Personnel

Profesör Doktor KADİR ESER
Profesör Doktor
Kadir Eser
@ E-mail
ekadir@mu.edu.tr
Phone

Staff of

Place of Duty

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Abd

Regular Staff

-

Education

Bachelor's Degree

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü 1986

Master's Degree

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 1989

Doctorate

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 1999

Academic Publishing

(A-3-Eski) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Eser Kadir, Belet Nuran Halise, 2000. Yeni Bir Uluslararası Ekonomik Düzene Doğru Asya Krizinden Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Çıkarılabilecek Dersler. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi
2-) Eser Kadir, 1995. 1994 Finans Krizi ve Finans Kesiminde Reform Arayışları. İktisat, İşletme ve FinansDergisi

(A-5-Eski) Articles published in Refereed National Journals

1-) Eser Kadir, Çelik İlal Nur, Yıldız Onur, 2018. Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Muğla-Akyaka Örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi
2-) Eser Kadir, Ekiz Gökmen Çisel, 2009. Arıcılık Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Muğla İli Açısından Bir Değerlendirme. Magiad Lokomotif Dergisi
3-) Eser Kadir, 1996. Finansal Liberalizasyon Politikalarının Makroekonomik Performans Üzerindeki Etkileri. Hazine Dergisi
4-) Eser Kadir, 1995. Uluslararası Rekabet Gücü. Birlik Dergisi, İstanbul İhracatçı Birlikleri Yayın Organı
5-) Eser Kadir, 1994. Dış Ticaretin Liberalizasyonuna Dönük Politikaların İhracat ve Büyüme Hızına Etkileri. Birlik Dergisi, İstanbul İhracatçı Birlikleri Yayın Organı
6-) Eser Kadir, 1994. Merkez Bankasının Bağımsızlığının Makroekonomik Performans Üzerine Etkileri. Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi
7-) Eser Kadir, 1993. Mali Baskı Altındaki Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanan Finansal Liberalizasyon Politikalarının Etkinliği. Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü Yayın Organı
8-) Eser Kadir, 1992. Makroekonominin Mikro Temelleri. Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi
9-) Eser Kadir, 1991. ”1992 ” ye Doğru AT ve Tek Pazar Hedefi Çerçevesinde Finansal Piyasaların Gösterdiği Gelişmeler. Başak Dergisi, T.C. Ziraat Bankası Müfettişleri Dayanışma Derneği YayınOrganı
10-) Eser Kadir, 1991. Uluslararası Finans Sistemine Genel Bir Bakış. Başak Dergisi, T.C. Ziraat Bankası Müfettişleri Dayanışma Derneği Yayın Organı

(A-9) Technical Notes, Letters to the Editor, Discussions and Abstracts published in Refereed National Journals

1-) Eser Kadir, 1998. Riske Dönük Bir Davranış Olarak Likidite Tercihi. Sermaye Piyasası Kurulu
2-) Eser Kadir, 1993. Yapısal Uyum Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri: Afrika ve Latin Amerika île İlgili Örneklere Yönelik Simülasyonlar. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Eser Kadir, Çelik Nur, Yıldız Onur, 2017. Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Muğla Akyaka Örneği. Uluslararası Turizm, Seyahat, Eğlence ve Misafirperverlik Kongresi
2-) Eser Kadir, Ekiz Gökmen Çisel, 2008. Arıcılık Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Öneriler : Türkiye Geneli ve Muğla İli Açısından Bir Değerlendirme. 1. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
3-) Eser Kadir, Belet Nuran, 1999. Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararası Sermaye Akımlarının Nedenleri ve Olumsuz Etkileri: Sermaye Kaçışı, Global Finans Krizi ve Sermaye Kontrolüne İlişkin Arayışlar. 3. ODTÜ Uluslararası Ekonomi

(B-4) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Eser Kadir, Çımat Ali, Atasever Gülbahar, Avcı Mehmet, Daşkıran Filiz, 2015. Dünya’da ve Türkiye’de İktisat Doktora Eğitiminin Gelişimi. İktisat Öğretimi Çalıştayı
2-) Eser Kadir, Ekiz Gökmen Çisel, 2009. Beşeri Sermayenin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Etkileri: Dünya Deneyimi ve Türkiye Üzerine Gözlemler. 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı
3-) Eser Kadir, Avcı Mehmet, Altunç Ömer Faruk, 2007. Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi ile Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
4-) Çolak Ömer Faruk, Eser Kadir, 2004. Makro Açıdan Türkiye’de Bankacılık Krizleri. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Bankacılık Sorunları Sempozyumu
5-) Eser Kadir, 1999. Yeni Bir Uluslararası Ekonomik Düzene Doğru Asya Krizinden Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Çıkarılabilecek Dersler. 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

(C-4) Book Chapters published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Çolak Ömer Faruk, Eser Kadir Vd ., 2007. İktisada Giriş/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Yayını Editör Adı: ÇOLAK ÖMER FARUK
2-) Öcal Tezer, Çolak Ömer Faruk, Togay Selahattin, Eser Kadir, 1997. Para-Banka : Teori ve Politika/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Yayını Editör Adı: Öçal Tezer, Çolak Ömer Faruk, Togay Selahattin, Eser Kadir
3-) Eser Uğur, Eser Kadir, 1995. Türkiye’de Sanayi Sektörünün Yapısı ve Gelişme Eğilimi: Kamu ve Özel İmalat Sanayi Sektörleri Ayırımında Nicel Bir Çözümleme/. Yayın Evi: Türk Harb-İş Sendikası Yayını Editör Adı: Eser Uğur, Eser Kadir

