Haber

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Faaliyete Başladı

Son Güncelleme Tarihi : 24.07.2020 00:00

Üniversitemiz, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (MUDEM-HADYEK) 17 Temmuz 2020 tarihi itibariyle faaliyete başladı.

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin 15.10.2019 tarihinde kuruluşunun ardından Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi Üniversitemiz Senatosu ve Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Araştırmalarda kullanılacak hayvanlarla ilgili olarak insan ve hayvan yaşamını ilgilendiren bilimlerde yapılabilecek hareketlerin sınırları, hayvana yönelik yapılacak tutum ve davranışa yol gösterici evrensel kurallar bütünü olan etik, günümüz şartlarında vazgeçilmeyecek bir unsur. Bu çerçevede Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, deney hayvanlarının refahını gözeterek araştırmalarda kullanılma imkanı sağlıyor.

Üniversitemiz, özel sektör ve diğer üniversitelerdeki araştırmacılar deneysel ve özel çalışmaları için etik kurul onayını alarak Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezimizde çalışmalarını yapabilecekler. Araştırmacıların deneysel projelerine TÜBİTAK, BAP ve benzeri kuruluşlardan destek alabilmek için Etik Kurulda onaylarını almaları gerekmekte. Etik Kurul toplantılarında, özellikle kullanılacak hayvan sayısı, yapılacak deneysel işlemlerin hayvan refahı açısından uygunluğu değerlendirilecek.

Üniversitemiz Etik Kurulu; Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve iki sivil üye olmak üzere toplam 11 kişiden oluşmaktadır. Etik Kurul üyeleri ayda en az bir defa toplanacak, başvurular web sayfası üzerinden yapılacaktır. Başvuru ve duyuru işlemlerinin sağlıklı bir şekilde iletilmesi amacıyla yeni faaliyete başlayan Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu web sayfalarına aynı adresten ulaşılabilecektir. Bu amaçla http://mudem.mu.edu.tr adresi üzerinden araştırmacılar tüm formları ve gerekli bilgileri edinebilecekler.

Ayrıca, projelerinde deney hayvanları ile çalışacak olan ancak sertifikası olmayan araştırmacılar için MUDEM-HADYEK tarafından eylül ayında Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı düzenlenmesi planlanmıştır.

 

Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Tarih : 24.07.2020 00:00
Okunma Sayısı : 730