Personel

Doç.Dr. MELEK ZÜHRE YILDIRIM
Doç.Dr.
Melek Zühre Yıldırım
@ E-posta
zuhreyildirim@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5540

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü / Bina Bilgisi Abd

Kadro Birimi

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü / Bina Bilgisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1993

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalı/Mimari Tasarım Programı 1995

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalı/Mimari Tasarım Programı 2004

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yıldırım Melek Zühre, 2020. Bir Modernleşme Gösterisi Olarak Adalar. Mimar.ist
2-) Yıldırım Melek Zühre, 2014. Osmanlı'nın Mekansal Göstergelerini Okuma Yöntemi Olarak Tasvir Sanatı. Art-e : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel SanatlarFakültesi Hakemli Dergisi
3-) Yıldırım Melek Zühre, 2013. Bahçeden Meydan-ı Okumak: Kamusal Alanın Performans Alanına Dönüşerek Mekanı Tanımlaması. mimar.ist Dört Aylık Mimarlık Kültürü Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yıldırım Melek Zühre, 2014. Arzuları Denetlenen Bedenin Cennet Hayali / The Paradise Dream of a Body Whose Desires are Controlled. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldırım Melek Zühre, 2008. Tekrar ve Fark: Osmanlı Tasvirlerindeki Görünen Gerçeklik ve Örtülü Olanın Anlattıkları. Dipnot: Sanat Ve Tasarım Yazıları MSGSÜ yayınları

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yıldırım Melek Zühre, 2006. Mimari Tasarımda Konsept: Erhan Balkan. Mimar.ist Dört Aylık Mimarlık Kültürü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldırım Melek Zühre, 2018. Gösteri Sanatı Olarak Mimarlık. Sahne Beden Mekan Seminerleri
2-) Oğuz Meral, Yıldırım Melek Zühre, Polat Fulya, 2017. TRACKING THE TRACES OF ONE BUILDING FROM CINEMA TO AYA NIKOLAI CHURCH - FETHIYE (MEGRI)2-4 November 2017. 6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures
3-) Yıldırım Melek Zühre, 2017. READING OF THE RELATION BETWEEN HOME AND STREET THROUGH INTERFACE. 10th International Sinan Symposium, April 27 – 28th 2017
4-) Sözeri, M.Z., Ciravoğlu, A., Torbaoğlu, E., 2006. Hypocricy: hypnosis and/or illusion. Proceedings of the Camp for Oppositional Architecture 2006: Theorizing Architectural Resistance, Organized by An Arkitektur and Casco
5-) Kıyak, A.E., Ciravoğlu, A., Tan, P., Sözeri, M.Z., 2004. “Lab-Place”. Proceedings of the Camp for Oppositional Architecture 2004, Organized by An Arkitektur

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldırım Melek Zühre, 2017. Ottoman Miniature Painting. DAKAM
2-) Sözeri Yıldırım, M.Z., 2012. Trade and Han Districts of Istanbul: Tools for Intercultural Relations. Archhist’12 Architectural History and Art Conference
3-) Sözeri, M.Z., 2012. Architecture As A Tool Of Communication: Han Districts Of Istanbul”, , 18-20 May 2012, Bucharest, Romania.. Proceedings of ICAR2012 International Conference on Architectural Research
4-) Sözeri Yıldırım, M.Z., Tan, P., Kıyak, A.E., Uçar, E., 2005. Who Owns the Water? Socio-Political Approach on Urban Texture and Architecture at the Coastal Areas of Turkey. Proceedings of the Camp for Oppositional Architecture 2006: Theorizing Architectural Resistance, Organized by An Arkitektur and Casco

