Personnel

Doçent Doktor SAYIM AKTAY
Doçent Doktor
Sayım Aktay
@ E-mail
sayimaktay@mu.edu.tr
Phone
0252 211 2225

Staff of

Place of Duty

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Regular Staff

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Education

Bachelor's Degree

Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 20.06.2001

Master's Degree

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği 28.07.2005

Doctorate

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği 13.09.2011

Academic Publishing

(A-3)

1-) Aktay Sayım, Gök Seçkin, Uzunoğlu Dilşat, 2023. ChatGPT in Education. Tay Journal
2-) Aktay Sayım, 2022. The usability of Images Generated by Artificial Intelligence (AI) in Education. International Technology and Education Journal
3-) Aktay Sayım, 2018. Teacher Perspective on Internet Censorship in Turkey. Universal Journal of Educational Research
4-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2017. The awareness of pre-service teachers in primary school education department on environmental problems. International Electronic Journal of Environmental Education
5-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2016. Primary School Principals Experiences with Smartphone Apps. Journal of Education and Training Studies

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Aktay Sayım, Keser Rümeysa, 2023. İlkokulda Uzaktan Eğitim mi, Yüz Yüze Eğitim mi?. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi
2-) Aktay Sayım, Çetin Sibel, 2022. The Literature Search Methods of Academics. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
3-) Aktay Sayım, Hamzaçebi Gökhan, Kara Hüseyin, 2021. Eğitimde Akıllı Telefon Uygulaması Kullanımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Aktay Sayım, Gülay Elif, Selvi Ceren, 2020. 2023 Eğitim Vizyonu ve Sınıf Öğretmeni Adayları. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi
5-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2018. OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
6-) Aktay Sayım, 2018. A Validity and Reliability Study of the Smartphone Self-Efficacy Scale. International Technology and Education Journal
7-) Aktay Sayım, 2017. HOW TO ORGANIZE A SYMPOSIUM: TRACKING DIGITAL FOOTPRINTS. Turkish Studies
8-) Sever Ramazan, Aktay Sayım, 2017. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU İÇİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
9-) Aktay Sayım, Keskin Tuba, 2016. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi. Eğitim Kuram Uygulama ve Araştırma Dergisi
10-) Aktay Sayım, 2009. The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey. The International Journal of Learning
11-) Aktay Sayım, 2008. The Effect of the Internet on the Quality of Education. The International Journal of Learning
12-) Özden Muhammet, Aktay Sayım, Yılmaz Fatih, Özdemir Özden Döndü, 2007. The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use. The International Journal of Learning

(A-7)

1-) Keskin Tuba, Aktay Sayım, 2021. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlikleri ve Öğretmenlik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Aktay Sayım, Çetin Halise Sibel, 2019. 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Aktay Sayım, Güvey Aktay Emel, 2015. İlkokullarda teknoloji eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Dal Sibel, Aktay Sayım, 2015. İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Academic Studies
5-) Aktay Sayım, Gültekin Mehmet, 2014. İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. İlköğretim Online
6-) Gökçe Nazlı, Kaya Erdoğan, Aktay Sayım, Özden Muhammet, 2007. İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. İlköğretim Online

