Duyuru

Erasmus+ Programı Veteriner Staj Konsorsiyum Öğrenci Staj Hareketliliği (2023 Sözleşme Dönemi) Başvuru Değerlendirme Sonuçları

Son Güncelleme Tarihi : 05.04.2024 13:24:44
                                                          

Erasmus+ Programı (2021-2027)
Veteriner Staj Konsorsiyum - 2023 Sözleşme Dönemi
Öğrenci Staj Hareketliliği
Giden Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

 
Erasmus+ Programı Veteriner Staj Konsorsiyum Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, 2023 Sözleşme (Proje) Dönemi şartlarına tabi olarak staj faaliyetinin en geç 31.07.2025 tarihine kadar gerçekleştirmesi kaydıyla, 11 Ocak 2024 ile 22 Şubat 2024 tarihleri arasında ilan edilen çağrımıza başvuru yapmış olan öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuç tablosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Başvuru sahipleri ayrıca, başvuruların alındığı Turna Portal üzerinden bireysel giriş yaparak da sonuç açıklamasına ulaşabilirler.    
 
Programdan yararlanmak üzere Veterinerlik Bölümü lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler arasından 15 başvuru alınmış olup, Turna Portal üzerinden e-devlet hesapları aracılığıyla tamamlanmış başvuru yapan her bir öğrenci - KVKK kapsamında kimlik bilgileri gizlenmiş olmakla birlikte - değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki verileri, durumları ve puanlarıyla tabloda yer almıştır.
 
Başvuru ilanında da yer aldığı üzere, tüm başvuranlar için; Yabancı Dil (İngilizce) – CEFR B1 seviyesi açısından seçilebilmeye esas kabul edilebilir baraj 55 puan olarak dikkate alınmıştır. Yabancı Dil puanı belirlenirken, 8 Mart 2024 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen Erasmus Öğrenci Hareketliliği Yabancı Dil Sınavından elde edilen puanlar kullanılmıştır.
 
Değerlendirme dışı kalan, yabancı dil puanı bulunmayan, davet mektubu ibraz şartını sağlamayan veya yabancı dil puanı barajın altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamakla beraber, diğer tüm öğrenciler temelde, % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Puanı açısından en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Puanı oluşturulurken ayrıca, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce Erasmus+ kapsamında öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış ya da yararlanmak üzere hak kazanmış başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilecek her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti, başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu yükleyen adaylar için 10 puanlık artırım uygulanmıştır.
 
Buna göre ASIL ADAY olarak seçilen 3 başvuru sahibi öğrenci doğrudan hibeli katılımcı olmaya hak kazanmış, bunun yanında, 1 başvuru sahibi öğrenci de YEDEK ADAY olarak belirlenmiştir.
 
ASIL aday olarak seçilen tüm öğrenciler ile YEDEK aday olarak seçilenlerden bilgi edinmek üzere katılmak isteyen öğrenciler için 16 Nisan 2024 Salı günü Saat 14.00’da, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda, Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır. 
 
Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen başvuru sahiplerinin 15 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıdaki link üzerinden indirebilecekleri Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesini doldurup imzalayarak Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri ya da taranmış kopyasını e-posta ile Koordinatörlüğümüze göndermeleri halinde, sınav kâğıtları Yabancı Diller Yüksekokulu dâhilinde ilgili komisyon tarafından yeniden incelenecektir.
 
Erasmus Staj Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesi (2023) için tıklayınız.
 
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 19 Nisan 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihe kadar feragat eden adayların yerine yedek adaylar (puan sıralamasına göre) yerleştirilecektir. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır. Aşağıdaki linkte mevcut olan Feragat Dilekçesi doldurulup imzalanarak Koordinatörlüğümüze teslim edilebilir ya da taranmış kopyası e-posta ile Koordinatörlüğümüze gönderilebilir.  
 
Erasmus Staj Feragat Dilekçesi (2023) için tıklayınız.
 
 
 
ÖNEMLİ NOT:
Bu bir önseçim olup, seçilen öğrencilerin tümü ADAY KATILIMCI statüsündedir. Erasmus+ Programı Uygulama El Kitabı'nda belirtilen uygulama prensipleri gereği, staj yerinin ve staj programının, ilgili bölümün fakülte/bölüm yetkilileri tarafından, öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının içeriği ile uyumluluğu değerlendirilecektir. Staj yeri ve içeriği uygunluk denetiminden geçemeyen adaylardan, belirlenen süre içinde yeni bir staj yeri bulmaları beklenecektir. Belirlenen süre içinde uygun staj yeri bulunamaması durumunda, yedek adaylara geçiş yapılacaktır.
 
Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kendisinin kontrolü dışında da çeşitli sebeplerle (misafir olunacak kurumdan ya da ülkeden kaynaklanan durumlar, kabul ve/veya vize süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler, Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, olağanüstü durumlar, vb.)  programdan yararlanamama ihtimali olduğu unutulmamalıdır.
 
Öte yandan, staj yapmayı planladığı kurum tarafından kabul edilen katılımcılar dahi, kurumumuz ile hibe sözleşmesi imzalayana kadar hiçbir yasal hak talebinde bulunamazlar.
 
Değerlendirme Sonuç Tablosu için tıklayınız
 
Turna Portala erişmek için tıklayınız
 
 
Yayınlayan : erasmus.mu.edu.tr Tarih : 04.04.2024 00:00
Okunma Sayısı : 1818