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldırım Melek Zühre, Aysel Nezih Recep, Gülmez Fatma Gülşen, Balcı Hüseyin Furkan, Özer Ege, 2018. Kıyıdan Kente Temas Atölye Deneyimleri. 4. Tasarım Bienali Kollektif Haritalama Atölyesi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sözeri Yıldırım, M.Z., 2015. Çakırhan'ın Cenneti Bahçeyi Okumak. Halet Çambel ve Nail Çakırhan Anma Etkinlikleri
2-) Sözeri Yıldırım, M.Z., Ökten, H., 2015. İşlevsiz köy okullarının eğitim,üretim ve tanıtım birimi olarak mekânsal dönüşümü : Herakleia kenti ve Milas/Kapıkırı köy okulu model önerisi. BAFA GÖLÜ VE ÇEVRESİNDE TOPLUM DESTEKLİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ ÇALIŞTAYI
3-) Oğuz Meral, Yıldırım Melek Zühre, Fulya Polat, 2015. Tarihi Eserlerin Korunması ve Geleceğe Güvenle Aktarılmasında Yaşanan Sorunlara Çözümcül Yaklaşımlar. 6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures
4-) Sözeri Yıldırım, Z., 2014. Ellerimi Bahçeye Dikiyorum: Öyküler mekânsal pratiklerdir. İstanbul Buluşmaları VII” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü Etkinliği
5-) Sözeri, Z., 2014. Divan Yolu üzerinden Üç İstanbul. 2014-2015 yılı AKSAM toplantıları: Üç İstanbul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü
6-) Yıldırım Melek Zühre, 2012. İBADET MEKANINA YOLCULUK VE CENNET METAFORUNUN CAMİ TASARIMINA ETKİSİ. 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu
7-) Sözeri, M.Z., 2005. Topkapı Sarayı Hareminde Tasarımın Görsel Analizi. BİLİM EŞİĞİ 3-Sanat Tarihinde Gençler Semineri 2005

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldırım Melek Zühre, 2018. İstanbul-Büyükada Çınar Caddesi No:49. DOCOMOMO 2018: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV
2-) Yıldırım Melek Zühre, 2018. İstanbul-Büyükada 23 Nisan Caddesi No:13. DOCOMOMO 2018: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV
3-) Yıldırım Melek Zühre, Ökten Hüseyin, 2015. Milas Çamlık Sokaklar. Docomomo Tr, Türkiyede Modern Mimarlığın Yerel Açılımları
4-) Yıldırım Melek Zühre, 2015. Milas Soykan Evi. Docomomo Tr, Türkiyede Modern Mimarlığın Yerel Açılımları
5-) Sözeri Yıldırım, M.Z., Ökten, H., 2014. Köy Enstitülerinden Bir İz: Kapıkırı Köy İlkokulu, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde hazırlanan BAP projesi kapsamındaki veriler ile hazırlanmıştır.) . DOCOMOMO-TR Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, X. Poster Sunumları Sempozyum Özet Kitapçığı, 31 Ekim-2 Kasım 2014, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
6-) Sözeri Yıldırım, M.Z., Oğuz, M., 2014. Ülkümen Apartmanı, Muğla, (ÇEKÜL Vakfı Temsilciliği ile birlikte hazırlanmıştır.). DOCOMOMO-TR Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, X. Poster Sunumları, Sempozyum Özet Kitapçığı, 31 Ekim-2 Kasım 2014, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
7-) Sözeri, M.Z., Tan, P., 2004. Açık Alan Projesi / Open Space Project. I. Mimarlık Festivali, Kürator A.Koksal, organizasyon Arkitera Mimarlık Merkezi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldırım Melek Zühre, 2009. İstanbullaşmak Olgular Sorunsallar Metaforlar Hendek -çukur İkiyüzlülük Kanalizasyon ve Han maddeleri. Yayın Evi: Garanti Galeri Editör Adı: Derviş, P., Tanju, B., Tanyeli, U
2-) Yıldırım Melek Zühre, 2008. Becoming Istanbul Moat -hole, Two facedness, Sewer, Han parts. Yayın Evi: Garanti Galeri Editör Adı: Derviş, P., Tanju, B., Tanyeli, U

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldırım Melek Zühre, 2018. Bir Şehri Düşünürken/Sosyal Sorumluluk Bağlamında Mimar Özne. Yayın Evi: Ceres Yayınları Editör Adı: Melek Zühre Yıldırım

(C-6) Alanında Ulusal Kitap ve kataloglarda Sunuş, giriş,son söz vb

1-) Yıldırım Melek Zühre, 2018. Bir Şehri Düşünürken: İstanbul/Sunuş. Yayın Evi: Ceres Yayınları Editör Adı: Melek Zühre Yıldırım

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Megaron. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Megaron. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Megaron. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) SDÜ Arte- Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi-2013. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Tasarım+Kuram, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Tasarım+Kuram, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dergisi, 2016 (Tubitak- Ulakbim SBTV). 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Tasarım+Kuram, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Tasarım+Kuram, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dergisi, Ağustos 2014. (Tubitak- Ulakbim SBTV). 2014. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Fen Bilimleri Dergisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Güz 2014. . 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Mimar.ist.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Bir Şehri Düsünürken İstanbul.