(D-11) Referee in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) İktisat ve Toplum Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu). 2007. Hakemlik Sayısı: 1
3-) İktisat, İşletme ve Finans Dergisi. 2004. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Ekonomik Yaklaşım Dergisi (Gazi Üniversitesi,İ.İ.B.F., İktisat Bölümü). 2000. Hakemlik Sayısı: 1

(E-3)

1-) Finansal Liberalizasyon Politikalarının Makroekonomik Performans Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2000 Atıf Sayısı: 1
2-) Finansal Liberalizasyon Politikalarının Makroekonomik Performans Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 1996 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Administered PhD/B.S./B.A. Dissertations.

1-) Tez Adı: Mikrofinans Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması . Konu: kalkınma iktisadı. hamza-şimşek. 2009

(I-4)

1-) muğla sıtkı koçman üniversitesi/iibf/ ekonomik , siyasal ve sosyal sorunları araştırma ve uygulama merkezi tarafından düzenlenen "dünyada ve türkiyede bölgesel kalkınma dinamikleri"konulu konferans. türkiye. . 2018
2-) muğla sıtkı koçman üniversitesi/iibf/ekonomik,siyasal ve sosyal sorunları araştırma ve uygulama merkezi tarafından düzenlenen "ortadoğu coğrafyasında ekonomi ve siyaset meseleleri" konulu konferans. türkiye. . 2018
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Başkanlığı tarafından düzenlenen “ Vergi Bilinci ve Ekonomik Kalkınma ” konulu panel. türkiye. . 2013
4-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F ile Türk Ekonomi Bankası tarafından düzenlenen “ Tasarrufların Değerlendirilmesinde Bankacılık Sektörünün Rolü ” konulu konferans. türkiye. . 2012
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonomi Topluluğu tarafından düzenlenen ve Dr.Şenol Babuşçu’nun verdiği “ Bankacılık Kariyer Sınavlarına Hazırlık ” konulu konferans. türkiye. . 2011
6-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F’de düzenlenen “ KPSS Sınavlarına Hazırlık ” konulu panel. türkiye. . 2010

(I-5)

1-) TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı, Avrupa Çerçeve Programları Birimi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi’nde düzenlenen AB Çerçeve Programı Proje Yazma Semineri, Aydın . türkiye. . 2009
2-) Altıncı Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul . türkiye. . 2007
3-) TÜBA - BM Nüfus ve Kalkınma Stratejileri Alt Programı tarafından Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen Politika Önerileri Geliştirme Çalıştayı, Denizli . türkiye. . 2005

(I-6)

1-) Muğla’da yayınlanan Hamle Gazetesi’nde köşe yazarlığı . türkiye. . 2009
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi “ Toplumla İlişkiler Çalışma Grubu ” Koordinatörlüğü ( 2006 – 2007 – 2008 ). türkiye. . 2006
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde düzenlenen “ Türk Aydınlanma Devrimi Sempozyumu ” düzenleme kurulu üyeliği ( 2005 ). türkiye. . 2005

(I-8)

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Düşünce ve Kitap Topluluğu tarafından düzenlenen “ Yazmak ve Okumak ” konulu panel. türkiye. . 2016
2-) Muğla İlim Yayma Cemiyeti’nde verilen “Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler” konulu konferans . türkiye. . 2016
3-) Muğla’da Hür Düşünce Platformu’nda verilen “ Küreselleşme, Kalkınma ve Kriz “ konulu konferans . türkiye. . 2012
4-) Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nda verilen "Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri" konulu konferans . türkiye. . 2010
5-) Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tartışma Tebliğleri Semineri'nde sunulan " Küreselleşme’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Uzun Vadeli Bir Perspektif İle Gelişme Stratejisi Önerileri " başlıklı tartışma tebliği . türkiye. . 2005
6-) Karacan Akademi, Ankara . türkiye. . 2003
7-) Yaklaşım Eğitim Hizmetleri,Ankara. türkiye. . 2002
8-) Türkiye Bankalar Birliği, Ankara . türkiye. . 2001
9-) Ziraat Bankası Bankacılık Okulu,Ankara . türkiye. . 2000
10-) Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Ankara. türkiye. . 1999

Courses

İKT 5501 2019-2020 Güz

Para Teorisi ve Politikası

İKT 6099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT 5501 2018-2019 Bahar

Para Teorisi ve Politikası

İKT 6099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT2004 2018-2019 Bahar

İktisat Metodolojisi

İKT3514 2018-2019 Bahar

Para ve Finansal Piyasalar Analizi

İKT4002 2018-2019 Bahar

İktisat Politikası

EKO 7506 2018-2019 Güz

Finansal Piyasalar ve Uluslararası Mali Kuruluşlar

İKT 5501 2018-2019 Güz

Para Teorisi ve Politikası

İKT 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT1801 2018-2019 Güz

İktisada Giriş

İKT2803 2018-2019 Güz

Makro İktisat

İKT3507 2018-2019 Güz

Gelir ve İstihdam Teorisi