Haber

Üniversitemizde “Yeşil Kampüs” ile İlgili İlk Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme Tarihi : 30.09.2019 00:00

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in geçtiğimiz akademik dönemde “Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Üniversite” sloganı ile üzerinde durduğu; “engelsiz kampüs”, “tehlikeli atık yönetimi” ve “doğa dostu kampüs” çalışmalarının “UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması” standartlarına göre tek çatı altında toplanması için ilk toplantı gerçekleşti.

 

Toplantıda; yaşam kalitesi yüksek, doğa dostu yerleşkeleri geliştirmek amacı ile “Küresel Isınma, Karbon Ayak İzi, Yeşil Ulaşım, Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı” başlıklarını içeren uluslararası standartlar üzerinde duruldu.

 

Gerçekleştirilen fikir alışverişleri sonucunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde ‘Yeşil Kampüs Eylem Planı’nın oluşturulabilmesi adına, her bir kıstas için ilgili kişi/birimlerden oluşan alt ekipler oluşturulması ve ekiplerin yönetime sunacakları rapor doğrultusunda eylem planlarının sonuca bağlanması kararlaştırıldı.

 

Buna göre 2020 yılından itibaren; “Açık Alanların Toplam Alana Oranı”, “Ormanla Kaplı Kampüs Alanı Kampüs Alanı”, “Enerji Verimliliğine Sahip Cihazların Kullanımı”, “Kampüste Yenilenebilir Enerji Üretimi”, “Toplam Karbon Ayak İzinin Kampüs Nüfusuna Oranı”, Üniversite Atıkları İçin Geri Dönüşüm Programı”, “Kampüste Özel Araçları Azaltmayı Amaçlayan Taşımacılık”, “Kampüsteki Bisiklet ve Yaya Politikası” vb. kriterlere yönelik çalışmalar başlatılacağı belirtildi.

 

 

Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Tarih : 30.09.2019 00:00
Okunma Sayısı : 1419