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Hypocricy: hypnosis and/or illusion - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
2-) Açık Alan Projesi / Open Space Project - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İstanbul’un Adalar İlçesinde, Dünya Mirası Çalışmaları. Proje Türü: Avrupa Birliği. 8689- KÜLTÜREL MİRASA KATILIM HAKKI SAVUNUCULUĞU ÇALIŞMASI. 2018-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. II. Architecture Biennale in Rotterdam / Türkiye Ekibi Grup V, P. Tan ile birlikte, İstanbul ve Rotterdam, . 2004-2004
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: . Proje Türü: AB. "Via Egnetia: a journey of migrating memories" İstanbul ajans koordinatörlüğü P. Tan ile birlikte, . 2004-2004

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Araştırma Kapsamında Muğla yerelinden ve dışından yerel tarih çalışmaları örnekleri davet edilerek, kentli ile buluşması ve Muğladaki yerel kimliklerin/mesleklerin kent ile ilişkilerinin irdelenederk belgelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde her hafta Salı günleri yerel tarih çalışmaları ile ilgili örnekler değerlendirilmiş, Perşembe günleri 'Muğlada Olmak' başlığı altında farklı mesleklerden akademisyen ve kentlilerin davet edildiği oturumlar düzenlenmiştir. Tüm çalışmalar kaydedilmiştir, şu anda araştırmaya ait yayın baskı için hazırlanmaktadır.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Muğla Yerel Tarih Buluşmaları. 2015-2015

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yardımcı Personel. Konu: Belgesel Film Festivali. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). DOCUMENTARIST 2009 İstanbul Belgesel Sinema Günleri. 2009-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Belgesel Film Festivali. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). DOCUMENTARIST 2008 İstanbul Belgesel Sinema Günleri. 2008-2008
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Belgesel Film Festivali. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Bodrum Film Festivali 2008. 2008-2008
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Belgesel Film Festivali. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Bodrum Film Festivali. 2007-2007
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Farklı Disiplinler üzerinden mekan . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Açık Alan Projesi / Open Space Project:LabPlace İstanbul, Stalker, K. Klopf, A. Mürtezaoğlu, Tuğçe Tuna, E. Erkal, N. Güler. 2004-2004
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Havyar Sokak sözlü tarih çalışması (yürütücü: Zühre Sözeri, proje ekibi: Proje Dizayn Mimarlık, Dört Renk Grafik, Tarih Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi) . 2001-2001

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İşlevsiz Köy Okullarının Eğitim Üretim ve Tanıtım Birimi olarak mekansal dönüşü Herakleia Keni ve Milas Kapıkırı köy okulu model önerisi. 2014-2016

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . İkincilik Ödülü: Antalya Kent Merkezi Doğu Garajı ve Halk Pazarı Alanı Düzenlemesi (Serbest, ulusal ve tek kademeli Mimari Proje Yarışması). 2005

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Dekan Yardımcılığı. . . 2019
2-) Dekan Yardımcılığı. . . 2018
3-) Bölüm Başkanlığı. . . 2015
4-) Dekan Yardımcılığı. . . 2015
5-) Dekan Yardımcılığı. . . 2014
6-) Bölüm Başkanlığı. . . 2014
7-) Dekan Yardımcılığı. . . 2013
8-) . . . 2013

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Anabilim dalı başkanlığı. . . 2019
2-) Anabilim dalı başkanlığı. . . 2018
3-) Anabilim dalı başkanlığı. . . 2017

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) “Günümüzde geleneksel mimarlık – çağdaş mimarlık ilişkisi” . Türkiye. . 2017
2-) Aykut Köksal, ‘Kentten Birim Ögeye, Arkeolojik Sitlerden Modern Kente Koruma Sorunları I-II-III’, 15-16 Mayıs 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MYO Koruma Restorasyon Programı ile birlikte, ‘MRS 2002 Koruma Seminerleri, Milas MYO Toplantı Salonu.. Mayıs. Türkiye. 2014
3-) Meral Oğuz 'Çift Cumbalı Ev’in Restorasyon Serüveni’, 22 Mayıs 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MYO Koruma Restorasyon Programı ile birlikte, ‘MRS 2002 Koruma Seminerleri, Milas MYO Toplantı Salonu. Mayıs. Türkiye. 2014
4-) Gül Köksal Kargın ‘Miras kavramı ve Sanayi Yapıları’, 23 Mayıs 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MYO Koruma Restorasyon Programı ile birlikte, ‘MRS 2002 Koruma Seminerleri, Milas MYO Toplantı Salonu.. Mayıs. Türkiye. 2014