(A-8) Articles published in Refereed National Journals

1-) Çetin Halise Sibel, Aktay Sayım, 2021. WEB 2.0 DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ İLKOKULDA ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi
2-) Aktay Sayım, 2017. Sempozyum web sitesi yönetim paneli incelemesi. Sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları dergisi
3-) Topal Temel, Aktay Sayım, Aşçı Metin, 2016. Mobil Dünyada Üniversitelerin Yeri. SAKARYA ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI DERGISI
4-) Hacısalihoğlu Karadeniz Mihriban, Aktay Sayım, 2015. The case of using technology by candidate teachers of mathematics in classrooms. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Aktay Sayım, Gültekin Mehmet, 2013. Webfolio application in primary education qualities and usability of webfolio system. Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Aktay Sayım, Gök Seçkin, Uzunoğlu Dilşat, 2023. GOOGLE PLAY YORUMLARI İLE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA). 6th INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ON CURRENT STUDIES IN CONTEMPORARY SCIENCES
2-) Aktay Sayım, Arat Rumeysa, Atalay Menekşe, 2019. İlkokullarda Teneffüs Süresi Ne Kadar Olmalı. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
3-) Aktay Sayım, Işık Emel, Gençsoy Elif, 2019. Tam Gün Öğretim mi İkili Öğretim mi?. 3. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
4-) Ersoy Ali, Aktay Sayım, 2007. Prospective Elementary School Teachers Ways of Internet Use While Preparing Their Projects and Homeworks. VII. International Educational Technologies Conference
5-) Aktay Sayım, 2007. Internet Use in The Primary Education Programs in Turkey Teacher And Student Roles. International Conference on Teaching and Learning (ICTL 2007)
6-) Karadağ Ruhan, Yılmaz Fatih, Aktay Sayım, 2006. Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim. XI. Türkiyede İnternet Konferansı

(B-2)

1-) Aktay Sayım, Keser Rümeysa, 2022. İLKOKULDA UZAKTAN EĞİTİM Mİ, YÜZ YÜZE EĞİTİM Mİ?. 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
2-) Aktay Sayım, Kara Cafer, 2022. İLKOKULDA KODLAMA KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ. 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
3-) Aktay Sayım, Gök Seçkin, 2022. İLKOKUMA YAZMA BECERİLERİ BOYUTUNDA AKILLI TELEFON VE TABLET UYGULAMALARI. 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
4-) Aktay Sayım, Gülay Elif, Selvi Ceren, 2019. İlkokul Öğrencilerinin Stajyer Öğretmenlere İlişkin Metaforları. 3. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
5-) Aktay Sayım, Gülay Elif, Selvi Ceren, 2019. 2023 Eğitim Vizyonu ve Sınıf Öğretmeni Adayları. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
6-) Aktay Sayım, 2019. İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİ. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
7-) Aktay Sayım, Özdemir Uğur, Can Süleyman, 2018. Türkiyedeki Akademisyenler Bağlamında Atıf ve Atıf Tarama. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
8-) Aktay Sayım, Çetin Halise Sibel, 2018. Akademisyenlerin Literatür Tarama Biçimleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
9-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2018. Öğretmen Adayı Günlükleri: Öğretmen Olmak. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
10-) Aktay Sayım, Mert Büşra, 2018. Birleştirilmiş Sınıflarda Staj Uygulaması. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
11-) Keskin Tuba, Aktay Sayım, 2018. Technology in New Teacher Training Undergraduate Programs. 6th International Congress on Curriculum and Instruction(ICCI-EPOK.2018)
12-) Aktay Sayım, Kaçmaz Betül, Taş Dicle, Kaplan Fatma, Kaynup Nazlı, Ateş Selin, 2018. Media and Technology Use of The Prospective Classroom Teachers and Their Attitudes Toward Them. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
13-) Aktay Sayım, Tan Aydan, Karahan Cihat, Gümpür Fatma, Keske Hüseyin, Özcan Tuğba, 2018. Analysis of The Studies Conducted on Media Literacy in Turkey. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
14-) Aktay Sayım, 2018. Değerlendirmede Çevrimiçi Dünyaya Geçiş: Kahoot!. 17th International Primary School Teacher Education Symposium
15-) Aktay Sayım, Keskin Tuba, 2017. TÜRKİYE’DEKİ HAYAT BİLGİSİ VE ALMANYA’DAKİ SACHUNTERRİCHT PROGRAMLARINDA TEKNOLOJİ. 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
16-) Aktay Sayım, Kılıç Kahraman, 2017. İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ GRAFİK TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
17-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştaylarının İncelenmesi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
18-) Aktay Sayım, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağ Metaforları. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017)
19-) Aktay Sayım, 2017. Combining Power Of Smartphones / Tablets With Data Shows. I. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VEARAŞTIRMA SEMPOZYUMU(USEAS 2017)
20-) Aktay Sayım, 2017. OPEN-ENDED SURVEYS VS INTERVIEWS. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
21-) Aktay Sayım, 2017. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE DİJİTAL VİDEOLARIN KULLANILMASI. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
22-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2017. Technology Leadership Qualifications of School Managers. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
23-) Aktay Sayım, Kara Hüseyin, Hamzaçebi Gökhan, 2016. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AKILLI TELEFON UYGULAMALARI ZEYBEK UYGULAMASI. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
24-) Sever Ramazan, Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU İÇİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
25-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI. 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
26-) Aktay Sayım, 2016. SEMPOZYUM WEBSİTESİ YÖNETİM PANELİ. 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
27-) Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU KATILIMCI PROFİLLERİ. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
28-) Aktay Sayım, 2015. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının akıllı telefon uygulama profili. XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015)
29-) Topal Temel, Aktay Sayım, 2015. Mobil dünyada üniversitelerin yeri. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
30-) Topal Temel, Aktay Sayım, 2014. Eğitim Fakültelerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı. Ist International Eurasian Educational Research Congress
31-) Aktay Sayım, Özden Muhammet, 2009. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stratejileri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
32-) Aktay Sayım, 2009. Presentation of a Web Based Portfolio System For Primary Education. The International Conference on Primary Education
33-) Aktay Sayım, 2009. The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey. The Sixteenth International Conference on Learning
34-) Aktay Sayım, 2009. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo Webfolyo Kullanımı Web Based Portfolio Webfolyo Use in Primary Education. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
35-) Aktay Sayım, 2009. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo Webfolyo Kullanımı Web Based Portfolio Webfolyo Use in Primary Education. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
36-) Aktay Sayım, 2008. The Effect of the Internet on the Quality of Education. The Fifteenth International Conference on Learning

