Duyuru

2022/2023 Akademik Takvimi ve Bahar Yarıyılına İlişkin Senato Kararı

Son Güncelleme Tarihi : 06.03.2023 14:22:35
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

(DİŞ HEKİMLİĞİ VE TIP FAKÜLTELERİ HARİÇ)
AKADEMİK TAKVİMİ'ne
Erişmek İçin Tıklayınız.
 
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SENATO KARAR ÖRNEĞİ
Toplantı Tarihi:20/02/2023                                                                       Toplantı Sayısı: 651
KARAR 3. Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremin Ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurumlarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısı ve akabinde yapılan açıklamalar doğrultusunda Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulanacak esasların belirlenmesinin görüşülmesi ele alındı.
Yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremin Ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurumlarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısı ve akabinde yapılan açıklamalar doğrultusunda Üniversitemizde 2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulanacak esasların aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmesinin;

 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA UYGULANACAK ESASLAR
1-  Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derslerinin başlama tarihinin (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) 27 Şubat 2023 Pazartesi günü olarak belirlenmesinin ve Akademik Takvimin Ek-1’de olduğu şekilde kabulünün,

2-  2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretimin, uygulamalı eğitimi kapsayan ve aşağıda listelenen programlar haricinde tüm ön lisans ve lisans programları ile hazırlık sınıfı ve lisansüstü eğitimin-öğretimin uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasının,
    a.  Tıp Fakültesi’nin 4,5. ve 6. Sınıfları,
    b.  Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıfı,
    c.  Veterinerlik Fakültesi 5. Sınıfı,
    d.  (7+1) Programı uygulayan Teknoloji Fakültesinin tüm bölümleri ve Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü (+1 döneminde),
    e.  İlk ve orta dereceli okullarda yürütülmekte olan, Öğretmenlik Uygulaması derslerinin uygulamalı eğitimleri,
    f.  Sağlık kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlarda yürütülmekte olan, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin 8.yarıyıllarında yer alan hemşirelik uygulaması, mesleki uygulama, klinik çalışması şeklinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimleri,
    g.  Sağlık kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlarda yapılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ilgili Programlarının 4. Yarıyıllarında yer alan mesleki uygulama şeklinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimleri,
    h.   Mezun durumuna gelmiş ve mesleki stajı eksik kalmış öğrencilerin zorunlu / seçmeli meslek stajları,

3-  Ortak zorunlu derslerin (ATB, ATB-Y, TDB, TDB-Y, Yabancı Dil) uzaktan öğretim yöntemiyle asenkron olarak verilmesinin,

4-  Teori ve uygulama saatleri olan derslerin;
- Teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasının,
- Uygulama kısmının ise Nisan ayından sonraya bırakılmasının, ancak yapılabilmesi halinde uygulama kısmının teorik derslerle birlikte uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasının,
-Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde uygulamanın proje çalışmalarıyla / yaz döneminde / bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yapılmasının,

5-  Yüz yüze öğrenime devam etmekte iken uzaktan öğretim yöntemi ile eğitime devam edeceği kabul edilen Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri 1. 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yöntemi ile öğrenime devam etmelerinin, ara verilen dönemde yapılmayan derslerin yönetim kurulu kararı ile telafi edilmesinin,

6-  Kahramanmaraş ve çevre illerini etkileyen deprem nedeniyle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Yürütülecek Derslerin Uygulanmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-2’de olduğu şekilde belirlenmesinin,
 
 
Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma), Özel Öğrencilik, Kayıtlar, İşyeri Eğitimi ve Stajlar

7-  Talep eden her üniversite öğrencisinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilmesinin, dileyen öğrencinin kayıt dondurma işlemi için 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde (17 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar) kayıt dondurma başvurusunda bulunabilmesinin, öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyılın azami öğrenim süresinden sayılmamasının, mazeretleri nedeniyle bu tarihler içerisinde başvuru yapmayanların mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde taleplerinin yeniden değerlendirilmesinin,

8-  Depremzede öğrencilerin işyeri eğitimi dersi başlangıç ve bitiş tarihleri, depremden etkilenen illerde bulunan işyeri eğitimi alınacak firma değişikliği veya bu işyerlerinde işe başlama ve bitiş tarihleri, zorunlu/seçmeli meslek stajına başlama ve staj yerleri değişikliği vb. taleplerin öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birim yönetim kurullarında değerlendirilmesinin,

9-  Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki tüm akademik birimlerde kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri 24 Şubat 2023 Cuma günü mesai saati sonuna kadar, mazereti nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrencilerin ders kayıtlarının 27 Şubat- 03 Mart 2023 tarihleri arasında yapılmasının,

10-  Pedagojik Formasyon Eğitimine başvuru hakkı bulunan son sınıf öğrencilerinin başvuru tarihlerinin 27 Şubat - 2 Mart 2023 olarak belirlenmesinin, pedagojik formasyon eğitimi başvuru sonuçları ilanının 3 Mart 2023 Cuma günü yapılmasının,

11-  Depremzede öğrencilerin; 14 Nisan 2023 Cuma günü mesai sonuna kadar yapacakları kayıt yenileme ders kayıt taleplerinin akademik birimler tarafından değerlendirilmesinin,

12-  Aşağıda (a) ve (b) şıkkındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrencilerin özel öğrencilik statüsünden yararlanabilmelerinin ve özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren (27 Şubat 2023) 3 hafta içerisinde (17 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar) başvurabilmelerinin,
     a.  Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı olmak
     b.  "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda kayıtlı öğrenci olmak.
 
Devam Koşulu

13-  Uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülen dersler için öğrencilerin “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen devam koşullarını yerine getirmelerinin.

14-  Devam şartını yerine getirmek için, senkron (eş zamanlı) derslerde öğrencinin canlı olarak derse katılmasının ya da ders saatini takip eden 72 saat içerisinde dersin kaydını izlemesinin, bu süre geçtikten sonra kaydın izlenmesinin devam şartının yerine getirilmesine etki etmeyeceğinin, eş zamansız derslerin dönem sonuna kadar izlenerek devam şartının yerine getirilebileceğinin,

Ölçme ve Değerlendirme

15- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılındaki ara sınavlar ile akademik takvimde yer alan diğer sınavların hangi yöntemle yapılacağına ilişkin kararın süreç içerisinde değerlendirilerek Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılacak açıklamaya göre karara bağlanmasının,

Diğer Hususlar

16- Üniversitemizin Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı ve Çalışma Odaları gibi alanlarının depremden etkilenen ve internet/cihaz erişim sorunu yaşayan öğrencilerimiz ile İlimizde bulunan diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin kullanımına açılabilmesinin,

Uygun olduğuna oy birliği karar verildi.
Yayınlayan : basin.mu.edu.tr Tarih : 20.02.2023 00:00
Okunma Sayısı : 56745