Haber

İnova Muğla TTO A.Ş. Bölgemize Can Suyu Olacak

Son Güncelleme Tarihi : 02.01.2020 00:00

Akademik araştırma sonuçlarının etkili ve hızlı bir biçimde ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan İnova Muğla TTO A.Ş. bölgemizin ve ülkemizin teknoloji üssü olmaya hazırlanıyor.

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), özel sektör ve araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler arasında bir ara yüz görevi görerek, ihtiyaç duyulan bağlantıların sağlanmasında önemli bir misyona sahip. “Geleceğe İz Bırakmak İçin Yola Çıkıyoruz” sloganıyla çalışmalarına başlayan İnova Muğla TTO A.Ş. de “Şehir ile Üniversiteyi birleştirecek”, yüzde 100 üniversite sermayeli bir Teknoloji Transfer Ofisi. Bilginin teknolojiye dönüşmesi, teknolojinin patent yoluyla ticarileşmesi ve böylece ekonomiye katkı sağlaması amacıyla kurulan TTO A.Ş., üniversite sanayi iş birliği, fikri haklar yönetimi ve girişimcilik faaliyetlerini etkin biçimde sürdürecek.

İnova Muğla TTO AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Aktürk, Teknoloji Transfer Ofisinin bugününü ve geleceğini değerlendirdi.

Şirketin Üniversitemizin AR-GE hedefleri kapsamında faaliyet gösteren tüm destek yapılarını bir çatı altında toplayıp entegre bir şekilde çalışır hale getireceğini söyleyen Prof. Dr. Aktürk’ün Inova Muğla TTO A.Ş.’ye ilişkin açıklamaları şöyle:

MSKÜ Ticari Faaliyetlere Katılabilecek

“Dünyadaki değişme ve gelişme sürecinde Ülkemizin rekabet edebilirlik gücünün artması için yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretimin yolu, ‘Bilgi’, ‘Yaratıcılık’, ‘Tasarım’ ve ‘Girişimcilik’ kültürünün yaygınlaştırılmasına bağlıdır. Bunun gerçekleştirilebilmesi ise etkin üniversite-sanayi iş birliğine dayanmaktadır. Daha önce TTO’lar üniversite ile sanayi arasında aracı birim olarak rol almaktayken, 2017 yılında yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’nden sonra teknoloji transfer ofislerinin Türk Ticaret Kanunu’na tabi, anonim şirket statüsünde kurulmasının önü açılmıştır. Teknoloji Transfer Ofislerinin zaman içerisinde sanayi ile entegrasyonundaki sıkıntılar, fon kaynaklarına ulaşmadaki zorluklar, hukuki ve bürokratik engellerin şirketleşme ile aşılabileceği düşünülmektedir. Hem üniversiteye bağlı bir birim hem de Türk Ticaret Kanunu’na tabi anonim bir şirket olarak TTO’lar, üniversiteleri ticari hayatın içerisinde bağımsız bir şirket olarak temsil edebilecek, diğer şirketlere ortak olabilecek ve iktisadi faaliyetlere özgür bir biçimde katılabileceklerdir. İnova Muğla Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi bu amaçlarla 19 Eylül 2019 tarihinde kuruldu.”

Fikirleri Ürünlere Dönüştürecek

“Muğla inovasyon ekosisteminin oluşturulmasında İnova Muğla TTO A.Ş. Üniversite, sanayi kuruluşları, kalkınma ajansları, Muğla Teknopark, kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek;  yeni fikirlerin projelere, yeni girişimlere patentlere ve teknolojik ürünlere dönüşmesi süreçlerinde etkin rol oynayacaktır. İnova Muğla Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. araştırmacıların ulusal ve uluslararası proje destek mekanizmalarından daha etkin faydalanabilmesine, üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılmasına, yürütülen araştırmalar sonucunda ortaya çıkan fikir, buluş, yenilik, katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin korunmasına ve yenilikçi ürünlerin toplum ve ülke hizmetine sunulmasına aracılık edecektir.”

Kazan-Kazan İlkesiyle Çalışacak

“Inova Muğla TTO A.Ş. olarak, paydaşlarının ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasına destek olarak nitelikli AR-GE projeleri üretebilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak hedefiyle yola çıktık. Önümüzdeki süreçte etkin bir üniversite-sanayi iş birliği platformu kurarak araştırmacılar ile iş dünyasını bir araya getireceğiz. Karşılıklı kazan-kazan ilkesi doğrultusunda problemleri çözecek ve inovasyonu yüksek projelerde koordinasyonu sağlayacak çalışmalar yürüteceğiz. İş dünyasının üniversiteye açılan kapısı olmak, sanayileşme potansiyeli yüksek teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak, Üniversite bünyesindeki fikri-sinai mülkiyet hakları, lisanslama, ticarileşme çalışmalarına destek olmak Inova Muğla TTO A.Ş.’nin temel çıkış noktaları. Bu kapsamda geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlayacak girişimciliğin yanında olacağız.”

Paydaşlarına Birçok Alanda Hizmet Verecek

“İnova Muğla TTO A.Ş. 3 temel paydaşın çalışmalarında, destek merkezi görevi görecek. Ofisimiz öğrencilerin girişimcilik kültürüne aşina olmalarına yardımcı olacak ve girişimci olmak isteyen öğrencilere destek ve mentorlük hizmeti sağlayacak. Araştırmacılar için araştırma projelerinin tüm süreçlerine destek olacak, fikri mülkiyet haklarını koruyacak ve fikirlerini ticarileştirerek inovasyona dönüşmesini destek olacak. İnova Muğla TTO A.Ş.’nin iş dünyası ile yapacağı çalışmalar da çok önemli.  Sanayi odaklı çalışmalarda,  Ar-Ge proje ortaklıklarını arttırarak Üniversite alt yapısının iş dünyasınca kullanılmasını sağlayacağız. Girişimcilere ise işletme yönetimi, inovasyon ve girişimcilik eğitimlerinin verilmesini planlıyoruz. Girişimciler için aynı zamanda prototipleme atölyeleri kurarak onların kullanımına sunmayı hedefliyoruz. İnova Muğla TTO A.Ş. tüm bunlara birlikte Muğla Teknopark bünyesine dahil olduğunda inovatif yeni girişimlerin teknopark içerisinde kurulmasını ve gelişmelerini destekleyerek işletmelerin proje geliştirme ve fikirlerinin korunmasına da destek olacak.”

İnova Muğla TTO A.Ş. paydaşlarına “Eğitim ve Farkındalık Birimi”, “Proje Destek Birimi”, “Üniversite- Sanayi İşbirliği Birimi”, “Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Birimi” ve “Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi” olmak üzere beş farklı modülde, alanında yetkin akademik personeliyle destek verecek.

Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Tarih : 02.01.2020 00:00
Okunma Sayısı : 1452