Haber

MSKÜ'den TÜBİTAK 1001 Projesiyle Öğretmen Eğitimine Önemli Destek

Son Güncelleme Tarihi : 06.11.2020 00:00

Üniversitemiz tarafından hayata geçirilen “Hizmet İçi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrimiçi Mentörlük (e-scaffolding) Modelinin Tasarlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi” projesi, ülkemizin ve bölgemizin hizmet içi öğretmen eğitimine büyük katkı sağlayacak.

Bilimsel sorgulama çerçevesinde sınıf içi uygulamaların etkililiğinin araştırılması ve geliştirilmesi üzerine tasarlanmış bir hizmet içi öğretmen mesleki gelişim modelinin derinlemesine incelenmesini ve değerlendirilmesini hedefleyen bu büyük proje, Eğitim Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver tarafından yürütülüyor.

TÜBİTAK ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (SOBAG-220K080) çağrısına karşılık gerçekleştirilen çalışmalar için Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) ile iş birliği yapılıyor.

Üniversitemiz Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) bünyesinde gerçekleştirilen önemli önemli çalışmalar, öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerine uzmanlaşmış deneyimli bir ekibi de bir araya getiriyor. Üniversitemiz öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Sertaç Arabacıoğlu, Arş. Gör. Dr. Hasan Zühtü Okulu, Doç. Dr. Burcu Şenler Pehlivan, Öğr. Gör. Dr. Nilay Muslu ve Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz’ın yer aldığı proje ekibi, 36 aylık bir süre içerisinde çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Ülkemizin eğitim sitemine önemli katkılar sağlayack bu proje, öğretmen hizmet içi eğitiminde gün geçtikçe artan bir ihtiyaca karşılık veriyor. Bugüne değin öğretmen eğitimini desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası kaynaklı fonlardan sağlanan çok sayıda projeyi büyük bir başarıyla tamamladıklarını söyleyen proje yürütücüsü Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver, yeni çalışmalarının öğretmenlerin fikirlerinin, beklentilerinin ön planda tutulduğu mentörlük, koçluk, akran öğrenimi, iş birliği ve birlikte çalışma stratejileriyle çevrilen bir anlayışta gerçekleştirileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Ünver projeleri ile ilgili “Bilindiği üzere öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik hizmetiçi eğitimler, merkezi bir planlama ile yürütülmekte ve genellikle öğretmenlerin, bir günden bir haftaya kadar değişen sürelerde gerçekleştirilir. Bu programların herkese uygun standart bir içerikte düzenlenmeleri ve öğretmenlerin öğrenci rolünde eğitim almaları gibi çeşitli nedenlerle etkililikleri daima bir tartışma konusu olmuştur. Oysaki her bir öğretmenin kendi sınıf ortamındaki beklentileri ve ihtiyaçları farklıdır. Hizmet içi eğitimler öğretmenlerin fikirlerini, hayallerini, gelecek tasarılarını, beklentilerini dinleyerek bu evrenin iklimi ve doğası göz önünde bulundurularak daha fazla dayanışma, daha fazla farkındalık, daha fazla cesaret, empati ve paylaşımla tasarlanmalıdır. İşte bu noktada mevcut proje, mesleğe yeni başlamış ve deneyimli sınıf ve fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulama çerçevesinde desteklenmesine yönelik hizmet içi öğretmen eğitimi modeli üzerine odaklanacaktır” dedi.

Proje kapsamında aynı zamanda 3 lisansüstü genç araştırmacı bursiyer olarak desteklenerek, ülkenin yetişmiş insan gücüne de katkı sağlanıyor.

Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Tarih : 06.11.2020 00:00
Okunma Sayısı : 766