Haber

TÜBİTAK 1001 Projesi İle Eğitime Büyük Katkı

Son Güncelleme Tarihi : 06.11.2020 08:00

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından, yoksulluğun eğitime yansımalarının görünür hale getirilmesi ve bir müdahale programı geliştirilmesi amacıyla büyük bir proje hayata geçirildi.

TÜBİTAK 1001 Projesi olarak tasarlanan “Yoksulluğun Yeni Yüzü: Kent Yoksulluğunun Eğitime Yansımalarına İlişkin Bir Eylem Araştırması” başlıklı proje ile Muğla’da kent yoksulu öğrencilerin hangi konularda dezavantajlar yaşadıkları kapsamlı bir şekilde araştırılacak. Bu çerçevede yoksulluğun yoğun yaşandığı mahallerde hanelere gidilerek görüşmeler yapılacak.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Vural Hoşgörür’ün yürütücülüğünü yaptığı ve ilimizin eğitim sitemine büyük katkılar sağlayacak bu projede Prof. Dr. Kasım Yıldırım, Doç. Dr. Necdet Aykaç, Doç. Dr. Tuğba Hoşgörür, Dr. Öğ. Üyesi Sergender Sezer, Dr. Öğ. Üyesi Mine Kizir, Araş. Gör. Mirace Karaca, Yük. Lis. Öğr. Eda Yeşil ve Lisans Öğr. Necdet Turgut araştırmacı olarak görev alıyor.

Bu önemli proje kapsamında ayrıca kent yoksulluğunun eğitim ortamına yansımasını belirleyebilmek için kent yoksulluğunun yoğun olduğu okullardaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerden de veriler toplanacak. Toplanan verilerle özellikle kent yoksulu ailelerin ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlar, farkındalıkları, eğitime bakışları, ekonomik, sosyal ve kültürel sermayeleri derinlemesine ortaya konulmaya çalışılacak.

Proje sonucunda ortaya çıkan profile göre bir müdahale programı geliştirilip sahada uygulanacak. Bu müdahale programıyla, katılımcıların kent yoksulluğuna ilişkin farkındalıklarını artırılması ve öğrencilerin sorunlarının projenin sınırlılıkları çerçevesinde azaltılması amaçlanıyor.

Ayrıca bu projenin yalnızca ilimize değil bölgemize ve ülkemize de önemli katkıları olacak. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim etkinliklerinin içinde aktif olarak yer almaları ve örnek çalışmalar yapmaları sağlanacak. Projenin başka kentlerde uygulanabilmesi için ise modüler programlar hazırlanacak ve yaygınlaştırılması için gerekli kurumlara önerilecek.

Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Tarih : 06.11.2020 08:00
Okunma Sayısı : 1655