Duyuru

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu

Son Güncelleme Tarihi : 01.08.2022 09:09:30
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2021-2022 Yaz Okulu süreçleri ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz akademik takvimine göre www.mu.edu.tr  adresinde ilan edilecektir. 2021 -2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu yüz yüze öğretim yöntemiyle yapılacaktır.

Yaz Okulunda Ders Yükü, Ders Alma ve Devam Koşulları
Yaz okulunda yirmi dört krediyi aşmamak üzere en fazla dört ders alınabilir. Üniversitemizden ders alan diğer üniversite öğrencileri yaz okulu öğrenim sürecinde Üniversitemiz Yönetmeliklerine tabi olurlar.
  
Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, yaz okulunda üst sınıftan on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirler.
 
Yaz Okulunda adı ve kodu aynı olan dersleri üniversitemiz içinde başka bölüm/programdan alacak üniversitemiz öğrencileri için yönetim kurulu kararı gerekmez.
 
Yaz Okulunda adı ve kodu farklı eş değer dersleri üniversitemiz dışından veya üniversitemiz içinden başka bölüm/programdan alacak üniversitemiz öğrencileri için, ilgili bölüm/program başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı alınır.
 
Yaz Okulunda üniversitemiz içinde açılmış bir ders veya eşdeğeri bir ders başka bir üniversiteden alınamaz

Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması devam zorunluluğunu kaldırmaz.
 

Yaz Okulunda Açılması İstenen Dersler İçin Talep Toplama (Ön Kayıt)
Yaz Okulunda açılacak derslerin belirlenebilmesi için Üniversitemiz öğrencilerinden  talep toplama (ön kayıt) 23 Mayıs-13 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
 

Diğer üniversite öğrencilerinden talep toplama (ön kayıt) alınmayacaktır.

Üniversitemiz öğrencilerinin https://obs.mu.edu.tr adresinden seçerek yaptıkları taleplere ve bu dersleri verecek öğretim elemanı bulunması durumuna göre Yaz Okulunda açılacak dersler belirlenecektir.
 
Üniversitemiz öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sisteminden Başvuru İşlemleri > Yaz Okulu Ders Ön Talep Toplama menüsünden açılmasını talep ettikleri dersleri seçebilirler.
 
Açılması istenen derslerin belirlenmesi için yapılan talep toplama (ön kayıt) işlemi derslere kayıt yaptırma anlamına gelmez. Yaz Okulunda ders almak için kesin kayıt yaptırmak zorunludur.


Talep Toplama (Ön Kayıt) Kılavuzu için tıklayınız. (23 Mayıs 2022 tarihinden sonra aktif olacaktır)
 

Üniversitemizden Ders Alacak Diğer Üniversite Öğrencilerinin Kesin Kayıt Esnasında Yapacakları İşlemler
https://obs.mu.edu.tr/oibs/summer_app adresinden sisteme girilerek başvuru yapılır.
Başvurusu onaylanan öğrenciler, aldıkları öğrenci numarasını 
https://aktivasyon.mu.edu.tr adresinden aktif hale getirir, kullanıcı adını alır.
Kullanıcı adı alındıktan sonra 
https://kimlik.mu.edu.tr adresine girilerek, öğrenci bilgi sistemine giriş şifresi alınır.
Kullanıcı adı ve giriş şifresi ile 
https://obs.mu.edu.tr adresinden giriş yapılarak Yaz Okulunda açılmasına karar verilen derslere kesin kayıt yapılabilir.

Diğer Üniversite Öğrenci Başvuru Kılavuzu için tıklayınız 
 
YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERS  LİSTESİ 

Derslere Kesin Kayıt İşlemleri
Kesin kayıt işlemleri 06 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Kesin Kayıt İşlemleri 06 Temmuz 2022 tarihinde saat 09.00 itibariyle başlayacak, Yaz Okulu Ders Ücreti Ödeme İşlemleri T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya aynı bankanın İnternet Bankacılığından öğrenci numaraları ile yapılacaktır.
 
Seçilen dersler, ücretleri ödenip, kesin kayıt yapıldıktan sonra öğrencinin ve danışmanın onayı ile kesinleştirilir. Kesin kayıttan sonra açılan dersler bırakılamaz ve değiştirilemez.


Ders Değiştirme-Bırakma İşlemleri 
Ders değiştirme-bırakma işlemleri 18-19 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Açılması öngörülen ancak yeterli çoğunluk oluşmadığı için açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrenciler ile kayıt süreleri içinde (6-8 Temmuz 2022) yaz okulu ücreti ödeyip ders kaydı yaptıramayan öğrencilerden, Üniversitemiz öğrencileri akademik danışman aracılığı ile, diğer üniversite öğrencileri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına başvurarak ders değiştirme-bırakma işlemleri yapabilir, ilave ücret gerektirmeyen derslere kayıt yaptırabilirler.


Derslerin Başlaması - Sonu 
Derslerin Başlaması : 18 Temmuz 2022
Derslerin Sonu : 19 Ağustos 2022


Sınavlar Ve Değerlendirme İle İlgili Esaslar 
Yaz okulu yarıyıl sonu sınavları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılır.

Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
 
Yaz okulunda alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.
 
Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitemiz ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre yapılır.
  
Yaz okulunda aldığı ve başardığı dersler sonucunda mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanır.
 
Diğer üniversitelerden Üniversitemiz yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren belge verilir. Ayrıca bu bilgiler öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitesine gönderilir.


Yaz Okulu Akademik Takvimi
Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Ders İçerikleri 
İletisim Rehberi

NOTLAR
1- Yaz okulu ücretlerinin (yabancı dil hazırlık programı hariç) öğrenci numarası, ad soyadı girilerek yatırılması; EFT ve havale yapılmaması gerekmektedir.
2-Yaz Okulunda Tıp Fakültesi ile Lisansüstü programlar için ders açılmayacaktır.
3-Yaz okulunda açılmayan derslere ait ücret iadesi talepleri, 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar yapılmalıdır.

 
Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 17.05.2022 00:00
Okunma Sayısı : 112090