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) DOCUMENTARIST 2009, International Documentary Film Festival, Avrasya Sanat Kolektifi Derneği ile, 2-7 Haziran 2009, Istanbul.. Haziran. Türkiye. 2009
2-) Bodrum Film Fest 2009, International Documentary Film Festival, Avrasya Sanat Kolektifi Derneği ve Bodrum Belediyesi ile, 2009, Muğla.. Temuuz. Türkiye. 2009
3-) Çatı-Bafa Buluşmaları, International Performing Artist Meeting, Avrasya Sanat Kolektifi Derneği ve Çatı Derneği ile, 2009, Muğla.. Temmuz. Türkiye. 2009
4-) DOCUMENTARIST 2008, International Documentary Film Festival, Avrasya Sanat Kolektifi Derneği ile, 8-13 Temmuz 2008, İstanbul.. Temmuz. Türkiye. 2008
5-) Bodrum Film Fest 2008, International Documentary Film Festival, Avrasya Sanat Kolektifi Derneği ve Bodrum Belediyesi ile, 2008, Muğla.. Eylül. Türkiye. 2008
6-) Çatı-Bafa Buluşmaları, International Performing Artist Meeting, Avrasya Sanat Kolektifi Derneği ve Çatı Derneği ile, 2008, Muğla.. Eylül. Türkiye. 2008
7-) Uluslararası Antakya Çağdaş Sanat Buluşması, 12-22 Mayıs, Avrasya Sanat Kolektifi Derneği ve A77 Kolektifi ile, 2007, Antakya.. Mayıs. Türkiye. 2007
8-) Bodrum Film Fest 2007, International Documentary Film Festival, Avrasya Sanat Kolektifi Derneği ve Bodrum Belediyesi ile, 2007, Muğla.. Eylül. Türkiye. 2007
9-) “Sergi: Philippine Hoegen, Yasemin Özcan Kaya” 9. İstanbul Bienali paralel etkinlik mekanı, LabPlace Etkinlikleri, 14 Eylül 2005, İstanbul.. Eylül. Türkiye. 2005

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Müze Mekan İstanbul /Seminer. Türkiye. . 2018
2-) Çekirtek (TÖZ) Mimarlık eğitimi programı, modeli oluşturmak üzerine; bir mimarlık okulunun olmazsa olmazları. Türkiye. . 2018
3-) Sahne Beden Mekan Seminerleri . Türkiye. . 2017
4-) ‘Halet Çambel’i Anma Toplantısı', Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, AKM Salonu, . Ocak. Türkiye. 2014
5-) Garanbuvaz Atölyeleri 3 ‘Butoh Dans Atölyesi ’, Kurator: İrem Çalıkuşu, org. Çatı Dans ve Avrasya Sanat Kolektifi, Latmos ve Antik Herakleia Kenti Yaylası, Muğla, 9-16 Ekim 2014. . . . 2014
6-) Garanbuvaz Atölyeleri 2 ‘Space Dance’ Atölyesi, Kurator: Tetsura Fukuhara, org. Çatı Dans ve Avrasya Sanat Kolektifi, Antik Herakleia Kenti Yaylası, Muğla, 10-15 Mayıs 2014.. Mayıs. Türkiye. 2014
7-) “Gelenekten Çağdaşa Akyaka-Gökova Mimarisi: Nail Çakırhan Günleri”. Ekim. Türkiye. 2013
8-) Suyla Yeniden Tanışma: Birecik Baraj Gölü aynası üzerine araştırma, I. İstanbul Mimarlık Bienali Davetli proje (yürütücü: Z Sözeri, P. Tan), . . Türkiye. 2005
9-) Mimarlık ve Edebiyat İlişkisi, Konuşmacılar: C. Bektaş, A. Boysan, Mimar Sinan Üniversitesi, (Halk Sanatları Araştırma Kulübü ile) İstanbul, 1988.. . İstanbul-Türkiye. 1988

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 4. Tasarım Bienali Kollektif Haritalama Atölyesi. Türkiye. . 2018
2-) Arkimeet 2013: Mimarlar İstanbul’da Buluşuyor, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul.. 7-8 Ekim. Turkey. 2013
3-) Sözeri, Z., A. T. Köksal, “Power, signs and surfaces: Archive of Harem surfaces at Topkapi Palace”, Archhist’12 Architectural History and Art Conference, 23-26 May 2012, Istanbul. . Mayıs. Türkiye. 2012
4-) Sözeri, Z., Tan, P., “Projet Egnetia: Lab-Place Istanbul presentation”, Les Urbaines, Festival of young creation, 9th edition, 3-4 Aralık 2004, Lausanne.. Aralık. İsviçre. 2004

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) İstinye Üniversitesi Mımarlık Konuşmaları / Batıdan Osmanlı Sarayı’na Bakmak. Türkiye. . 2018
2-) Bir Modernleşme Gösterisi Olarak Büyükada. Adalar Çalıştayı: Adalardaki Mimari Miras ve Niteliğin Korunma ve Sürdürülebilmesi İçin Notlar . Türkiye. . 2018
3-) Modern Mimarlık Mirasında Muğla. Deneyim Aktarımı Etkinlikleri III . Muğla. . 2018
4-) Sözeri, Z., Davetli Panelist ‘Mimarlık ve Kent Kimliği’, “Gelenekten Çağdaşa Akyaka-Gökova Mimarisi: Halet Çambel-Nail Çakırhan Anma Günleri”, Akyaka Derneği, Mimarlık Fakültesi ve Mimarlar Odası Muğla Temsilciliği ortaklığında, Akyaka/Muğla, 25 Ekim 2014.. . . 2014
5-) Sözeri, Z., ‘Koruma Kavramının Tasarım Eğitimindeki Deneyime Katkısı’, ‘MRS 2002 Koruma Seminerleri Mayıs 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas MYO Toplantı Salonu, org. Mimarlık Bölümü ve Koruma Restorasyon Programı, 8 Mayıs 2014, Milas/Muğla.. Mayıs. Türkiye. 2014
6-) Sözeri Yıldırım, Z., ‘Cami Tasarımında Kavramlar’, konferans sunumu ve projelerin incelenmesi, Diploma Projesi: İbadet Mekanları, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Bahar 2013-2014, 24-25 Nisan 2014. . Nisan. Türkiye. 2014
7-) Sözeri Yıldırım, Z., Söyleşi ve sunumların izlenmesi, Diploma Projesi: İbadet Mekanları, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Bahar 2013-2014, 6-7 Nisan 2014.. Mart. Türkiye. 2014
8-) Davetli Jüri Üyesi, Mimari Tasarım 4, Koordinatör Doç. Dr. Meral Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Güz 2013-2014.. Ocak. Türkiye. 2014
9-) Sözeri, Z., Yeri Tekrar Ederek Öğrenmek/Öğretmek, “Gelenekten Çağdaşa Akyaka-Gökova Mimarisi: Nail Çakırhan Günleri”, 26 Ekim 2013.. Ekim. Muğla-Türkiye. 2013
10-) Sözeri, Z., Eminönü Hanlar Bölgesi Üzerine Düşünceler: Valide Han, Nursel Gülenaz ile, Umut Çelik-Belgesel ekibi, İstanbul.. Temmuz. Türkiye. 2012
11-) Eminönü Hanlar Bölgesi ve Kadın-Kent İlişkisi, “Kent Düşleri Atölyesi VII-Kamusal Alanlar”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 12 Temmuz 2012, İstanbul.. Temmuz. İstanbul-Türkiye. 2012
12-) Bir İletişim Aracı Olarak Eminönü Hanlar Bölgesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü, Mayıs 2012, İstanbul.. Mayıs. İstanbul-Türkiye. 2012
13-) İlköğretim öğrencileri mimarlık öğrencileri rehberliğinde kentini tanıyor: Sosyal sorumluluk projesi, (yürütücü: ÇEKÜL-Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Gaziantep Temsilciliği, proje ekibi: Zirve Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi), . . Türkiyr. 2011
14-) Üniversiteler ve Kent İşbirliği Projesi (yürütücü: ÇEKÜL-Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Gaziantep Temsilciliği, proje ekibi: Zirve Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi), . . Türkiye. 2011
15-) Davetli Jüri Üyesi, Lisansüstü Programı Tasarım Dersi: Sapanca Gölü Çevresinde Proje Çalışması, Koordinatör Prof. Dr. Bülent Tarım, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Güz 2008-2009.. . Türkiye. 2008
16-) Sözeri, Z., A77 ekibi ile birlikte, “Uluslararası Antakya Çağdaş Sanat Buluşması”, HRT Radyo, Hatay, 8 Mayıs 2007. Mayıs. Türkiye. 2007
17-) “Kent ve Mimarlık Üzerine”, Okuma Tezgahı Programına Katılım, Açık Radyo, Hazırlayanlar Öğdül, R., İstanbul.. . Türkiye. 2006
18-) Minyatür Sanatı Üzerine Okumalar konulu davetli söyleşi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Grafik Tasarım Lisansüstü Programı dersi, Yür. Aykut Köksal.. . Türkiye. 2006
19-) “İstanbul Üzerine Düşünceler”, Konut Vizyon Programı, Digiturk, İstanbul, 2006.. . İstanbul-Türkiye. 2006
20-) “Topkapı Sarayı Haremini Okumak”, Okuma Tezgahı Programına Katılım, Açık Radyo, Hazırlayanlar Öğdül, R., Çabuklu, Y., İstanbul, Şubat 2005.. Şubat. İstanbul-Türkiye. 2005
21-) Mekan Konuşmaları, B. Tanju, B. Cennetoğlu, B. Dündaralp, P. Tan, Z. Sözeri, BAS, 2005, İstanbul.. . Türkiye. 2005
22-) Davetli Jüri Üyesi, Mimari Tasarım 4, Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Bahar 2004-2005.. . . 2005
23-) Davetli Jüri Üyesi, Mimari Tasarım 1, Yürütücü Ertuğ Uçar, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Güz 2004-2005.. . . 2005
24-) “Anarşist bir Mimarlık Toplantısı: Camp for Oppositional Architecture”, Okuma Tezgahı Programına P. Tan ile birlikte katılım, , Açık Radyo, Hazırlayanlar Öğdül, R., Çabuklu, Y., İstanbul, Aralık 2004.. Aralık. İstanbul-Türkiye. 2004
25-) “Havyar Sokak Projesi Üzerine”, TRT 1 Radyo, İstanbul.. Haziran. Türkiye. 2001
26-) “Kıbrıs”, Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri Bilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1996.. . İstanbul-Türkiye. 1996

(S-1) Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde

1-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Üniversite Camisi Çevre Planı Projesi

(S-11-Eski)

1-) “Uzlaşmanın haysiyetsizleştiği nokta”, Köşe yazıları, Arkiteracom: mimarlık yayını, 1 Mart 2010. - 2010
2-) Sözeri, Z., “Mimarlığı performans sanatlarına dahil edebilir miyiz?”, Köşe yazıları, Arkiteracom: mimarlık yayını, 24 Nisan 2009. - 2009
3-) Sözeri, Z., “Hafızam beni yanıltıyor mu, neler oluyor?”, Köşe yazıları, Arkiteracom: mimarlık yayını, 28 Mart 2008. - 2008
4-) Sözeri, Z., “Dedemin karanlık odası ve aynadaki mimar ben...”, Köşe yazıları, Arkiteracom: mimarlık yayını, 07 Mart 2007. - 2007
5-) Sözeri, Z., “AKM Üzerine Görüşler: Başlangıcından Günümüze AKM tartışması.”, Arkiteracom: mimarlık yayını, 1 Haziran 2007. - 2007
6-)
7-) Sözeri, Z., “Antakya üzerine bir roman yazılsaydı...”, Arkiteracom: mimarlık yayını, 09 Mart 2006. - 2006
8-) Sözeri, Z., Tan, P., “Serdar-ı Ekrem 81”, 2 yılda 1, Radikal gazetesi Bienal özel eki, sayı:06, s.2, 21 Ekim 2005. - 2005
9-) Sözeri, Z., “Hiç moloz kamyonlarını takip ettiniz mi?”, Köşe yazıları, Arkiteracom: mimarlık yayını, 10 Kasım 2005. - 2005
10-)
11-) Sözeri, Z., “İstanbul'un ve kentlerin kıyısından geçen kongre...”, Köşe yazıları, Arkiteracom: mimarlık yayını, 29 Temmuz 2005. - 2005
12-) Sözeri, Z., “Bugün günlerden 17 Ağustos”, Cihangir Postası, Cihangiri Güzelleştirme Derneği Yayın Organı, 8, İstanbul, 2001. - 2001

(S-12) Alanındaki diğer sanatsal yada mesleki ulusal dergilerde yayım kurulu üyeliği, editörlük yapmak veya tam metin makalesi yayımlanmış olmak

1-) . 2008. Sözeri, Z., “ASK diye yazılır, AŞK diye okunur...”, GIST Çağdaş Gösteri Saatları Dergisi, no.001, s.50-51, Ocak-Haziran 2008.
2-) . 2007. Sözeri, Z., “Üstünde sema gizli bir örtü”, Turgut Cansever yazıları, Yeni Mimar, sayı 48, s.14, Nisan 2007.
3-) . 2006. Sözeri, Z., “... türkün büküldüğü yer: Türkbükü”, Bodrum İskele Meydanı dergisi, Yıl:1, Sayı: 4, Bodrum, 2006.

(S-18) Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma

1-) . 2007. Sözeri, Z., Düz, İ. “Antakya Şehir Dinletisi”, Video Enstalasyon, Uluslararası Antakya Çağdaş Sanat Buluşması, 12-22 Mayıs, 2007, Antakya.
2-) . 2005. Tan, P., Sözeri, Z., Kıyak A., Uçar E., “Who Owns the Water? Socio-Political Approach on Urban Texture and Architecture at the Coastal Areas of Turkey”, XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul, 3-7 July, Istanbul Turkey.

(S-2) Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama,

1-) . 1994. “Cankurtaran projesi (İstatistiksel anket, siluet ve tespit çalışmaları) ve Dede Efendi Evi Çevre Düzenleme Projesi”, Prof Dr Cengiz Eruzun yür., EASA Mimarlık Ögrencileri Buluşması-Bergama.

(S-20-1) Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye Yöneticiliği

1-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2018. İstanbul Büyükkent Şubesi Kent Düşleri Atölyesi : Ada Düşleri Atölye Grubu
2-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2017. Kurbalıdere Vadisi Atölye Çalışması
3-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2016. Divan Yolu / TMMOB İstanbul Büyükkent Mimarlar Odası Kent Düşleri 2016
4-) . 2014. Sözeri, Z., Gülmez, G., Aysel, N., ‘Kıyıdan Kente Temas’ Grup Yöneticiliği, “Kent Düşleri Atölyesi IX-Kamusal Alanlar”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 1 Temmuz-8 Ağustos 2014, İstanbul.
5-) . 2013. Köksal, G., Sözeri, Z., Gülmez, G., Aysel, N., Kaydan, P., Akkaya, D., Usman, E., Tarihi Yarımada Saraçhane Bölgesi Grup Yöneticiliği, “Kent Düşleri Atölyesi VIII-Kamusal Alanlar”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 1 Temmuz-31 Temmuz 2013, İstanbul.
6-) . 2012. Akdemir, Z., Sözeri, Z., Darçın, P., Eminönü Hanlar Bölgesi Grup Yöneticiliği, “Kent Düşleri Atölyesi VII-Kamusal Alanlar”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2 Temmuz-3 Ağustos 2012, İstanbul.
7-) . 2009. Sözeri, Z., Atölye Fındıklı “herkes rolünü oynasın”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 28 Eylül-9 Ekim 2009, İstanbul.
8-) . 2006. Kılıç, A., Ciravoğlu, A., Sözeri, Z., İslam, T., “ICUS Kentsel Çalışmalar Atölyesi 1: Boğaziçi Köyleri, İskele Meydanlarında Yapılar ve Yaşam”, Kuzguncuk çalışma grubu atölye yürütücülüğü, 12-20 Nisan 2006, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
9-) . 2003. Özel, K., Sözeri, Z., “Kemaliye Yaz Atölyesi 2: 7 bölge 7 kent projesi”, atölye yürütücülüğü, ÇEKÜL ve Mimar Sinan Üniversitesi Öğrencileri işbirliği ile, 04-20 Ağustos 2003, Kemaliye-Erzincan.