(B-4) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Aktay Sayım, 2006. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlik İnançları İle Fen öğretimi Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki Eskişehir İli Örneği. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi

(C-1) Books published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Aktay Sayım, Kara Cafer, 2023. EĞİTİM & BİLİM 2023-I/TÜRKİYE’DE İLKOKULDA KODLAMA ÇALIŞMALARI. Yayın Evi: Efe Akademik Yayıncılık Editör Adı: Songül KARABATAK
2-) Aktay Sayım, Sağıcı Ceren, Gülay Elif, 2023. EĞİTİM & BİLİM 2023-I/TÜRKİYE’DE NASIL İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ YETİŞİYOR?. Yayın Evi: Efe Akademik Yayıncılık Editör Adı: Songül KARABATAK
3-) Aktay Sayım, çelik Handan, çelik Ercan, 2023. Görsel Okuryazarlık Üzerine Bibliyometrik Analiz/. Yayın Evi: ESA Pub Editör Adı: AKTAY SAYIM, ÇELİK HANDAN, ÇELİK ERCAN
4-) Aktay Sayım, 2019. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo (Webfolyo) Uygulaması. Yayın Evi: LAP LAMBERT Academic Publishing Editör Adı: -
5-) Aktay Sayım, 2017. Öğrenciler ve Aileler için İnternet El Kitabı. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: -
6-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2016. İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ/İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Fatma Susar Kırmızı, Emre Ünal

(C-2) Books published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Aktay Sayım, 2021. Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi/Türkçe Öğretiminde Dijital Teknoloji Kullanımı. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Fatma Susar Kırmızı
2-) Aktay Sayım, 2021. GÜNCEL YAKLAŞIMLARA DAYALI ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ/HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMI. Yayın Evi: Vizetek Editör Adı: Aslı Gündoğan, Zeynep Kılıç

