Personnel

Araştırma Görevlisi ALPER KARABABA
Araştırma Görevlisi
Alper Karababa
@ E-mail
alperkarababa@mu.edu.tr
Phone

Staff of

Place of Duty

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Abd

Regular Staff

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Education

Bachelor's Degree

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberliik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 24.06.2014

Master's Degree

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberliik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 11.09.2018

Doctorate

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberliik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Devam Ediyor

Academic Publishing

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Haskan Avcı Özlem, Karababa Alper, Zencir Tolga, 2019. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adayları: Algıladıkları Güçlükler ve Gelecek Kaygıları. Hacettepe University Journal of Education
2-) Haskan Avcı Özlem, Zencir Tolga, Karababa Alper, Bozdağ Faruk, Çetin Seray Betül, 2018. The Opinions of Male Pre-school Teacher Candidates on their Occupational Preferences: An Analysis in the Context of Gender. Journal of Education and Future

(B-2)

1-) Çeçen Eroğul Ayşe Rezan, Adıgüzel Arca, Karababa Alper, 2019. Akademik Başarı Ve Sosyoekonomik Düzey Açısından Risk Düzeyi Yüksek Ergenlerde Okula Devamsızlığın Nedenleri Ve Güç Kaynaklarının Belirlenmesi: Nitel Bir Ön Çalışma. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2019)
2-) Karababa Alper, Avcı Raşit, 2019. Sistemik Yaklaşıma Dayalı Geliştirilen Öz Değer Güçlendirme Grup Psikoeğitim Programının Beliren Yetişkinlerin Öz Değerleri Üzerine Etkisi. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi
3-) Karababa Alper, Taylı Aslı, 2018. Üniversite Öğrencilerinde Can Sıkıntısının YordayıcılarıOlarak Temel İhtiyaçlar, Yalnızlık Ve Yaşam Doyumu. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik
4-) Haskan Avcı Özlem, Karababa Alper, Zencir Tolga, 2017. TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ERKEK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI: ALGILADIKLARI GÜÇLÜKLER VE GELECEKKAYGILARI. Eyfor Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu

Courses

PFD4006 2019-2020 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2018-2019 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI