Duyuru

Chist-Era Projesi 2023 Yılı Çağrısı Açıldı

Son Güncelleme Tarihi : 22.03.2024 16:08:37
CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. 

CHIST-ERA IV ERA-NET 2023 Yılı Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler:
Çağrıya katılan ülkelerin listesine https://www.chistera.eu/call-2023-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir. 

Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:
Çok Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemleri (Multidimensional Geographic Information Systems - MultiGIS)
Dijital Dönüşüm Ekosistemleri için Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems - SmartC)

Çağrı metnine bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir. 
2023 Yılı Çağrısı için her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Başvurular tek aşamalıdır. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir. 
Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. 

Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 190.000 Avro ile desteklenebilecektir. 

CHIST-ERA IV web sayfasından (http://www.chistera.eu/) yapılacak başvurunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):  10 Nisan 2024 17:00 (Orta Avrupa Saati).

Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ (ozlem.gezicikoc@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için https://www.chistera.eu/call-2023-newsletter adresinekayıt olmaları önerilmektedir. 
Ortak arama için https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2023 adresi kullanılabilir. Ayrıca CHIST-ERA IV projesi tarafından çağrı hakkında çevrim içi bilgilendirme günlerietkinlikleri düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


 
Yayınlayan : tto.mu.edu.tr Tarih : 13.03.2024 00:00
Okunma Sayısı : 269