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Aktay Sayım, Tezcan Mehdi, Armağan İbrahim, Demir Ali, 2019. Eğitimde Araştırmalar/Öğretmen Adayları Ve Yaz Okulu. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Bilal Duman, Sabri Sidekli
2-) Aktay Sayım, Pekdemir Esadiye, Orhan Nilsu, 2019. Eğitimde Araştırmalar/Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemi: Sağladığı Yararlar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Bilal Duman, Sabri Sidekli
3-) Aktay Sayım, 2018. The Skill Approach in Education: From Theory to Practice/SCREEN-READING SKILLS AND TEACHING. Yayın Evi: Cambridge Scholars Publishing Editör Adı: Firdevs Güneş, Yüsuf Söylemez
4-) Aktay Sayım, 2018. HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ/HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ. Yayın Evi: EĞİTEN KİTAP Editör Adı: SABRİ SİDEKLİ
5-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2017. İlkokuma Yazma Öğretimi/İlkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Kırmızı Susar Fatma, Ünal Emre
6-) Aktay Sayım, 2016. OKUDUKÇA/KIZLARIN OKULLAŞMASINDA TEKNOLOJİ. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Rahman Çakır
7-) Aktay Sayım, 2015. Fen Bilimleri Öğretimi/Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: ŞENGÜL S. ANAGÜN - NİL DUBAN

(D-11) Referee in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Journal of Education and Training Studies. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Journal of Education and Training Studies. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
3-) Journal of Education and Training Studies. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) Editor in Chief in journals indexed by indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2022. International Technology and Education Journal.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. American Journal of Education and Information Technology.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. ITEJ - International Technology and Education Journal .
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. International Technology and Education Journal.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Education and Training Studies.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Advances in Social Science and Humanities.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. ITEJ - International Technology and Education Journal.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Eğitim, Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. American Journal of Education and Information Technology.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. ITEJ - International Technology and Education Journal.
14-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. ITEJ - International Technology and Education Journal.
15-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ITEJ - International Technology and Education Journal.

(D-6)

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2023. International Technology and Education Journal.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Advances in Social Science and Humanities.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Education and Training Studies.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Advances in Social Science and Humanities.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Education and Training Studies.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.

(D-7)

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. International Game Interaction Journal.

(D-9) Edited Book published by national publishing houses in the relevant field

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. I. ULUSLARARASI OYUN KONGRESİ 30 EKİM - 02 KASIM 2019 BİLDİRİLER KİTABI (TAM METİN).

(E-1)

1-) ChatGPT in Education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
7-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-2)

1-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) İlkokuma Yazma Öğretimi/İlkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) The usability of Images Generated by Artificial Intelligence (AI) in Education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi/Türkçe Öğretiminde Dijital Teknoloji Kullanımı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) WEB 2.0 DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ İLKOKULDA ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) İlkokuma Yazma Öğretimi/İlkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
10-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
11-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
13-) Webfolio application in primary education qualities and usability of webfolio system - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Fen Bilimleri Öğretimi/Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
18-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
19-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
21-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
22-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
23-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
24-) The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
25-) 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1
26-) İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1
27-) Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlikleri ve Öğretmenlik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-3)

1-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 10
2-) 2023 Eğitim Vizyonu ve Sınıf Öğretmeni Adayları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-4)

1-) The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) The usability of Images Generated by Artificial Intelligence (AI) in Education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 6
3-) The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Teacher Perspective on Internet Censorship in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) ChatGPT in Education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
8-) The awareness of pre-service teachers in primary school education department on environmental problems - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
11-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
12-) The Effect of the Internet on the Quality of Education - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
14-) Tam Gün Öğretim mi İkili Öğretim mi? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 7
16-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
17-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
19-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağ Metaforları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
21-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
22-) The Effect of the Internet on the Quality of Education - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
23-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 12
24-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
25-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
26-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
27-) The Effect of the Internet on the Quality of Education - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
28-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
29-) İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
30-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
31-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
32-) Prospective Elementary School Teachers Ways of Internet Use While Preparing Their Projects and Homeworks - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
33-) The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
34-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
35-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
36-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 7
37-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
38-) Fen Bilimleri Öğretimi/Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
39-) İlkokuma Yazma Öğretimi/İlkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
40-) The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
41-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 13
42-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 18
43-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 13
44-) The Effect of the Internet on the Quality of Education - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
45-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 12
46-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 7
47-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 7
48-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
49-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-5)

1-) ChatGPT in Education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) 2023 Eğitim Vizyonu ve Sınıf Öğretmeni Adayları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) A Validity and Reliability Study of the Smartphone Self-Efficacy Scale - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
12-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
13-) İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 10
15-) Webfolio application in primary education qualities and usability of webfolio system - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
17-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
19-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
20-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
22-) İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
23-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
24-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
25-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 9
26-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
27-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
28-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
29-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
30-) İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
31-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
32-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
33-) 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-6)

1-) 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
2-) ChatGPT in Education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) The usability of Images Generated by Artificial Intelligence (AI) in Education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
6-) Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi/Türkçe Öğretiminde Dijital Teknoloji Kullanımı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) EĞİTİM & BİLİM 2023-I/TÜRKİYE’DE İLKOKULDA KODLAMA ÇALIŞMALARI - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Eğitimde Akıllı Telefon Uygulaması Kullanımı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi/Türkçe Öğretiminde Dijital Teknoloji Kullanımı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
12-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
13-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
14-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
15-) The Skill Approach in Education: From Theory to Practice/SCREEN-READING SKILLS AND TEACHING - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
17-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Fen Bilimleri Öğretimi/Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
19-) The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
20-) 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 2

(E-7)

1-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğrenciler ve Aileler için İnternet El Kitabı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Öğrenciler ve Aileler için İnternet El Kitabı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Administered PhD/B.S./B.A. Dissertations.

1-) Tez Adı: Sınıf öğretmenliği eğitimi alanında lisansüstü akademik danışmanlığı konusunda beklentiler, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri. Konu: Akademik danışmanlık. ESADİYE-PEKDEMİR. 2022
2-) Tez Adı: Web 2.0 değerlendirme araçlarının ilkokulda etkililiğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Konu: Web 2.0 değerlendirme araçlarının ilkokulda etkililiğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. HALİSE SİBEL-ÇETİN. 2020
3-) Tez Adı: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Konu: Sınıf Eğitimi. Tuba-Keskin. 2019

(G-1) Principle Researcher in projects supported by international institutions

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından yürütülen Avrupa Komisyonu Marie Sklodowska ­Curie AvrupalıAraştırmacılar Gecesi (European Researchers' Night / H2020­MSCA­NIGHT­2020bis) çağrısıkapsamında ilişik olay olarak gerçekleştirilen projede, proje kurgusu gereği Türkiye'deki 7 bölgede kurulan Konsorsiyumlar ortaklığında -Ege Bölgesi Konsorsiyum lideri olarak- toplumda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı farkındalık sağlamak amacıyla uluslararası araştırmacılar ve bilim gecesi düzenlemek. Proje Türü: H2020. “SECC­SCIFEST / Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Bilim Festivali-SustainableEnvironment and Climate Change International Science Festival” projesi. 2021-2021

(G-2) Being part of a project supported by international institutions (researcher, trainer, advisor, etc.)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Bilişim Mobil Yazılım Trendi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Bilişim Mobil Yazılım Trendi. 2014-2015

(G-4)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine kodlama hakkında bilgi verme, kodlamaya başlandıç ve beraber bir oyun/program kodlayıp oluşturma etkinliği. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği (4007) - Artık Ben de Kodlama Yapabiliyorum. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Eğitmenlik konusu: İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine internette bir web sitesi oluşturmanın öğretilmesi ve bir web sitesi oluşturulması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği (4007) - SANAL DÜNYADA YER EDİNİYORUM: BİR WEB SİTESİ OLUŞTURMA. 2018-2018

(Ğ-1) International scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: . Ödül Diploması. 2018
2-) Kurum Adı: . Certificate of Appreciation. 2017
3-) Kurum Adı: . Certificate of Appreciation. 2016

(Ğ-2) National scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: . Teşekkür. 2016
2-) Kurum Adı: . Takdir Belgesi. 2005

(I-11)

1-) Erasmus Programme. Rezekne Academy of Technologies, Latvia. . 2019

(I-13)

1-) Temel Eğitim Bölümü. . . 2021
2-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2020
3-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2019
4-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2018
5-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2017

(I-14)

1-) Medya Okuryazarlığı. . . 2020
2-) Topluma Hizmet. . . 2020
3-) İlkokulda Medya Okuryazarlığı. . . 2020
4-) Bilişim Teknolojileri. . . 2019
5-) Sosyal Bilgiler Öğretimi. . . 2019
6-) İlkokulda Medya Okuryazarlığı. . . 2018
7-) Hayat Bilgisi Öğretimi. . . 2018
8-) Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme. . . 2017

(I-3)

1-) IV. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020). Çevrimiçi. . 2020
2-) III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019). Türkiye. . 2019
3-) II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018). Türkiye. . 2018
4-) 7th International Social Studies Education Symposium (USBES 2018). Türkiye. . 2018
5-) 5th International Turkish World Economy Forum (TDEF 2017) . Türkiye. . 2017
6-) 2. International Contemporary Educational Research Congress (CEAD 2017). Türkiye. . 2017
7-) 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016). Türkiye. . 2016
8-) 8th National Primary Teacher Education Symposium (USOS 2007). Türkiye. . 2007

(I-7)

1-) Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler ve teknoloji. USEAS 2021. Türkiye. . 2021

(I-8)

1-) 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi. Bodrum, Türkiye. . 2018
2-) Okul Öncesi Teknoloji Kullanımı Semineri. Türkiye. . 2016

Courses

GKD00120 2023-2024 Bahar

MEDYA OKURYAZARLIĞI

TSE 5542 2023-2024 Bahar

Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları

TSE 5544 2023-2024 Bahar

Uzaktan Eğitim Uygulamaları

TSE 6706 2023-2024 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 6901 2023-2024 Bahar

Tez Çalışması(1.TİK)

TSE30002 2023-2024 Bahar

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

TSE40002 2023-2024 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2

GKD00120 2023-2024 Güz

MEDYA OKURYAZARLIĞI

GKD10005 2023-2024 Güz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

GKD10019 2023-2024 Güz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

TSE 5505 2023-2024 Güz

Çevrimiçi Akademik Tarama

TSE30001 2023-2024 Güz

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

TSE40001 2023-2024 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1

BTÖ102 2022-2023 Bahar

BILGISAYAR II

GKD00120 2022-2023 Bahar

MEDYA OKURYAZARLIĞI

TSE 5542 2022-2023 Bahar

Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları

TSE 5544 2022-2023 Bahar

Uzaktan Eğitim Uygulamaları

TSE30002 2022-2023 Bahar

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

TSE40002 2022-2023 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2

TSE9520 2022-2023 Bahar

Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları

GKD00120 2022-2023 Güz

MEDYA OKURYAZARLIĞI

GKD10019 2022-2023 Güz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

TSE 5505 2022-2023 Güz

Çevrimiçi Akademik Tarama

TSE 6537 2022-2023 Güz

Teknoloji Destekli Nitel Veri Analizi Uygulamaları

TSE30001 2022-2023 Güz

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

TSE40001 2022-2023 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1

TSE7501 2022-2023 Güz

Çevrimiçi Akademik Tarama

TSE9501 2022-2023 Güz

Çevrimiçi Akademik Tarama

TSE9520 2022-2023 Güz

Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları