türkcan Düzöz Gülsen, Bozyer İnci, 2010. The effectiveness of a follow up program on blood pressure and cardiovascular risk factors for hypertensive patients. Australian Journal of Advanced Nursing
6-) Niyazi Acer, Bunyamin Sahin, Mustafa Usanmaz, Hakki Tatoglu, Zöhre Irmak, 2008. Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study. Surg Radiol Anat

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Irmak Zöhre, Bostanoğlu Hatice, 2005. Akut Miyokard İnfarktüsünde Sekonder Korunma. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
2-) Irmak Zöhre, Bostanoğlu Hatice, 2004. Sekonder Koruma Eğitim Programının Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Bilgi Düzeylerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
3-) Irmak, Z., 2001. Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
4-) Irmak Zöhre, Bedük Tülin, 1998. Miyokard İnfarktüsü Geçiren Bireylerin Diyetlerine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Subaşı Baybuga Media, Irmak Zöhre, Talas Melek Serpilm.bülent Savran, 2012. Adli Tıp Şube Müdürlüğüne Başvuran Fiziksel ve Cinsel Şiddet Mağduru Kadın Olgularının Değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
2-) Füsun Terzioğlu, Serap Ejder Apay, Yeliz Akkuş, Zöhre Irmak, Mediha Baybuğa, Nadiye Özer], Sergül Duygulu, Zahide Tuna, Handan Boztepe], Sevgisun Kapucu, Leyla Özdemir, Nuran Akdemir, 2012. Travmalı Hasta Vakalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını ve Girişimlerini Belirleyebilme Durumları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
3-) Irmak Zöhre, Subaşı Baybuga Media;talas Ms, 2010. Adli Tıp Şube Müdürlüğü ne Başvuran Çocuk Cinsel İstismarı Olgularının Değerlendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Mandaş Ülkü, Irmak Zöhre, 2017. Low back pain and the factors affecting low back pain in nurses. Trakya Unıversity Instıtute of Health Sciences.Association of Thrace Universities.1st International Health Sciences Congress,
2-) Duygulu Sergül, Terzioğlu Füsun, Boztepe Handan, Özdemir Leyla, Kapucu Sevgisun, Akkuş Yeliz, Ejder Apay Serap, Irmak Zöhre, Subaşı Baybuga Media, 2012. High Fidelity Simulation in Nursing education the Effects on Students Confidence and Satisfaction. 2nd Simulation in medical education conference
3-) Alinier, G, Tuna, Z, Duygulu, S, Terzioglu, F, Festini, F, Subasi Baybuga, M, Akkus, Y, Ejder Apay, S, Irmak, Z & Ozer, N, 2012. Transfer of Innovation among European Countries An English Simulation Center Funded to Support the Introduction of Simulation in Turkish Nursing Schools. 12th Annual International Meeting on Simulation in Healthcare. Simulation in Healthcare 2011; 6(6) 436.
4-) Irmak Z, Altıparmak F, Çubukçuoğlu E, Ay H, İzci M., 2011. Evaluation of Patients Registered By Mugla Tuberculosıs Dispensary. 10th Congress of the European Federation of Internal Medicine,European Journal of Internal Medıcıne 2011;22(1):S106.
5-) Baran İrem, Irmak Zöhre, 2007. İç Hastalıkları Kliniklerine Yatan Hastaların Yatış Nedenlerinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ödemiş Hilal, Irmak Zöhre, 2017. Caregiver Burden and Factor affecting care burden of caregivers of patients with stroke.. Trakya Unıversity Instıtute of Health Sciences.Association of Thrace Universities.1st International Health Sciences Congress
2-) Irmak Z, Baybuğa Ms, Şen Demet, Atmış Gülnihal, Yolcu Yasemin, Zeliha Hoşer, 2010. Muğla İli Merkez Sağlık Ocaklarına Başvuran Böcek Sokması ve Yılan Isırması ile Karşılaşan Bireylerin Karşılaşma Sonrası Yaptıkları Uygulamalar. IV. Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası katılımlı)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Irmak, Z., Kav, S., 1998. Yeraltı Maden Ocağında Çalışan İşçilerin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya İlişkin Görüşleri. Maden İş Kolunda İşçi Sağlığı Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Irmak, Z., Şahin, E., Erkan, O., 2009. Huzurevinde Kalan Yaşlıların Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi. . Belek /Antalya, 30 Eylül-4 Ekim 2009. s. 383. . 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Irmak Zöhre, Şaydak Kenan, Bostancı Mehmet, 2016. Hastanede Çalışan Temizlik Personelinin El Hijyeni Sağlama Durumlarının Belirlenmesi.. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
2-) Irmak, Z., Aslan, E., Dalga, B., Ekim, B., 2012. Hemşirelerin Hemşirelik Süreci ve Sınıflama Sistemlerini Kullanma Durumunun Değerlendirilmesi. 14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
3-) Irmak, Z., Baybuğa, M., Savran, M., Talas, M., 2010. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğüne 2008 Yılında Başvuran Çocuk Cinsel İstismar Olgularının Değerlendirilmesi. IV.Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası katılımlı)
4-) Baybuğa, M., Irmak, Z., Savran, M., Talas, M., 2010. IV. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğüne 2008 Yılında Başvuran Fiziksel Şiddet ve Cinsel İstismar Mağduru Kadın Olgularının Değerlendirilmesi . Samsun, 24-26 Haziran 2010. s. 136-137.. Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası katılımlı)
5-) Irmak Z, Can N, Selvi Ş, Karakış G, Ayaz Y., 2010. 2005-2009 Yılları Arasında Muğla İlindeki Kanser Olgularının Değerlendirilmesi İç Hastalıkları Dergisi 2010;17 (1): 302.. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
6-) Ms, B., Irmak, Z., Yıldırım, A., Güler, Y., Deniz, M., Narman, S., 2009. Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Hastalıklarına İlişkin Uyguladıkları Yöntemlerin Belirlenmesi. III Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
7-) Irmak, Z., Ekinci, B., Akgün, A., 2008. Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Hepatit B ve C Virüs Seropozitifliği. Onuncu Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
8-) Irmak, Z., 1999. TTK Zonguldak Yeraltı Kömür Madeninde Çalışan İşçilerde Kömür İşçisi Pnömokonyozu ve Sigara. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Irmak Zöhre, 2019. Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği/Myastenia Gravis ve Bakım Yönetimi. Yayın Evi: İstanbul Tıp Kitapevleri Editör Adı: Özer S.

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Irmak Zöhre, 2019. Hemşirelik Tanıları El kitabı/Kullanmama sensdromu riski, etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski, Yalnızlık riski. Yayın Evi: Pelikan Yayınevi Editör Adı: Kapucu S, Akyar I, Korkmaz F
2-) Ünsal Avdal Elif, Irmak Zöhre, 2015. Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri/Laboratuvar Numunelerinin Toplanması. Yayın Evi: Nobel akademik yayıncılık Editör Adı: Bektaş H.
3-) Irmak, Z., Ünsal Avdal, E., 2015. Klinik Hemşirelik Becerileri. Yayın Evi: Nobel akademik yayıncılık Editör Adı: Hicran Bektaş

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Saudi Medical Journal. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) International Journal of Nursing Practice. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Applied Nursing Research . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Contemporary Nurse. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Nefroloji Hemşireliği Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Use of complementary and alternative medicine and quality of life of cancer patients who received chemotherapy in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
5-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) Travmalı Hasta Vakalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını ve Girişimlerini Belirleyebilme Durumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) Hepatitis B and C seropositivity among nursing students at a Turkish university - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
12-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
13-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
14-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
15-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
16-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
17-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
18-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 5
19-) Hepatitis B and C seropositivity among nursing students at a Turkish university - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
20-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
21-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 4
22-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 6
23-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The effectiveness of a follow up program on blood pressure and cardiovascular risk factors for hypertensive patients - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Use of complementary and alternative medicine and quality of life of cancer patients who received chemotherapy in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Hepatitis B and C seropositivity among nursing students at a Turkish university - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
8-) Hepatitis B and C seropositivity among nursing students at a Turkish university - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Travmalı Hasta Vakalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını ve Girişimlerini Belirleyebilme Durumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
10-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
11-) The effectiveness of a follow up program on blood pressure and cardiovascular risk factors for hypertensive patients - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
12-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
13-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
14-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
15-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
16-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
17-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
18-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
19-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
20-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
21-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
22-) The effectiveness of a follow up program on blood pressure and cardiovascular risk factors for hypertensive patients - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
23-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
24-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
25-) Needlestick and sharps injuries among Turkish nursing students A cross sectional study International Journal of Nursing Practice 2011 - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
26-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) The effectiveness of a follow up program on blood pressure and cardiovascular risk factors for hypertensive patients - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
3-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Akut Miyokard İnfarktüsünde Sekonder Korunma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Hepatitis B and C seropositivity among nursing students at a Turkish university - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Hepatitis B and C seropositivity among nursing students at a Turkish university - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) Akut Miyokard İnfarktüsünde Sekonder Korunma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Travmalı Hasta Vakalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını ve Girişimlerini Belirleyebilme Durumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Akut Miyokard İnfarktüsünde Sekonder Korunma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Effects of nurse managed secondary prevention program on lifestyle and risk factors of patients who had experienced myocardial infarction - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
3-) Comparison of point counting and planimetry methods for the assessment of cerebellar volume in human using magnetic resonance imaging a stereological study - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: İnmeli Hastaların bakım vericilerinin bakım yükü ve etkileyen faktörler. Konu: İnmeli Hastaların bakım vericilerinin bakım yükü ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Hilal-Ödemiş. 2018
2-) Tez Adı: Hemşirelerde bel ağrısı ve etkileyen faktörler. Konu: Hemşirelerde bel ağrısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Ülkü-Mandaş. 2018

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitiminin yeterlliğini arttırmada bir eğitim stratejisi olarak simülasyonun kullanılması. Proje Türü: AB. Use of simulation: An educational strategy to devolop clinically competent nurses(Lıfelong learning programme, transfer of ınnovation, multilateral projects, Leonardo da Vinci 010-1-TR1-LEO05-16726). 2011-2012

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Koroner kalp hastalarının yaşam tarzı, kullandığı ilaçlar ve koroner risk faktörlerinin belirlenerek ilgili klinik stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve hastaların hastalık ve ölüm oranını azaltmak. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Koroner kalp hastalarının yaşam tarzı, risk faktörleri ve ilaç tedavisi kullanımının belirlenmesi. 2014-2015

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2019

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 2. Uluslararsı İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi. Türkiye. . 2020
2-) 1.Uluslararası iç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi. Antalya, Türkiye.. . 2018
3-) III. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu. Zönguldak, Türkiye. . 2003

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Türkiye. . 2019
2-) 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya,Türkiye. . 2016
3-) 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Erzurum,Türkiye. . 2015
4-) 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Anatalya,Türkiye. . 2015
5-) 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya,Türkiye. . 2013
6-) 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Muğla,Türkiye. . 2013
7-) 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Türkiye. . 2012
8-) 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Anatalya, Türkiye. . 2011
9-) 12.Ulusal İç hastalıkları Kongresi. Antalya,Türkiye. . 2010
10-) 11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. . Antalya, Türkiye. . 2009
11-) Onuncu Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Anatalya, Türkiye. . 2008
12-) 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Hemşirelik Programı. Antalya, Türkiye. . 2007
13-) Sağlık Güvenliği: Sağlığa Yatırım Yap, Daha Güvenli Bir Gelecek Yarat sempozyumu . Muğla, Türkiye. . 2007
14-) II.Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu. Zonguldak,Türkiye. . 2001
15-) Maden İş Kolunda İşçi Sağlığı Sempozyumu. Zonguldak,Türkiye. . 1998

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) VII Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri. İzmir,Türkiye. . 2008

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ yönetim kurulu üyeliği . Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

HEM2522 2019-2020 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM5090 2019-2020 Bahar

Seminer

HEM5508 2019-2020 Bahar

Hastalıkların Tıbbi Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları II

HEM5561 2019-2020 Bahar

İç Hastalıkları Hemşireliği Vaka Analizi

HEM5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM2007 2019-2020 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM5508 2019-2020 Güz

Hastalıkların Tıbbi Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları II

HEM5525 2019-2020 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği Temel Kavramlar

HEM5527 2019-2020 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması

HEM2522 2018-2019 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM5090 2018-2019 Bahar

Seminer

HEM5508 2018-2019 Bahar

Hastalıkların Tıbbi Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları II

HEM5561 2018-2019 Bahar

İç Hastalıkları Hemşireliği Vaka Analizi

HEM5701 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM5702 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM2007 2018-2019 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM5525 2018-2019 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği Temel Kavramlar

HEM5527 2018-2019 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması

HEM5701 2018-2019 Güz

Uzmanlık Alan Dersi