(S-20-2) Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye çalışmasına katılım

1-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak/. 2016. Euromos Kazı Alanı
2-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak/. 2015. Euromos Antik Kenti Kazısı
3-) . 2013. ‘Eartbag Yapı Konsepti ve Uygulama Atölyesi’, org. Çatı Dans ve Avrasya Sanat Kolektifi, Antik Herakleia Kenti Yaylası, Muğla, Ağustos 2013.
4-) . 2005. “Su ve İstanbul” Jord den Holander yönetiminde film atölyesi, 2. Tasarım ve Sinema etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 8-9 Nisan 2005, İstanbul.
5-) . 1992. “Cankurtaran projesi (İstatistiksel anket, siluet ve tespit çalışmaları) ve Dede Efendi Evi Çevre Düzenleme Projesi” Prof Dr Cengiz Eruzun yürütücülüğünde, Tarihi Türk Evlerini Koruma Derneği 1992 Yılı Sergisi, İstanbul., 1992.
6-) . 1992. Dede Efendi Evi çevre düzenleme projesi ve Cankurtaran bölge analizi (İstatistiksel anket, siluet ve tespit çalışmaları) (yürütücü: Prof Dr Cengiz Eruzun, proje ekibi: Mimar Sinan Üniversitesi Halk Sanatları Araştırma Kulubü)
7-) . 1991. “Sarayburnu'nda Proje Çalışması”, Mimar Tuncer Çakmaklı yönetiminde, Achen Teknic Universitesi öğrencileri ile atölye, İstanbul, 1991
8-) . 1990. “Whaur Extremes Meet” Wendy Gunn ve Gavin Renwick yönetiminde Atina, Belgrad, Budapeşte, Prag, Berlin ve Glasgow bağlantılı kurulan İstanbul Cankurtaran kültür parkında atölye çalışma, İstanbul, 1990.

(S-21) Sergi Yapımcılığı (Küratörlükler)

1-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2015. Muğla Masalları: Masal Anaları Masal Ataları
2-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2015. Muğlada Sporun Tarihi

(S-22-1) Sanat Danışmanlığı (Resmi Kurumlarda)

1-) MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI /Döner sermaye ve resmi kanallardan alınmış projelerde proje ekibinde yer almak /. 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Binası Avan ve Uygulama Projesi Danışmanlığı

(S-8) Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım 4 Stüdyosu sergisi
2-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2017. 2016-2017 Mimari Tasarım 4 Proje Sergisi
3-) MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA JÜRİ VE KURUL ÜYELİKLERİ /Uluslararası ve ulusal yarışmalarda jüri üyelikleri /. 2015. ION MINCU University Diploma Juri Commitie
4-) . 2014. Yıldırım (Sözeri), Z., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MYO ile birlikte, Sergi Düzenleme, ‘MRS 2002 öğrencileri Kargıcak Köyü Rölöve Çalışmaları’ Yıl Sonu Öğrenci Çalışmaları Sergisi kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas MYO Sergi Salonu, Haziran 2014, Milas/Muğla.
5-) . 2014. Teknik Gezi, Yürütücü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MYO ile birlikte, ‘MRS 2002 öğrencileri Kargıcak Köyü Teknik Gezi 1’ Kargıcak Köyü, 3-4 Mayıs 2014, Milas/Muğla
6-) . 2014. Teknik Gezi, Yürütücü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MYO ile birlikte, ‘MRS 2002 öğrencileri Kargıcak Köyü Teknik Gezi 2’ Kargıcak Köyü, 17-18 Mayıs 2014, Milas/Muğla.
7-) . 2013. Sergi, Kent Düşleri 2013 Çalışmaları Sergisi, Mimarlar Odası, İstanbul, 2013.
8-) . 2012. “Eskiz Teknikleri Dersi Çalışmaları Sergisi” Prof Dr Metin Sözen Eğitim ve Kültür Evi, Çekül-Zirve Üniversitesi işbirliği ile, Gaziantep, 2012.

Verdiği Dersler

MİM1010 2019-2020 Bahar

MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ II

MİM1012 2019-2020 Bahar

MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ II

MİM2508 2019-2020 Bahar

KÜLTÜR VE ÇEVRE

MİM1007 2019-2020 Güz

MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ I

MİM1009 2019-2020 Güz

MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ I

MİM1002 2018-2019 Bahar

MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ II

MİM1004 2018-2019 Bahar

MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ II

MİM1008 2018-2019 Bahar

STAJ I (YAPIM ATÖLYESİ)

MİM1001 2018-2019 Güz

MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ I

MİM1003 2018-2019 Güz

MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ I