Personnel

Araştırma Görevlisi ELİF ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU
Araştırma Görevlisi
Elif Iliman Püsküllüoğlu
@ E-mail
elifiliman@mu.edu.tr
Phone

Staff of

Place of Duty

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yönetimi Abd

Regular Staff

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Education

Bachelor's Degree

Universidade de Coimbra 01.09.2006 12.01.2007

Academic Publishing

(A-3)

1-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Türkkaş Anasız Burcu, Çiçek Sağlam Aycan, 2019. Supervisor Selection, Assignment and Training Processes in the Turkish Education System. Educational Process
2-) Türkkaş Anasız Burcu, Iliman Püsküllüoğlu Elif, 2018. Phenomenological Analysis of Teachers’ Organizational Deviance Experiences in a Rural Primary School in Turkey. Journal of Education and Training Studies
3-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Altınkurt Yahya, 2018. Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
4-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Altınkurt Yahya, 2017. Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study. Üniversitepark Bülten

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Türkkaş Anasız Burcu, Hoşgörür Vural, 2019. Türk Milli Eğitim Sisteminde İç Denetim Sorunsalı. Eğitimde Kuram ve Uygulama Araştırmaları
2-) Ekinci Cemal Ergin, Türkkaş Anasız Burcu, Iliman Püsküllüoğlu Elif, 2018. Yükseköğretim Modelleri ve Türkiye Yükseköğretim Modelinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
3-) Türkkaş Anasız Burcu, Iliman Püsküllüoğlu Elif, 2018. Algılanan Örgütsel Sapma Davranışı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

(A-8) Articles published in Refereed National Journals

1-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Hoşgörür Vural, 2017. Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Altınkurt Yahya, Iliman Püsküllüoğlu Elif, 2017. Örgütsel Muhalafet Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(B-2)

1-) Türkkaş Anasız Burcu, Iliman Püsküllüoğlu Elif, Duman Ahmet, 2017. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı olan ÖYP'ye Eleştirel Bir Bakış. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Duman Ahmet, 2017. Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Demokratik Okul Kültürü Düzeyinin Belirlenmesi (Muğla Anadolu Lisesi Örneği). 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
3-) Iliman Püsküllüoğlu, E., Bağ, D., Duman, A., 2016. Küreselleşmenin Eğitim Yönetimine Yansımaları. EJER

(B-5)

1-) Iliman Püsküllüoğlu, E., Altınkurt, Y., 2015. Sosyolojinin Temel Kuramsal Yaklaşımları Bağlamında Eğitim Yönetimi. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Iliman Püsküllüoğlu, E., Duman, A., 2014. Neo-Liberal Politikaların Eğitim Fakültelerine Yansımaları. V. Eğitim Yönetimi Forumu

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Ekinci Cemal Ergin, 2018. Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları / Örgütlerde Entelektüel Sermaye ve Yönetimi . Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ Editör Adı: Prof. Dr. Kamile Demir, Prof. Dr. Kürşat Yılmaz
2-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Ekinci Cemal Ergin, 2018. Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları / Yönetimde Sosyal Bilişsel Kuram. Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ Editör Adı: Prof. Dr. Kamile Demir, Prof. Dr. Kürşat Yılmaz
3-) Altınkurt Yahya, Iliman Püsküllüoğlu Elif, 2016. Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları/Bilim Tarihi, Sosyoloji ve Psikoloji Paradigmaları Bağlamında Eğitim Yönetimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Yılmaz Kürşat

(D-9) Edited Book published by national publishing houses in the relevant field

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

(E-1)

1-) Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2)

1-) Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-4)

1-) Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları/Bilim Tarihi, Sosyoloji ve Psikoloji Paradigmaları Bağlamında Eğitim Yönetimi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-5)

1-) Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-7)

1-) Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları/Bilim Tarihi, Sosyoloji ve Psikoloji Paradigmaları Bağlamında Eğitim Yönetimi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları/Bilim Tarihi, Sosyoloji ve Psikoloji Paradigmaları Bağlamında Eğitim Yönetimi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(G-8)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sosyal sermaye ve tükenmişlik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmen Görüşlerine Göre Lise Müdürlerinin Sosyal Sermaye Düzeyleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki (Muğla İli Örneği). 2015-2016

(I-5)

1-) 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2021
2-) 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2017
3-) 3rd International Eurasian Educational Research Congress. Türkiye. . 2016
4-) 24. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri. Türkiye. . 2014
5-) 8th World Congress of IDEA – the International Drama/Theatre and Education Association. Fransa. . 2013

Courses

PFD4001 2019-2020 Bahar

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2019-2020 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4001 2018-2019 Bahar

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4006 2018-2019 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4001 2018-2019 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI