Duyuru

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Bilgileri

Son Güncelleme Tarihi : 23.08.2017 16:49:34

Üniversitemize 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin başvuru yapılacak yerler, başvuru için gerekli belgeler, başvuru değerlendirme ve kayıt takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Şekli

*Başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen veya posta  yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

**Tıp Fakültesine başvurular şahsen yapılacaktır. Posta, kargo vb yollarla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir

Başvuru Yapılacak Yerler : Başvurular yatay geçiş yapılmak istenen Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri birimine yapılır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. İlgili birime hitaben yazılmış Dilekçe.

2. ÖSYS Sonuç ile Yerleştirme Belgesi çıktıları,

3. Öğrenci Belgesi (aslı)

4.Transkript (aslı)

5. Disiplin Cezası Almadığına dair Belge (aslı)

6. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan bölümler için ÜDS,KPDS,YDS veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi

Başvuru Tarihleri                              :   01-15 Ağustos 2017

Sonuçların İlanı                                :  25 Ağustos 2017

Asıl Aday Öğrenci Kayıt Tarihi         :  05-06 Eylül 2017

Yedek Aday Öğrenci Kayıt Tarihi     : 07-08 Eylül 2017

Yatay Geçiş başvurularına ilişkin usul ve esaslar (Ek Madde 1) için tıklayınız

 

Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 10.07.2017 08:30
Okunma Sayısı : 19587