Haber

Üniversitemizde Medeniyet Tasavvurları Paneli

Son Güncelleme Tarihi : 16.05.2019 23:30

Üniversitemizde “Medeniyet Tasavvurları” temalı panel düzenlendi.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Özne Dergisi tarafından düzenlenen Medeniyet Tasavvurları konulu panel, Yaşar Özlem Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Prof. Dr. Sebahattin Çevikbaş, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr.  Hatice Nur Erkızan, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Özne Dergisi Editörü Doç. Dr. Mustafa Günay, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Milay Köktürk, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdem, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Göçmen'in konuşmacı olarak katıldığı panel üç oturumdan oluştu.

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Prof. Dr. Sebahattin Çevikbaş, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ve Prof. Dr. Milay Köktürk'ün konuşmacı olarak katıldığı panel, üç oturumdan oluştu.

Panelin açılışında konuşan Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, ister kriz düzleminde, isterse dayanışma düzleminde ele alınsın çağımızın en önemli sorununun medeniyetler arasındaki ilişkinin mahiyeti olduğunu belirtti. Medeniyetlerin, ulusların kendilerini bir çeşit güvenlik ve dayanışma gereksinimlerini karşıladıkları yapılar olduğunu vurgulayan Topdemir, “Oysa asıl olanın ulusal kültür ve bu kültürden kaynaklanan yerel davranış örüntülerinin sorunların çözümünde başat rol alması ve bu yoldan barışa ve birlikteliğe götürecek evrensel öğelerin oluşturulmasıdır” dedi. "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" şiarının bunun en güzel örneği olduğunu belirten Prof. Dr. Topdemir, “Ulu Önder Atatürk büyük var oluş mücadelesini ulusal kültürel dinamikler üzerinde kurgulamış, muhteşem bir zafer elde etmiş ve devamında genç Cumhuriyetin geleceğini tasarlayacak şekilde bu sözü söylemiştir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahattin Çevikbaş ise medeniyetin, insanın toplumsallığından hareketle zorunlu bir duruma işaret ettiğini; insanın asgari düzeydeki ihtiyaçlarını karşılarken artı değerler ve yeni inşalar ürettiğini; medeniyet denilen olgunun en genel anlamıyla bu inşalardan oluştuğunu söyledi. Medeniyetin, bu güne kadar çok farklı biçimlerde anlaşıldığına, anlaşılmaya da devam ettiğine ve edeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Çevikbaş, “Medeniyetsiz bir toplum yok; olamaz da. Medeniyetleri teke indirmek, diğerlerinin varlığını kerhen kabullenip yaşam hakkı tanımamak, muhtemelen bugün yaşadığımız sorunların en önemli nedenidir” dedi.

Medeniyet Tasavvurları Paneli, açılış konuşmalarının ardından medeniyetin inşası, medeniyet ve evren tasavvuru ve medeniyetler üzerinden medeniyet tasavvurlarının ele alındığı birinci panelle devam etti. Medeniyet konusunun, kavramsal, olgusal ve tarihsel boyutlarıyla ele alındığı panelden sonra ikinci panelde, medeniyetler krizi, Camus, Hobbes ve Marks gibi filozoflar bağlamında medeniyet tasavvuru irdelendi. Üçüncü ve son panelde ise medeniyet ve dil ile Batı medeniyetinin Türk medeniyetine olan borcu üzerinde duruldu ve Cumhuriyetimizin kurucu unsurları bağlamında medeniyetimizin geliştirilmesi yönünde gösterilen çabalar dile getirildi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Çevik ile Prof. Dr. Bakiye Uğur’un katıldığı panel, katılımcıların sorularıyla derinlik kazandı.

Medeniyet Tasavvurları Paneli, benzer problemlerin ele alınacağı toplantıların daha fazla düzenlenmesi temennisiyle sona erdi.

 

Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Tarih : 16.05.2019 23:30
Okunma Sayısı : 1323