Haber

Muğla Teknopark: Bölgenin Teknoloji ve Bilgi Üssü

Son Güncelleme Tarihi : 30.03.2021 00:00

Teknoparklar bilgi ve teknoloji üretimine katkı sağlayan ülkemizin en önemli altyapı, fon ve personel destek kuruluşlarıdır. Teknolojik üretimi arttırmak ve girişimcilik ekosistemini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Muğla Teknopark ise bölgemizin ve ülkemizin en büyük bilgi üretim üssü olmaya hazırlanıyor. Muğla Teknopark Genel Müdürü Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Barış Ethem Süzek ile teknoparklar ve Muğla Teknopark ile ilgili merak edilenleri konuştuk.

 

Muğla Teknopark hakkında bilgi verebilir misiniz?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yaygın ismiyle Muğla Teknopark, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, 11.11.2015 tarih ve 29529 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bölge Marmaris yolu ile Denizli yolunun kesiştiği 64 bin m2’lik bir alanda kurulmuştur.

2020 yılında bölgenin idari ofislerini ve kuluçka merkezini içerecek ilk binasının inşaatı tamamlanarak, faaliyete geçmiştir.  Bu bina 37 ofis, 1 ön kuluçka, 2 kuluçka alanı ve ortak kullanım alanları içermektedir. Bölge alanının tamamını dolduracak şekilde yeni bina etaplarının önümüzdeki yıllarda yapılması planlanmaktadır.  

Muğla Teknopark’ın kuruluş amacı ve hedefleri nelerdir?

Teknoparkların amacı üniversite ve araştırma kurumları ile üretim sektörünün işbirliğini sağlayarak ülke sanayisinin rekabetçi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasına yardım etmektir.  Bu doğrultuda bilgi üretimine katkıda bulunmak, üründe/üretimde yenilik geliştirmesine zemin oluşturmak, teknolojik üretim ve girişimciliğin artmasını sağlamak, nitelikli teknik personel için istihdam fırsatlarının yaratılması ve teknoloji yatırımlarının artmasını sağlamak hedefleri arasındadır.

Kısaca, teknoparkların amacı ülkemizin teknolojik rekabetçi gücünü artırmak ve teknoloji geliştirme kapasitesini yükseltmek için gerekli faaliyetlere ev sahipliği yapmak ve/veya bunları desteklemektir.

Muğla Teknopark’ın yapısı ve işleyişinden bahseder misiniz?

Teknopark yönetici şirket dediğimiz çok ortaklı bir anonim şirket tarafından yönetilir. Bizim yönetici şirketimiz üniversitemiz %51 payla ortak ve geri kalan %49luk pay aralarında ilimizdeki belediye başkanlıkları, odaları, birliklerin ve firmaların olduğu 53 ortak arasında bölünmüş durumda. Yönetici şirketin, başkanlığını Muğla Valisi Sn. Orhan Tavlı ile başkan yardımcılıklarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Dr. Osman Gürün, Üniversitemiz Rektörü Sn. Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve MUTSO Başkanı Sn. Mustafa Ercan’ın yaptığı 11 kişilik bir yönetim kurulu var.

Bu yönetici şirketin görev ve sorumlulukları 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yönetici şirketin temel üç görevi olduğu söylenebilir; girişimcilerin teknoparka kabul süreçlerini yürütmek, girişimcilerin teknopark içinde iş görebilmesi için hizmetleri sunmak ve son olarak başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına olmak üzere diğer ilgili bakanlıklara karşı hem kendi sorumluluklarını yerine getirmek hem de girişimci firmaların sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.

Muğla Teknopark’a başvuru şartları ve aşamalarını anlatır mısınız?

Teknoparka başvuru aşamaları genel olarak girişimci ön başvurusu ve onaylanması, girişimci proje başvurusu, proje hakemlerin atanması, hakemlerin değerlendirmesinin sonuçlanması ve hakem değerlendirmeleri ışığında komisyon kararının aday girişimcilere bildirilmesi şeklinde. Tüm bu süreçler bir bilişim sistemi ile yönetiliyor. Girişimciler projeleriyle ön kuluçka, kuluçka ve Ar-Ge firması olarak başvurabiliyorlar. Ön kuluçka ve kuluçka projeleri ulusal bir akademik hakem tarafından, Ar-Ge firması olarak girişimcilerin başvuruları ise iki akademik ve bir sektör hakemi tarafından değerlendiriliyor.

Mevcut hakem havuzumuzda tüm Türkiye’den akademik ve sektör hakemleri var. TÜBİTAK veya benzer kuruluşların süreçlerine benzer bir biçimde; hakem/panel sistemi ve hakemlerin değerlendirmeleri ışığında bir komisyonun kararı.

Başvuru şartlarına gelince; değerlendirmede projelerin kazanımları, hedefleri, Ar-Ge/ niteliği, yenilikçi yönü, ekonomik değeri, proje ekip/ekipmanlarını, teknoloji hazırlık seviyesini içeren bir başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Proje formunun eksiksiz ve doğru tamamlanması etkin değerlendirilmesini sağlıyor.

Teknopark içinde faaliyete devam edebilmek de proje başvurularının devamlılığına bağlı bir durum. Firmalar teknopark içinde iken de proje başvurusunda bulunmak, kabul ettirmek ve onları sürdürmek zorunda, aksi takdirde teknoparklardan çıkarılıyorlar. 

Teknoparklar firmalara ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

Projeleri kabul edilen firmalar, Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri kapsamında geliştirilen ürün satışlarından elde edilen kazançlarda gelir ve kurumlar vergisinden muaftır; SGK işveren prim desteği alırlar; ücret bordrolarında damga vergisi istisnası hakları vardır; ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlerde damga vergisi ve harç istisnası hakkına sahiptir ve son olarak yazılıma dayalı ürün ve hizmetlerde KDV istisnası hakkına sahiptir.

Firmalar bu tip mali desteklerden yararlanmalarının yani sıra bir Ar-Ge/yenilikçilik ekosisteminin getirebileceği benzer/tamamlayıcı hedefleri olan firmalarla ortaklık, işbirliği, güç birliği, ortak yatırım gibi olası fırsatlara da erişmiş oluyorlar. 

Teknoparkın akademisyenler ve öğrenciler için avantajları nelerdir?

Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz teknoparklara daha önce de bahsettiğim girişimciler gibi projelerle başvurabilirler. Nitekim halen Teknopark içinde şirket kuran ve faaliyete geçecek olan akademisyenlerimiz mevcut. Benzer şekilde Teknopark içinde ön kuluçka programında yer alan öğrencilerimiz de var/olacak.         

Bunun yanısıra akademisyenlerimiz Teknopark şirketlerine danışman olabilirler. Öğrencilerimiz teknopark şirketlerinde tam/yarı zamanlı çalışabilir ya da staj yapabilirler.

Muğla Teknopark bölgemize ve ülkemize neler katacak?

Bu güne kadar kurulan teknoparkları bir bütün olarak ele alırsak ülkemizde yenilik geliştirmesine, teknoloji üretimine, girişimciliğin artmasına, nitelikli teknik personel yetişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Benim Covid-19 Pandemisinde teknoparkların katkılarını anlatan ve gördüğüm en güzel örnek, Ankara’da bir teknopark bünyesinden geliştirilen ve belki de birçoğumuzun hayatını kurtarabilecek bir solunum destek cihazının çok kısa surede üretime geçirilmesi ve şu anda tüm dünyaya ihraç edilen bir ürün olmasıdır. Teknoparklar bünyesinde birçok firmanın bugün uluslararası arenada ürünleri olması da teknoparkların katkılarının bir diğer göstergesidir.

Bu bağlamda, Muğla Teknopark’ın da diğer teknoparklardaki iyi örneklere benzer ve ülkeye katkısı yüksek ürünlere ev sahipliği yapacağını düşünüyorum. Muğla Teknopark’ın .0bölgemize katkılarına gelince; ben Muğla Teknopark’ın bünyesindeki girişimcilerin sağlayacağı istihdam, ihracat kapasitesi ve ürün yelpazesi ile bölgenin en büyük ve büyüme potansiyeli en yüksek “bacasız sanayi” kuruluşu olmasını hayal ediyorum.

Muğla Teknopark’ın üniversitemize katkılarına gelince; akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin kurduğu/ortak olduğu şirketler sayesinde Üniversitemizin girişimcilik endeksinde üst sıralara çıkmasına katkıda bulunacağını ön görüyorum.

 

Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Tarih : 30.03.2021 00:00
Okunma Sayısı : 534